В категории: Брой 12/2008, Декорация и защита, Дърводелство и обзавеждане, Инструменти, Сухо строителство

Промишлени прахосмукачки на STIHL

За широката публика марката STIHL се свързва най-вече с многочисленото семейство верижни триони, производство, в което немската компания е световен лидер – от създаването на първата такава машина до ден-днешен. Много популярна е и богатата гама от всевъзможни или по-точно казано, от всички необходими за поддържане на градината машини, задвижвани с бензин или електричество.

Тази затвърдила се представа отразява действителността и предпочитанията на горските работници и градинарите, професионалисти или любители, към изпипаните до съвършенство машини с марката STIHL. В действителност обаче производствената програма на немската компания е значително по-широка. Така например едни от най-често използваните в пътното строителство циркулярни триони за рязане на настилки от бетон или асфалт носят емблемата STIHL.

Тук ще представим друга група машини на STIHL – промишлените прахосмукачки. Това са машини с широко приложение, без които вече е трудно да си представим каквато и да било дърводелска дейност било в професионалната или в работилницата на домашния майстор. Бихме казали дори, че да се работи с машина, която обилно отделя прах и стърготини във вече обитаемо помещение, е направо престъпление поне за тези, които след това ще чистят след „майстора“. Промишлените прахосмукачки са предназначени за засмукване и събиране на сравнително големи количества отпадъци при дървообработващи или строителни дейности. Такива са дървесни и други стружки при рязане с различни видове триони – настолни или ръчни, прободни и циркулярни, прахта, която се отделя при шлифоване. Не случайно вече никой по-реномиран производител не предлага електроинструменти от този вид, които да нямат система за засмукване и събиране на стружките и прахта, както и щуцер за свързване към промишлена прахосмукачка.

От началото на февруари идната година „Андреас ШТИЛ“ ЕООД пуска на нашия пазар няколко от своите най-продавани модели на прахосмукачки – STIHL SE 61, STIHL 61 E и STIHL 122 E. Освен дървесни отпадъци те могат да бъдат използвани със същия успех за засмукване и събиране на метални стружки, на прах, песъчинки и по-едри парченца, получени при пробиване на отвори в бетон и други строителни материали, при изрязване на канали в стените или шлифоване на бетон с шайба с диамантени зърна.

Освен за събиране на сухи материали, прахосмукачките на STIHL са пригодени за засмукване и събиране на течности, например разлята по пода вода или вода с пяна от препарат за почистване. Това допълнително разширява обсега им на приложение. Иначе казано, всяка от тях може да засмуква всякакви материали, стига да не са запалителни, химически агресивни и големината им да позволява преминаване през тръбите и маркуча.

Предстоящата поява на пазара на новите модели на STIHL е подходящ повод да вметнем няколко думи в повече по темата за безопасната работа, защото по наше мнение все още българският майстор като че ли не цени достатъчно своето и на околните здраве и поради това все още няма изградени трайни навици да използва винаги подходящите предпазни средства – ръкавици и предпазно облекло, дихателни филтри, очила, каска, средства за обезопасяване при работа нависоко и др. А още по-добре е, когато вместо върху лицето да се поставя маска за дишане, покриваща носа и устата, да се вземат необходимите мерки така, че машината, с която се работи, да не замърсява околното пространство.

Всички ръчни или настолни дървообработващи машини изхвърлят голямо количество стърготини и прах, които, ако не бъдат взети мерки за тяхното улавяне и задържане, покриват плътно пода, близката околност и всички намиращи се наблизо предмети. При пробиване на отвори в стените и тавана също се изсипва немалко количество дребни частици и прахоляк. А когато се изрязват канали в стени или се шлифова бетонна повърхност пораженията от замърсяване на околното пространство са направо страховити. Въздухът се насища с фина прах, която прониква и се отлага навсякъде, докъдето стига въздушното течение. Естествено, тя прониква и се отлага и в дихателните пътища на хората с всички вредни за здравето последствия. Освен че е механичен замърсител, често пъти прахта съдържа химически активни и силно увреждащи здравето частици, отделени при обработка на някои видове дървесина и особено при плочи от дървесни частици (ПДЧ) от по-старо поколение, произведени с формалдехидни смоли, при шлифоване на различни лакови покрития и други лако-бояджийски материали. Проблемът е сериозен, защото на практика почти винаги се работи в затворени помещения. Той се усложнява допълнително, когато се извършват ремонтни работи в обитавани помещения, например шлифоване на стъпалата на дървено стълбище или шлифоване на подова настилка от масивна дървесина. В такива случаи няколко минути работа с машината налагат след това часове наред основно почистване на помещението, включително на завеси, меката мебел и останалите мебели.

Затова е много по-разумно и ефикасно, вместо да се отстраняват последствията с разход на много труд и време, да се вземат ефективни мерки за предотвратяване на замърсяването. Именно това е задачата на свързаната с дадената машина промишлена прахосмукачка.

Тук ще допълним от личен опит, че автономната вградена в машината система за засмукване и събиране на прахта в торбичка или филтър с хартиен елемент е значително по-неефективна от свързването ù с прахосмукачка, която мощно засмуква отделените по време на работата частици. Засмукването на прахта и стружките зависи и от конструкцията на самата машина, като особено при професионалните модели се гарантира над 95% засмукване. От своя страна пък добрите прахосмукачки осигуряват над 99% задържане на всички съдържащи се във въздушната струя частички. На практика това означава, че се предотвратява почти изцяло каквото и да било замърсяване на околното пространство, когато дървообработващата машина е свързана с прахосмукачка.

С това обаче мотивите за придобиване на прахосмукачка на STIHL далеч не се изчерпват, защото когато не се използва в домашната работилница, всеки от трите модела повече от успешно заменя обикновената домакинска прахосмукачка, като определено я превъзхожда по технически и експлоатационни параметри, а възможността им да засмукват и течности разширява територията на приложение, включително при измиване на пода. Външният вид и на трите прахосмукачки напълно се вписва в съвременните модни линии за домакинска техника, а богатият набор от накрайници със и без четка, за сухо и мокро почистване на пода, с вградена ротационна въртяща се четка, за почистване на радиатори и други тесни пролуки, за събиране на едри отпадъци или четки за тапицерия не оставят място или дейност по почистване на дома или автомобила, с която прахосмукачката да не може да се справи по най-добрия начин. По-голямата вместимост на резервоара за събиране на засмуканите материали при тези прахосмукачки също е предимство, особено когато се налага събиране на по-големи количества, например от сменящо козината си два пъти в годината голямо куче. Многократно по-големият обем на хартиената филтрираща торба, както и възможността на прахосмукачките да работят само с несменяемия филтър, поевтинява почистването с такава прахосмукачка.

С две думи, мнението ни е, че в къщата на домашния майстор има място за една прахосмукачка и тя трябва да бъде промишлена, като един от описаните по-долу модели, защото еднакво добре върши всичките си задължения било по време на ремонт или почистването на дома, автомобила, а ако има гараж, че и работилница, още по-добре.

Колкото до професионалната работилница, въпросът за или против използването на прахосмукачка изобщо не стои.

И така стигнахме до новите модела на STIHL, които само след месец ще се появят и на нашия пазар. Най-важният от експлоатационна гледна точка елемент в една прахосмукачка е нейният филтър или по-точно филтриращата въздуха система, която при прахосмукачките на STIHL е двустепенна. Филтърът за фино пречистване представлява хартиена торба за еднократно ползване, която след запълване се изхвърля. Особен интерес представлява филтърът за предварително почистване, който е изработен от материя, позволяваща неговото измиване със струя чешмяна вода, след което, вече почистен, той е готов за работа „като нов“.

Освен това всяка от машините има и функция за самопочистване на грубия филтър „в движение“, т.е. без да се налага изваждането му от машината и измиване. За целта посоката на въздушната струя се обръща от вътрешността на филтъра навън и така натрупалите се върху външната му повърхност частици и прах биват издухани, удрят се върху стените на резервоара и падат на дъното му. Това става, като краят на маркуча се напъха в изпускателния отвор на корпуса на прахосмукачката и с натискане на бутон се отваря клапа, която обръща посоката на въздушната струя. По този начин се удължава значително времето за работа, без да се спира машината за почистване на филтъра, а същевременно смукателната мощност на прахосмукачката се поддържа без забележима промяна, причинена от задръстване на филтъра.

Моделите SE 61E и SE 122E имат вграден контакт за включване на електроинструмента, с който се работи. Електронно устройство следи дали от него се черпи ток, или не и съответно автоматично включва и изключва прахосмукачката. Така вниманието на работещия не се отклонява от работата му с инструмента, не се налага често-често да отива до прахосмукачката, за да я включва и изключва. Тя се самоизключва няколко секунди след изключване на самия инструмент. Макар и не от първостепенна важност това е несъмнено удобство.

Моделът SE 61 се различава от SE 61E единствено по възможността за управление на електроинструмента и дължината на смукателния маркуч. При първата машина дължината му е 2,5 m, а при втората – 3,5 m. Мощността на електродвигателите им е 1300 W, а подналягането, което турбината осигурява, е 180 mbar. Максималният дебит на засмуквания въздух е 3600 l/min. Резервоарът е с вместимост 20 l, а удължаващата тръба е изработена от алуминий. Прахосмукачката тежи 6,0 kg, има колелца, които може да се застопоряват. Удобство представлява и специалната поставка, закрепена към капака на прахосмукачката, към която лесно и най-вече практично се закрепват гъвкавият маркуч, удължаващите тръби и смукателните накрайници.

Прахосмукачката SE 122 E има по-мощен двигател – 1500 W, и съответно създаваното подналягане е по-ниско – 250 mbar. Дебитът на засмуквания въздух е 3700 l/min. Дебитът и подналягането може да бъдат плавно регулирани. Резервоарът е с обем 30 l и удължаващите тръби са от стомана с хромово покритие. Прахосмукачката тежи 10 kg.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото