Още статии за Ташев-Галвинг ООД

Интериорни осветителни тела със сензорно управление

В два последователни броя на списанието направихме първите стъпки в представянето на „интелигентните“ осветителните тела на немската фирма STEINEL. В НС 11/2010 – общо представяне на тази водеща в осветителната техника немска фирма и отделните продуктови линии, които тя развива. Като пръв поглед в света на STEINEL заделихме внимание и на една от най-иновативните за момента технологии – използването на мощни светодиоди вместо класическите газоразрядни или с нажежаема жичка крушки. Технология, достигнала степен на развитие, която позволява STEINEL да предлага вече модели на LED прожектори не само за професионални приложения, но и за употреба в бита, най-вече за осветление около къщата и в двора. В НС 12/2010 акцентът бе поставен върху сензорите, използвани при лампите за външно осветление, които именно ги превръщат в „интелигентни“. Дотук все още сме в сферата на осветителните тела за домашно приложение, която няма да бъде цялостно обхваната, ако не разгледаме и използването на „интелигентните” осветителни тела на STEINEL във вътрешността на сградата. Това правим сега в първия за годината брой на списанието.

В представите на повечето хора осветителните тела, автоматично управлявани от сензори, реагиращи при движение на тела с температура, по-висока от тази на околната среда, най-вече хора и животни, се свързват с външното осветление – мощни халогенни или вече все по-често LED прожектори, стенни лампи, осветяващи пространството пред входната врата, лампи, разположени на ключови места в двора – например по продължение на стълбища и алеи.

Интелигентните осветителни тела обаче намират все по-широко приложение и във вътрешността на сградите, като най-напред се появиха в сервизните помещения (тоалетни) на обществени сгради. Удобството осветлението да се включва само, когато е необходимо, се допълва от съществена икономия на електроенергия. Освен това се предотвратява вероятността от нещастен случаи, каквато опасност винаги съществува при движение опипнешком в тъмнина при търсене на ключа за осветлението – нещо, което е неизбежно при стълбища и дълги коридори. Използването на сензорно управляеми ключове и тела за осветление улеснява също така изграждането на електроинсталацията, спестява труд, опазва стените от кошмарно изкъртване на канали, не се налага прокарване на трипроводни линии, монтиране на два или повече девиаторни ключове при по-дългите коридори или проходни помещения (с вътрешно стълбище например).

Сензорно управляваните осветителни тела са отлично решение също така и за по-просторни избени помещения, до които често води стръмна стълба с остри завои, а бетонни трегери нерядко стърчат ниско, и при най-малкото невнимание човек лесно може да удари главата си в тях. Друго типично място за такъв вид осветление са гаражите, и особено подземните. С две думи, накъдето и човек да тръгне, лампите автоматично се включват пред него, а щом отмине – загасват от само себе си.

Все по-широкото навлизане на „интелигентните“ осветителни тела във вътрешността на сградите се дължи на бързото развитие на нов тип сензори за движение – високочестотните (HF). За разлика от термочувствителните сензори (PIR), които реагират на инфрачервеното излъчване на движещото се тяло и намират приложение предимно при външното осветление, тези сензори излъчват електромагнитни вълни с висока честота (5,8 GHz), като анализират отразените от стените, пода и тавана на помещението сигнали. Така се изгражда своеобразна картина на помещението, която свръхчувствителната електронна система в сензора анализира постоянно. Тя открива и най-малките деформации в тази „картина“, настъпили поради появата на нов обект в помещението. Обсегът на действие на HF сензорите е около 8 m, като чрез безстепенна настройка на чувствителността той може да бъде сведен до 1 m. Обсегът на тези сензори е 360о, което означава, че при тях няма и помен от „мъртва зона“, която да остава извън полезрението им. Те имат много висока чувствителност, която им позволява да регистрират и най-незначителното движение. При това работата им не се влияе от температурата на околната среда, нито от посоката на движение на навлязлото в обсега им тяло или предмет. От голямо значение за приложението им във вътрешността на сградата е, че високочестотният сигнал, който излъчва сензорът, преминава безпрепятствено през тънки прегради, като стъкло или материалите, от които са направени осветителните тела. Това позволява сензорът да се вгражда във вътрешността им. Така той е невидим за окото и по никакъв начин не се нарушава външният вид на осветителното тяло. Както се вижда и от снимките, дизайнът на продуктите на STEINEL е изпипан едва ли не до съвършенство. Освен естетическите предимства на симбиозата между осветително тяло с вграден, невидим отвън, високочестотен сензор, практическата полза също не е никак малка – имаме един единствен уред, без необходимост от прокарване на кабели и монтиране на ключ за осветлението. Важно е да се подчертае също, че излъчваната от високочестотните сензори мощност е под 1 mW, което е съизмеримо с 1/1000 от мощността на електромагнитното излъчване на обикновен мобилен телефон.

Лампите с високочестотни сензори могат да бъдат монтирани напълно равностойно както на стена, така и на тавана на помещението. Тъй като управлението им е изцяло електронно, възможностите за по-прецизно регулиране при тях надхвърлят тези на PIR сензорите, което е от съществено значение при използването им в затворени помещения. Необходимо е да се знае също, че макар и вградени в осветително тяло, редица HF сензори имат и допълнителни клеми за свързване на втора лампа или, примерно, на вентилатор в тоалетната. Така те също се управляват от него и се включват заедно с основното осветително тяло. Подобно на PIR сензорите и високочестотните позволяват трите вида настройки:

» Ниво на осветеност на околната среда (2-2000 Lux), при което сензорът да може да включва осветлението. Така се елиминира вероятността от запалване на лампата в светлата част на денонощието и се пести електроенергия.

» Настройка на чувствителността, оттук и на разстоянието (1–8 m), попадащо в обхвата на действие на сензора.

» Настройване на продължителността на светене (от 5 s до 15 min), след което лампата се изключва автоматично.

STEINEL произвежда широка гама осветителни тела със сензорно управление. Това са най-вече различни по форма и изпълнение аплици и плафониери, еднакво подходящи за монтиране на тавана или на стена. Няма да подчертаваме елегантния им дизайн, защото снимките са илюстрация за това. Осветителните тела са изработени от алуминий или качествена пластмаса, имат меко разсейващи светлината абажури от опалово или триопалово стъкло. Конструкцията им е разработена така, че да позволява максимално лесен монтаж, улеснена и бърза смяна на крушката, без помощен инструмент.

Интериорните осветителни тела с вграден високочестотен сензор може да бъдат разделени на три групи.

» Осветителни тела с общо предназначение – предимно за осветяване на стълбища, коридори, антрета, вестибюли и други с подобно предназначение и размери помещение. Типични модели от тази група са RS 10-1 L/100 L/16L; RS 16-2 L/RS 16-3 L; RS 13 L/RS 10-3 L. Има модели с кръгла и квадратна форма. Повечето от тях са предназначени за електрически лампи с мощност до 75 W, а моделът RS 100 L позволява използването на лампа с мощност до 100 W. Сензорите на почти всички от тях позволяват включване на второ осветително тяло или вентилатор (в тоалетната, например) с обща мощност до 800 W. Най-луксозно изпълнение има моделът RS 21 L, който поради елегантния си дизайн и приятна за окото светлина се препоръчва за поставяне в обитавани стаи – дневни, холове и др.

» Осветителни тела, специализирани за монтиране в бани – закрепени към стената или над огледало. Те имат силно издължено тяло, а стъклото им е с формата на надлъжно прерязан цилиндър. Лампите с дължина 500 mm позволяват монтиране на три крушки с мощност по 40 W, а по-късите, с дължина 350 mm – по две крушки със същата мощност. Формата им позволява добро осветление в банята, а поради височината на тялото (само 60 mm) те заемат минимално място и на практика не пречат. Тези, както и част от осветителните тела от предната група, имат клас на защита IP 44, което означава, че са защитени срещу въздействието на водни пръски.

Към групата на интериорните осветителни тела с вграден сензор принадлежат още:

» Моделът FRS 20, който се отличава с малка дебелина (63 mm), устойчивост на удар и нисък разход на електроенергия – има две енергоспестяващи лампи с мощност по 11 W (еквивалентна на 55 W при крушка с нажежаема жичка). Защитени са и срещу проникване на водни пръски. Това осветително тяло е особено подходящо за монтиране в гаражи, различни сервизни и помощни помещения, като котелно, например, в мазета, коридори и на други места.

» FRS 30 има същото предназначение с тази разлика, че този модел е предвиден за монтаж към тавана. Изработен е от удароустойчиви материали. Дължината му е 658 mm и работи с две луминесцентни лампи с мощност по 18 W всяка. При клас на защита IP 65 осветителното тяло е защитено срещу проникване на прах и насочена водна струя.

Сензори за вътрешно осветление

Освен осветителни тела с вграден високочестотен сензор, представляващи единен уред, за оптималното решаване на осветлението в различни помещения често се прибягва и до класическата схема на съществуващо осветително тяло, чието автоматично управление е поверено на сензор за движение. Това позволява допълнителна гъвкавост според конкретната обстановка, а също така и оптимално използване на съществуващата осветителна инсталация. В повечето случаи работата се свежда до замяната на обикновения ключ за осветлението със сензорен, който е оразмерен така, че да се монтира на мястото на стария в същата конзолна кутия. По този начин осветлението ще се включва автоматично при поява на движение в помещението или доближаване до сензора, без да е необходимо непосредствено задействане с ръка. Поради режима на обитаване на помещенията, ключовете със сензорно управление имат и функция за постоянно ръчно включване на осветлението с продължителност до 4 часа, както и възможността то да бъде постоянно изключено.

Тук ще представим три модела на ключове със сензорно управление за вътрешна осветителната инсталация.

IR 180 UP/AP. Ключът се предлага във варианти за скрито монтиране (вкопана в стената конзолна кутия) или за открит монтаж. В първия вариант е по-подходящ за поставяне в коридори, кухни, тоалетна (за гости). Втората модификация е предназначена за монтиране в мазета, гаражи, навеси, а също така и на открито. За експлоатация в условия на повишена влажност е предназначен моделът IR 180 AP. Сензорът е пасивен инфрачервен пиродетектор (PIR) и реагира на движението на тяло с температура, по-висока от околната среда. Лещата е многоелементна с полусферична форма. Ъгълът на видимост е 180°, а монтиран на стената – 90°, т.е. напълно достатъчен за използване в помещение. Същото се отнася и за максималният обхват – 8 m. Продължителността на светене на управляваното от него осветително тяло се регулира в интервала от 10 s до 30 min. Има превключвател за постоянно включено осветление в продължение на 4 часа, както и за изключване на осветлението, без възможност да се включва автоматично. Ключът може да управлява лампи с обща мощност до 1000 W.

Както подсказва наименованието му, моделът HF 360 UP е ключ, комбиниран с високочестотен сензор за движение. Той е предназначен за автоматично управление на осветлението на стълбища, вестибюли и бани. Има и вариант за открит монтаж (HF 360 AP), защитен срещу въздействието на водни пръски, което го прави подходящ за използване в мазета и перални помещения. Обсегът му на чувствителност може да се регулира безстепенно между 1 и 8 m. Ъгълът на видимост при монтиран на стената ключ е 140°. По останалите характеристики – максимална мощност на управлявания от ключа електрически товар, възможността за продължително светене и изключване, са същите като при ключа с PIR сензор.

Ключът NF 50 UP е много добро решение и със сигурност ще стопля редовно сърцето на всяка домакиня, защото няма да й се налага да мие и изтрива до сухо поне едната си ръка, преди да посегне към ключа да запали осветлението. За разлика от обикновените механично задействани ключове, този включва осветлението, без да е необходим допир до него – достатъчно е ръката да се доближи на разстояние около 5 cm. Той е идеалното решение за бани, кухни, работилници и други помещения, работата в които предполага често и силно замърсяване на ръцете. При този ключ е използван нискочестотен сензор, който „усещa“ доближаването на ръката. Ключът може да управлява осветителни тела с нажежаема жичка с обща мощност до 1000 W или луминесцентни лампи с обща мощност до 500 W.

С две думи, „интелигентните“ осветителни тела на STEINEL, както и осветителните инсталации за вътрешно осветление, управлявани от сензори за движение, са отлично решение, което повишава комфорта на обитаване, обезопасяват се стълбищата и други с повишена травматична опасност места, а икономисаната електроенергия бързо изплаща направената инвестиция в тези модерни системи за осветление.

 

За допълнителна информация и покупка посетете страницата и електронния магазин на фирма „Ташев-Галвинг“.


Фирма “Ташев-Галвинг” ООД е основана през 1994 г. с основна дейност търговия със строителни материали, метали, дребна железария, електроинструменти и машини, ръчни инструменти, крепежни елементи, ВиК и др.

Магазините на “Ташев-Галвинг” ООД в София и Ямбол са разположени на обща площ 9000 m2, като в тях се предлагат над 60 000 артикула – професионална техника, ръчни и електроинструменти и машини, помпи, заваръчна техника, сензори и сензорни лампи, водопроводна и санитарна арматура, крепежни елементи, уплътнители и много други, както и оригинални резервни части за тях. Освен това, фирмата предлага и множество материали за строителството и реновирането на сгради – стоманени профили, армировъчни пръти, ламарина, тръби и фитинги за ВиК инсталации, елементи за въздуховоди и климатични инсталации и т.н.

Електронен магазин
на Ташев-Галвинг ООД

Facebook страница
на Ташев-Галвинг ООД

към началото