В категории: Брой 7-8/2009, Градина

Машини за косене на трева при трудни терени

Сред обширната гама от косачки за трева на водещия европейски производител на градинска техника VIKING три модела се открояват с нестандартни технически решения и особености на конструкцията, които ги правят особено ефективни за работа при специфични, затрудняващи класическия тип четириколесни косачки, условия. Такива например са окосяването на неравни терени или тревни площи с множество препятствия, където е необходима изключително маневрена и повратлива машина, която лесно да ги заобикаля и да не оставя големи неокосени петна по краищата. Друг проблем, с който класическият тип косачки не могат или едва-едва се справят, е косенето на буйно израснали високи диви треви и бурени с жилави и твърди стъбла.

За косене при такива условия VIKING предлага три модела, които формират обособена серия, обозначена с буквата „R“. Това са VIKING MB 2 R, VIKING MB 3 RC и VIKING MB 6 RH.

Тези машини представляват особен интерес и за малки градини с разнообразна растителност, с множество дървета и храсти, с разпръснати на различни места тревни площи, за косене на избуялата трева между дърветата в масиви с овощни насаждения, включително на пресечени местности, за подрязване на тревите около пътища и т.н.

За разлика от всички останали косачки, тези три модела нямат кош за събиране на тревата. Те изхвърлят окосената трева в непосредствена близост до мястото на косене или я нарязват на съвсем дребни парченца, които се връщат обратно в тревната площ, за да я подхранват като органичен тор. Този метод се нарича косене с рекултивиране, а неговата ефективност и природосъобразност са доказани в практиката, както и чрез експериментални изследвания, проведени от Университета по почвознание във Виена (виж НС 7-8/2008). Идеята органичните отпадъци от градината да не се изхвърлят или изгарят, каквато практика у нас все още има, а да се използват под една или друга форма като органичен тор, не е нова. Най-често това става чрез компостирането им. Това е продължителен процес на биохимично разграждане на органичната маса и превръщането ù в подходящ за усвояване от растенията продукт. За ускоряване на тези процеси изходните отпадъчни материали трябва да бъдат раздробени на малки късчета, което се отнася и за окосената трева, защото натрупана на дебел пласт, тя се запарва и бързо загнива.

Компостирането е продължителен процес, продължаващ от три до девет месеца, изисква специални съдове, полагане на грижи за поддържане на оптимален температурно-влажностен режим, редовно аериране, осигуряване на достъп за земните червеи, а накрая готовият компост трябва да се внесе в почвата за наторяване на растенията.

Вместо по този продължителен, изискващ време и труд начин, окосената трева може да бъде използвана директно, като косенето бъде съчетано с рекултивиране. За това единствено е необходима косачка, която да има тази функция. В редица европейски държави косенето с рекултивиране се е наложило изцяло, като за скандинавските държави дори се твърди, че косачки без такава възможност не се продават.

Това очевидно предстои да се случи и в България, още повече, че всяка от косачките на VIKING може да работи с рекултивиране. Повечето машини са пригодени да работят и по двата начина – чрез рекултивация или събиране на окосената трева в кош. Част от моделите в стандартната си комплектация имат рекултивиращ набор (кит), който включва специален патентован от VIKING многофункционален нож и пластмасов щит, който се поставя на отвора за изхвърляне на окосената трева. Други модели са пригодени за допълнително монтиране и работа с такъв кит, който се купува отделно. Монтирането на ножа и щита става съвсем лесно и се извършва за броени минути. Има и модели, като VIKING MB 2 R, които работят само с рекултивация.

Тъй като от повторение глава не боли, ще припомним съвсем накратко защо окосената трева не бива да се изхвърля, а се препоръчва оползотворяването ù на място. За тази цел се използват ножове със специална конструкция, които раздробяват стъблата на тревата на съвсем дребни късчета чрез стъпаловидното ù рязане по височина. Така вместо окосената трева да се събира в кош, който периодично трябва да се изпразва, късчетата трева се разхвърлят равномерно обратно върху тревната площ. Така тя не се изхвърля, а се използва като екологично чист органичен тор за подхранване на растящата трева. Благодарение на силното раздробяване тревните стъбла се разлагат бързо под въздействие на микроорганизми. При косене през есента заедно с тревата машината смила и опадалите листа, което допълнително обогатява почвата с хранителни вещества. По този начин се намалява потребността от внасяне на изкуствени торове в почвата, създават се и по-благоприятни условия за размножаване на червеите в нея, което на свой ред също допринася за нейното плодородие. С две думи, извлечените и съдържащи се в окосената трева хранителни вещества се връщат обратно в почвата, и то в органично свързана форма. Те са в течно състояние, което улеснява усвояването им от растенията, разпръскват се равномерно по цялата площ и оказват продължително благотворно въздействие. В резултат се осигуряват по-благоприятни условия за интензивно развитие на тревата и поддържане на тревните площи в добро състояние в продължение на години. Същевременно се икономисват немалки количества изкуствени торове, намаляват се и разходите за труд, защото по осреднени оценки изпразването на коша и транспортирането на окосената трева отнема около 20% от времето за косене. Ето защо възможността за косене с рекултивация трябва да бъде поставена на челно място в списъка с критерии при избор на косачка за трева.

Сега да разгледаме техническите особености и областите на приложение на трите косачки от серията машини със специално приложение на VIKING.

Най-малкият, моделът VIKING MB 2 R, е машина, проектирана за косене на площи с големина до около 1500 m². Тя е пригодена за косене само с рекултивиране, поради което няма кош за събиране на окосената трева. Широчината на косене е 46 cm. Височината на косене може да се регулира в границите 23–77 mm, което означава, че машината е подходяща за косене на всякакви видови декоративни треви и за поддържане на различни по предназначение тревни площи. Ниското ù тегло – 23 kg, е значително предимство при работа в малки градини, разпръснати, отдалечени една от друга затревени площи, при пресечени местности с денивелация, която изисква преодоляване на наклони или дори пренасяне на машината по стълбища. Малките размери правят косачката лесно повратлива при заобикаляне на различни препятствия. При транспортиране в превозно средство ръкохватката на косачката се сгъва напред, при което тя се побира лесно в багажника на лек автомобил.

Косачката се задвижва от двигател с вътрешно горене с мощност 3,5 к.с. Корпусът на машината, включително кожухът, в който се намира ножът, са изработени от стоманена ламарина, което ги прави здрави, устойчиви на огъване и усукване. Височината на рязане се регулира в четири степени поотделно за всяка от двете носещи колелата оси. Всяко от тях лагерува на два сачмени лагера, поради което се въртят съвсем леко. Добрата защита на лагерите срещу проникване на прах и други замърсители осигурява тяхната дълготрайност.

Характерна особеност на моделите MB 3 RC и MB 6 RH е, че имат по три вместо четири колела. Конструкцията с едно колело отпред и две отзад прави машината изключително повратлива и затова този вид косачки може да бъдат оприличени на ловък слаломист, който умело лъкатуши, като се провира между дърветата, обхожда храсти, камъни и други препятствия, с лекота следва извивките на бордюра и окосява тревата в непосредствена близост до заобикаляното препятствие. Това от своя страна силно намалява обема на довършителното окосяване с тример или с ножици на тези недостъпни за голяма машина места. Триколесната система също така се справя по-лесно при косене на терени с по-разнообразен релеф.

По-малката от двете машини, моделът VIKING MB 3 RC, има широчина на косене 48 cm и двигател ReadyStart с мощност 6 к.с. Този двигател има улеснено запалване, което се извършва с минимално усилие при еднократно издърпване на стартовото въже. Пусковата автоматика осигурява лесно запалване независимо от температурата на околната среда. Височината на косене се регулира на пет степени в границите 25–80 mm.

Машината може да работи и в двата режима – чрез рекултивиране на тревата или чрез изхвърляне встрани на окосената трева, без тя да се нарязва на ситни парченца. VIKING MB 3 RC е подходяща за косене на площи до около 2000 m².

Подобно на предната машина, и тук ръкохватката може да се сгъва напред за намаляване на габаритите, а корпусът е от стоманена ламарина и има висока механична устойчивост.

Предното, водещото колело може да бъде оставено свободно да се върти около оста си или да бъде фиксирано, като сочи напред. В първия случай машината има голяма маневреност, докато при втория се движи по права линия и така коси по-обширни площи без или с рядко срещани препятствия. Косачката тежи 31 kg.

Моделът VIKING MB 6RH заема по-особено място не само в тази серия, но и въобще сред останалите косачки на VIKING. Той е пригоден за косене на буйно израсли високи треви и бурени извън типичните затревени и редовно поддържани зелени площи. Такива места са овощни градини, поляни с диворастяща трева и храсти, крайпътни ивици и други места, където се коси рядко, често никак и поради това тревата израства висока.

Машината е не само много повратлива благодарение на конструкцията с три колела, но е и специално пригодена за косене при неравни и наклонени терени. Задните ù колела имат необичайно голям диаметър, което им позволява с лекота да преодоляват неравностите. Подобно на по-малкия модел, и тук предното колело може да бъде оставено да се върти свободно около вертикалната ос или да се фиксира за праволинейно движение на машината. Освен това задните колела се задвижват от двигателя и машината има собствен ход със скорост 2,5 km/h. Предвиден е и свободен ход на колелата, което улеснява рязкото завиване, включително завъртане на косачката на място. Височината на косене може да се регулира между 55 mm и 150 mm, което се извършва директно от ръкохватката за водене и управление на машината. Освен че може да се сгъва, ръкохватката може да се регулира по височина, а така също и да се завърта странично вляво или вдясно. Всичко това е направено за осигуряване на удобна работа за различно високи хора, както и при странично наклонени терени. За да работи при екстремни условия, са взети редица конструктивни мерки за увеличаване на здравината и устойчивостта на корпуса, на ключови възли и детайли. За по-голяма здравина и предпазване от повреди при рязане на по-дебелостеблена растителност, валът, на който е закрепен ножът, лагерува на два лагера, а не на един. Едва ли е необходимо да се изтъква, че и той е сигурно защитен срещу проникване на замърсявания и влага. Взети са конструктивни мерки и за предпазване на вала от повреда, в случай че ножът удари в твърд предмет. Косенето и изхвърлянето на големия обем висока трева е улеснено от отворения в предния край капак. Тази част на машината е покрита с платнище от здрава материя, което ограничава изхвърлянето встрани на отрязаната растителна маса. Също така силно намалява и пушилката, която се вдига, когато се коси покрай пътища.

VIKING MB 6RH има двигател с мощност 6 к.с. Взети са конструктивни мерки през въздушния филтър да се засмуква възможно по-чист, а не замърсен с прахоляк въздух.

Машината тежи 66 kg, а широчината на косене е 53 cm. Тя е подходяща за косене на терени с до 2500 m² площ.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 7-8/2009, Градина

Ключови думи

,
 
към началото