В категории: Брой 1-2/2011, Декорация и защита, Инструменти, Ремонти, Строителство

Любителски лазерни нивелири на Bosch

Bosch планомерно разширява и непрестанно обновява производството на измервателни инструменти в двете направления – професионални и с любителско предназначение. На пазара периодично се появяват нови модели, които правят измерванията и контрола на извършеното по-точни и по-достъпни и за неспециалисти. Както се знае, в основата на всяка добре свършена работа стоят качествените измервателни инструменти. Развитието на микроелектрониката през последното десетилетие позволи появата на непознати по-преди измервателни инструменти, използващи най-модерните лазерни (LED) технологии. Това се вижда най-осезателно при различните нивелири, които само по името си имат прилика с класическите им „събратя“ с водна либела. След професионалния сектор и в любителската практика навлязоха лазерни нивелири, без които все по-трудно може да си представим арсенала на домашния майстор при извършване на някои дейности, където тези уреди са безценен и непогрешим помощник – залепване на стенни и подови облицовки от плочки, полагане на циментови подови замазки, изграждане на леки преградни стени, декорация и залепване на тапети, да не говорим за различни строителни дейности около къщата и в градината, които по правило започват с даване на точната линия.

Сред новите попълнения измервателни инструменти в любителската зелена серия на Bosch подбрахме да представим два лазерни нивелира, които имат общи черти, но и се различават съществено. При това, включително и в ценово отношение, те са позиционирани в двата края на тази продуктова гама.

Единият, моделът Quigo, е в максимална степен съобразен с изискванията за домашната работилница, с дейностите, в които домашният майстор е в стихията си. Той е и оптимално решение с оглед на разумния домашен бюджет за такива покупки. Вторият нивелир, моделът PLL 360, е позициониран, бихме казали, в горния край на любителската серия. По функционалните си възможности той се доближава до професионалните инструменти предназначени за очертаване на кръгова линия (360°) – ротационните лазерни нивелири. С две думи, това е лазерен нивелир в изпълнение и цена, подходящи за домашната работилница, но с възможности, присъщи на професионални инструменти.

В преследването на възможно по-ниска цена всеки от двата нивелира естествено отстъпва значително на професионалните, многократно по-скъпи модели, най-вече по разстоянието, до което лазерният лъч се вижда достатъчно отчетливо, в точността, както и при някои други параметри, които обаче не са от жизнено значение за приложенията в дома. Независимо от това и двата имат самонивелиращ се механизъм, което е модерното и силно улесняващо работата решение.

Quigo

От няколко години насам Bosch имат навика да дават на някои от своите инструменти запомнящи се лични имена, с което вероятно се цели да бъде отличен даден нов модел така, че да се откроява сред останалите от същия вид. Това най-често се прави при модели, с които се поставя началото на ново направление сред електроинструментите, например акумулаторните инструменти: миниотвертка IXO, лозарска ножица Ciso и универсална ножица XEO или пък инструментът се отличава от събратята си по своята многофункционалност, какъвто е случат с перфоратора Uneo. Отказваме се да разгадаваме замисъла на кръстниците на такива имена и оставяме тази непосилна за простосмъртните задача на Дан Браун. Още повече, че Quigo е неологизъм, сътворен специално за този инструмент.

Така или иначе, ефектът за привличане на вниманието е постигнат и сега на нас ни остава по-лесната задача – да видим с какво новият лазерен нивелир Quigo е заслужил честта да получи собствено име.

Той е лазерен нивелир от най-често използваният при описаните в началото на статията дейности. Излъчва два линеарни взаимно перпендикулярни лъча. Така върху срещуположната стена очертава ясно видим кръст, като вертикалната линия захваща частично тавана и пода. Или с други думи, това е инструмент, необходим, когато трябва бързо, лесно и точно да се очертаят върху дадена стена вертикална, хоризонтална, а най-често и двете разположени под прав ъгъл линии. Така например се работи при залепване на плочи върху стена.

Целта на конструкторите на този нивелир е била да създадат максимално удобен за работа и съхранение, а не само евтин, уред, който да позволява възможно най-лесно подравняване по вертикала и хоризонтала при най-различни дейности – от описаните вече строително-ремонтни, до подравняване „по конец” на окачваните на стената шкафове, полици, картини и др.

Така поставената задача е изпълнена успешно, защото нивелирът представлява симпатично на външен вид кубче със страна само 65 mm и тегло 250 g. Ръбовете му са покрити с удебелена еластична материя, която го предпазва от механични повреди, улеснява хващането му с ръка, прави и задържането му върху равна повърхност по-сигурно.

Обхватът на лазерния лъч е до 5 m, което задоволява изискванията при работа в жилищни помещения. Точността на нивелира е ±0,8 mm/m, което означава още, че е желателно да се поставя по-близо до насрещната стена.

Уредът е самонивелиращ се, което силно улеснява работата и същевременно се гарантира точността на очертаните от него линии. Времето, необходимо за самонивелиране на системата с лазерния прожектор, е 6 s. Възможността на системата да компенсира страничния наклон е до ±4°. Ако наклонът на нивелира е по-голям и поради това той не е в състояние да се самонивелира, уредът сигнализира с червен светодиод и съответно трябва да му се помогне. Способността на Quigo автоматично да извършва най-съществената в случая операция, собственото си нивелиране, не само значително улеснява и ускорява работата, но така се гарантира и точността на неговата работа. Избягват се грешките, породени от макар и минимално преместване на уреда, без той да бъде повторно нивелиран след това. Бихме изразили също мнението си, че този е и единственият начин за постигане на достатъчно добра точност, защото поради малките му размери, едва ли е възможно с две обикновени водни либели уредът да бъде добре нивелиран.

Необходимостта системата за самонивелиране да бъде подпомагана е една от причините, включително и с Quigo, да се работи със закрепен на статив нивелир. Това може да бъде всеки триножник,чийто накрайник им резба 1/4″. Комплектът на Quigo съдържа и малък, много удобен за работа универсален статив, изработен от пластмаса – MM2. Чрез него нивелирът може да се закрепва към хоризонтално или вертикално разположени с малка дебелина предмети, например плот на маса или страница на открит шкаф, свободно да се насочва в желаната посока, да се нивелира грубо на ръка, докато влезе в обхвата на самонивелиращия се механизъм. Този статив може да намери отлично приложение и при снимане с фотоапарат, чиято присъединителна резба за статив е със същия размер.

Както стана дума, нивелирът е проектиран с оглед максимално улесняване на работата с него – включването и изключването му става единствено чрез повдигане или спускане на капачето, което покрива защитното стъкло, което предпазва лазерния прожектор.

Уредът се захранва от две батерии с напрежение 1,5 V, тип ААА, като с един комплект може да работи непрекъснато 3 часа. Този и следващият описан тук нивелири използват безопасни за зрението лазерни прожектори клас 2,стига лъчът да не попада дирекно в окото. Тук е мястото да добавим, че за работа с лазерни прожектори се продават специални червени очила. Те не са защитни за предпазване на зрението, но значително подобряват контраста и правят по-добре видими очертаните от лазерния прожектор линии. Това е голямо удобство, особено когато се работи в силно осветено помещение, поради което очертаните от прожектора линии забележимо избледняват.

Препоръчителната цена на нивелира е 119 лв. с ДДС.

PLL 360

Фактът, че за този нивелир специалистите по маркетинг на Bosch не са си направили труда да измислят специално име, говори, че това е уред от по-висок клас, предназначен за по-претенциозни майстори, които се захващат и с по-сериозни и отговорни ремонтни и строителни задачи. Вниманието на такива хора привличат най-вече качествата на уреда, възможностите, които той им дава за улесняване на работата и най-важното – за постигане на по-голяма прецизност, която най-малкото ще им спести впоследствие допълнителни корекции на направеното.

По тази причина този нивелир привлече по-силно вниманието ни, защото, както вече стана дума, в него до голяма степен са съчетани възможностите на скъп професионален ротационен лазерен нивелир в модел от любителската серия инструменти. При това с препоръчителна цена 349 лв. с ДДС.

Този вид нивелири имат голямото предимство пред останалите лазерни нивелири с линеарен лъч, че са способни да очертават хоризонталната линия околовръст, на 360°, т.е. едновременно върху всички стени на помещението. Те очертават хоризонталната равнина на височината, на която се намира оптическата система, излъчваща кръгообразно лазерния лъч. Понеже нямахме възможност да изпробваме лично нивелира, доста време си блъскахме главата в опити да разгадаем тънкостите на неговата конструкция. В крайна сметка стигнахме до заключение, че не става дума за ротационен лазерен нивелир, чиято глава се върти с честота от 150 min–1 до 300 min–1, при което точковидният лазерен лъч очертава окръжност. При PLL 360 същият ефект се постига чрез оптическа система, която отклонява лазерния лъч на 360°. Това намалява обсега на действие, както и точността на измерване, ала също така прави PLL 360 около 4,5 пъти по-евтин от най-евтин професионален ротационен нивелир.

Нивелирът PLL 360 може да очертава кръг с диаметър до 20 m, което за работа в жилищни помещения е достатъчно. Точността на очертана линия спрямо хоризонталата и вертикалата е 0,4 mm/m. Тук проличава и втората възможност на този нивелир – освен кръгова линия, той може да очертава и вертикална линия, перпендикулярна на хоризонталната. Тя се излъчва под ъгъл 120°, така че обхваща насрещната стена и продължава по тавана и пода. В редица случаи това е много полезно, когато се изграждат конструкции, обхващащи едновременно стената и тавана – например при монтиране на портал, леки преградни стени и др. Може да се каже, че PLL 360 е комбиниран нивелир.

Възможността за очертаване на хоризонталната линия едновременно върху всички околни стени е голямо предимство, недостъпно за лазерните нивелири, очертаващи хоризонтална линия, която в най-добрия случай може да обхване частично две съседни стени. Затова, когато се налага нейното продължаване върху останалите стени на помещението, е необходимо лазерният нивелир да се завърта последователно, а очертаната от лъча линия да се отбелязва с молив или по друг начин върху стената.

В редица случаи е необходимо да се задава хоризонталното ниво едновременно върху всички околни стени. Това е задължително при отливане на стоманобетонна плоча, при полагане на дебела подова замазка, така че да се получи напълно хоризонтален под – необходимо изискване за качествено полагане на връхното твърдо подово покритие. По същия начин стои въпросът при монтиране на дограма и подпрозоречни дъски, на ключове и контакти на електроинсталацията, при монтиране на корнизи за пердета и др. Едновременно включени, двата прожектора очертават кръстообразна линия, за чието приложение вече стана дума.

Поотделно или едновременно може да бъдат включвани всеки от двата лъча. Нивелирът PLL 360 е самонивелиращ се, за което са необходими до 4 s време. Обхватът, в който функционира механизмът за саморегулиране, е ±4°. Този механизъм може да се блокира, което позволява да се очертават прави линии под наклон, примерно при монтиране на парапет покрай стълбище.

Лазерният нивелир PLL 360 тежи 500 g, а размерите му – 125х85х70 mm го правят най-компактният уред на пазара с описаните възможности и технически характеристики. Тялото му има частично еластично покритие, което улеснява и прави по-сигурно неговото държане при закрепване към статива. Такъв нивелир задължително се поставя на статив, защото мястото му е най-често в централната зона на помещението. Доставя се в комплект с лек алуминиев, достатъчно стабилен статив, с регулируема височина от 52 cm до 150 mm.

Специално за този нивелир е създадена и стойката MM1, чието приложение също се вижда от снимките. Нивелирът работи с 4 батерии с напрежение 1,5 V, тип АА. Комплектът батерии го захранва в продължение на общо 12 часа.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото