В категории: Брой 1-2/2012, Представяме ви

Групата Bosch надхвърли планирания растеж за 2011 г. Ръст на продажбите и през 2012 г.

» Предварителните резултати показват, че през 2011 г. групата Bosch е отбелязала приблизително 9% ръст на продажбите, които са достигнали общо 51,4 млрд. Евро.

» Позитивното развитие обхваща всички направления в дейността на групата.

» За пръв път броят на служителите в Bosch е надхвърлил 300 000.

» Заради извънредни разходи печалбата преди облагане е по-ниска от очакваната и възлиза на приблизително 5% от оборота.

» Bosch отбелязва още по-силно международно присъствие.

Това накратко е квитесенцията от предварителния анализ на икономическото развитие и финансовите резултати на групировката през 2011 г. – годината, през която Robert Bosch отбеляза своята 125-годишнина и 150 години от рождението на създателя на компанията Роберт Бош.

„Успяхме да реализираме мощен растеж през нашата юбилейна година, и то въпреки такива мрачни събития като кризата със суверенния дълг и еврото и природното бедствие в Япония, с неговите драматични последици“, обяви г-н Франц Ференбах, председател на Управителния съвет на Bosch. На практика компанията e реализирала един от най-високите показатели на устойчив растеж от 2000 г. насам. Поради извънредни разходи печалбата преди данъчно облагане възлиза на приблизително 5% от оборота, което е по-ниско от планираните 7–8%. Тези непредвидени разходи се дължат на повишените цени на суровините и материалите, както на значителните първоначални инвестиции на компанията в сектори с голям потенциал за развитие като производството на електромобили и в сектора на възобновяемата енергия.

В резултат на устойчивото успешно развитие на дейността броят на служителите на Bosch през годината е нараснал с почти 20 000 и към 1 януари 2012 г. надхвърля 303 000. Най-голямо е увеличението на персонала в Европа – повече от 10 300 души, от които в Германия то е с 5200, в Унгария – 1700, в Турция – 1600. Значително увеличение на персонала има и в развиващия се Азиатско-тихоокеански регион, където броят на сътрудниците на Bosch се е увеличил с нови 8200.

Отбелязаният като цяло ръст на продажбите през 2011 г. на групата Bosch се разпростира върху всички икономически региони на планетата. Най-голям – 9,5% с над 30 млрд. евро е в Европа, което в най-голяма степен се дължи на възходящото развитие на икономиката на Германия, където продажбите са се увеличили с 10% и са достигнали 12 млрд. евро. В Азиатско-тихоокеанския регион компанията е успяла да увеличи продажбите си с почти 9% до около 12 млрд. евро, а в Северна и Южна Америка – със 7% до над 9 млрд. евро.

Ръст на продажбите има и при трите направления в производствената дейност на компанията. „Автомобилно оборудване“ за първи път е достигнало продажби от над 30 млрд. евро и е отбелязало ръст от около 8%. Най-значителни са темповете на нарастване в направлението „Индустриална техника“ – 20% или 8 млрд. евро. Направлението „Потребителски стоки и сградна техника“ е продължило стабилното си развитие, като е отбелязан ръст от 4,3% или 13 млрд. евро. Тук ще поясним, че професионалните електроинструменти попадат в направлението „Индустриална техника“, а електроинструментите за домашната работилница – в направлението „Потребителски стоки и сградна техника“.

Bosch планира ръст на продажбите и през 2012 г. Въпреки очакванията, че световната икономика като цяло ще продължи забавеното си развитие и през 2012 г., а за редица държави това да бъде и година на рецесия, групата Bosch планира да постигне ръст на продажбите между 3% и 5%. Компанията очаква силно представяне в Азиатско-тихоокеанския регион, но вижда също така реални възможности за растеж и в Северна и Южна Америка. Очаква се броят на служителите в световен мащаб да продължи да нараства, като в Германия съществена промяна не се предвижда.

Постигнатите от Bosch трайни резултати на непрестанен растеж, при това в условията на глобална икономическа и финансова криза, са очевидно доказателство за правилно избраната корпоративна стратегия и политиката за нейното изпълнение. „Ще продължим да следваме стратегията си. Нашето мащабно портфолио, глобално присъствие и иновативен потенциал ще ни помогнат да се възползваме от благоприятните за нашата компания възможности, които остават значителни.“ подчерта г-н Ференбах.

С оглед на това Bosch ще продължи да разширява дейността си в регионите, отбелязващи най-силен растеж, какъвто е Азиатско-тихоокеанският. Към него компанията възнамерява да насочи около 30% от глобалните си капиталови разходи през 2012 г. Най-голям дял от тях ще се падне на Китай и Индия, основно в направлението „Автомобилно оборудване“. Присъствието на Bosch в Източна Европа също ще бъде разширено с нова производствена база за чистачки за автомобили, която ще бъде изградена в Сърбия.

Значително развитие се планира и в сектора на възобновяемата енергетика. „Нашата цел е да бъдем водещ играч на пазара на възобновяема енергия в дългосрочен план, въпреки трудната в момента пазарна среда. Преминаването към възобновяеми енергийни източници е дългосрочна задача за всички нас. Ефект ще има, само ако всички заинтересовани страни – бизнесът, политиката и обществото – работят заедно за реализирането й“, е заявил г-н Ференбах.

През 2011 г. Bosch е инвестирала над 4 млрд. евро в изследователска и развойна дейност. Към 1 януари 2012 г. в тази сфера работят около 39 000 висококвалифицирани специалисти. Само през миналата година броят им се е увеличил с 4500.

Броят на заявените патенти е нараснал с 260 или общо над 4100 само през изминалата година. Групата Bosch работи все по-интензивно в най-значимите за бъдещето на компанията области, каквато несъмнено е производството на електромобилите. За изследвания и разработки в този сектор компанията влага годишно около 400 млн. евро. До 2013 г. се очаква да влязат в серийно производство 21 проекта за хибридни и изцяло електрически двигатели, предназначени за 13 компании, произвеждащи автомобили. Bosch също така доставя системи за електрическо задвижване на велосипеди, а в бъдеще – и на електроскутери. През 2011 г. компанията е продала над 70 000 двигателни системи на 30 производители на велосипеди.

За отбелязване са също така успехите, които Bosch реализира за разширяване на присъствието си в сектора на информационните технологии. Така например през миналата година групата Bosch е придобила софтуерната компания inubit AG. Това ще й позволи ускореното разработване на системи за цялостно ефективно енергийно управление на сгради. Тази услуга ще се предлага от учредената пред миналата година дъщерна компания Energy and Building Solutions GmbH и ще включва предоставянето на услуги, свързани с енергийната ефективност на промишлени предприятия, болници или компании за управление на сгради и съоръжения.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 1-2/2012, Представяме ви

Ключови думи


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото