В категории: Брой 3-4/2011, Мазилки и бои, Ремонти, Строителство, Сухо строителство

Системата Knauf Rotband – за лесно, бързо и качествено измазване на стени и тавани

Съвременната строителна химия тотално промени технологиите в строителството и строително-ремонтните дейности. Почти всички класически, и допреди две десетилетия единствено достъпни, строителни материали постепенно минаха в забрава. Дори закоравели майстори на възраст, в която човек започва трудно да възприема новостите, забравиха старите и привикнаха да работят с новите далеч по-съвършени материали – строителни лепила, грундове, шпакловъчни и хидроизолационни материали, саморазливащи се замазки, различни мазилки – от хастарни, през репаратурни до тънкослойни декоративни.

Този естествен процес на подмяна на остарелите с многократно по-качествените нови материали не подмина и различните видове мазилки, още повече че при новото строителство тяхното нанасяне е машинно. Като легенда звучат спомените за някогашните изкопани в почвата варници за гасене на вар, често в близост до строителния обект и отлежаването й под пласт пясък и пръст година и повече, докато се угаси и утаи добре, за да стане пластична и без едри частички, включително подходяща за варова шпакловка. Колцина си спомнят ръчното с чакла или с електрическа варомешалка разбъркване на варо-циментова мазилка? Да не говорим за нейното нанасяне чрез рязко и уморяващо китката и цялата ръка изхвърляне на разтвора с мистрия, за да залепне от удара към основата. Всичко това е минало и история. Съвременните мазилки представляват фабрично подготвени сухи смеси, които се приготвят преди употреба чрез разбъркването им с вода.

Вътрешното и външно измазване на масивните зидове от керамични блокове и тухли е неизбежна трудоемка дейност, от чието качествено изпълнение зависи добрият вид на стените, в някои случаи тяхното предпазване от влага, а при обитавани помещения мазилката може да оказва влияние върху поддържания в тях микроклимат. Всичко това налага внимателен избор на оптималния вид и марка мазилка.

Сред готовите мазилки за вътрешно измазване се откроява групата на гипсовите мазилки, които в световната практика са все по-предпочитани за измазване на стените на помещенията. Повод да насочим тук вниманието на читателите на „Направи сам“ към този вид мазилки е системата от материали за измазване на стени, която обхваща мазилката за ръчно нанасяне Knauf Rotband, шпакловката Knauf Rotband Finish и грундът Knauf Haftgrung. Подчертаваме, че става дума за материали, специално разработени за полагане един върху друг – в случая това е система за цялостно покритие на тухлен зид, бетонна повърхност или стара мазилка до получаване на напълно завършена здрава, равна и гладка повърхност. Името на производителя, немската фирма Knauf, е напълно достатъчна гаранция за качеството на материалите и на изпълнената с тях мазилка.

Бихме желали да подчертаем още, че мазилката Knauf Rotband е предназначена за ръчно нанасяне. Тя е подходяща за вътрешно измазване в неголеми сгради, на отделни помещения при ново строителство или вътрешно обновяване на стари сгради. Подходяща е също така за измазване на стените в кухни и бани в жилищни сгради с умерено висока влажност на въздуха. За измазване на големи сгради и помещения Knauf предлага гипсовите мазилки от фамилията MP 75, които са предназначени за машинно нанасяне.

За читателите, които не правят разлика между различните видове мазилки, си заслужава да кажем няколко въвеждащи в темата думи. Всеки вид мазилка най-общо казано съдържа минерални добавки (най-често кварцов пясък) и свързващо вещество. При класическия доскоро варов разтвор (хоросан) това е гасената вар Ca(OH)₂, която при взаимодействие с въглеродния диоксид във въздуха карбонизира и се превръща в калциев карбонат CaCo₃ – твърдо вещество, което споява минералните частички в твърда маса и здраво се свързва с основата – тухления зид или бетонната повърхност. Варта има разяждащо действие, което налага особено внимание и предпазни мерки при работа с нея. Тя уврежда кожата на ръцете и не случайно при замърсяване с вар майсторите ги измиват с оцет – киселина, която неутрализира основата. Поради това варта се използва и като дезинфектант. Високата алкалност на варовата мазилка я предпазва от развитие на налепи от плесени и други микроорганизми. За да се повиши здравината, към варо-пясъчния разтвор се добавя цимент, т.е. мазилката става варо-цименто-пясъчна. Този вид мазилки са най-подходящи за външно приложение, както и в помещения с продължително поддържана висока влажност на въздуха.

