В категории: Брой 11/2007, Покриви, Ремонти, Строителство, Хидроизолация

Покрив с керамични керемиди Tondach

Покривът е покрив, когато е направен с керамични керемиди. Това не е поредният рекламен лозунг, а заключение, до което стигнахме след като в ранната есен на тази година се наложи подмяна на старите над 60-годишни керемиди на къща с двускатен покрив с обща площ 170 m². До същото заключение човек може да стигне и ако проследи произхода на думата керемида, който води към печената природна глина, т.е. керамика. Преди сами да стигнем до този извод и понеже все пак става дума за сериозна сума за материали и труд, поразпитахме хора с опит в монтирането и експлоатацията на един или друг вид покривни покрития, поровихме се в Интернет и накрая обиколихме няколко склада, за да видим на живо как изглеждат едни или други покрития. Съзнателно използваме това понятие, защото освен класическите керамични керемиди, се предлагат още и керемиди, отляти от бетон, метални керемиди (щамповани метални листове, наподобяващи повърхността на класическото покритие с керемиди) и битумни керемиди, където пък разнообразието по вид и марки е твърде голямо. По различни причини в крайна сметка възможните варианти за избор бяха ограничени между керамичните и битумните керемиди. Основното предимство на втория вид е ниското им тегло и по-бързо поставяне, което при по-висока сграда със стръмен силно начупен покрив не е фактор за пренебрегване. Когато към цената им, която е съпоставима, а за качествените марки и модели е и доста по-висока от класическите керемиди, се добави задължителната обшивка на покрива с плочи OSB, везните категорично се наклониха към керамичните керемиди. Ще споменем само, че с това техните предимства пред битумните им далечни родственици не се изчерпват.

Този избор не бе лек, защото българите с опит в строенето на къщи не са забравили родното производство отпреди двайсетина и повече години на керемиди, съдържащи бучки негасена вар, които години след нареждането им на покрива се люпеха слой подир слой, често до пълно разрушаване, поради постепенно гасящата се вар. С това останало от миналото предубеждение решихме да обиколим няколко склада за строителни материали. Още в първия късметът ни проработи, защото на отделни пана бяха изложени близо дузина български и вносни керемиди. Сред тях по гладката си повърхност, точно отлети като от шприц за пластмаса прави ръбове и привлекателен външен вид, се отличаваха като „бисер между мъниста“ керемидите на австрийската фирма Tondach (у нас „Тондах България“ ЕООД). Ценово около 1,00–1,10 лв. на бройка, те се намират по средата между по-скъпите бетонни и по-евтините български и сръбски керамични керемиди.

Оттук започна и запознанството ни с марката Tondach, а след като изминахме пътя от поръчката и разтоварването на керемидите до поставянето на символичния керамичен петел на билото, вече разполагахме с информация и личен опит, достатъчни за написване на тази статия. Tondach Gleinstätten AG е австрийска фирма, която от 1881 г. произвежда керемиди, други керамични елементи за покривни покрития и решетести тухли (блокове) Porotop за външни и вътрешни, носещи и неносещи стени. След промените към пазарно стопанство в държавите от Централна и Източна Европа фирмата оценява перспективността на този бързо развиващ се пазар и бързо запълва съществуващия вакуум в производството на висококачествени строителни материали. Към момента Tondach е пазарен лидер в 11 от тях, като притежава общо 34 завода, в които работят 3200 души. През 2006 г. са били продадени 485 млн. керемиди и 305 млн. решетести тухли с марката Tondach.

Една от причините керамичните керемиди да са предпочитан продукт за покриване на покриви е, че се произвеждат от напълно натурални продукти без химически добавки. Към това трябва да се прибави голямото им многообразие по форма, цвят, повърхностно покритие, големина и начин на съединяване една с друга. За разлика от битумните и метални покрития, керемидите имат доста голяма маса, което означава, че освен за защита срещу дъжд и сняг, покривът изпълнява и една друга важна функция – акумулатор на топлина, който спомага за поддържане на по-равномерна температура в подпокривните помещения и в по-малка степен в стаите от последния етаж, защото омекотява температурните пикове през летните горещини и зимните студове. Към предимствата на по-масивната покривна конструкция несъмнено трябва да се прибави и по-добрата ù звукоизолация срещу проникване на външен шум. Керемидите не се повлияват от въздействието на ултравиолетовите лъчи, устойчиви са на киселинни дъждове и съдържащи се в птичия тор основи, термо- и пожароустойчиви са.

Специално за ремонт на съществуващи покриви Tondach предлага серия керемиди, които се нареждат чрез свободно надлъжно приплъзване една спрямо друга. Това е изключително удобно решение, защото позволява лесно избиране на разстоянието между летвите, върху които се редят керемидите. Така се получават еднакво широки редове, без да се налага напречно рязане на керемидите в последния ред (при билото), каквато е практиката, когато се ползват керемиди с фиксирано разстояние между тях.

В началото споменахме, че керемидите Tondach привлякоха вниманието ни още с влизане в склада за строителни материали. Освен с безупречно точни форми, гладка матова или блестяща повърхност те се отличават и с голяма здравина. В това се убедихме, след като нито една керемида не бе счупена при стъпване на майсторите върху вече наредените керемиди без при това да съблюдават правилото, че се стъпва само там, където керемидата лежи върху носещата я летва. Това дава сигурност, че покривът ще издържи и на силна градушка, и на натрупалата се отгоре му дебела снежна покривка.

Tondach произвежда по модерна технология – всяка керемида се изпича в отделна касета при температура над 1000 °С, която в съчетание с подбора на качествени изходни материали и тяхната предварителна обработка, позволява на фирмата да дава гаранция за здравината на керемидите си 33 години, а чрез изпитания за ускорено стареене, е доказано, че реалната им дълготрайност надхвърля 100 години.

Покривът обаче не е само керемидите, а има още много други допълнителни елементи за изпълнение на билото, затварянето на крайните билни капаци, за завършване откъм страничните челни дъски, за отдушници, снегозадържане, различни мрежести елементи за вентилация, покривна мушама, хидроизолационни самозалепващи ленти и др. Всичко това е добре да се купи от един и същ производител, но комбинирането също е възможно.

Проучването ни установи, че докато представителството на Tondach у нас все още прави първите си крачки и тепърва предстои да разгърне пълноценно своята дейност, керемидите на австрийския производител вече година-две се продават у нас и то много успешно. Дори си припомнихме един позабравен вече феномен – записване и изчакване, докато пристигане поредният камион. Засега у нас няма производство и керемидите се внасят основно от Македония и в по-малка степен от Австрия, Унгария, Сърбия и Хърватска. Причината е очевидна – товарът е тежък, сравнително евтин и поради това не е изгодно да се транспортира на големи разстояния. Това са все заводи на Tondach, а специално за македонския се изтъква, че природата е облагодетелствала нашите тамошни братя, като ги е дарила с рядко срещащо се находище на глина, без каквито и да било вредни съставки.

Затова избрахме керемидите „Винеам“ от производствената гама на завода в Македония. За сега именно те са направили пробива у нас, и така са отворили фронт за навлизане и на други модели. Всъщност изборът съвсем не е лесен, защото разнообразието от модели и цветове, е доста голямо. Факторите, повлияващи за едно или друго решение не са един или два. Не бива да се подценява и традицията. Докато в западната част на континента ни плоските керемиди тип „боброва опашка“ са най-предпочитани, при това в тъмно оцветяване, у нас традицията на „турските“ и наложилите се по-късно тип „марсилски“ керемиди е доста силна. В нашия случай към традиционната нагласа се добавиха и две съвсем практични съображения. Тъй като става дума за ремонт на съществуващ покрив, възможността за нареждане на керемидите чрез надлъжно приплъзване една спрямо друга е голямо удобство. Керемидите „Винеам“ са именно такива, като позволяват приплъзване на разстояние до 6 cm една спрямо друга. Другото им голямо предимство в конкретния случай е, че те имат само един широк улей, което в максимална степен се улеснява отмиването от дъждовната вода на падналите върху покрива листа. Това за къща, с надвиснали над нея липи и борове, е много съществен довод.

За разлика от други модели, които се предлагат в различни цветове, получени чрез нанесено преди изпичането им тънко покритие от специални цветни глини или стъкловидна глазура, „Винеам“ се произвеждат единствено в естествения им цвят – керемиденочервения.

Освен основните, в покривната конструкция се използват още специални вентилационни и снегозадържащи керемиди, които изпълняват тази функция при покриви с наклон до 35°, различни по форма капаци за покриване на билото на покрива. Отделно внимание заслужават страничните керемиди (леви и десни), които придават напълно завършен и цялостен вид на целия покрив, като специално оформените за целта крайни керемиди покриват и обхващат челните дъски (фиг. 4). Така познатите и неизбежни досега странични ламаринени обшивки отпадат. Това решение несъмнено придава значително по-добър външен вид на покрива, той е по-добре защитен срещу проникване на дъжд и вятър откъм краищата, по-стабилен е и при силен страничен вятър, който би могъл да повдигне крайните редове, когато те не са защитени срещу поривите му. Тази технология обаче е приложима при нов строеж, защото широчината на покрива трябва да бъде точно съобразена с широчината на керемидите.

При описания тук случай имаме ремонт на стар покрив с дъсчена обшивка върху разположени през 70 cm ребра, поради което е избран вариантът за възстановяване на старата обшивка с ламаринени поли (фиг. 3). Размерите на керемидата „Винеам“ са 44х25,5 cm, а широчината на площта, която покрива е 21,4 cm. Препоръчителното максимално разстояние между задържащите керемидите летви в два съседни реда е 36 cm, като то може да бъде намалено при необходимост до 30 cm. Желателно е това разстояние да бъде близо до горната граница, защото така покривната площ на всяка керемида се използва най-ефективно и съответно броят им се намалява. Затова броят на керемидите в един квадратен метър се дава от производителя с приближение – 13 бр. „Винеам“ са подходящи за покриви с минимален наклон 25°, когато носещата конструкция е изградена само от напречно приковани към ребрата летви. В типичния за българската практика случай с дъсчена обшивка върху ребрата, допустимият минимален наклон стига до 15°. Всяка керемида от този вид тежи по 3,4 kg.

Първата задача при цялостен ремонт на покрив с пълна подмяна на керемидите е старите да се свалят на земята при това здрави, защото може да бъдат продадени. Колкото са по-стари и повече устояли на времето, толкова повече се ценят, стига да са здрави. А те често са и незаменими, когато се налага частичен ремонт на покрив с керемиди, отдавна излезли от производство. Летвите, които задържат керемидите се отковават, а старата покривна мушама, където я има, се отстранява. Откриват се дъските и където е необходимо изгнилите се подменят със здрави. Обшивката се оглежда много внимателно за наличие на стърчащи пирони, които следва да се забият добре, за да не прокъсат покривното фолио. Според конкретния случай се взима решение за цялостна или частична подмяна на страничните ламаринени поли.

На пазара се продават готови елементи, а някои строителни магазини предлагат и услуга за сгъването им при дължина до 4 m, като върху ламарината се нанася качествено покритие чрез прахово боядисване. Същото се отнася и за улука, като съветът ни е да се премине към модерните пластмасови улуци. Улиците от поцинкована ламарина изискват повече усилия и умения за поставянето им, скобите за тях не позволяват точно регулиране по височина, механичното съединяване на отделните парчета с двоен фалц изисква майсторство и специализирани инструменти, запояването пък е свързано с разход на скъп припой, използване на гасена с цинк солна киселина, която малко или повече може да активизира корозията. При неизбежното огъване на улука за придаване на наклон някоя от спойките може и да прокапе. Освен това поцинковата ламарина има ограничена във времето дълготрайност и това налага периодичното ù боядисване. За това спомага и практиката на майсторите тенекеджии за по-лесно да ползват ръчна ъглошлифовъчна машина вместо ножица за рязане на ламарина, което води до прегаряне на цинковото защитно покритие и пътят за корозията е открит. За да приключим с темата за улуците, които не са обект на тази статия, ще споменем само, че вече и на нашия пазар се продават специални мрежи, които покриват улука по дължина и го предпазват от запълване с листа. Това в гориста местност е сериозен проблем. Листата се събират върху мрежата и като изсъхнат всеки по-силен повей на вятъра ги отвява, а улуците се самоочистват.

Керамичните керемиди са порьозни и неизбежно просмукват вода. Това е нормално, но е необходимо да се вземат мерки за тяхното по-лесно изсушаване. За тази цел под тях задължително се оставя свободно проветрявана пролука с минимална височина 5 cm, която е открита за проникване на въздуха откъм улука и излизането му при билото. Така се осигурява непрестанен въздушен поток от улука към билото, който ускорява изпарението на влагата. Същото се отнася и за евентуално прокапалата под керемидите вода. Ето защо носещата керемидите скара се прави двойна. Директно върху дъсчената обшивка надлъжно на ската и над носещите покрива ребра се приковават летви със сечение 5х4 cm. Напречно върху тях се приковава скара от хоризонтално разположени летви със същото сечение, върху които се закача горният край на всяка керемида. За разлика от масово прилаганата доскоро практика на единична скара от хоризонтално разположени спрямо ската (успоредни на стрехата) летви, това решение има и друго много съществено предимство. Евентуално проникналата под керемидите вода безпрепятствено и поради това бързо ще се стече към стрехата. При единична скара водата се задържа от първия ред летви, който срещне, започва да се процежда бавно под тях и в резултат на това продължително време те са влажни и загниват. Летвите или се купуват готови (поръчват се в складовете, които извършват такава дейност за около 24 часа), или човек сам може да си ги разбичи, стига да разполага със стационарен циркулярен трион. Добро решение е да се купят бичмета с напречно сечение 5х12 cm, които се разбичват по дължина на три. Със същия успех може да се вземат и бичмета с напречно сечение 5х10 cm, при което се получават летви 5х3,2 mm. За покрив с обща площ 170 m² са необходими 1,5 m³ бичмета или общо 75 броя при дължина 4 m.

За допълнителна информация вижте сайта на „Тондах България“ЕООД.

Продължава в следващия брой

За избора на керамични керемиди Tondach и изпълнението на покривната конструкция прочетете още тези статии в „Направи сам“:

» Изисквания към покривната конструкция за предпазване и изолиране на сградата от атмосферните влияния.

» Предимствата на керамичните керемиди за изпълнение на дълготраен покрив, осигуряващ оптимални условия за обитаване и привлекателен външен вид на сградата.

» Характеристиките и качествата на керемидите на австрийската компания Tondach, наложили я като водещ производител в Централна и Източна Европа.

» Видовете керемиди на Tondach, които се предлагат към момента у нас, техните основни технически параметри, специфични качества и типични приложения.

» Критерии за избор на подходящия модел керемида при различни конкретни случаи и наклон на покрива.

» Предимства и особености при закрепване на керемидите Tondach чрез „приплъзване“.

» Специални хидро- и пароизолационни (климатични) мембрани на Tondach и тяхното приложение за сигурна, плътна и добре хидро- и топлоизолирана покривна конструкция.

» Влияние на снежното натоварване върху покривната конструкция.

» Как се прави добрият покрив – голямоформатни керемиди „Туист“.

Коментари и въпроси

5 коментара към “Покрив с керамични керемиди Tondach”

VENCISLAV KIRILOV | февруари 17th, 2012 at 7:18 pm

iskam da popitam kakva e razlikata megdu edeni4na skara i dvoina skara koe e po dobre i za6to

„Направи сам“: Здравейте,
Разликата е голяма. Двойната скара осигурява пространство (въздушен канал) под керемидите за вентилация и изпаряване на проникналата влага, от една страна, и от друга – за безпрепятствено стичане на проникналата дъждовна вода в улука. В статията е описана подробно конструкцията, така че да се осигури свободното проникване на въздуха откъм улука и изхода на въздушния поток при билото на покрива. Освен това при директно положени керемиди върху напречно наковани летви (единична скара) те задържат проникналата вода и бързо загниват.
Молим читателите на списанието, когато ни пишат, да ползват българската азбука!

Качествени покриви. | март 5th, 2012 at 4:09 pm

Също така молим (ние читателите), преди да се попита нещо, е хубаво да се прочете статията.
Иначе, браво за статията.

Красимир Симеонов | август 23rd, 2012 at 2:54 pm

Здравейте,

предстои ми изграждане на нов покрив с керемиди TONDACH модел „Винеам“ като описаните в тази статия. Имам въпроси свързани с конструкцията на покрива:

1. С какво сечение се изисква да бъдат гредите, столиците и поповете за подобен покрив?
2. За ребрата (мертеците) съм се спрял на 8х10см., а шипките 5х3см. Това достатъчно ли е или е нужен друг размер?
3. На какво разстояние е правилно да се редят ребрата (мертеците) 50см., 55см или 60см. ?

Поздрави за добрата статия!

С уважение:
Красимир Симеонов

„Направи сам“: Здравейте г-н Симеонов,
Благодарим за оценката Ви.
По принцип на въпросите Ви не може да се даде еднозначен отговор, от разстояние и по принцип, защото покривната конструкция се проектира от правоспособен строителен инженер според натоварването от керемидите (в случая), натоварването от снега през зимата (взима се под внимание местоположението), ветровото натоварване и др. Съответно разстоянието между столиците и ребрата се пресмята в зависимост от носещата им способност (напречното сечение), от разстоянието между опорните точки, от дебелината на дъсчената обшивка и др. За всичко това има и специална учебна дисциплина във висшите учебни заведения.
Затова всяко изказано мнение, базирано на преценка „на око“ , което не почива на пресмятане, не би било достатъчно коректно.
Като ориентировъчна информация ще посочим размерите само на някои основни елементи на покривната конструкция, дадени в „Архитектурни конструкции“, I част, автор проф. Чавдар Ангелов.
– Ребра – сечение от 8х10 cm до 10х14 cm. Разполагат се от билото до капчуците през 50-80 cm. Подпират се през не повече от 4,5 m;
– Столици – сечението им е от 10х12 cm до 14х16 cm. Разстоянието между две съседни столици не може да бъде по-голямо от 4,5 m измерено по наклона.
– Стойки (попове) – вертикални греди, които поддържат столиците. Напречното им сечение е 12х12 cm до 14 х 14 cm. Разполагат се през разстояние 3,5 – 4,5 m една от друга.
Освен тези, в покривната конструкция може да се използват още клещи, паянти, главна (биндерна) греда, подкоси, греди под маите и уламите, противоветрови греди и др. Здравината на покривната конструкция зависи силно и от правилното монтиране на елементите – чрез подходящи дърводелски сглобки, а не да се разчита само на дълги пирони и тук-там на някоя скоба (каквато практика често се среща).
Колкото до напречните летви, върху които лежат керемидите, напречното им сечение е посочено в статията.
За всеки случай изпратихме запитването Ви до представителството на Tondach в България. Ако получим по-конкретни отговори на въпросите Ви, ще Ви ги препратим.

Viara Peneva | август 19th, 2013 at 8:48 am

Колко керемиди влизат в 1м2 ?
Благодаря!

„Направи сам“: Тази информация се съдържа в статията – специално за модела Винеам – 13 бр./m2.
Tondach произвежда и други видове керемиди, които се различават и по големината си.

Lazarov | септември 12th, 2013 at 10:23 pm

Здравейте! Спрял съм се на керемиди винеам-кафяви ,но от складовете ме съветват да не ги купувам защото са боядисани и от градушките ще им падне боята. Наистина ли е така, тогава да се насоча към естествения цвят.Моля за спешен отговор.
Благодаря Ви!

„Направи сам“: За максимално точен отговор потърсихме мнението на специалистите от „Тондах България“.
„Относно Ваше запитване за керемиди Винеам кафяви, мога да направя следния коментар:
Покритието на керемидите Тондах не е боя, а т.нар. Енгоба. Това са разтворени във вода глини, които се нанасят върху сухата керемида. По този начин „попиват“ в масата на керемидата и след изпичане се получава здраво и трайно покритие, което няма как да бъде нарушено от градушка.“

Dipl. Ing. Nikolay Petkov
Sales Representative and Technical Support
West Bulgaria

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото