В категории: Брой 12/2011, Облицовки и настилки, Строителство

Щамповани бетони

Стефан Драганов

След появата си преди около 40 г. щампованите бетони бързо стават все по-популярни и намират широко приложение по света. Този процес вече се наблюдава отчетливо и у нас. Вече сме разглеждали възможностите, които предлага тази многообещаваща технология, но това по-скоро се базираше върху теоретичните възможности на този сравнително нов, а у нас и непознат доскоро строителен метод.

След като натрупахме достатъчно богат фирмен опит в приложението на тези методи за изграждане на настилките около едни от най-представителните места в столицата – Народния театър „Иван Вазов“, хотел „Хилтън“, метростанция „Сердика“ и др., сега вече може да систематизираме събраната и изпитана информация, така че да споделим опита си с всеки, който желае да използва тези нови технологии. При това, независимо, че току-що изброихме изключително обекти с обществено значение, декоративните бетони могат да намерят приложение навсякъде, където са необходими здрави и красиви настилки, изпълнени по модерни високопроизводителни технологии, включително и в личното строителство.

Както вече е известно на читателите, които не пропускат брой от списанието, щампованият бетон, най-кратко казано, представлява цветно нюансирана и релефно оформена монолитна бетонна настилка, чиято повърхност отлично наподобява настилките от различни видове естествен камък. За разлика от тях обаче, настилките от щампован бетон се правят много по-бързо и качествено, а по износоустойчивост съперничат на естествения камък.

Резултатът е дълготрайна, висококачествена и естетическа настилка, подходяща за алеи, улици, пешеходни зони, площади, паркинги, паркове, за зоните около басейни, детски площадки и тераси и други площи на открито.

От архитектурна гледна точка използването на декоративни бетони е изключително привлекателно, защото те предоставят на твореца изключителни, непознати досега възможности за избор и художествени решения.

Изборът на цветове и форми, тяхното съчетаване, добавката на ефекта на изкуствено „състаряване“ (патиниране) на повърхността посредством цветен отделител могат да бъдат ограничени единствено от мащаба на въображението ни.

Секретът в направата на тези бетонни настилки се крие основно в използването на специални материали за оформяне на повърхността и на щампи, които є придават избраната структура и форма.

Основните предимства на щампования бетон, които налагат неговото бързо разпространение, са:

» Възможност за избор и комбинации между повече от 20 цвята и 40 щампи с различен релеф.

» Монолитна конструкция на настилката – пълна липса на пропадащи и неравни участъци, да не говорим за до болка познатите ни от софийските площади и тротоари хлопащи плочи.

» Под настилката е невъзможно прорастване на бурени и треви.

» Лесна поддръжка.

» Дълготрайност.

» Нови естетични качества.

» Бързо изпълнение.

Всичко това обаче важи при следните условия – да се използват качествени материали, стриктно спазване на технологичните предписания, както и наличието на опит, който се придобива единствено с практика.

Щампованият бетон, както и неговата разновидност – шаблон-бетонът, могат да бъдат направени върху добре уплътнена, гарантираща необходимата товароносимост основа или върху предварително подготвена стара бетонна основа. При втория случай обаче дебелината на новата настилка трябва да бъде минимум 8 – 10 cm.

Българският майстор, надяваме се, вече е разбрал, че наложената ни по принуда преди години страст „да побългаряваме“ всичко вносно не води до нищо добро и че качествен краен продукт не може да се получи с „подръчни“, т.е. с некачествени материали.

Ето защо, успех може да се постигне, само с материали и инструменти с гарантиран произход и доказани качества. Материалите, с които работи фирма „Лийф Група Проектиране Системи“, са на американската фирма PROPEX CONCRETE SYSTEMS и на английската CREATIVE IMPRESSIONS. Всички продукти на тези фирми притежават съответните сертификати за качество и съответните разрешителни за влагане в строителството в България.

Ще разгледаме основните компоненти на системата според последователността им при изпълнение на настилките.

1. Висококачествен дисперсно армиран с полипропиленови фибри FIBERMESH 150 бетон, който да отговаря на технологичните и експлоатационни изисквания.

Фибрите FIBERMESH 150 са произведени от 100% чист полипропилен в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9002. Те са проектирани и произведени така, че да осигуряват максимално разпределение в сместа, без да се сплъстяват и да образуват кичури. Фибрите се добавят в бетоновия възел при производството на бетона или на място на обекта при условие, че бетонът се бърка с бетонобъркачка, пък макар и портативна.

Препоръчителното съотношение е 0,9 kg (една торба) на 1m3 бетон. Фибрите са леки, чисти, безопасни и удобни за работа, съвместими са с всички видове цимент и добавъчни материали и в основни линии не изискват промяна в проектната рецептурата на сместа. Фибрите са химически инертни, не взаимодействат с алкалната среда, в която се намират, и съответно използването им заедно с познатите химически добавки е безпроблемно.

Наличието на фибри увеличава реалното вътрешно сцепление (кохезията), леко намалява слягането на бетонната смес и подобрява нейната обработваемост.

При добавяне на фибри в съотношение 0,9 kg на 1 m³ бетон (0,1% по обем) различни независими изследвания, обобщени през 1992 г. от BBA (BRITISH BOARD OF AGREMENT) показват следните основни преимущества при тяхното използване в различни бетонни и цименто-пясъчни разтвори:

I. В пластичния стадий:

» добавят кохезия;

» намаляват отделянето на водата и циментовото мляко;

» намаляват разслояването на сместа;

» намаляват пукнатините вследствие съсъхване.

II. Във втвърдения бетон:

» увеличават удароустойчивостта му;

» увеличават неговата износоустойчивост;

» увеличават устойчивостта му на разрушаване и откъртване;

» придават по-голяма остатъчна якост на бетона;

» увеличават неговата мразоустойчивост.

Тези преимущества могат да бъдат обобщени накратко: значително повишена дълготрайност – най-търсеното качество за всеки бетон.

Никак не са малко случаите, в които използването на фибрите FIBERMESH, освен че повишат качеството и съответно дълготрайността, води и до поевтиняване на крайния продукт. Фибрите не заменят носещата армировка, ако тя е предвидена по проект, но са 100% алтернатива на конструктивната армировка (заварената мрежа), поставяна за намаляване на пукнатините от съсъхване. Това безапелационно е доказано от множество изследвания на независими лаборатории.

Типичен пример за удачно приложение на фибрите са армираните циментови замазки, изравнителни замазки и бетонни настилки върху земна основа, като към последните се отнасят и щампованите бетони. Армировката при тях е не носеща от заварена стоманена мрежа – 15×15 cm Ø6,5, обикновено позиционирана по средата или в горната част на сечението, с цел намаляване на пукнатините от съсъхване. И най-беглото сравнение на цените на едната и другата системи за армиране показва, че фибрите FIBERMESH са между 2 и 4 пъти по-евтини за единица площ.

С две думи, доставката и монтажът на армировъчната мрежа са скъп и отнемащ много време процес, трудно се постига точното й разположение, а за полагането на бетона се удължава. Точно обратното, при употреба на фибри се пестят средства и време, те винаги са коректно позиционирани и се намалява общото време за полагане на бетона.

2. Пластификатори – технологията на щампования бетон налага използването на пластифициращи добавки, които да гарантират липсата на нерегламентирана реакция с повърхностния втвърдител-оцветител.

3. Специален набор от инструменти и щампи – тук е разковничето на щампования бетон, защото без тези инструменти, които включват решетъчни валяци, магнезиеви и стоманени маламашки, заоблени и прави мистрии и др., е невъзможно получаването на добър краен резултат. Щампите от своя страна са основният компонент на системата. Те са изключително здрави и се използват многократно.

4. Повърхностен втвърдител-оцветител PERMA-COLOUR – предлага се в широка цветова гама, като са възможни и комбинации, което позволява получаване на неограничен брой цветови нюанси. Пигментите на оцветителя са много устойчиви на ултравиолетови лъчи и атмосферни влияния от различно естество и запазват цвета си във времето. Устойчивостта на износване е висока, което означава дългогодишна експлоатация без повреди по повърхността. Изпълнените досега обекти от „Лийф Група Проектиране Системи“ напълно доказват тези твърдения.

5. Отделител. Той изпълнява две функции. От една страна, служи като отделителен слой между щампата и повърхността на бетона с положения втвърдител-оцветител, като предотвратява залепването на щампата към бетона. От друга, отделителят също е цветен и допринася за получаване на античен оттенък на повърхността – едно от основните достойнства на щампования бетон.

6. Импрегнатор – SUPERSEAL или SUPERSEAL P/R – устойчив на разливи на петролни продукти. Импрегнаторът запечатва повърхността, като я предпазва от проникване на вода и замърсители и подобрява външния вид на настилката.

Естествено, накратко не е възможно да се опише всичко, което е необходимо да бъде изпълнено или вложено, за да изчерпим напълно вариантите и разновидностите на технологията на декоративните бетони. Например, при шаблон-бетонът не се използват щампи, а хартиени шаблони, които са по-евтини, но за сметка на това се използват еднократно.

В някой от следващите броеве ще опишем още една интересна технология, наречена BLUSH TONE Chemical Stain – химично оцветяване на гладки или щамповани бетонни повърхности.

На снимките тук сме показали примери от няколко изпълнени от фирмата ни по технологията „щампован бетон“ представителни обекти в столицата:

Настилката около фонтана пред Народен театър „Иван Вазов“ (1998 г.)

» Използвани са щампи тип „плоча“ и „павета“.

» Измерени са следните технически параметри на настилката, дадени в таблицата.

Това са показатели, които говорят достатъчно красноречиво. След три зими не личи каквато и да е промяна във външния вид на настилката и по отношение на цветовете, и по отношение на износване и цялост на повърхностния слой.

Щампован бетон пред главния вход на хотел „Хилтън“, София (2000 г.)

» Използвани са щампи тип „плоча“.

» Тук е приложено много интересно решение по отношение на оцветяването на повърхността (черният квадрат в голямото каре) по технологията BLUSH TONE Chemical Stain. Контрастът между оцветените в цвят CREAM карета и черните ивици създава интересен архитектурен ефект.

Бизнес център, София (2003 г.)

» Използвани са щампи тип ASHLAR CUT STONE – „цепен камък“.

» Цветовете са в сивата гама с черен отделител.

Шаблон-бетон на рампа в подземен гараж Бизнес център, София (2005 г.)

» Използван е хартиен шаблон тип „ветрилообразни павета“ и тъмночервен втвърдител-оцветител.

Метростанция „Сердика“ – щампа тип Skin, наподобяваща монолитни каменни плочи, лесна за поддръжка (2009 г.)

» Във всички изброени случаи е използван импрегнатор SUPERSEAL.

Добрият краен резултат се постига единствено с качествени материали, прецизна и точна технология, и опит, съчетан с професионално отношение.

За повече подробности: „Лийф група проектиране системи“, тел.: 02 858 1121, 958 3048

Коментари и въпроси

3 Коментари към “Щамповани бетони”

красимир | май 18th, 2013 at 1:09 am

Здравейте! Видях изпълнението Ви пред метростанция Сердика ,възхитен съм!Бих желал да си наравя в къщата покритие тип skin.Какви възможности имам да ползвам шаблон под наем и от къде мога да си закупя необходимите материали ?
Благодаря ВИ !

„Направи сам“: Препратихме запитването до фирмата вносител на материалите и инструментите, която е и изпълнител на посочения в статията обект. Ето и отговора на управителя й инж. Стефан Драганов.
„Здравейте г-н Петров,
Щампованият бетон на метростанция Сердика е изпълнен с щампа тип SKIN – безфугова, имитираща камък повърхност.
Изпълнението изисква определен набор от инструменти и щампи. Не е приложим хартиен шаблон за такава повърхност.
С хартиен шаблон може да получите по-различен тип повърхност.
Каня Ви в нашия офис, където може да обсъдим какво би било най-приложимо във Вашия случай.“

Фирма за щампован бетон | април 7th, 2014 at 11:20 pm

Изпълнението на щамповани бетони наистина е най-деликатната строително монтажна работа! Ние от фирма за строителство (името няма да го изпишем – нямаме нужда от реклама – дори и в сайта ни няма да го изпишем – може да разберете как така е възможно да има строителна фирма с над 30 000 доволни клиента която няма нужда да изписва абревиатурата си .При евентуална среща или оглед по възлагане на задачи за изпълнение и съвместна работа ще разберете кои сме ние и колко качествено си вършим работата)

Относно щампованите бетони – изпълнението наистина е най-отговорната работа в цялото строителство – да получиш КРАСОТА при обработката на най-суровия и здрав строителен компонент – бетона е функция от много умения за работа както в тази сфера, точното око, нужните инструменти ( които струват около 7000 лева – за опростен комплект ) така и нуждата от дизайнерски умения и проява на истински майсторлък!

Статията в този наистина безценен сайт „Направи си сам“ гласи и обяснява подробно как да направим сами щампован бетон, ние ще Ви дадем съвет – ако не сте работили преди това с бетони, ако нямате опит в цялостното строителство – просто не се нагърбвайте с невъзможните неща по изпълнение на щамповани бетони!

Трябва да има и хора като нас, които това им е работата – работа която вършат с отговорност, работа в която са най-добри!

Ако мислите, че може да се справите, имате нужния потенциал и помощ от приятели и познати – ние бихме ви помогнали дори безплатно със съвети и напътствия – защото в тази работа НЯМА МЯСТО ЗА НИТО ЕДНА ГРЕШКА! Ако мислите, че може да се справите без нито една грешка – Вие сте! Ако ли не – оставете тази деликатна, изпълнявана с усет, артистично и пространствено позициониране на декоративните детайли, РАБОТА на истинските професионалисти!

ПРИ ЩАМПОВАНИЯ БЕТОН НЯМА МЯСТО ЗА ГРЕШКИ – ВСЯКА ГРЕШКА СЕ ОТСТРАНЯВА С КАНГОТО – ЦЯЛОСТНО. НЕ НА ПАРЧЕ! БЪДЕТЕ РАЗУМНИ, НЕ СЕ НАДЦЕНЯВАЙТЕ!

Секулова | август 17th, 2015 at 10:29 pm

Уважаеми господа,
Въпросът ми е:
Кои фирми в София предлагат МАТЕРИАЛИ и откъде мога да си купя прахообразна бетонова смес, добавки, инструменти и… най-вече щампи? Също искам да си купя течен силикон за направа на собствени отливки и текстури за щамповане.
На сайтовете на доста фирми няма цени на материалите.
Не че ще се обзаведа с всичко наведнъж, но технологията ми стана интересна – най-вече заради творческата свобода на изпълнението и възможността човек наистина „да си направи САМ“ желаната фасада или настилка.
Нямам планове в индустриални мащаби, не смятам да си правя реплика на Стоунхендж или умален макет на Бедрок.
Липсва ми опит и е нормално да сбъркам, обаче експериментът ми ще е в домашни условия и за собствена сметка.
И така да е, предполагам, че на другия ден светът няма да осъмне потресен, задето съм се „надценила“. :)))
Благодаря ви!

„Направи сам“:След запитване от редакцията към фирмата вносител на материали за щампован бетон се получи следният отговор:
Уважаема г-жо Ангелина,
Бихме могли да Ви бъдем от полза с материали, инструменти и щампи за изпълнение на щамповани бетони.
Първоначално е необходимо теоритично запознаване с технологията, която има своите особености.
Каня Ви нашия офис, където ще можем да разговаряме и да видите мостри и инструменти.
Поздрави:
Стефан Драганов
Представител на CREATIVE IMPRESSIONS.
M: 0887551800

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото