В категории: Брой 1-2/2011, Ремонти, Строителство, Топлоизолация

Новият керамичен блок POROTHERM 25 N+F Light – за по-бързо и по-евтино зидане

Най-горещата новина от българската работилница на „Винербергер“ ЕООД е тухлата POROTHERM 25 N+F Light. Тя е толкова нова, че с тази публикация изпреварваме с няколко дни официалното й представяне пред българската строителна общност. Новината е и гореща, защото, както се знае, Wienerberger (Винербергер) е водещият в света производител на строителна керамика, в частност на тухли за обща употреба, а те се изпичат при температури над 800 °С. В началното изречение е закодирана и друга съществена информация, която се нуждае от разшифроване. Новият керамичен блок за зидане POROTHERM 25 N+F Light е създаден в „българската работилница“ на австрийския гигант, защото е проектирана у нас и се произвежда в завода на компанията в гр. Луковит.

Когато на пазара се появи нов продукт, за да се очертае неговата пазарна ниша, той се съпоставя с конкурентните продукти на други производители, от една страна, и от друга – с досегашните продукти на същия производител, в случая на Wienerberger. Така може да се определи за кои сектори на строителството е най-подходящ. Първата задача е решена от само себе си, защото блоковете за зидане на Винербергер бележат най-високото качество в областта на строителната керамика и това именно е основната причина за лидерската позиция на компанията в света. Повече работа ни се отвори да изясним с каква цел са създадени новите блокове за зидане, къде е мястото им в продуктовата листа на Винербергер и съответно тяхното място в строителството и на пазара на строителни материали.

Това наложи да хвърлим поглед към новите продукти, които Винербергер въведе успешно на българския пазар през миналата година, като прегледаме отново и внимателно статиите за тях в НС 3-4/2010 и НС 5-6/2010. Те са посветени основно на качествата на току-що пуснатите на пазара блокове за зидане POROTHERM 38 N+F Hi (High insulation) – незабавният отговор на компанията на новите норми за енергийна ефективност в България заложени в известната сред проектанти и строители Наредба №7. Иначе казано новата референтна стойност на коефициента на топлопреминаване (U) на плътната ограждаща конструкция и елементите на сградите, граничещи с външния въздух, се снижава на 0,35 W/m²K, вместо отменената стойност 0,50 W/m²K. Това съществено промени изискванията към проектирането на нови сгради и санирането на старите. Промените хвърлиха в надпревара водещите производители, кой пръв ще предложи на пазара нови материали за изграждане на външни стени, оптимално съобразени с новите топлотехнически изисквания. При това необявеният официално конкурс бе не само за бързина, но и за най-комплексно и ефективно решение. За да не повтаряме вече написаното в споменатите броеве на списанието, ще резюмираме накратко, че новите блокове за зидане POROTHERM 38 N+F Hi изпълняват изцяло новите изисквания. Поради това при тях отпада необходимостта от поставяне на допълнителна външна топлоизолация от стиропор или минерална вата, операция която усложнява, оскъпява и бави строителството. Зид с дебелина 38 cm, колкото е дебелината на керамичните блокове POROTHERM 38 N+F Hi иззидан с олекотен термо разтвор за зидане, измазан двустранно при обща дебелина на двата пласта мазилка 25 mm има коефициент на топлопреминаване U=0,35 W/m²K. Понеже стремежът към съвършенство винаги има и своята първоначална инвестиционна цена, в НС 5-6/2010 е направена детайлна стойностна съпоставка между зидове с посочената стойност на коефициента U, изпълнени с блокове POROTHERM 38 N+F Hi и „тухли четворки“. Изводът, който се налага е, че монолитно изпълнените външни зидове имат редица несъмнени предимства пред многослойните топлоизолационни системи на външната ограждаща конструкция.

Успоредно с блоковете POROTHERM Винербергер пусна на пазара в България и друг вид керамични блокове за зидане – FORATI. Те бяха създадени от страна на Wienerberger, за да отговори на сантименталните спомени и навици у някои строители, дълбоко привикнали през десетилетната си практика с единствените някога керамични блокове за зидане, известни като „тухли четворки“. Тогава никой не обсъждаше техните качества, понятието топлопроводност комай фигурираше само в учебниците по топлотехника, пък и нямаше защо – просто на пазара нямаше друг избор. Освен това е добре известно, че нашият пазар е силно чувствителен към фактора цена и затова по-бавно приема новите, макар и много по-качествени продукти. Навярно поради тези причини Wiеnerberger създадоха керамичните блокове FORATI. С хоризонтално разположените си кухини и формат те наподобяват външно традиционните някога за българската строителна практика „тухли четворки”. Това бе решение, продиктувано от стремежа за предлагане на тухли в по-ниския ценови клас, но с качество, постижимо при съвременните технологии и техника, с каквито разполага заводът на Винербергер в гр. Луковит.

Сега, година по-късно, Винербергер правят поредната крачка в стремежа си да постигнат още по-добро съотношение качество/цена, като пускат на пазара най-новия си продукт POROTHERM 25 N+F Light. Той съчетава голяма част от предимствата, характерни за керамичните блокове POROTHERM с привлекателната цена на m2 на тухлите FORATI. От практическа гледна точка с новите блокове за зидане се открива възможност и в условия на икономическа криза, когато всеки се стреми да строи възможно най-евтино, това да не става в съществен ущърб на качествата. Защото кризата ще отмине, но построеното ще остане!

Новите блокове POROTHERM 25 N+F Light са с размери 375х250х238 mm и за 1 m² зидария са необходими 11 бр. Те са с вертикално разположени кухини. Страничните им чела са оформени така, че всяка двойка съседни тухли се свързват една с друга чрез познатата от дърводелството сглобка „нут и перо“. По този начин, освен че се повишава здравината и устойчивостта на зида, се гарантира и по-доброто уплътняване на вертикалните фуги между блоковете за въздухонепроницаемост. Тухлите се поставят в реда плътно една до друга без свързващ разтвор между тях (във вертикалната фуга). Така се пести материал, икономисва се работно усилие, зидането върви по-бързо. В сравнение с „тухлите четворки“ зидането с POROTHERM 25 N+F Light изисква три пъти по-малък разход на свързващ разтвор на квадратен метър зид. Всеки блок POROTHERM 25 N+F Light заменя три „тухли четворки”, съответно приблизително толкова се повишава и производителността на работа.

Както подсказва наименованието им новите блокове POROTHERM 25 N+F Light (с тегло 13 kg) са „олекотени“, т.е. имат по-ниско обемно тегло от съответните на брой „тухли четворки“. Това намалява натоварването на стоманобетонната конструкция и съответно би позволило на конструкторите да направят икономия от армировката. Същевременно олекотяването на блоковете не е за сметка на тяхната здравина – якостта им на натиск надхвърля два пъти изискваната стойност за минимална якост и достига непосилните за останалите зидарски материали 7,5 N/mm² (с изключение на плътните „тухли единички“, които вече почти не се използват). Това в голяма степен се дължи на вертикалната перфорация на блоковете.

Понеже всичко на този свят и особено в строителството има своята цена, предоставяме изготвената от „Винербергер“ ЕООД калкулация, съпоставяща два зида с еднакъв коефициент на топлопреминаване – U=0,35 W/m²K. Единият е изпълнен с блокове POROTHERM 25 N+F Light, а другият с блокове FORATI 4 или „тухли четворка“. Разликата от 2 cm в дебелината на допълнителната топлоизолация от плочи EPS-F се дължи на по-добрата топлоизолираща способност на блоковете POROTHERM 25 N+F Light. Сметките показват, че зидането с POROTHERM 25 N+F Light излиза по-евтино на m2 и се прави по-бързо.

От предоставената ни предварителна техническа документация за блоковете POROTHERM 25 N+F Light може да се извлекат и няколко практически съвета за тяхното зидане. Както се вижда от снимките, напречното сечение на отворите в периферията на блока се различава от сечението в средната зона. Това е направено с цел олекотяване на блоковете. Същевременно се увеличава многокамерността на външните стени, което пък позволява по-сигурно закрепване с дюбели към тях и/или прорязване на канали за инсталации. Поради тази особеност в структурата на блоковете се препоръчва свързващият разтвор да се разстила само върху надлъжните периферни зони на две ивици с широчина 5–7 cm всяка. Това се прави, за да се избегне пропадането на разтвор в по-широките кухини, което води до повишен разход на зидарски разтвор. Дебелината на пласта разтвор е 10–12 mm. Тези, както и всички керамични блокове POROTHERM, е желателно да се режат с машина за мокро рязане с диамантен диск. За разполовяване на блоковете при започване на нов ред и нуждата от ½ парче, в средната им част две от стените са разположени съвсем близо една до друга. Когато се реже между тях се получават две половинки, чиято здравина и цялост е запазена напълно. Рязане е допустимо и на друго място, стига парчето, което се вгражда в зида, да не бъде по-късо от 10–12 cm. POROTHERM 25 N+F Light се зидат както и останалите блокове от това семейство, като наместването им става с помощта на гумен чук.

За допълнителна информация посетете сайта на „Винербергер“ ЕООД.

Коментари и въпроси

2 Коментари към “Новият керамичен блок POROTHERM 25 N+F Light – за по-бързо и по-евтино зидане”

анна 84 еоод | септември 10th, 2011 at 3:45 pm

Може ли да ми изпратите ценова оферта на вашето производство фирмата се занимава с търговия на строителни материали.
Направи сам„: Писмото Ви е препратено на „Винербергер“ EООД, откъдето ще получите актуалната ценова информация на предлаганите в България керамични блокове за зидане Porotherm.

ремонтстрои 2008 ЕООД | март 4th, 2016 at 9:37 am

Здравеите
Може ли да ми изпратите ценова оферта на вашето производство.
Фирмата ми се занимава със строителство.
„Направи сам“ Писмото Ви е препратено на фирмата производител „Винербергер България“.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото