Още статии за Ташев-Галвинг ООД

Кабелни накрайници

В предишния брой на списанието за пръв път описахме по-подробно използването на различни кабелни накрайници, известни още като кабелни обувки, за съединяване без спояване на електрически проводници било помежду им или, по-често, към клемите на превключватели, терморегулатори, прекъсвачи и други електрически уреди. Целта при всички тези случаи е да се гарантира сигурен електрически контакт между проводника и захранвания уред. Същевременно съединението трябва да се извършва лесно и бързо, а често и да бъде разглобяемо. Единият край на кабелните обувки е открит за осъществяване на електрическия контакт, а другият, в който се пъха и пресова краят на проводника, е изолиран с шлаух. В същата статия показахме и работата със специални за пресоване на кабелни обувки към проводника. В специализираната литература този начин на съединяване чрез пресоване често се нарича „кримпване“, което е заимствано от английския израз to crimp.

Тук продължаваме темата с един специализиран вид кабелни накрайници, предназначени за оформяне на краищата преди всичко на многожични проводници. Многожичните гъвкави проводници представляват сноп от тънки медни жички, обхванати с винилова изолация. След зачистване на края на проводника от изолацията съставящите снопа жички се огъват и разперват встрани, което пречи при напъхване на проводника в отвора на съединителна клема, в щифтовете на щепсела или при притягане под главата на винт при някои електрически ключове. Даже и когато снопчето се усуче, контактът между него и притискащия винт често не е достатъчно добър, защото под съпроводения с въртене натиск на винта жичките се изтикват встрани и част от тях не контактуват добре.

Известно е също, че с време повърхността на медния проводник се окислява, което е особено силно изразено при многожичните проводници. В резултат на това електрическият контакт се влошава, съпротивлението между проводника и присъединителната клема се увеличава и започва да се отделя топлина. Нагряването допълнително активизира процеса на окисляване и не след дълго краят на проводника и неговата изолация прегарят. Същото става и с тялото на превключвателя или на щепсела, особено когато е от бакелит. Той от своя страна постепенно става електропроводим и това допълнително ускорява неговото разрушаване. Типичен пример е прегорял щепсел, при който щифтовете се клатят поради прегаряне на бакелита или пластмасата около отворите за тях.

Проблемите с многожичните проводници имат елегантно и ефективно решение, което, според нас, не се познава и прилага от домашните майстори. За оформяне на краищата на многожични кабели се предлагат специални накрайници, представляващи тънкостенна втулка, разширена в единия си край за по-лесно напъхване на края на кабела. Втулките имат различен вътрешен диаметър според стандартното напречно сечение на кабелите: 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 и така до 16 mm². За приложения в дома най-често се използват накрайници за проводници с напречно сечение до 2,5 mm², които са подходящи за захранване на уреди с мощност до около 4 kW. Втулките са изработени от мед, а повърхността им е посребрена за осигуряване на оптимален и дълготраен електрически контакт.

Показаните тук втулки са без изолация и обхващат изцяло оголения, зачистен от изолацията край на проводника. Произвеждат се и втулки с изолиращ шлаух в единия край, който обхваща и припокрива края на изолацията на проводника.

Свързването между проводника и втулката става посредством пресоване, което се извършва с различни по конструкция клещи. Най-добите професионални клещи смачкват втулката четиристранно, така че напречното ù сечение, заедно с проводника в нея, представлява квадрат. Тук сме показали един по-опростен и съответно по-евтин модел клещи, които вършат отлична работа не само за дома, но и за професионални цели. В челюстите им са оформени специални изрези за пресоване на втулки за кабели с напречно сечение от 0,5 до 16 mm². От снимките се вижда, че едната челюст плътно обхваща втулката, а другата я прищипва по дължина и пресова намиращия се във вътрешността ù проводник. Съединението става много бързо, а връзката между втулката и проводника е здрава и устойчива на измъкване. Така оформеният край на проводника лесно влиза в отворите на съединителните клеми, а добрият електрически контакт е гарантиран.

Показните тук втулки имат дължина 10 mm, поради което на същото разстояние трябва да се премахне изолацията от края на проводника. Диаметърът на втулката трябва точно да съответства на напречното сечение на проводника. В противен случай или той няма да може да влезе във втулката, или пък съединението няма да стане достатъчно здраво.

В заключение ще споменем още, че разнообразието от кабелни обувки е доста голямо, като за всеки вид е необходимо да се подберат и подходящите клещи за пресоване.

Богат избор от кабелни накрайници и „обувки“ на Knipex и Elmark може да намерите в електронния магазин на „Ташев-Галвинг“ ООД. 

За клещи за кримпване на Knipex вижте тук.


Фирма “Ташев-Галвинг” ООД е основана през 1994 г. с основна дейност търговия със строителни материали, метали, дребна железария, електроинструменти и машини, ръчни инструменти, крепежни елементи, ВиК и др.

Магазините на “Ташев-Галвинг” ООД в София и Ямбол са разположени на обща площ 9000 m2, като в тях се предлагат над 60 000 артикула – професионална техника, ръчни и електроинструменти и машини, помпи, заваръчна техника, сензори и сензорни лампи, водопроводна и санитарна арматура, крепежни елементи, уплътнители и много други, както и оригинални резервни части за тях. Освен това, фирмата предлага и множество материали за строителството и реновирането на сгради – стоманени профили, армировъчни пръти, ламарина, тръби и фитинги за ВиК инсталации, елементи за въздуховоди и климатични инсталации и т.н.

Електронен магазин
на Ташев-Галвинг ООД

Facebook страница
на Ташев-Галвинг ООД

към началото