В категории: Брой 1-2/2011, Дърводелство и обзавеждане, Инструменти, Ремонти, Строителство

Очистване на въздуха при работа с електроинструменти

Въздухът, който дишаме, съдържа различни вещества, предимно продукт на човешката дейност, които са неизбежни и в една или друга степен увреждат здравето. Тук ще разгледаме съвсем накратко причиненото при работа с различни електроинструменти насищане, по-точно замърсяване, на въздуха с прах – фини частички от твърди вещества, получени при механична обработка на различни материали. В зависимост от вида им, т.е. произхода и едрината, при вдишване частичките проникват и се отлагат в дихателната система (носна кухина, трахея, бронхи, бял дроб), като оказват различно – от нежелано до гибелно за здравето въздействие. Частиците прах полепват и по повърхността на кожата, като и тук често вредят на здравето. Всичко това налага взимане на ефективни мерки за защита на работещия и намиращите се в близост хора. Това може да бъдат например дихателни маски, като защитата е само за работещия и силно зависи от вида на маската. За предпочитане са ефективно действащите системи, които да задържат и да не пропускат в околното пространство отделяната в процеса на работа прах и по-едри частички. Няма място за спор, че трябва да се направи всичко възможно прахта да се задържа и събира там, където се отделя, без да се разпространява в околното въздушно пространство. Да не забравяме също, че тя не само се вдишва, а движението на въздуха я разнася и отлага навсякъде, докъдето стига течението.

Вярно е, че част от ръчните електроинструменти имат собствена автономна система за улавяне и задържане на прахта. Това се отнася най-вече за различните шлайфмашини, и то в евтиния любителски вариант на изпълнение. Използва се подналягането, което създава вентилаторната перка на електродвигателя, като засмукваната въздушна струя преминава през филтър, който в някаква степен очиства въздуха и задържа прахта. Едни машини имат текстилна филтрираща торбичка с по-голяма вместимост, при други филтриращият елемент е нагъната филтърна хартия, който значително по-добре очиства въздуха. По подобен начин работят системите за безпрашно пробиване на някои специализирани бормашини. При тях алтернативно решение практически няма, защото характерът на работата не позволява свързване на бормашината със силно ограничаващ движението маркуч на прахосмукачката.

При останалите машини (шлайфмашини, фрези, циркулярни триони, фрези за канали в стените и др.) единствено ефективното решение за безпрашна работа е свързването им към промишлена прахосмукачка. При работа с машината тя засмуква енергично прахта и не й позволява да се разпространява в околното пространство. От друга страна, прахосмукачката се използва и за почистване на отложилата се прах. Следователно тя трябва да може ефективно да очиства засмукваната и преминаващата през нея въздушна струя, а не да връща прахта обратно в околното пространство.

Изборът на прахосмукачка зависи от редица фактори, сред които водещ е видът на отделяната прах – опасността, която той представлява за увреждане на здравето. Съответно на това се задават изисквания към филтриращата система, респективно към способността на прахосмукачката да задържа вредните за здравето твърди частици и да очиства изходящия въздуха до степен, която го прави безвреден.

Повечето производители на промишлени прахосмукачки използват стойността MAK при обозначаване на очистващата способност на дадена прахосмукачка. Абревиатурата MAK в разширен превод означава „максимално допустима концентрация около работното място“ на даден фино разпрашен материал. С две думи максимално допустимата концентрация, измерена в mg/m³, при която в рамките на 8-часов работен ден няма да настъпят вредни за здравето последствия. Съответно колкото по-ниска е допустимата гранична стойност на MAK, толкова по-вредно за здравето е разпрашеното във въздуха вещество.

В зависимост от степента на очистване на въздуха промишлените прахосмукачки се делят на класове според действащите в ЕС норми (EN 60335-2-69).

» Клас L. В тази група попадат най-често продаваните и обичайно използвани промишлени прахосмукачки. Те са предназначени за засмукване на вещества с минимално вредно влияние върху човешкия организъм, поради което допустимата концентрация на прахта (MAK) може да бъде >1 mg/m³. Това означава, че прахосмукачката трябва да задържа 99% от съдържащите се във въздушната струя частички и да пропуска под 1% от тях. Тези прахосмукачки са подходящи за обработка на: цимент (бетон, замазки), гипс (шпакловки), гасена вар (мазилки), камък, слюда (в керамични изделия), дървесина, лакове и бои, стига да не са фино разпрашени.

» Клас M. Тези прахосмукачки се използват при работа с материали, които се определят като „средно вредни“ за здравето. Сред тях попадат предимно различи метали: мед, никел, манган, както и боракс (глазури върху порцелан и фаянс), а също обработена с препарати против дървояди и загниване дървесина. Към тази група може бъдат включени и фино разпрашени лакове и други материали за боядисване и защита на предмети от дърво. Допустимото съдържание на такива вещества във въздуха е ≥0,1 mg/m³. Следователно прахосмукачката трябва да има степен на очистване 99,99%, като пропуска <0,1% от прахта.

» Клас H. Това са прахосмукачки със специално предназначение, подходящи за засмукване на фини частици на силно увреждащи здравето вещества като олово, кадмий, берилий, кобалт. Те се използват също така при почистване на замърсявания, съдържащи болестотворни бактерии и вируси, спори и др., поради което се използват предимно в болнични заведения и други специфични места. Допустимото съдържание на такива вещества във въздуха е <0,1 mg/ m³, а степента на очистване на изходящия от прахосмукачката въздух трябва да бъде 99,995%. Към тази група се причислява и азбестът, който е доказано канцерогенен при вдишване. Към групата на силно вредните вещества принадлежи и формалдехидът, който преди години масово се използваше в производството на плочи от пресовани дървесни частици (ПДЧ) и някои лако-бояджийски материали. За отбелязване е още, че в техническата документация на един от водещите производители на прахосмукачки и друга техника за почистване Nilfisk Alto, се препоръчва при шлифоване на бетон да се използва прахосмукачка с очистване клас M, което отчита нормите за допустима концентрация на прах в изходящия въздух в Германия – 0,15 mg/m³ или в Холандия – 0,075 mg/m³.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото