Още статии за Ташев-Галвинг ООД

Професионалната серия „интелигентни“ сензори и осветителни тела на STEINEL

В няколко поредни броя на „Направи сам“ от края на миналата и в началото на тази година представихме за пръв път „интелигентните“ осветителни тела на немската фирма STEINEL и устройствата, които им придават тази „вродена интелигентност“ – сензорите за движение. Както си е редно, съсредоточихме вниманието си на уредите, предназначени за използване в дома и около него, за осветление в градина, във и около гаража. Обърнахме внимание и на такива дребни наглед неща като електрическите ключове, които се управляват без директен досег с ръка – достатъчно е тя да се доближи на около 5 cm разстояние. Запознахме читателите на списанието и с най-модерните LED технологии, достигнали степен на развитие, позволяваща създаването на мощни прожектори със светодиоди, вместо с халогенни лампи, съответно с многократно по-нисък разход на електроенергия и също така многократно по-голяма експлоатационна дълготрайност.

Сега, близо година по-късно, може да кажем, че с тази поредица „уцелихме десетката“ на читателския интерес, което показват броячите към всяка от тези статии и честите запитвания за допълнителна информация и покупки, които ние препращаме на фирмата вносител „Ташев-Галвинг“.

Този интерес ни мотивира да направим и следващата крачка, като представим и високия клас сензори и „още по-интелигентни“ осветителни тела от вече професионалния клас STEINEL Professional. И ако продуктите с марката STEINEL са признати като едни от най-професионалните сред сензорно управляваните осветителни тела за домашна употреба, за нас бе твърде интересно да опознаем и по-точно да разнищим по-издълбоко какво толкова в повече предлага професионалната серия. Задачата ни от една страна сега е по-лека, защото принципните различия не са чак толкова големи. Така че който вече е запознат с досега публикуваните четири статии, доста по-лесно ще може да се ориентира в новата информация. Ние на това и ще разчитаме и за да не преповтаряме вече написани неща, ще се стремим да открояваме най-вече различията, които именно поставят серията STEINEL Professional на най-високо стъпало по отношение на качеството и надеждността в сферата на осветлението.

При осветителните тела със сензорно управление се прави много голяма крачката напред в прехода между ръчно управляваното осветление с всичките му очевидни и немалки неудобства, към осветителни прибори, които услужливо се включват сами, щом установят наближаването на човек или друго топлокръвно тяло. При уредите от професионалната серия вече се цели едно значително по-високо ниво, а именно едновременното осигуряване на максимален ергономичен комфорт при осветлението на работното място, съчетан с максимално ефективно изразходване на електроенергията. Иначе казано, създаване на оптимални условия за ефективна работа при минимална умора, от една страна. От друга, поради големия брой осветителни тела в дадена офис или друга с обществено предназначение сграда, ефектът от икономията на електроенергия, която осигуряват „интелигентните“ осветителни тела се умножава стотици и хиляди пъти. Така изпълнената автоматизирана система е съвършена до такава степен, че хората едва ли не престават да забелязват съществуването й, защото във всеки момент, в зависимост от естествената осветеност на помещенията, изкуственото осветление автоматично го допълва до необходимото ниво.

Освен познатите вече инфрачервени и високочестотни сензори за движение при серията STEINEL Professional се използват и нов вид – сензори за присъствие. Те улавят съвсем точно не само движението на хората, а регистрират човешкото присъствие дори и само когато се работи на бюро. При това обсегът им на чувствителност е с точно регулирана правоъгълна форма, така че даден сензор може да следи едно, две или група от няколко съседни бюра. В зависимост от това осветлението се управлява така, че да осигурява оптимални условия за работа там, където има хора. За големи зали това означава че където в момента няма хора, осветлението може да бъде „приглушено“ и отново включено автоматично с пълна яркост, щом възникне такава потребност.

При пасивните инфрачервените сензори за движение от двете серии, домашната и професионалната, също има различия, които се изразяват най-вече в чувствителността и възможността за прецизно регулиране на действието им. Характерно за професионалните сензори например е прецизната температурна компенсация, поради което чувствителността им на практика не се влияе от температурните разлики на околната среда – пред деня и нощта, зиме и лете.

С две думи серията STEINEL Professional осигурява още по-комфортно осветление при максимално висока енергийна ефективност. Зад постигането на тези цели стои над 50-годишен изследователски и производствен опит, подчертан и от красноречивия девиз на компанията: „Немско качество, произведено в Европа“ – разбирай Германия и Швейцария.

Сензорите и осветителните тела STEINEL Professional са предназначени основно за:

» Офис помещения и комплекси

» Хотели

» Обществени сгради

» Зали за обучения и конференции

» Стълбища и коридори

» Тоалетни и бани

» Производствени терени и външни съоръжения

Продутовата гама може да бъде разделена на следните основни групи:

» Сензори за движение – за монтиране на открито и закрито

» Сензори за присъствие – за монтиране на закрито

» Сензорно управлявани осветителни тела за монтаж на закрито

» Сензорно управлявани прожектори за монтаж на открито

» Осветителни тела и сензори с безжично управление

Професионалната техника може да намери прекрасно приложение и в домашното осветление, стига да има разбирането, че макар и по-скъпа, тя неминуемо ще се изплати, а често удобството и сигурността, не се измерват с пари.

Когато става дума за проектиране на осветлението в големи сгради, тук се намесва и още едно голямо удобство и предимство, което STEINEL предлага на своите клиенти от този ранг – система за компютърно проектиране на цялостни осветителни системи STEINEL PROLog. Тя включва измервателен уред и софтуер за обработка на измерените данни. В продължение на около 4 седмици уредът се закрепва към тавана във всяко едно от помещенията на сградата и през този период от време събира над 400 000 данни от измервания на осветеността в помещението през различни часове на денонощието. Така например той определя:

» През каква част от работното време естественото осветление е достатъчно за извършваната дейност.

» През каква част от времето в наблюдавания участък работят хора.

» Каква е продължителността на осветлението с лампи.

» Каква част от това време в сектора няма хора и лампите светят безполезно.

Въз основа на така събраната детайлна информация с помощта на софтуерния продукт, вече може да се изчисли прецизно необходимата осветителна мощност и да се проектира оптималното разположение и настройка на осветителните тела и сензорите, които ги управляват.

Като начало, и за да очертаем по-отчетливо възможностите и качеството на продуктите от серията STEINEL Professional, ще представим пасивния инфрачервен сензор за движение sensIQ.

Пасивните инфрачервени са първите появили се на пазара сензори за регистриране на движение и продължават да бъдат най-разпространените. Те изцяло доминират при осветителните системи, монтирани на открито, имат висок дял и при вътрешното осветление. Техните силни страни и предимства са разгледани в НС 12/2010.Този вид сензори са най-чувствителни при тангенциално движение спрямо тях и значително по-малко, когато човек се движи радиално, т.е. в посока към сензора. От това зависи и обхвата, в който сензорът може да регистрира наличието на движение на източник, излъчващ топлина, каквото е човешкото тяло и топлокръвните животни. Качеството на сензора зависи от количеството на чувствителните към инфрачервените лъчи зони, което определя тяхната разделителна способност и чувствителност в крайна сметка. Зависи също така от конструкцията на сензорите, от микропроцесорното им управление и неговия софтуер. Вече споменахме, че сензорите от професионалната серия имат значително по-прецизно функционираща температурна компенсация, поради което те работят еднакво добре и лете, и зиме. По всички тези и други технически характеристики професионалните сензори стоят значително по-високо от предназначените за дома.

На върха в тази серия се намира моделът sensIQ, който многократно и безапелационно е признат за най-добрият от този вид – и на външен вид, и заради неговата впечатляваща „интелигентност“. Той е първият сензор, който удовлетворява практически всички изисквания. Ъгълът на обхват е 300°. Максималното разстояние при което сензорът разпознава движение е 20 m. Зоната, която той може да „наблюдава“, е разделена на три сегмента по 100°, като за всеки от тях поотделно чувствителността може да се регулира в границите от 2 m до 20 m с точност от 1 m. Това много улеснява точното настройване на зоната, „наблюдавана“ от сензора и позволява ограничаване до минимум на ненужните включвания на осветлението. Чувствителността спрямо нивото на осветеност, при което сензорът става активен и започва да управлява осветителното тяло, може да се регулира в широки граници – от 2 до 2000 Lux, а продължителността на светене – от 5 s до 15 min. Осветлението може да бъде включено и ръчно, при което след 4 часа сензорът го изключва автоматично. Той може да управлява едно или повече осветителни тела с обща максимална електрическа мощност до 2500 W.

Сензорът sensIQ има 4 пиродетектора, 6 нива на обхват в целия диапазон и 5 в зоната в непосредствена близост до и под тего, което не позволява нежелано промъкване плътно до стената, на която той е монтиран. Броят на термочувствителните зони е 1360. Това, което веднага привлича вниманието при този сензор е възможността за неговото дистанционно управление.

С помощта на малко и елегантно устройство чрез инфрачервен лъч сензорът може да бъде управляван и от разстояние, което включва:

» Промяна на прага на чувствителност спрямо общата осветеност, при който сензорът се активира.

» Настройка на обхвата на чувствителността за всеки от трите сегмента поотделно

» Ръчно включване (в рамките на 4 часа) и изключване на осветлението.

» Включване на плавно запалване и гасене на осветлението.

» Включване на режима „ваканция“.

» Постоянно включване за определено време на осветлението при 25% от номиналната мощност на осветителното тяло. Този режим може да бъде активен до полунощ, след което автоматично се изключва. Целта е при минимален разход на електроенергия да се осигурява постоянна осветеност, достатъчна за безопасно придвижване. Щом сензорът регистрира движение, осветлението автоматично се превключва на пълна мощност.

» Режимът „ваканция“ задейства на случаен принцип и с различна продължителност осветлението през тъмните часове на денонощието, когато стопаните отсъстват от дома.

Тези настройки се записват в постоянната енергонезависима програмируема памет (ЕPROM) на устройството, поради което не се губят при липса на електрическо захранване. Те могат да бъдат изтрити, т.е. нулирани, чрез бутон на устройството за дистанционно управление.

Този сензор е също така много удобен и лесен за монтиране и задаване на първоначалните основни настройки. Той е еднакво подходящ за монтиране на стена или към тавана.

Това обаче не е всичко. Освен устройството за дистанционно управление, към сензора се предлагат и допълнителни модули, разширяващи неговите възможности и приложения.

Това са:

» Модул (MS 1) за плавно запалване и угасване на осветлението, както и за работа във фонов режим при ниска степен на осветеност.

» Модул за включване на сензора в безжична система за управляване на осветителни тела, ползващи също модул за безжична връзка. Това дава свобода при монтиране на сензора и осветителното тяло, без прокарване на електрически проводник между тях.

» Модул MPF1, чрез който сензорът може да управлява и други електроуреди без да има галванична връзку между тях.

Както и останалите сензори на STEINEL sensIQ също се продава с три годишна гаранция.

В заключение ще добавим, че този сензор е отличен с престижната награда за индустриален дизайн iF Design Awards на най-стария и авторитетен дизайнерски център в Европа Industrie Forum Design Hannover (iF).

 

За допълнителна информация за сензорите sensIQ и покупки посетете електронния магазин на фирма „Ташев-Галвинг“ ООД.


Фирма “Ташев-Галвинг” ООД е основана през 1994 г. с основна дейност търговия със строителни материали, метали, дребна железария, електроинструменти и машини, ръчни инструменти, крепежни елементи, ВиК и др.

Магазините на “Ташев-Галвинг” ООД в София и Ямбол са разположени на обща площ 9000 m2, като в тях се предлагат над 60 000 артикула – професионална техника, ръчни и електроинструменти и машини, помпи, заваръчна техника, сензори и сензорни лампи, водопроводна и санитарна арматура, крепежни елементи, уплътнители и много други, както и оригинални резервни части за тях. Освен това, фирмата предлага и множество материали за строителството и реновирането на сгради – стоманени профили, армировъчни пръти, ламарина, тръби и фитинги за ВиК инсталации, елементи за въздуховоди и климатични инсталации и т.н.

Електронен магазин
на Ташев-Галвинг ООД

Facebook страница
на Ташев-Галвинг ООД

към началото