В категории: Брой 12/2009, Електроинсталация, Отопление, Ремонти

Електрическо подово отопление

След като статиите от тазгодишната поредица „Ремонт и обновяване на банята“ достигнаха финалната права – залепването на облицовката от плочки, бе логично да поспрем и да се замислим дали гонени от неудържимото желание час по-скоро всичко да приключи и ремонтът да мине в историята, нещо важно не пропускаме. Защото залепят ли се плочките, връщане назад няма.

Ами да, щяхме да пропуснем нещо важно, което през топлите месеци лесно убягва от вниманието – поставянето на подова отоплителна система, която да поддържа оптималната за банята температура на въздуха 24 °С и това, което в случая е дори по-важно – да подгрява подовата настилка до температура, която да гали приятно стъпалата на стъпилите върху нея боси крака. И докато общата температура на въздуха лесно и бързо се постига поради малкия обем на помещението, например с влагозащитен електрически конвекторен радиатор, то подгряването на пода става единствено чрез вградена в него отоплителна система. Универсалното, най-лесно изпълнимо и ефективно в случая отопление е електрическото.

И не само това. Дори и за такива дребни наглед неща като отоплението на огледалото в банята трябва да помислим, докато му е времето, защото след това години наред ще се сещаме за недовършената си работа, щом погледнем към непрогледното поради замъгляване огледало.

Това го казваме с чиста съвест и от собствен опит, защото когато човек е едновременно и проектант, и доставчик на материалите, и изпълнител на ремонта в жилището си, а заедно с това и за миг не може да се откъсне от обичайната си професионална дейност, изкушението да претупа работата е твърде силно. Максимата, че „добрата къща е готовата къща“ е и вярно, и не съвсем. Има дейности, които не бива да се подминават и една от тях е отоплението на пода в банята. Сега му е времето, защото при веднъж налепени плочки задачата ще трябва да се отложи за следващия ремонт.

Ако погледнем малко по-нашироко, ще видим, че темата за подовото отопление е актуална не само за банята, но и за всички останали обитаеми помещения, стига проблемът с отоплението да не е вече решен по класическия начин с водно отопление – било с централизирано подаване на топлата вода, с локален в самата сграда нагревателен котел или дори локално за самото жилище, защото съвременните газови котли за стенен монтаж позволяват това. Стига да има връзка към източник на газта обаче, а това в България все още е рядкост. Дори и в този случай необходимостта от подово отопление в банята не отпада, защото то ще изпълнява ролята на допълнително отопление, целящо затопляне на подовите плочки до температура, която да се възприема като приятна от босите ходила. При това тук не става дума само за това дали възприятието е приятно или не, а защото повърхностната температура на пода има пряко отношение към поддържане на оптимален здравословен климат на обитаване.

Всичко това обяснява широкото приложение на електрическите подови системи на датската фирма DEVI, които до такава степен завладяха през последните 10–15 години нашия пазар, че колкото и невероятно да звучи, конкуренцията дори и не прави забележими опити да припари до него. Това, общо взето, се наблюдава и в редица други страни, защото DEVI, част от концерна Danfoss, е неизменен световен лидер в производството на електрически отоплителни системи било за вътрешно приложение, било за монтиране на открито с цел предпазване на критични за придвижване места като тротоари, стълбища, рампи или алеи от заледяване. Същото се отнася и за защитата на улуците и водосточните тръби, както и на водопроводните тръби от замръзване.

Темата за електрическите отоплителни системи не губи своята актуалност, а напротив – поради многобройните си предимства този вид отопление става все по-предпочитан. Същевременно идват нови поколения жадни за технически знания, а и DEVI непрестанно развива и усъвършенства своите продукти, появяват се и нови. Ето защо ще разширим темата за затопляне на пода в банята, като направим обзор на технологиите за изграждане на подови отоплителни системи и тяхното оптимално експлоатиране с оглед постигане на максимален топлинен комфорт при минимално потребление на електроенергия.

Предимствата на подовото отопление са добре известни. То е най-ефективният и здравословен начин за отопляване на дадено помещение и на жилището като цяло. При него целият под изпълнява ролята на отоплително тяло, равномерно излъчващо „мека“ топлина. При него липсва интензивният въздушен поток, породен от разликата в температурите между високотемпературното отоплително тяло (радиатор или печка например) и околния въздух. Много съществено от гледна точка на комфорта и здравословния микроклимат в помещението е, че зоната с най-висока температура се намира близко до пода, а не при тавана, както е при останалите отоплителни прибори. В зоната непосредствено над пода се намират краката, които са и най-честият проводник на настинки. Само поради оптималното разпределение на температурата на въздуха в помещението подовото отопление спестява около 20% от топлинната енергия в сравнение с отоплението с радиатори или печки. Друго предимство на подовото отопление е, че липсват разположени в обитаемото пространство нагревателни прибори, които, където и да бъдат поставени, все ще пречат и ще налагат ограничения при обзавеждане на помещението.

Тръбните подови отоплителни системи с топлоносител вода са известни отдавна, включително присъстват в справочниците по отопление още отпреди Втората световна война. Въпреки очевидните им предимства от топлотехническа гледна точка, те винаги са намирали съвсем ограничено приложение поради сложното изграждане на серпентините от метални тръби и още по-сложния ремонт в случай на протичане. Вече никой дори и не помисля за метални тръби, защото тяхното място заеха далеч по-удобните за поставяне и напълно защитени от корозия и без снадки пластмасови тръби.

И все пак, когато говорим за подово отопление, преобладаващо се разбират електрическите отоплителни системи, били те с нагревателни кабели или категорично предпочитаните напоследък т.нар. нагревателни рогозки на DEVI.

Електричеството е най-чистата и лесна за употреба енергия. Не се налага неговото складиране, не замърсява околното пространство при мястото на потребление, няма отпадъчен продукт, лесно се доставя до нагревателните прибори. А най-голямото предимство е, че позволява пълна автоматизация на отоплителния процес, който лесно и прецизно се регулира без ограничения – било по часови зони в рамките на денонощието, за различни дни от седмицата, за различни помещения и т.н. Така може да се получи оптимална температура в помещенията по времето, когато те се обитават, а през останалото време тя да се понижава. Това автоматически води до икономия на енергия и намаляване на сметките за отопление.

Голямо предимство на електрическите отоплителни системи е и лесното им монтиране. Така например направата на подово отопление вече е достъпна за всеки задача, нещо, което в никакъв случай не може да се каже за водните отоплителни инсталации.

Подовите електрически нагревателни системи в повечето случаи се използват като основен източник на отопление в жилището. Не рядко обаче те се комбинират с някоя от класическите системи за отопляване на жилището като централно водно отопление например. В този случай подовото отопление подпомага създаването на оптимален комфорт на обитаване в специфични помещения и на първо място в банята. Това се постига чрез допълнително подгряване на пода, който е покрит с облицовъчни плочки, които спадат към т.нар. „студени подови покрития“. Поради повишената им способност да отнемат топлина от човешкото тяло при допир до тях, независимо че температурата им не се отличава от тази на въздуха в помещението, те пораждат неприятното усещане на хлад, защото се усещат като студени повърхнини. Наблягаме най-вече на банята, защото това е мястото, където стъпването с бос крак е неизбежно, но същият проблем е валиден и за всички останали настилки с керамични или още по-зле, с плочи от естествен камък, каквито се използват и в други помещения – коридори, кухни, често и във всекидневни, особено ако това е мястото, където се посрещат гостите.

Все пак класическото помещение, в което независимо от начина на отопляване на останалата част от жилището, електрическото подово отопление е винаги желано, е именно банята. Освен това тук изпъкват още по-ярко неговите предимства, защото електрическата нагревателна система не заема място в помещението и е сигурно защитена срещу въздействието на вода и влага.

Начините за изграждане на електрическа подова отоплителна система са два – с помощта на специален нагревателен кабел, например двупроводния с метална екранировка и захранване от единия край deviflex DTIP-18 или чрез полагане на нагревателна рогозка devimat.

За разглеждания от нас конкретен случай – ремонт на баня, а и за преобладаващата част от хората, захванали се да правят или организират ремонт в жилището си, оптималното решение са нагревателните рогозки. Те са изключително тънки (под 3 mm) поради което не оказват влияние върху нивото на готовия под. Също така поставянето им става изключително лесно. Ако се използва и системата за безжично дистанционно управление от централен пулт (devilink), задачата съвсем се улеснява.

Отоплителната рогозка представлява фабрично огънат на серпантини еднопроводен или двупроводен нагревателен кабел, закрепен върху основа от стъкловлакнеста мрежа. Еднопроводните са малко по-тънки, но имат два захранващи (медни) проводника в краищата, което може да затрудни свързването им към терморегулатора. От такава гледна точка, и особено при по-големи помещения, рогозките с двупроводен нагревателен кабел имат известно предимство. За нашата баня, а и най-често използвани в България са рогозките от първи вид – devimat DSVF-150, чийто кабел има метална екранировка, а разпределената нагревателна мощност на 1 m² рогозка е 150 W. Рогозките са готови, изцяло завършени изделия, като еднопроводният нагревателен кабел завършва в двата си края с изолиран многожилен меден проводник (с дължина 4 m) посредством който се свързва с терморегулатора и електрическата мрежа. Всички рогозки имат една и съща широчина – 0,5 m. Рогозките devimat DSVF-150 се предлагат в няколко големини според дължината им, като минималната е 2 m, а максималната – 20 m. Това означава, че с една цяла рогозка може да се отоплява под с площ от 1 до 10 m². Според площта се подбира и дължината на рогозката. Съответно инсталираната електрическа мощност при една рогозка може да бъде между 150 W и 1500 W.

Тук е необходимо едно пояснение. Електрическата мощност на нагревателната рогозка е пресметната от производителя така, че да може да изпълнява пълноценно и двете функции – да бъде основно отопляващо помещението средство или пък да служи предимно за затопляне на подовата настилка с оглед създаване на комфорт при стъпване върху нея. Изборът на режима зависи от температурата, на която ще бъде нагласен терморегулаторът. При зададена по-висока температура системата ще работи през по-продължителни интервали от време и ще затопля по-силно пода и съответно цялото помещение. Обратно, когато се цели затопляне само с цел локален комфорт, се задава по-ниска температура и съответно системата работи по-икономично.

За отопляване на по-големи по площ помещения се полагат две и повече рогозки, като електрическите съединения между тях се извършват на подходящо безопасно място извън мокрото помещение – в специални кутии, разположени на височина 30 cm над повърхността на пода.

Тук е мястото да изтъкнем още веднъж много същественото предимство на нагревателните рогозки devimat DSVF-150: те са изключително тънки – само 2,5 mm. Поради това са оптимално решение за изграждане на отоплителна система при ремонт на вече построени и обитаеми помещения, защото нивото на пода се повдига минимално (около 15 mm заедно с подовите плочки). Това няма да породи необходимост от корекция на вратите, нито да създаде голяма денивелация между подовете в съседни помещения и др.

Изграждането на отоплителната система се състои в разстилане на рогозката върху пода на помещението, поставяне на сензора и свързването му с терморегулатора, полагане върху рогозките на пласт лепило и залепване на облицовъчни подови плочки. Остава нагревателният кабел на рогозката да се включва чрез терморегулатор към електрическата мрежа.

Изборът на нагревателната рогозка се свежда до определяне на площта от пода, която ще се нагрява, и до подбиране на най-близката по площ нагревателна рогозка. До 5 m² рогозките devimat DSVF-150 се различават една от друга с 0,5 m², а в интервала 5–10 m2 разликата между тях е 1 m².

Подбира се рогозка с най-близка, но по-малка от измерената за покриване площ, защото нагревателният кабел не бива да се реже по никакъв повод. Рогозката не покрива целия под, като не се поставя под стъпили върху пода санитарни прибори – тоалетна чиния, биде, душкабина, вана и др. Трябва да се съобрази и местоположението на подовия сифон. Всички тези места трябва да бъдат заобиколени от рогозката. Необходимо е също така да се отчете местоположението на вратата, да се избере удобно за монтиране на терморегулатора място извън банята. Той се поставя в сухо помещение, като до него достигат и се свързват „студените“ медни проводници, свързани с нагревателните кабели на рогозката, както и проводниците от подовия сензор, който контролира температурата.

За да опрости докрай решението на задачата, DEVI предлага професионално и достъпно за всеки решение – на нейната интернет страница www.devi.com се намира програмата DEVI Matplanner, с която за броени минути всеки сам може да проектира своята подова отоплителна система.

DEVI Matplanner предлага различни по форма контури на пода, от които се избира най-близкият до реалния. След това със задаване на точните размери на екрана се получава чертеж на пода на банята. От библиотеката с различни прибори за банята се избира обзавеждането, всеки от приборите се оразмерява и поставя на мястото си. Поставя се и подовият сифон, маркира се местоположението на вратата и прозореца, определя се и къде ще бъде монтиран терморегулаторът. Това е всичко. След няколко секунди компютърът „разстила“ върху пода необходимата за отопляване на помещението рогозка, точно както след това ще бъде положена на място. Естествено, програмата разполага нагревателната рогозка според даденостите и ограниченията, наложени от стъпилите върху пода прибори. Тя определя необходимата дължина, съответно площта на нагревателната рогозка. Накрая отпечатва списък с всичко необходимо за цялостно изпълнение на подовото отопление.

Технологията за монтиране на рогозките е добре пояснена на снимките и почти не се нуждае от обширен коментар. За пореден път споменаваме, че задачата е до такава степен улеснена, че всеки, който сам лепи плочките си, без затруднение едновременно с това ще направи и подовото отопление.

Приемаме, че подът е напълно завършен и е с гладка циментова замазка. Ако помещението отдолу не се отоплява през зимата, добре е да се направи подова топлоизолация, както това е показано на схемата. Тя се изпълнява с плочи XPS, които имат необходимата устойчивост на натиск и върху тях се прави армирана циментова замазка.

При ремонт на вече съществуваща баня, за да не се кърти старото подово покритие, и когато не се сменят изцяло канализационните тръби, рогозката може да се разстеле направо върху старите плочки. За да хване здраво лепилото, настилката трябва предварително да се почисти добре от неизбежните отлагания от миещи препарати. Необходимо е също така да се грундира с препоръчания от производителя на лепилото грунд – в случая за непопиващи вода основи.

Първата задача е да се очертаят контурите на приборите, под които не се полага нагревателна рогозка (сн. 1). Преди да се пристъпи към полагане на рогозката на разстояние около 50 cm от стената и в близост до терморегулатора се изкопава плитък канал в пода с дължина около 1 m. В него се поставя парче гофрирана пластмасова тръба, краят ù се затваря плътно със самозалепваща лента, а самата тя се закрепва в канала – в случая със стопяемо лепило (сн. 2). През нея впоследствие се промушва топлинният сензор и свързващите го с терморегулатора проводници.

Работата започва от място близо до терморегулатора, като рогозката постепенно се развива и разстила. Тя се фиксира неподвижно върху пода благодарение на фабрично нанесеното от долната страна лепило (сн. 3). За да прилепне, се притиска с длани към пода. Щом се достигне до срещуположната стена, носещата мрежеста тъкан на рогозката се прерязва с ножица (сн. 4), като се внимава да не се повреди изолацията на нагревателния кабел. Той се огъва и рогозката се разстила в обратната посока – успоредна на вече положената ивица (сн. 5 и 6). Минималният радиус на огъване на кабела е шесткратната големина на диаметъра му. Така, ивица по ивица, се покрива подът на помещението (сн. 7), като се заобикалят споменатите лежащи върху пода прибори – тоалетна чиния, биде, вана и др. На тези места може да се наложи отново прерязване на мрежестата основа за промяна на посоката на полагане на рогозката. При обръщане на посоката на разстилане на рогозките трябва да се спазва още изискването за минимално разстояние от 5 cm между всеки два съседни нагревателни кабела. DEVI Matplanner се е погрижил да разположи рогозката така, че краят на последната ивица да завършва в близост до терморегулатора, което улеснява свързването на кабелите.

Върху така положената рогозка се разстила и разнася с назъбена маламашка пласт лепило с дебелина около 5–10 mm (сн. 8) и върху него се лепят подовите плочки (сн. 9). Внимава се около нагревателния кабел да не остават изпълнени с въздух кухини, защото поради по-слабото топлоотвеждане на тези места той ще се нагрява по-силно. Това не би било добре и поради влошаване на механичната здравина на плочките на такива места. За редовните читатели на списанието очевидно не е необходимо да се напомня, че за полагане на плочки над нагревателна система се използват лепила с висока остатъчна еластичност след втвърдяване. Същото се отнася и за пълнителя за фугите.

Преди да се включи електрическото захранване, трябва да се изчака достатъчно време, за да се втвърди лепилото напълно. Първоначално, за кратко време, нагревателната система може да се включи два дни след залепване на плочките. За включването ù в режим на продължителна работа трябва да се изчакат поне 5 денонощия.

Терморегулаторът е много съществен елемент на отоплителната инсталация, защото позволява прецизно регулиране на поддържаната температура и оттук до значителни икономии на електроенергия. За подови отоплителни системи в мокри помещения, каквото е банята, се препоръчва използването на терморегулатор devireg 530, който е оптимално от ценова гледна точка решение. Той работи с един влагозащитен и вграден в подовата конструкция сензор. Терморегулаторът се монтира в стандартна конзолна кутия, вкопана в стената. На лицевия панел се намират плъзгащ се ключ, който включва и изключва захранващото напрежение, и въртящо се копче за избор на поддържаната температура. Регулаторът е предвиден да регулиране на температурата в диапазона от –5 °С до +40 °С и захранва нагревателна система с мощност до 2300 W (10 А).

По същия начин с помощта на DEVI Matplanner може да проектираме подовото отопление и на останалите помещения. Когато подовата настилка е от керамични плочки, технологията за залепването им директно върху нагревателните рогозки остава непроменена. Когато се предвижда друго подово покритие, например подходящи за целта с добра топлопроводност паркетни дъски, над нагревателната система следва за се направи защитна циментова замазка.

Когато отоплителната система се използва не само за затопляне на повърхността на пода, а и за цялостно отопляване на сухи помещения, тогава се препоръчва използване на по-съвършения електронен терморегулатор devireg 550, който освен подов има и сензор за измерване на температурата на въздуха в помещението. Той е и „интелигентен“, защото има вграден седмичен таймер с функция за прогнозиране и възможности за „самообучение“. Позволява поддържане на няколко температурни режима през различни периоди от денонощието или дни от седмицата. Той се използва при подови отопления на сухи помещения като кухни, коридори, дневни и др., като може да работа само с един от двата сензора или с двата едновременно. Това го прави подходящ и за използване в мокри помещения.

Съществува обаче и една още по-добра възможност, която оптимално и на най-съвременно технологично ниво може да управлява цялостно електрическата нагревателна система в жилището, при това за всяко помещение поотделно. Това е безжичната система за управление на отоплителната система Devilink.

Тя се състои от:

» Централен пулт за управление на системата Devilink CC с чувствителен на допир дисплей. Чрез него, с леко докосване до намиращите се в менюто бутони, се извършва настройването и управлението на системата.

» Подов терморегулатор Devilink FT, който управлява нагревателна система с мощност до 3450 W. Към него може да се свърже и въздушен сензор. Той представлява модификация на широко използвания терморегулатор Devireg 530, като липсва само LCD дисплеят, чиито функции са поети от централния пулт, който има собствен екран. Терморегулаторът има усилена защита срещу влага, което го прави подходящ и за мокри помещения. Има система за самодиагностика и при откриване на дефект в сензора изключва захранването.

» Въздушен сензор Devilink RS, който подава на терморегулатора информация за температурата на въздуха в помещението.

Най-същественото предимство на тази система е, че всички терморегулатори в отделните помещения може да се настройват и контролират поотделно от едно-единствено място – централния пулт. Управлението на всеки един от тях е „интелигентно“ и може да се зададе за всеки час от денонощието, за всеки ден от седмицата. При това връзката между централния пулт и отделните терморегулатори става по безжичен път, което може да се окаже голямо предимство, защото не се налага прокарване на кабели, няма къртене и замазване на стени или монтиране на пластмасови канали.

Интелигентността на системата се проявява и в това, че тя е способна да се самодиагностицира. Щом открие липса на връзка между пулта и някой от терморегулаторите, най-вероятно поради екраниране на сигнала, тя се справя сама, като сигналът за недостъпния се приема от някой от останалите и той на свой ред го препредава към проблемния терморегулатор.

Системата Devilink може да се разширява и към нея да се включват и други помещения с техните терморегулатори – общо до 50 броя. Другото ограничение е в максималното разстояние между централния пулт и който и да било терморегулатор – то не бива да надхвърля 30 m. Системата Devilink в максимална степен улеснява гъвкавото управление на отоплението във всяко помещение и допълнително снижава разходите за отопление.

* * *

Проектирай сам електрическото подово отопление

♦ Няма по-удобен за използване и лесен за управление енергиен източник от електричеството.

♦ Няма по-здравословна и същевременно максимално ефективно разходваща топлиннната енергия система за отопление на дома и офиса от електрическото подово отопление.

♦ Няма по-лесен начин за изграждане на електрическа подова отоплителна система от нагревателните рогозки devimat DSVF-150 на датската фирма DEVI.

А сега – …

Няма нищо по-лесно от професионалното проектиране на такава система, което всеки сам за броени минути може да направи с интерактивния калкулатор HEATMAP – според вида и предназначението на помещението, неговата форма и размери, наличието на неотопляеми площи, вида на носещата конструкция и връхното подово покритие и т.н.

Проектирай сам подовото си отопление с HEATMAP като кликнеш с мишката върху илюстрацията.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото