Още статии за Ташев-Галвинг ООД

Свързване на електрически кабели – бързо, сигурно, водоплътно

Съществуват различни начини за свързване на електрически кабели. При всички безусловното изискване е съединението да има много добра електропроводимост, т.е. да не оказва съпротивление, които би причинило пад на напрежението на протичащия електрически ток.

В редица случаи е необходимо също така свързването да бъде механически здраво, да издържа на вибрации и известни усилия на опън, за да не бъде прекъсната връзката. Освен това мястото на свързване трябва да бъде електрически добре изолирано, а често и уплътнено до степен да не допуска проникване на влага. Свободният достъп на въздух причинява окисляване на повърхността на медните проводници, което води до повишаване на електрическото съпротивление между тях, когато връзката е механична, например чрез усукване на оголените от изолацията краища. Свързването на електрически проводници е задача с повишена трудност особено при автомобили и други превозни средства, защото съединенията са подложени на вибрации, понякога и на опън, температурата на обкръжаващата среда се променя в доста широки граници, мокренето с вода и високата влажност са неизбежни. Поради ниското напрежение във веригата влошеният електрически контакт води до осезаеми резултати – примерно електрическите крушки ще светят забележимо по-слабо.

Свързването на електрически кабели чрез спояване с мек припой е трудоемка операция, а често и мястото не позволява работа с поялник. Освен това остава открит въпросът с доброто изолиране на оголените проводници, за което най-често се използва изолирбанд. Свързването на краищата на проводниците с лустерклеми е несъмнено по-лесно, ала може да създаде и повече проблеми. Лустерклемата заема повече място, при разхлабване на притегнати винтове електрическото съединение се влошава или напълно прекъсва. В допълнение нейното изолиране с цел предпазване от окисляване и проникване на влага е по-трудно.

Всичко казано дотук обяснява широкото приложение, което намериха след появата им на пазара, специалните втулки за механично свързване на електрически проводници, производство на немската фирма STEINEL. Повод да пишем за тях е, че от юни т.г. фирма „Ташев-Галвинг“ вече ги предлага на българския пазар.

Статията може да се смята и като продължение на представянето на пистолетите за горещ въздух на същата фирма, на техните разностранни приложения и на тънкостите при работа с термочувствителни материали. В посветената на тях статия бе специално подчертано, че за разлика от други фирми, които също произвеждат или предлагат със собствената си марка такива пистолети, STEINEL е тясно специализиран производител, известен още, че „каквото прави, го прави добре“. В случая това означава не само пистолети с високо качество, но предлагане на възможно най-широк набор от дюзи, приспособления и помощни материали, които значително разширяват спектъра от приложения на този много полезен инструмент.

С описаното тук решение за свързване на електрически проводници се избягват неудобствата и недостатъците на традиционните методи – свързването се прави бързо и механически здраво, осигурява много добър и дълготрайно сигурен електрически контакт и добра защита срещу проникване на влага. С две думи бързо и лесно се осъществява дълготрайно съединяване на електрически кабели, включително и когато имат различни диаметри. Съединението е устойчиво на температури в интервала от –55 °С до 125 °С.

Показаните тук втулки представляват тънкостенна тръбичка (гилза) от метал с висока електропроводимост, поставена в парче шлаух от термосвиваема пластмаса. По този начин производителят е съчетал две технологии:

» Създаване на механична и електрическа връзка между краищата на кабелите чрез пресоване (кримпване) на втулката, при което нейните стени притискат плътно оголените медни проводници.

» Добро изолиране на мястото на съединяване чрез нагряване с въздух на термосвиваемия шлаух, който при свиването си обхваща плътно и притиска проводниците.

Предлагат се четири размера втулки, предназначени за свързване на електрически проводници с диаметър от 0,1 mm до 6 mm. За да се разпознават, те имат различни цветове. Свързването на проводниците се извършва на три етапа:

» Премахване на изолацията в краищата им на дължина, приблизително равна на 2/3 от дължината на втулката.

» Вкарване на оголените краища от двете страни на втулката и тяхното пресоване (кримпване) чрез притискане на втулката с клещи за кримпване (1).

» Уплътняване на съединението чрез нагряване на термосвиваемия шлух с горещ въздух (2). Използва се показаната на снимката рефлекторна дюза, а температурата на въздуха се регулира на 100–110 °С.

Този начин на съединяване на проводниците има и други предимства. Изпълнява се изискването на норми на ЕС при електрически съединения да се избягва използването на вредни вещества, каквито са съдържанието на олово в мекия припой и отделянето на вредни газове при обгаряне на краищата на изолацията на проводниците поради нагряване при температура около 250 °С (температурата на спояване).

Термосвиваемият шлаух на втулките е от специален материал, който се свива с около 40% по-бързо от обичайния полиамид. Освен това нагряването му е в диапазона около 100 °С, докато полиамидният шлаух трябва да бъде нагрят до около 170 °С и повече. Така опасността от повреждане на изолацията на електрическите кабели в процеса на свиване на шлауха е напълно елиминирана. Материалът, обгръщащ металната втулка, има около 35% по-голяма якост на опън в сравнение с полиамидния шлаух. Съотношението на свиване на шлауха на втулките в резултат на нагряването е 3:1. Всичко това прави съединението значително по-здраво (устойчиво на опън и износване поради триене). То осигурява 100% водонепропускливост (3).

Последното им качество, бихме казали, че е и най-същественото при тези съединителни втулки. Затова те са предпочитани, когато трябва да се свързват електрически проводници не само при автомобили и други превозни средства, а също така навсякъде, където има повишена влажност – в градината, около басейни, плавателни съдове, в дома и особено в мокри помещения и мазета, и т.н.

 

За допълнителна информация и покупки посетете електронния магазин на фирма „Ташев-Галвинг“ ООД.


Фирма “Ташев-Галвинг” ООД е основана през 1994 г. с основна дейност търговия със строителни материали, метали, дребна железария, електроинструменти и машини, ръчни инструменти, крепежни елементи, ВиК и др.

Магазините на “Ташев-Галвинг” ООД в София и Ямбол са разположени на обща площ 9000 m2, като в тях се предлагат над 60 000 артикула – професионална техника, ръчни и електроинструменти и машини, помпи, заваръчна техника, сензори и сензорни лампи, водопроводна и санитарна арматура, крепежни елементи, уплътнители и много други, както и оригинални резервни части за тях. Освен това, фирмата предлага и множество материали за строителството и реновирането на сгради – стоманени профили, армировъчни пръти, ламарина, тръби и фитинги за ВиК инсталации, елементи за въздуховоди и климатични инсталации и т.н.

Електронен магазин
на Ташев-Галвинг ООД

Facebook страница
на Ташев-Галвинг ООД

към началото