Защо мазилките със свързващо вещество гипс и в частност мазилката Knauf Rotband са предпочитани за измазване на вътрешни стени? Гипсът е измежду най-древните строителни материали, които хората използват за строителни дейности. Археологията е датирала неговото прилагане в строителството на град Йерихон – 7000 г. пр.н.е. Гипсът е напълно неутрален и безвреден за човека материал, като киселинният му фактор pH е идентичен с киселинния фактор на човешката кожа. Гипсовите мазилки способстват за поддържане на по-благоприятен климат на обитаване в помещенията. Поради съдържащите се в мазилката пори, тя поема лесно влагата от въздуха и така спомага за намаляване на неговата относителна влажност и поддържането й в оптимални за човешкото здраве граници. Обратно, при изсушаване на въздуха, т.е. понижаване на относителната му влажност, акумулираната в мазилката влага се изпарява и така влажността на въздуха се поддържа от само себе си в оптималните за комфортната зона на обитаване гранични стойности – 40-70%. Гипсовите мазилки имат по-нисък коефициент на топлоусвояване, поради което при допир човешкото тяло възприема повърхността им като по-топла. Това също допринася за повишаване на комфорта на обитаване в помещенията. Поради леките си съставки гипсовата мазилка Knauf Rotband има по-нисък коефициент на топлопроводност (0,25-0,30 W/mK) в сравнение в варо-цименто-пясъчните (около 0,7-0,8 W/mK), което способства за намаляване на топлинните загуби през стените и за икономия на топлинна енергия. Гипсовите мазилки притежават и известни пожарогасящи свойства. Това се дължи на съдържанието на вода в молекулата на гипса. При нагряване тази вода се отделя и под формата на пара противодейства на възникването на пожар.

Същинските предимства на гипсовите мазилки най-ярко проличават при тяхното полагане, в лекотата, с която се постига високо качество на измазаната повърхност. Освен самият гипс, като свързващо вещество, малката големина на зърната (до 1,2 mm) в разтвора на Knauf Rotband и специалните добавъчни вещества спомагат за доброто сцепление на мазилката с основата. Това и пластичността на разтвора изключително много улесняват полагането на мазилката, което най-често се извършва подобно на дебела шпакловка – нанасяне чрез притискане и изтегляне с голяма стоманена маламашка. При тази мазилка не е задължително трудоемкото нахвърляне с мистрия, за което освен сила, е нужно и придобито с продължителна практика умение. Липсва и характерното при хоросановите мазилки отлепване и падане на част от материала. Това свойство на гипсовата мазилка Knauf Rotband е изключително предимство, когато се измазват традиционно трудните тавани – сериозно предизвикателство дори и за професионален майстор. Мазилката има много добро сцепление с гладките бетонни повърхнини, каквито са отлетите с качествен кофраж плочи и други стоманобетонни елементи. При работа с гипсовата мазилка не се налага предварително шприцоване на гладките бетонни повърхности с рядък цименто-пясъчен разтвор, което изисква допълнителен разход на труд, материал и време. Вместо това при гладки бетонни повърхнини със силно ограничена попиваща водата способност се прилага предварително третиране с Knauf Betokontakt. Той представлява полимерна дисперсия с пълнител чист кварцов пясък и се полага с бояджийски валяк – значително по-лесно и бързо от циментовия шприц, а захващането на мазилката към основата става значително по-здраво. При наличие на остатъци от кофражно масло върху бетонната повърхност е очевидно, че те трябва да бъдат предварително отстранени чрез механичен способ. Мазилката Knauf Rotband е подходяща за полагане и върху останалите строителни материали, използвани за изграждане на зидове – керамични блокове и тухли, включително силикатни, блокове от газобетон и др. Тя може да се полага и върху стари, но здрави и неронещи се варо-циментови мазилки, гипсови шпакловки, върху гипсофазерни облицовъчни плочи и др. Когато основата има висока попиваща водата способност, тя трябва да се обработи предварително с Knauf Haftgrund.

Дебелината на слоя мазилка се подбира най-вече според неравностите на основата. Knauf Rotband позволява еднослойно нанасяне при минимална дебелина 5 mm, като типичната е 10 mm. Това е и обичайната дебелина на мазилката при зидове, изградени със съвременни строителни материали, които позволяват получаване на равна повърхност, за да не се налага попълване на неравностите с мазилка. В случай, че все пак се наложи да се покрият по-големи неравности мазилката Knauf Rotband позволява еднократно полагане на пласт с дебелина до 50 mm без опасност от свличане.

При полагане на няколко последователни пласта трябва да се спазва принципът „мокро върху мокро”. Таваните по принцип се измазват на един пласт с дебелина около 10 mm. Гипсовата мазилка не променя обема си в процеса на втвърдяване и изсъхване. Това позволява нанасянето на по-дебел слой, без опасност той да се напука, както става при варовите мазилки.

Друго голямо предимство на мазилката Knauf Rotband е, че самата тя позволява получаване на гладка повърхност, докато при обикновените варови разтвори мазилката се изпълнява на три етапа – хастарна и финишна, със ситно пресят пясък, която се изпердашва, а накрая се прави и шпакловка – варова или гипсова в зависимост от желаната степен на гладкост.

Мазилката Knauf Rotband се доставя във вид на фабрично приготвена суха смес, което гарантира повторяемост на нейните свойства и качество. Приготвя се непосредствено преди употребата й чрез разбъркване с вода с помощта на миксер за строителни разтвори. Така приготвеният разтвор с оптимална за нанасяне консистенция е годен за употреба в рамките на 1,5 часа. Той се полага върху основата чрез притискане и изтегляне с широка стоманена маламашка, а може и да се нахвърля с мистрия. До около 30 min след полагането й прясната мазилка се подравнява чрез изтегляне с алуминиев мастар. Краищата му опират и той се води върху два предварително закрепени и нивелирани метални профила (майки). Мастарът се държи под неголям ъгъл спрямо пода и се изтегля постепенно нагоре. По този начин ръбът му изрязва оставащия над определената от водещите профили равнина разтвор и след него остава равна, леко грапава на ивици повърхност. Където е необходимо, се добавя пресен разтвор и изтеглянето с мастара се повтаря, докато се получи равна повърхност. Излишната мазилка постепенно се натрупва върху мастара и периодично се изтърсва с помощта на мистрията в кофата с пресен разтвор. Щом разтворът започне леко да стяга, минималните неравности върху повърхността се заглаждат с широка стоманена маламашка или широк (с дължина 50-60 cm) шпахтел, наричан от строителите още „пеперуда”. След около 90 min, когато повърхността вече не поддава при лек натиск с пръст, тя се напръсква леко с вода и се трие с пердашка с подложка гъба докато върху повърхността не избие „гипсово мляко“. Изчаква се докато повърхността започне да придобива матов оттенък и тогава мазилката се заглажда окончателно с маламашката. Така сгъстеното „гипсово мляко“ се втрива между песъчинките и се получава напълно гладка повърхност. При добро изпълнение наведнъж, без допълнителна шпакловка, се получава равна мазилка с гладка, подобна на шпаклована, повърхност.

За отбелязване е голямата пластичност на разтвора, която позволява лесното му нанасяне, подравняване и заглаждане. Това силно улеснява работата на трудно достъпни места, например при оформяне на тесни ивици, типични при измазване около отворите за прозорци и врати, при оформянето на ъгли и ръбове. Knauf Rotband е също така много подходящ материал за извършване на различни ремонтни работи като например запълване и изкърпване на мазилката след изкопаване или изрязване в стените на канали за прокарване на инсталационни тръби.

Освен с напълно гладка повърхност, с помощта на подходящи инструменти мазилката може да бъде структурирана за получаване на желан декоративен ефект. Втвърдената гипсова мазилка е устойчива на удар, натиск и надиране. В случай на механична повреда гипсовата мазилка се изкърпва много по-лесно, като при нея, за разлика от хоросановата, кръпката може да не личи. Подходяща е и като основа за полагане на различни видове бои, за залепване на тапети и други декоративни покрития.

За постигане на качество на повърхността Q1-Q2 е достатъчно пластът прясна мазилка да се изтегли с мастара, докато за нива Q3-Q4 е необходимо окончателно изглаждане с маламашка. За постигане на максималната степен на гладкост (Q4) се препоръчва завършващо шпакловане с Knauf Rotband Finisch или Knauf F2.

Гипсовата мазилка е подходяща основа и за залепване на облицовъчни плочки, като трябва да се спазват някои изисквания. Минималната дебелина на мазилката да бъде 10 mm, а нейната влажност не бива да надхвърля 1%. Мазилката се изтегля и подравнява с мастар и грубо се заравнява с маламашката, без обаче повърхността й да се изглажда. Не би навредило и ако върху повърхността на мазилката се надраска с ръба на маламашката на диагонално разположени и перпендикулярни една на друга линии. Преди залепване на плочките основата се грундира с дълбоко проникващ Knauf Haftgrund по цялата височина на стената до тавана. За тънкослойно залепване на плочките се препоръчва използването на лепило на циментова основа или дисперсионни лепила с изкуствени смоли (Knauf Fliesenkleber). Когато облицовката с плочки е подложена на водни пръски, какъвто е случаят в баня с открито монтиран душ, задължително се изпълнява т.нар. течна хидроизолация, например Knauf Flächendicht.

Мазилката Knauf Rotband не само се втвърдява значително по-бързо от варовите мазилки, но и времето, необходимо за пълното й изсъхване – 7-14 дена (около 1 mm/24 часа), е около 2-3 пъти по-кратко в сравнение с тях. Това също е съществено предимство и прави помещенията по-скоро обитаеми.

Разходът на мазилка зависи от нейната дебелина. За ориентация ще посочим, че при минималната дебелина от 5 mm разходът е 4,0 kg/m², съответно при типичната дебелина за еднослойно полагане на мазилката 10 mm, той е 8 kg/m².

Добре е да се знае също, че готовите сухи смеси за гипсови мазилки са по-чувствителни към съдържащата се във въздуха влага. Поради това времето за „лагеруване“ преди употреба се ограничава до около 6 месеца.

Качественото измазване на стени и тавани с гипсовата мазилка Knauf Rotband в много голяма степен зависи от добрата подготовка и състояние на основата. Както при всяка друга мазилка, и в този случай основата трябва да бъде здрава, без остатъци от кофражни и други масла, без органични наслоения (плесени) или избили върху повърхността соли, добре почистена, обезпрашена и суха. За измазване на бетонни повърхности бетонът трябва да е достатъчно изсъхнал и да не отделя влага в процеса на набиране на якост. През топлите месеци на годината за това са необходими поне четири седмици изчакване след изливане на бетона, а при по-ниски температури и висока влажност на въздуха – поне осем седмици.

В зависимост от вида на основата и нейното състояние тя трябва да се грундира с подходящ грунд преди да се пристъпи към измазване с Knauf Rotband.

Грунд Knauf Rotband Haftgrund

Обработката на основата с този грунд цели да подобри значително сцеплението с нанесената мазилка, което улеснява измазването и гарантира здравина и дълготрайност на мазилката. Същевременно грундът заздравява повърхността, върху която е нанесен и регулира нейната попиваща влагата от мазилката способност. Така се осигурява равномерно втвърдяване на пласта прясна мазилка, осигуряват се оптимални условия за получаване на здрава с висока твърдост мазилка.

Грундът Knauf Rotband Haftgrund е подходящ за непопиващи или попиващи водата материали с гладка повърхност като бетон, циментови замазки, варо-циментови мазилки, камък. Прилага се преди нанасяне на мазилки, за подготовка на основата преди залепване на облицовъчни плочки, а също така и преди полагане на самонивелиращи се подови замазки върху попиващи или непопиващи водата основи. Грундът е подходящ както за вътрешно, така и за външно приложение. С две думи това е материал с универсално приложение, надхвърлящо сферата на гипсовите мазилки.

Грундът се нанася с бояджийски валяк или четка. За пълното му изсъхване са необходими поне 12 часа. При основи, които попиват силно водата, грундът се разрежда с вода в съотношение от 1:1 до 1:2. Разходната норма е 0,1 l/m².

Шпакловка Knauf Rotband Finish

Това е готов за употреба материал, създаден за лесно, бързо и качествено шпакловане на стени и тавани, за получаване на напълно равна и гладка повърхност. Шпакловането е задължителна операция при подготовката на таваните за боядисване, защото и най-малките неравности и грапавини отчетливо личат поради падащата косо светлина. Същото се отнася и за стените, чиято грапавина ясно прозира под тънкия пласт боя. Шпакловането е задължителна операция при всякакви варо-циментови мазилки, при които дори и след изпердашване с фина мазилка, зърнистата структура на повърхността не може да бъде скрита от боята. На тапетите, и особено при по-тънките, също не може да се разчита да скрият напълно неравностите и грапавината на основата, върху която са залепени.

Knauf Rotband Finish е гъст пастообразен разтвор. Предназначен е за шпакловане на нови и стари мазилки (варови и варо-циментови, гипсови и други), на бетонни повърхности, добре подравнени зидове от блокове газобетон, шпакловане на облицовъчни плочи от гипсокартон и гипсофазер – особено над и около вече запълнени с Knauf Uniflott или Knauf Fugenfüller фуги и отвори за винтовете.

Подходящ е за нанасяне на слой с дебелина до 3 mm. При по-големи неравности шпакловането се извършва чрез последователно полагане на няколко пласта с тази дебелина. След като шпаклованата повърхност изсъхне, тя се шлифова с абразивни листове с номер 150 или по-голям за премахване на следите оставени тук-там от стоманената маламашка. Така се получава безупречно гладка повърхност.

Преди шпакловане основите, попиващи слабо или непопиващи вода, се грундират с Knauf Rotband Haftgrund. При порести основи, попиващи енергично водата, се използва разреден с вода грунд в съотношение 1:1 или 1:2.

Разходът на материал е 1,5-1,6 kg/m².

В заключение с Knauf Rotband Finish се работи изключително лесно, включително при оформяне на ръбове и други по-трудни за изпълнение места. Разтворът е силно пластичен, буквално се „маже” с лекота и което е особено важно – с него лесно се постига високо качество на повърхността включително и от хора без голяма практика. Иначе казано, такива материали в значителна степен изравняват възможностите на майстора-любител с професионалиста строител.

Още за мазилката Knauf Rotband може да прочетете тук.

Коментари и въпроси

6 Коментари към “Системата Knauf Rotband – за лесно, бързо и качествено измазване на стени и тавани”

александрова | юни 25th, 2011 at 9:05 pm

Здравейте, моля препоръчайте ми продукти на кнауф, с помощта на които върху вар да мога да шпакловам и да боядисам с латекс, а именно грунд и финна шпакловка. Благодаря !
„Направи сам“: От специалистите на „Кнауф България“ получихме следния отговор на запитването:
В конкретния случай най-подходящо е да се използва ситемата „Knauf Rotband” .
Повърхностният слой на варовата мазилка е хубаво да се обработи посредством тесла или чук, за да може грунда „Knauf Rotband Haftgrund” да проникне дълбоко в мазилката и да я заздрави. След това се нанася гипсовата мазилка „Knauf Rotband” с минимална дебелина 5 mm и ако е необходимо се шпаклова с „Knauf Rotband Finish”. Информация може да намерите и тук.

стоян стоянов | април 24th, 2012 at 10:38 am

Здравейте!Дали е възможно върху стени боядисани с варов разтвор да се положи латекс, ако преди това се грундира с грунд Кнауф / без да се шпаклова/-искам да избягам от шпакловката тъй , като се касае за отдалечена вила ? Благодаря!
„Направи сам“: Здравейте, на въпроса Ви вече е отговорено в коментарната част на статията. дисперсионна боя (латекс). Друго решение е варта да се измие, което не е проблем и след това стените и тавана да се боядисат с дисперсионна боя (латекс). Би могъл да възникне проблем при висока грапавост на основата.

иван | май 24th, 2012 at 2:18 pm

Здравейте, каква шпакловка да използвам върху стена която е варосвана и трябва ли преди това да се грундира?
Благодаря предварително!

„Направи сам“: Здравейте,
На този въпрос вече е отговорено от специалист на Knauf.
Вижте написаното в края на статията.

Иванова | април 16th, 2013 at 5:17 pm

Какъв латекс да положим върху Кнауф, в помещение,където от конденз по ъглите с тавана се появява мухъл. /искам да споделя, че само по стените има „Кнауф“, на тавана няма/. Колкото и да почистваме със „Саво“ – се налага всяко лято да боядисваме с латекс. Казаха ми с латекс“Сатен“ /който после се мие/, но се притеснявам, че стените ще се „запечатат“ и няма да могат да „дишат“. В банята на тавана какъв латекс да вземем – и там от влагата мухлясва.

„Направи сам“: Вие търсите лечение на последиците, а не как да отстраните проблема, поради който се образува мухъл и се появяват тъмни петна.
Причината е в съчетанието на високата влажност на въздуха в помещението и ниската повърхностна температура на ограждащите стени и тавана. В случая второто е рашаващото и се дължи на липса или недостатъчна топлоизолация. Така че това е трайното решение. Не бива да се пренебрегва и периодичното проветряване на помещенията, с което не намалява количеството на съдържащите се във въздуха водни пари.
Колкото до използваната боя, на пазара се продават различни марки дисперсионни бои с биоцидни съставки, които за определен период от време потискат развитието на мухъл и плесени.

Кирил | юни 18th, 2013 at 11:49 pm

Здравейте! Мога ли да използвам Knauf Rotband за измазване на около 1,5 кв.м. таванна мазилка / която падна/ с дебелина 1 см., и трябва ли циментовата плоча да се маже с грунд. Благодаря предварително.

„Направи сам“: Отговорът на въпроса Ви е положителен. В статията е обяснена подробно работата с мазилката Knauf Rotband – приготвянето на разтвора и неговото полагане. Грундът Knauf Haftgrund служи за подобряване на сцеплението между мазилката и основата. Това също е обяснено в статията.

Станка | юни 12th, 2015 at 9:54 pm

Къщата е стара и мазилката е съборена до тухли . Колко кг материал ще е необходимо да закупя за ? :
грунд
мазилка
шпакловка
160 кв. м съм изчислила , че са стените.
„Направи сам“
В статията се съдържа отговорът на въпросите Ви. За всеки от описаните материали са посочени и разходните норми. Действителният разход обаче не може точно да се предвиди, защото, примерно за мазилката, зависи от дебелината на пласта. Тя от своя страна пък зависи от състоянието на основата и умението на работещия.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото