В категории: Актуални статии, Брой 1-2/2009, Градина, Декорация и защита, Дърводелство и обзавеждане, Инструменти, Ремонти

Системи и пистолети Bosch за боядисване с ниско налягане

Обикновената бояджийска четка с животински или изкуствени косми вече се използва все по-рядко и намира все по-ограничено приложение. Когато става дума за боядисване на големи повърхности различните по големина и материал валяци имат сериозно предимство, а когато се добави и изискването за високо качество на лаковото покритие, включително и боядисване на предмети със сложна форма, подходящият инструмент е еднозначно определен – това е бояджийският пистолет. Дотук нищо ново, защото навсякъде, където боядисването е на професионална основа, се боядисва с пневматични бояджийски пистолети, които работят със сгъстен под високо налягане въздух.

Основната пречка пред масовото навлизане на класическия пневматичен пистолет в домашната работилница е необходимостта от въздушен компресор, който да осигурява налягане около 8 bar и достатъчно голям дебит. Макар че на пазара се продават различни по големина и мощност захранвани с еднофазен ток компресори, за домашни цели комбинацията компресор, маркуч и пистолет далеч не е оптималното решение. Компресорът не е евтин, изисква поддръжка и което е най-неприятното в случая – той е доста тежък и трудно се пренася, а освен това заема и немалко място. Освен това за получаване на качествено лаково покритие изискванията към компресора са доста високи. Той задължително трябва да има масло- и водоотделител, които да очистват въздуха. В противен случай пистолетът започва да „изплюва” от време на време по някоя водна капка върху току-що нанесения слой лак и гладката повърхност се поврежда. Малките компресори също не са подходящи за качествено боядисване, защото въздушната струя пулсира и това се отразява на равномерното разпръскване на боята. Затова компресорът трябва да има възможно по-голям ресивер – поне 40-50 l. Освен че „изглажда” пулсациите на постъпващият от компресора въздух, той се охлажда в ресивера, при което част от съдържащите се в него водни пари кондензират във вид на капки.

Масово продаваните на пазара любителски компресори нямат водо- и маслоотделител, поради което той трябва да се монтира допълнително – още една грижа и разход на средства. Към минусите на компресора за високо налягане ще добавим и високият разход на електроенергия, защото мощността на електродвигателя е около 1500 W.

Оптималното решение за домашната работилница са появилите се преди няколко години нов вид бояджийски пистолети, при които боята се разпрашава от въздушна струя с ниско налягане. Bosch е измежду компаниите, които първи разработиха и пуснаха на пазара серия такива системи за боядисване. С моделите PFS 55, PFS 65 и PFS 105 E бе създаден нов сегмент при инструментите от „зелената линия”, а успехът им се дължи на иновативните решения, даващи в ръцете на домашния майстор нов и много полезен инструмент.

В случая говорим не просто за бояджийски пистолет, а за система, защото всеки от трите модела включва и устройството, създаващо необходимата за разпрашаване на боята въздушна струя.

Защо си заслужава покупката на такава система, защо това е една напълно уместна инвестиция за домашната работилница? Боядисването на предмети с различна големина и форма е нещо, от което не може да се избяга. Колкото домът е по-голям и особено, ако живеете в къща или сте щастлив собственик на вила, обемът на задължителните всяка година бояджийски работи значително нараства. От боядисване се нуждаят не само някои мебели, дървени стълби, врати, капаци на прозорците, но и дървената ограда, дъсчените обшивки на покрива и евентуално на стените, стрехите, вратите на гаража, градинските мебели и всичко останало направено от дърво, което ако редовно не се защитава бързо загнива и става жертва на дървоядни насекоми. Във всички тези случаи не се изисква качество на покритието, каквото е необходимо за автомобилното купе, например. Това е територия, запазена на пистолетите и системите за боядисване чрез фино разпрашаване на боята, каквито са трите описани тук модела на Bosch.

Най-същественото им предимство е, че всеки от тях има поне три пъти по-голяма производителност при боядисване в сравнение с използването на четка. Другото не по-маловажно предимство е , че с пневматичния пистолет се получава многократно по-качествено, равномерно и с бляскава или матова (според вида на боята) повърхност лаково покритие. Неизбежните следи от четката, дори останалите тук-там косъмчета от нея, при боядисването с пистолет са изключени. Разликата в качеството на покритието, получено с четка и пистолет, става още по-отчетлива, когато се боядисва добре подготвена, фино шлифована основа. Освен това с пистолет много по-лесно се боядисват повърхности, разположени над главата, например стрехата на покрива, при което част от боята неминуемо би се стичала по дръжката на четката, а след това и по ръката. Пистолетът е незаменим и при боядисване на предмети със сложна форма, както и на различни трудно достъпни или направо невъзможни за достигане с четка места. Типичен пример за това са глидерите на радиатор за отопление.

Най-общо казано описаните тук пистолети за боядисване на Bosch позволяват боядисване с качество съпоставимо с класическата система за боядисване с пневматичен пистолет, който работи с налягане на въздуха 3-5 bar, без обаче за това да е необходим мощен, голям и тежък бутален компресор с обемист ресивер.

Това обаче все още далеч не е всичко. Боядисването с класически пневматичен пистолет е цяло изкуство, което се овладява след продължителна практика. При неподходящ вискозитет на боята, неточно регулиране на налягането на въздуха и количеството на подаваната боя, при неумело движение на пистолета покритието или ще се получи с матова повърхност, или ще наподобява портокалова кора, а още по-вероятно е, че боята неминуемо ще се стече тук-там.

Пистолетите на Bosch са предназначени за хора непрофесионалисти, поради което са взети редица конструктивни мерки за улесняване в максимална степен на работата с тях, за възможно най-лесното им почистване и поддържане, както и за постигането на добро качество на покритието без за това да са необходими умения, придобити с продължителна практика. Лесното постигане на добро качество на боядисване се дължи най-вече на разработената от Bosch технология SprayControl Technology. При нея около факела, съдържащ фино разпрашените капчици боя, се образува обвивка от изхвърлен от двойка диаметрално разположени дюзи с увеличен диаметър въздух, който фокусира по-точно факела с боята и което е също много съществено – не позволява голяма част от нея да се разпилява под формата на мъгла в околното пространство. Ползата от това е двояка. От една страна разходът на боя се намалява с около 15% и което е още по- важно, околното пространство и намиращите се в него предмети не получават своя дял от боята, което често оставя неизличими следи. Това позволява с тези пистолети да се боядисва и в помещения без опасност всичко наоколо да бъде оцветено.

Въздушната струя при пистолетите с ниско налягане не поврежда повърхността на още съвсем прясно нанесената боя, а поради големия си дебит ускорява нейното засъхване. Това от своя страна позволява вторият слой боя да се нанесе непосредствено след първи, т.е. без досадното изчакване от няколко часа или дори денонощие в зависимост от вида на боята.

С това обаче предимствата на тези пистолети не свършват. Частите в досег с боята са изработени от пластмаса, която не корозира и поради това тези пистолети, за разлика от металните, са подходящи и за бои на водна основа. Този вид бои са екологични и поради това все повече изместват лаковете и боите с органичен разтворител. Нещо повече, освен за лако-бояджийски материали пистолетите на Bosch може да се използват и за разпрашаване на препарати за растителна защита или подхранване на растенията през листата им.

Първите два от описаните тук модели имат и още едно в редица случаи безценно качество. Те са изключително мобилни и с тях може да се боядисва без каквито и да било ограничения, включително на висока стълба или скеле, без надолу да се влачи дълъг и тежък маркуч.

Познатият от останалите електроинструменти на Bosch принцип SDS за лесна смяна на работния инструмент е приложен и при бояджийските пистолетите на немския производител. Елементите, през които преминава и става разпръскването на боята, както и резервоарът, са обособени в отделен възел. При модела PFS 55 отделянето му от останалата част на пистолета става изключително лесно – с натискане само на един бутон. При другите два модела връзката между пистолета и подаващия въздуха маркуч се осъществява също много лесно и бързо. По този начин се улеснява смяната на боята и почистването на пистолета след приключване на работа, като не се налага предпазване на електрическата част и въздушната турбината от досег с разтворителя – органичен или вода.

В зависимост от големината на боядисваната повърхност се използват резервоари за боя с вместимост 600 ml и 800 ml. За боядисване с различни по цвят бои е удобно да се работи с няколко резервоара. Те имат плътно затварящи ги капачки, които предпазват боята от засъхване и образуване на ципа.

Към всичко това бихме добавили още едно съществено предимство на описаните тук пистолети на Bosch. Всеки, който е боядисвал с обикновен пневматичен пистолет знае колко трудно се боядисват хоризонтално разположени повърхности. Причината за това е, че пистолетът трябва да се държи наклонен надолу под прав ъгъл спрямо повърхността. Когато резервоарът за боята е разположен от горната страна, тя проявява крайно неприятната склонност да протече през отвора за засмукване на въздух през капачката, а когато нивото на боята спадне под половината от обема на резервоара, през тръбичката заедно с боята се засмуква и въздух. По подобен начин се държат и пистолетите с долно разположение на резервоара. Този проблем е решен и при трите пистолета на Bosch. При тях резервоарът се намира от долната страна, а тръбичката за засмукване на боята е силно закривена в долната си част. Тя може да се завърта, така че да засмуква боята без да навлиза въздух почти до пълното изпразване на резервоара.

Накрая към списъка с предимства ще добавим също, че разходът на електроенергия при трите пистолета е многократно по-малък отколкото при класическия бутален компресор. За разлика от твърде шумния компресор, а също така и от също доста шумните електро-механически пистолети за безвъздушно разпрашаване на боята, пневматичните пистолети с ниско налягане на въздуха значително по-малко натоварват слуха и са сравними със сешоар за коса.

Количеството на подаваната към дюзата боя може да се регулира на няколко степени. Регулира се и формата на факела разпрашена боя. В зависимост от условията на боядисване се работи с плосък, вертикален и хоризонтален, факел или му се придава кръгла форма.

Най-малкият от трите модела, PFS 55, е пригоден за боядисване на малки до средни по големина площи. Повърхност с площ 5 m² се боядисва за 12 min. При него електрическата част с турбината и разпръскващата система са интегрирани в едно. Мощността на електродвигателя е 280 W. Дебитът на боята може да се регулира в границите 0-110 g/min, като регулаторът е вграден в пусковия бутон на пистолета. Резервоарът побира 600 ml боя, а целият пистолет тежи 1,3 kg.

При следващия модел PFS 65 разпръскващият боята пистолет е отделен от „компресорната” част, като се свързват помежду си с гъвкав маркуч. Мощността на електродвигателя е същата, но максималният дебит на боята, която се разпръсква, е повишен до 130 g/min. Съответно площ от 5 m² с този пистолет се боядисват за 10 min. Резервоарът побира 600 ml боя, а цялата система тежи 2,8 kg. Трябва да се подчертае, че с този пистолет се работи дори по-удобно от модела PFS 55, защото „компресорната” част се носи на ремък през рамото. Това олекотява пистолета, а гъвкавият маркуч не пречи на движението му, дори когато се боядисва на неудобни места, включително и над главата. След завършване на работа маркучът се навива около тялото на „компресора” и така заемат по-малко място и се съхраняват по-удобно.

Моделът PFS 105 E представлява система за боядисване с обособена в самостоятелно тяло компресорна част, която наподобява силно малка с елегантна форма прахосмукачка. Производителността на боядисване с него е два пъти по-голяма от модела PFS 55 – съответно 5 m² площ се боядисва за 6 min. Резервоарът за боя е с обем 800 ml. Количеството на подаваната към дюзата боя се регулира на четири степени, като максималното е 150 g/min. При тази система дебитът на въздушната струя може да се управлява по електронен път, което разширява възможностите за по-прецизно регулиране на факела с боя.

Мощността на електродвигателя е 350 W, а цялата система тежи 5,5 kg. Пистолетът се свързва с гъвкав маркуч с дължина 3,4 m, което прави боядисването лесно и при разположени на високо повърхности.

Макар че боядисването с тези пистолети е улеснено в максимална степен, все пак трябва да се познават и спазват някои основни правила, за да се получи качествено покритие. Съвсем накратко ще изброим основните от тях, още повече че те са валидни за боядисване и с пистолети, работещи с високо налягане на въздуха:

– Добра предварителна подготовка на боядисваната повърхност, която трябва да бъде добре почистена, суха, обезпрашена и обезмаслена. За получаване на качествено лаково покритие повърхността се шлифова последователно с шлифовъчни листове с нарастващи номера, т.е. с все по-фино зърно на абразивния материал. При многопластово боядисване на предмети от дърво често се препоръчва леко междинно шлифоване на вече втвърдения пласт с лист с номера 180-280.

– Правилно подбрана гъстота (вискозитет) на боята. Тя се измерва с вискозиметър – мерно цилиндърче с обем 100 cm³, чиято долна част е конично оформена и завършва с калибриран отвор Ø 4. Той се напълва до ръба с боя и се измерва времето, за което тя изтича, след като отворът се открие. Вискозитетът се измерва в секунди при температура на боята 20°С. При по-висока температура той намалява, а при по-ниска се увеличава. За всеки вид лак производителят посочва оптималния вискозитет за боядисване с пистолет. Така например за боите на водна основа се препоръчва вискозитет 20-25 s, за емайллаковете 18-22 s, за различни материали за консервиране шасито на автомобилите – 25-35 s и т.н. Това с пълна сила се отнася за пистолетите с високо налягане.

За разлика от тях пистолетите на Bosch допускат боядисване, без да са така силно чувствителни към вискозитета на боята. Това значително улеснява работата и същевременно позволява постигане на добро качество без да се изиска особен майсторлък и старание. При работа с тях е достатъчно да се спазват общовалидните предписания, които се съдържат в ръководството към пистолетите, като това например, че лакът се разрежда с до 10% подходящ за него разредител. За улесняване отмерването на необходимото количество разредител в комплекта на пистолетите се съдържа и мерителна чашка.

За правилното регулиране на пистолета спрямо гъстотата на боята се разчита на предварително пробно боядисване върху подходящо за това място. Когато се работи с прекалено гъста, с голям вискозитет боя, покритието се получава като напръскано с фини капки и повърхността става матова, дори леко грапава. Обратно при боядисване с боя с по-нисък от необходимия вискозитет, тя много лесно протича, особено когато се боядисват вертикални повърхности. В този случай спасението е в дамски чорапогащник обвит около топче памук, с което леко се докосва и попива стеклата се боя. В повечето случаи след тази процедура не остават лесно забележими следи.

– Чорапогащникът изпълнява и една друга също много важна функция – през него се прецежда боята, преди да се налее в резервоара на пистолета. Тук трябва да се отбележи, че пистолетите за ниско налягане имат значително по-голям диаметър на дюзата за боята. Направихме си труда да го измерим – Ø 3,5, докато пистолетите, работещи с високо налягане на въздуха имат дюзи с диаметър от 1,0 до 1,8 mm, най-често Ø 1,4. Това прави пистолетите на Bosch по-нечувствителни към филтрирането на лака, а също позволяват боядисване и с по-гъсти бои и лакове. По някои данни с такъв пистолет може да се боядисва с лакове с вискозитет до 45 s.

– За получаване на качествено и равномерно покритие по цялата повърхност е много важно да се спазва правилното движение на пистолета. С описаните тук пистолетите се боядисва при разстояние 5-15 cm между дюзата и повърхността. Пистолетът се държи перпендикулярно и се движи успоредно на повърхността, без да се завърта в ляво или в дясно.

– Спусъкът за пускане на боята се натиска докато пистолетът още не е насочен срещу боядисваната повърхност и се отпуска след като факелът с боя излезе извън боядисвания предмет.

– Най-често се боядисва с плосък факел като всеки две съседни ивици боя се застъпват на широчина 4-5 cm.

– Общовалидно бояджийско правило е, че е по-добре да се нанесат няколко по-тънки слоя лак, отколкото един дебел. За получаване на по-равномерно покритие се препоръчва вторият слой да се нанесе на ивици, перпендикулярно разположени спрямо движението на пистолета при нанасяне на първия слой.

– Боядисването с пистолет е неизгодно при неплътни изделия, каквито са различни решетки, оградна мрежа, тръбни конструкции и др., защото загубата на лаков материал може да достигне около 90%.

Към казаното дотук трябва да се добави, че особено при боядисване в затворени помещения всички повърхности и особено прилежащите на мястото за боядисване, трябва да бъдат сигурно защитени с предпазно фолио.

При възможност трябва да се работи на открито, а предпазната дихателна маска, очила и ръкавици съвсем не са за пренебрегване, дори и когато се работи с екологични водоразтворими материали

Послепис от август 2012:

Най-често задаваният въпрос към статията за тези три пистолета за боядисване с ниско налягане на въздушната струя е дали с тях може да се боядисва с дисперсионни и латексни бои. Отговорът е, че не могат, защото не са приспособени за разпръскване на бои с голям вискозитет, т.г. гъстота именно са този вид бои. Силният интерес към използване на технически средства, улесняващи боядисването на стени и тавани с дисперсионни и латексни бои, е съвсем логичен и разбираем, защото именно това е преобладаващият в практиката случай на периодично боядисване в дома.

След публикуването на тази статия, семейството електрически инструменти за боядисване на на Bosch се сдоби с два нови инструмента, които решават именно този проблем. Вместо класическия ръчен валяк за боядисване (мече) боядисването става значително по-бързо, лесно и качествено, ако се работи с новото „електрическо мече“  PPR 250. При него боята се подава до валяка от помпа, закрепена към оригиналната кофа. За работещия остава само да движи валяка върху боядисваната повърхност. Това „електрическо мече“, както и обикновените бояджийски валяци е подходящо за боядисване на равни повърхнини.

В редица случаи обаче, повърхността на мазилката е грапава, поради което тук валякът е безпомощен. Добрата новина е, че малко след мечето PPR 250 Bosch пусна на пазара и новият пистолет за боядисване с въздушна струя с ниско налягане PFS 105 E Wall Paint, който именно е решението, когато трябва да се боядисва с дисперсионни и латексови бои чрез разпръскване. Принципът на действие на пистолета е същият, както описаните в тази статия. За 3 min с него може да се боядисат 5 m² площ. Резервоарът му побира 1 l боя, с която може да бъдат боядисани около 8 m². Освен за боядисване на грапави и неравни повърхнини, този пистолет е отличен инструмент за боядисване на трудно достъп ни места – като ъгли и чупки, а с помощта на шаблони позволява постигане на оригинални декоративни решения.

Коментари и въпроси

10 Коментари към “Системи и пистолети Bosch за боядисване с ниско налягане”

Mariana Valkova | юли 7th, 2011 at 11:06 am

Имам следните въпроси: Тавани на стаи могат ли да се боядисват, какви са цените на PFS 55, 56 и в кои магазини могат да се разгледат и евентуално да се закупи машината?
„Направи сам“: Доколкото стените и таваните се боядисват с дисперсни бои с голям вискозитет тези пистолети не са подходящи за тази цел.
Те са подходящи за боядисване с:
* Лакове и грундове на основата на алкидни смоли
* Акрилни лакове
* Лазурни лакове, средства за защита на дървесината, материали за импрегниране
* Лакове за радиатори
* Вода, разтвори за машини за сваляне на тапети
* Средства за растителна защита, дезинфекционни препарати
* Почистващи препарати разреждащи се със студена вода, лаков бензин
* Маслени бои
* Препарати предпазващи от обрастване, антикорозионни грундове
* UV-защитни лакове
* Препарати за премахване на стара боя, преобразувател на ръжда, препарати за байцване, смазка за отделяне на формите
(Информацията е от „Роберт Бош“)
Тези пистолети, както и останалите ръчни електроинструменти на BOSCH се продават в магазините на дистрибуторите и в частност в магазините на големите вериги от вида „Направи си сам“

Hristo Stoyanov | август 13th, 2011 at 8:37 am

Моделът PFS 55, подходящ ли е за полагане на латексови бои?
До този момент получавам противоречива информация по този въпрос.
Бихте ли ми помогнали с коректна информация.
„Направи сам“: Тези пистолети не са подходящи за боядисване с латексови бои.

Kristina Valcheva | август 13th, 2011 at 6:33 pm

Здравейте, и моят въпрос е: може ли да се боядисва с латекс с тези пистолети. Не видях в характеристиките да е изброено, че може.
„Направи сам“: Отговорът на въпроса Ви е даден по-горе.

Росен Стоянов | август 27th, 2011 at 1:15 pm

Здравейте!Имам следния въпрос.Пистолетите подходящи ли са за боядисване с
т.н. блажни бои?Маслена и блажна боя едно и също ли е? Благодаря!

Направи сам„: Понятието блажна боя е доста остаряло, защото това са основно бои с естествен или изкуствен безир. Маслените бои се използват от художниците. Всички видове пистолети, при които боята се разпрашава на фини капчици от въздушна струя са повече или по-малко чувствителни към вискозитета на боята, който се измерва със специален цилиндър (вискозиметър) и при необходимост боята се разрежда, и към съдържанието на твърди частички в нея. Пистолетите, работещи с ниско налягане на въздушната струя имат по-голям диаметър на дюзата и поради това не са така силно чувствителни към вискозитета, което е посочено в статията.
По-горе е даден списък с лако-бояджийски материали, подходящи за работа с пистолети с ниско налягане.
Повече подробности за боядисването с пневматичен пистолет въобще, може да намерите в тази статия.

Елена | юни 26th, 2012 at 11:14 am

Всички модели ли не стават за боядисване с латексови бои или само PFS 55?
„Направи сам“
И трите пистолета, описани в тази статия, не са пригодени за боядисване с латексови бои.
За този вид бои най-подходящо е електрическото мече на Bosch, както и новият пистолет
PFS 105E WALLPaint.

Tsvetelina | септември 16th, 2012 at 2:30 pm

Може ли да се боядисва с латекс!? Благодаря предварително!
„Направи сам“: Описаните в статията три модела на системи за боядисване с ниско налягане на въздуха не са подходящи за боядисване с латексови бои. Поради това, че такива инструменти на Bosch излязоха по-късно, към статията има послепис. Това са електрическото мече PPR 250 и пистолетът за боядисване PFS 105 E Wall Paint.

Деси | ноември 11th, 2012 at 3:37 pm

Предвид този отговор:
“ “Направи сам”: Доколкото стените и таваните се боядисват с дисперсни бои с голям вискозитет тези пистолети не са подходящи за тази цел.
Те са подходящи за боядисване с:
* Лакове и грундове на основата на алкидни смоли
* Акрилни лакове …“
Означава ли, че PFS 55/65 ще може да се използва с акрилна боя (Левис имат такава за таван).

„Направи сам“: Тези два пистолета имат дюзи с диаметър, подходящ за разпрашаване на разтвори с по-малък вискозитет. За гъсти разтвори, каквито по правило са боите за стени и тавани, Bosch предлага PFS 105 E Wall Paint, както това е посочено в статията.

Маргарита Иванова | юли 21st, 2013 at 12:22 am

Моля, посъветвайте ме какъв пистолет мога да използвам за боядисване с варов разтвор /постна боя/
„Направи сам“:
В техническата документация на тези пистолети варовият разтвор не е посочен като подходящ за разпръскване материал. Опитът показва, че разтворът съдържа голямо количество песъчинки, които може да запушат дюзите. Освен това, едва ли е здравословно и желателно, да се диша разпръскваната във вид на мъгла течност, защото тя е основа.
Така че класическият инструмент за „варосване“ е голямата четка (баданарка).

Божидар | ноември 25th, 2014 at 12:06 pm

Аз съм пръскал латекс с такъв пистолет /pfs 55/ ,да ви кажа честно не-знам защо да не става.Стои на малки капчици боята но е равномерна и е много по добре от боядисване с валяк.По бързо и икономично даже се изненадах от резултата .

виктор димитров | юли 3rd, 2015 at 5:53 pm

Здравейте! По повод боядисването на тавани с латекс.мога да кажа че боядисвах с пистолет PFS 55 и резултатите бяха перфектни.Латекса леко разредих и се наложи да повторя таваните но си заслужаваше.Очарован съм!

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото