В категории: Брой 1-2/2004, Материали, Ремонти, Строителство

Micropol – заместител на варта

Еднолитрова бутилка вместо 500 kg вар!

„Дай вар! Дай вар!“ – тази популярна команда, станала чрез филма „Баш майстора“ нарицателна за българската строителна действителност отпреди 20–30 и повече години, е не само отживелица като строителна практика, но и самият материал е на път да влезе и остане завинаги в музея на излезлите от употреба строителни материали. Гасената вар е най-древното от все още употребяваните днес свързващи вещества, което човек използва от хилядолетия в строителството за зидарии и мазилки. За целта се използват варо-пясъчни разтвори, като за здравина често се добавя и цимент. Освен като свързващо вещество варта се добавя към циментопясъчни разтвори за подобряване на тяхната пластичност. Така те се полагат по-лесно и по-добре прилепват при измазване на вертикални повърхности. Със същата цел вар се добавя и в разтвори от мозаечни камъчета и цимент при измазване на цокли (за мита или чукана бочарда).

Гасената вар се получава чрез гасене с вода на негасена вар. Тя от своя страна се добива чрез изпичане на варовик в пещи – процес, изискващ голям разход на енергия, увреждащ и замърсяващ околната среда. Качествената гасена вар се получава след продължително отлежаване във варница, докато и най-дребните частици бъдат напълно угасени. На практика в бетонните възли тези срокове не се спазват и в резултат на това върху гладко измазаните стени след няколко месеца се появяват язви или, както строителите ги наричат – „бомбички“. Те се причиняват от твърди парченца вар, които се угасяват под въздействие на влагата в мазилката и въздуха, обемът им се увеличава неколкократно, докато пластът мазилка над тях се отлепи. При завършено строителство, нанесени шпакловка и боя този дефект е твърде неприятен, налага допълнителни разходи и крайно ненавременен ремонт.

Бъркането на варови разтвори на място с гасена вар е доста трудоемка операция и затова мнозина предпочитат да ползват т. нар. хидратна вар, която представлява смляна на прах негасена вар. В този случай разтворът също трябва да се остави да отлежи поне едно-две денонощия, за да се угасят по-едрите частички вар.

Класическата технология за зидане и измазване с варов разтвор има и един друг, много съществен недостатък, над който малцина се замислят. Старите майстори знаят, че новопостроена къща не бива да се обитава поне шест до дванайсет месеца в зависимост от температурата на въздуха. Това време е необходимо, за да може строителната конструкция да изсъхне и влажността на въздуха в помещенията да влезе в здравословните граници. Мнозина винят за повишената влажност на въздуха единствено водата, с която се приготвя варовият разтвор. Това обаче не е цялата истина, защото част от тази влага, която при това се отделя през по-продължителен период от време, се дължи на химическия процес на карбонизиране на негасената вар под въздействие на въглеродния диоксид във въздуха. Така тя постепенно се превръща в калциев карбонат, разтворът се втвърдява и свързва тухления зид. Целият този процес обаче е съпроводен с отделяне на вода.

Направихме този кратък обзор на технологията на класическите варо-пясъчни разтвори и произтичащите от използването им неудобства, за да може да изпъкнат още по-ярко невероятните предимства на новата добавка (пластификатор) за строителни разтвори Micropol, производство на PTB Compactuna, Белгия. Добавена в минимално количество към цименто-пясъчния разтвор, тя напълно замества обикновената гасена вар, а циментът изпълнява функциите на свързващо вещество. При това много по-добре от варта. Добавката Micropol се внася от фирма „Новострой Инженеринг“. Една бутилка от него с обем 1 l замества от 300 до 500 kg вар и струва 24 лв. с ДДС. Благодарение на нея за зидане и измазване вече може безпроблемно да се използва цименто-пясъчен вместо варо-пясъчен разтвор. Добавката Micropol придава изключителна пластичност на разтвора и прави полагането и прилепването му към основата много лесно. Освен това позволява намаляване на количеството на използвания цимент и ограничава до 50% количеството на вложената в разтвора вода. В резултат сцеплението на разтвора с тухлите е значително по-силно, вероятността от напукване на мазилката поради свиване при изсъхване е практически изключена и което е особено важно – така изпълнената циментова мазилка има повишена водонепроницаемост, което е голямо предимство особено при външни мазилки. Използването на Micropol в много голяма степен намалява отделената в сградата влага, защото, от една страна, се намалява наполовина количеството вода в строителния разтвор и, от друга –липсва процесът на карбонизация на варта. Това означава, че сградата може да се обитава наскоро след приключване на зидаро-мазаческите работи.

Характерно за разтворите, приготвени с Micropol, е не само изключителната им пластичност, но още увеличеният обем и по-продължителното време, през което остават пластични и може да се обработват. С такива разтвори може безпроблемно да се работи и при отрицателни температури до –2 °С.

Пластификаторът е подходящ и при направа на разтвори за циментови замазки, като улеснява полагането им, а качеството се повишава, защото разтворът не се разслоява и отгоре не изплува слой вода.

Micropol се добавя към водата за приготвяне на разтвора в съотношение 40–50 ml на една торба (50 kg) цимент. За зидане и мазилки се използва цименто-пясъчен разтвор в съотношение на съставките 1:4–1:5.

В списъка с предимства на новия препарат пред класическата вар за накрая оставихме цената. Изчисленията показват, че строителните разтвори, приготвени с Micropol са с около 17% по-евтини или за по-прегледно – на всеки кубичен метър разтвор се икономисват около 9,50 лв. Това се вижда от сравнителните таблици, в които са използвани усреднени за територията на София цени на вложените материали, а рецептурите са взети от “Наръчник на техническия ръководител“.

Препаратът представлява безцветна течност и се продава в специална бутилка с вграден дозатор. Това много улеснява точното и същевременно лесно дозиране на течността. Micropol може да се съхранява без ограничение на срока, което е голямо удобство за всеки майстор, бил той професионалист или домашен. Малка бутилка Micropol в шкафа срещу половин кубик вар! При това винаги под ръка и на сметка. В добавка ще споменем още – цименто-пясъчен разтвор с добавка на пластификатор се разбърква много по-лесно и бързо от варовия разтвор.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото