Още статии за Ташев-Галвинг ООД

Преносим циркулярен трион Festool Precisio CS 50

„Господи, каква машина!“ Това, станало нарицателно от рекламата на популярна марка автомобили възклицание многократно изплуваше в мислите ни, докато разучавахме тънкостите на най-новия циркулярен трион на Festool – моделът Precisio CS 50. Всъщност това, което най-точно характеризира тази машина, се съдържа в нейното наименование – невероятната прецизност, вложена във всеки неин детайл, както и изключителната точност при напречно или надлъжно рязане. Съзнателно избягваме да уточним вида на машината – преносима или стационарна, защото тя отговаря и на двете понятия. От една страна, Precisio CS 50 е стационарен циркулярен трион с изключително стабилна и здрава конструкция, защото тялото и всички метални детайли (с изключение на краката) са изработени от силно оребрени алуминиеви отливки. Същевременно машината е изключително компактна (670х450х320 mm) и удобна за пренасяне от сам човек, защото тежи само 17,5 kg – най-добро постижение в света за машина от този вид със същите или близки габарити. Precisio CS 50 е машина, подходяща за работа ниско до пода, защото, поставена със сгънати крака, височината на плота е само 32 cm над него. Това е голямо удобство при направа на паркетни подови настилки и поставяне на первази, защото не принуждава работещия при всяко рязане да се изправя и след това отново да прикляква. Когато краката се разгънат и фиксират с крепежните винтове, машината добива височината на стационарен циркулярен трион за работа при изправено положение на тялото. Краката са изработени от тънкостенни стоманени тръби и придават необходимата устойчивост на цялата конструкция.

Машината е предназначена за надлъжно или напречно рязане. При надлъжно рязане страничната опора-водач се фиксира на необходимото разстояние от циркулярния диск, което се измерва точно по разграфената в милиметри скàла в предната част на плота. В този случай рязаният детайл се подава към циркулярния диск, като се плъзга върху плота. Това е и обичайният начин на работа при всички стационарни циркулярни триони.

Специалитет на Precisio CS 50 обаче е напречното рязане, което при основната конфигурация на машината се извършва чрез постъпателно движение на циркулярния диск, докато рязаният детайл остава неподвижно закрепен. Това необичайно решение има поне две много съществени предимства при напречно рязане. Първо – осигурява се значително по-висока точност на рязане, отколкото при стандартния начин на рязане, чрез подаване на рязания детайл към циркулярния диск. Това предимство е особено осезаемо при рязане под ъгъл, при което точността е от изключително голямо значение за плътното прилягане един към друг на челно съединявани детайли. Второто предимство, според нас, е в по-голямата безопасност при работа, защото и двете ръце се намират далеч от режещия диск – дясната издърпва ръкохватката под плота на машината, а лявата е неподвижна и притиска детайла към водача. Освен това детайлите може да се притягат със стеги, за чието закрепване са предвидени два улея в плота.

Този необичаен начин на рязане е възможен благодарение на специалната конструкция на блока „електродвигател–циркулярен диск“, който се плъзга по два водача с шлифована повърхност. Преместването на целия блок, както и управлението на електродвигателя става с помощта на управляваща ръкохватка, върху която се намират пусковият и осигурителният бутон, копчето за регулиране на честотата на въртене на диска и бутон за изключване на захранването. След завъртане на ръкохватката до хоризонтално положение застопоряващият механизъм се отключва и блокът може плавно да се издърпа с ръкохватката напред. В изходно положение блокът се връща под действие на пружина. Освен в двете крайни положения с помощта на специален застопоряващ бутон режещият блок може да се фиксира и по средата на плота. Това позволява да се подбере най-удобното местоположение на циркулярния диск в зависимост от широчината на рязания детайл.

Във възможностите за регулировка на машината е заложено повдигане и снижаване на циркулярния диск спрямо плота на машината до достигане на максималната дебелина на рязане – 52 mm. Това става точно и същевременно лесно с помощта на регулировъчно колело с манивела. Освен по височина, циркулярният диск (заедно с целия блок) може да се накланя странично за рязане под ъгъл до 45°.

За постигане на голяма точност при напречно рязане много съществено значение има подвижната опора, която определя положението на детайла при рязане. Тя представлява доста сложно устройство с отлети от алуминий масивни детайли. Закрепва се бързо и същевременно стабилно в нарочните за целта улеи по периферията на плота. Така опората може да се фиксира в най-удобното за работа положение – в един от двата странични или в челния улей на плота. Опората се върти около оста си, като ъгълът се задава точно по разчертаната кръгова скала. За улесняване на работата и гарантиране на точността опората може да се застопорява с помощта на фиксиращ щифт на един от най-често използваните ъгли на рязане – 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60°, 67,5°, 75° и 90°. След като всички подвижни части на опората се нагласят точно, застопоряващите винтове се притягат и така се осигуряват необходимата стабилност, точност и повторяемост при рязане под зададения ъгъл.

В основната си конфигурация машината може да реже под прав ъгъл дъски с широчина до 294 mm, а при рязане под ъгъл 45° максималната широчина на дъската е 223 mm, което е напълно достатъчно за рязане и на най-широките паркетни дъски. За рязане на по-големи детайли основната конфигурация на машината може да се допълни с механизъм, представляващ стабилна релса с плъзгаща се върху него масичка. По нейните краища са оформени канали за закрепване на въртящата се опора. По този начин освен чрез придвижване на циркулярния диск може да се режат напречно и детайли с широчина до 830 mm, като се плъзгат към циркулярния диск с помощта на масичката и шината. Отделно към машината се предлагат и допълнителни плотове за удължаване на основния плот и увеличаване на широчината му, което позволява надлъжно рязане на детайли с широчина до 610 mm.

Машината има еднофазен двигател с мощност 1200 W, разчетена за работа с циркулярен диск с външен диаметър 190 mm. Честотата на въртене на диска се регулира плавно в диапазона 2000–4200 min–1, което позволява да се подбере оптималният режим на рязане на различно твърди материали, включително и на профили от алуминий. Има система за поддържане на постоянна честота на въртене, независимо от натоварването, за защита срещу претоварване и електромагнитна спирачка за бързо спиране на диска след прекъсване на захранването.

Друга новост при Precisio CS 50 е механизмът за бърза и лесна смяна на циркулярния диск. Достъпът до него е силно улеснен – след завъртане на 45° на оцветеното в зелено пластмасово копче едната половинка на плота се изважда, при което се открива свободен достъп до капака, който закрива циркулярния диск. След завъртане на поредното зелено копче пластмасовият капак се отваря и дискът може да се снеме. За сетен път се убеждаваме, че при Precisio CS 50 всичко е премислено до най-малкия детайл – включително и смяната на циркулярния диск. Тя се извършва за няколко секунди – след повдигане на застопоряващата скоба (отново оцветена в зелено) притискащата диска гайка се развива безпроблемно на ръка, без какъвто и да било инструмент. Това позволява честата смяна на диска според вида на рязания материал и посоката на рязане.

Необичайна е и формата на вътрешния отвор на циркулярния диск. Той има четири кръгообразни изреза, наподобяващи четирилистна детелина. Шийката на вала има съответстващи на тези отвори ребра. Така въртящият момент се предава директно от шийката към диска, без да се разчита на силата на триене помежду им, както е при дисковете с кръгъл присъединителен отвор. Поради това ролята на гайката е да притиска и задържа циркулярния диск, а не да осигурява достатъчно голям за пренасяне на въртящия момент натиск върху диска.

За Precisio CS 50 се предлагат пет циркулярни диска, които се различават по броя на зъбите и профила на режещите им ръбове. Това позволява подбиране на оптималния диск според начина рязане – надлъжно или напречно, според вида на материала (масивна дървесина, плочи от дървесни частици, фурнировани мебелни плочи и др.) и чистота на рязане, което е особено важно при рязане на ламинирани или фурнировани детайли. Има диск за рязане на плочи с дебело ламинатно покритие (кухненски плотове), както и диск, предназначен за рязане на профили от алуминий или листове от твърди армирани пластмаси.

Понеже качествените циркулярни дискове са скъп консуматив, не е без значение интензивността на тяхното износване. Затова представляват интерес резултатите, получени в Института по инструментални машини в Щутгарт. Проведени са тестове, които да установят продължителността на работа на един и същ диск в зависимост от начина на подаване на рязания материал към зъбите на диска или обратно. По този начин е извършена съпоставка по отношение износването на циркулярния диск при Precisio CS 50 и при клапващ настолен циркулярен трион, който се използва често, но само за напречно рязане, при монтиране на паркетни подови покрития.

Резултатът при рязане на ламинатни паркетни дъски може да се окачестви като смайващ – дълготрайността на диск, работещ с Precisio CS 50, е 11 пъти по-голяма, отколкото при работа с клапващ циркуляр. Причината за това е различният за двете машини ъгъл, под който зъбите на диска удрят материала по време на рязане. При Precisio CS 50 той може да се подбере оптимално чрез преместване на диска във вертикална посока, а по време на рязането се запазва непроменен. При другия вид машини дискът се врязва и потъва в детайла, като ъгълът, под който зъбите удрят детайла, непрестанно се променя. Това предизвиква значително по-интензивно износване на диска.

Не можахме да изпробваме свързването на машината към промишлена прахосмукачка за осигуряване на безпрашна работа, защото не разполагаме с нея. Няма съмнение обаче, че проблемът с аспирацията е изпипан до най-малкия детайл, като изсмукването става чрез две гъвкави тръби. Едната е присъединена към предпазния щит над циркулярния диск, а другата е свързана към кутията, в която се намира долната му част.

В заключение може да кажем, че Precisio CS 50 е чудесна машина за професионалисти по вътрешно обзавеждане при направа на ламинатни или дървени подови покрития, дъсчени обшивки на стени и тавани и други сходни работи, при които се изисква голяма точност на рязане и повторяемост. Несъмнено предимство при работа на различни обекти са малкото тегло и габарити на машината. Качеството и производителността, които може да се постигнат благодарение на Precisio CS 50, определено си заслужават цената на машината, стига тя да се използва по предназначение. Достатъчно е само да посочим, че цената на материала за качествен дъсчен паркет е около 150 лв./m2. При работа с такъв скъп материал се изисква и машина с подобаващо качество.

Освен този модел, Festool произвежда и модела Precisio CS 70, като разликата между тях най-вече е в дебелината на рязания материал (70 mm) и съответната на това по-голяма мощност – 2200 W.

 

Актуализация 2020: Статията е писана пред 2003 г. Оттогава акумулаторните електроинструменти и настолни машини  на Festool са претърпели значително развитие.

За информация и покупки на актуалните днес модели на Festtol, включително Precisio CS 70 EB,  посетете електронния магазин на „Ташев-Галвинг“ ООД.


Фирма “Ташев-Галвинг” ООД е основана през 1994 г. с основна дейност търговия със строителни материали, метали, дребна железария, електроинструменти и машини, ръчни инструменти, крепежни елементи, ВиК и др.

Магазините на “Ташев-Галвинг” ООД в София и Ямбол са разположени на обща площ 9000 m2, като в тях се предлагат над 60 000 артикула – професионална техника, ръчни и електроинструменти и машини, помпи, заваръчна техника, сензори и сензорни лампи, водопроводна и санитарна арматура, крепежни елементи, уплътнители и много други, както и оригинални резервни части за тях. Освен това, фирмата предлага и множество материали за строителството и реновирането на сгради – стоманени профили, армировъчни пръти, ламарина, тръби и фитинги за ВиК инсталации, елементи за въздуховоди и климатични инсталации и т.н.

Електронен магазин
на Ташев-Галвинг ООД

Facebook страница
на Ташев-Галвинг ООД

към началото