Още статии за Ташев-Галвинг ООД

Бормашини с електромагнитно закрепване

За пробиване на отвори в различни метални изделия и детайли най-често се прилагат две възможности. Едната е да се използва преносима, държана с две ръце бормашина, и втората – да се работи със стационарна колонна бормашина. Вторият начин винаги е за предпочитане, защото позволява значително по-точно водене на свредлото, улеснява се пробиването на точно желаното място, позволява пълен контрол върху дълбочината на пробиване. Прилаганото от работещия усилие е минимално, което позволява с такива машини да се пробиват и отвори с голям диаметър. Стационарните бормашини са едрогабаритни и тежки, често неподвижно закрепени към фундамент, поради което мястото им е в работилницата. Техен недостатък е и невъзможността да се използват за пробиване на отвори в детайли с големи размери и тегло. В такива случаи и ръчните бормашини не вършат работа, когато става дума за отвори с по-голям диаметър.

Затова се открива нов, при това доста широк сегмент от приложения, за които е създадена трета група бормашини, които имат способността да се захващат здраво там, където ще пробиват – за повърхността на изделия от стомана. Особеното при тези машини е вграденият в основата им мощен електромагнит, който при включено захранващо напрежение „прилепва” здраво и задържа сигурно машината на мястото, където е поставена независимо от пространственото й положение. С две думи, това са бормашини, сполучливо съчетаващи предимствата на двете основни групи. Те са сравнително леки, т.е. лесно преносими и позволяват поставянето им на мястото на пробиване, включително на неудобни за работа места (дори и над главата). Конструкцията им е почти идентична с тази на стационарните колонни бормашини и съответно имат техните предимства.

Ограничение пред възможностите за използване на този вид бормашини е, че те може да се използват само при феромагнитни материали. Освен това за сигурното им закрепване е необходима достатъчно голяма опорна площ, каквато не могат да осигурят тесни детайли, например стоманени ъглови профили. Друго изискване е повърхността, върху която приляга основата на бормашината, да бъде равна. В противен случай електромагнитното поле няма да се затвори и закрепването ще бъде нестабилно.

Тези бормашини намират предимно професионално приложение при производствени и ремонтни дейности, свързани с големи метални изделия и конструкции. Типично такова приложение е разглобяването на стари конструкции с нитови съединения, за което е необходимо премахване на главите на нитовете – дейност, при която бормашината с магнитна основа е без конкуренция. В занаятчийската и любителска практика такава бормашина би намерила ограничено приложение, но познавайки нейните качества, всеки може да направи вярната за себе си преценка.

Причина да спрем вниманието си на този вид машини, при това за пръв път в списанието, е че те съставляват съществена част от производството на представената в НС 1-2/2012 японска фирма Jepson с нейната уникална технология за рязане с циркулярен диск без охлаждане на метални изделия. Подтикна ни и информацията от справка на вносителя им фирма „Ташев-Галвинг“, показваща засиленото търсене на тези машини. Основната причина за това е, че бормашините на Jepson предлагат много добро съотношение на цената спрямо техническите и експлоатационните им характеристики.

Тук ще представим накратко няколко от моделите на Jepson. За отбелязване е, че за диаметри над 12 mm отворите се пробиват не със спирални свредла, а с помощта на специални боркорони (фрезери). Това е особено ефективно при пробиване на отвори с по-голям диаметър, защото боркороната изрязва само тесен пръстен по периферията на отвора. Не случайно този начин на работа е познат още като „ядково пробиване“ (от немското kernbohrung). Това позволява пробиването да се извършва със значително по-малка мощност на бормашината и много по-малък натиск върху работния инструмент, а работата се ускорява над два пъти. Пресметнато в разходи за пробиване на даден отвор, тестови резултати са показали, че пробиването с боркорона възлиза на около 40% от разходите при пробиване със свредло. Jepson предлага широка гама боркорони от бързорежеща инструментална стомана (HSS-Co) с диаметър от 12 до 100 mm и дължини 30 и 50 mm. Закрепването им към бормашината става чрез система Weldon 19 mm.

Освен за пробиване на отвори бормашините може да се използват за райбероване на отвори и нарязване на резби.

С изключение на най-малкия модел, MAGPRO 35 Kompakt, всички бормашини на Jepson имат охлаждаща система, чрез която охладителната течност се подава в мястото на рязане. Механизъм с подвижен шифт, чийто връх стърчи малко под нивото на боркороната, първи докосва повърхността, и щом се повдигне, открива отвора за протичане на течността. При въртенето си боркороната увлича течността и равномерно я разпределя по периферията в зоната на рязане. При завършване на пробиването и повдигане на боркороната, щифтът се освобождава и притокът на охлаждаща течност се прекратява. Охлаждащата система работи, когато машината е поставена вертикално и водата може да се стича под въздействие на земната гравитация. В противен случай за охлаждане се използва специален спрей. Всички бормашини имат и ръкохватки, с което се улеснява пренасянето им.

MAGPRO 35 Kompakt

Това е най-малката бормашина с тегло 10 kg. С височина от само 198 mm и размери 285х101 mm, тя може да се поставя на места, недостъпни дори и за обикновена ръчна бормашина.

Двигателят й има мощност 1100 W. Работи с боркорони с дължина 30 mm и пробива отвори с максимален диаметър до 35 mm. Лостът, задвижващ пробиващия механизъм, може да се монтира двустранно на машината в зависимост от ръката, с която се работи. Мястото на пробиване се осветява от LED лампа. Електромагнитът в основата на машината я притиска към стоманения детайл със сила 15 000 N.

MAGPRO 35

Този модел има двигател със същата мощност като предишния. Благодарение на по-големите си размери бормашината има значително по-голям ход (80 mm) и съответно позволява по-голяма дълбочина на пробиване. Работи с боркорони с диаметри от 12 mm до 35 mm, а с помощта на челюстен патронник може да пробива и със спирални свредла с диаметър до 13 mm. Максималната дълбочина на пробиване с боркорона е 50 mm, а със свредло – 80 mm. Честотата на въртене на празен ход е 620 и 350 minˉ¹ при натоварен режим. Основата на бормашината е с големина 165х80 mm, а силата на привличане на електромагнита е 15 000 N. Охлаждащата система е интегрирана и действа автоматично, както вече бе описано. Теглото на този модел е 12 kg.

MAGPRO 35 Semi Automatic

Както подсказва наименованието, съществената отлика на тази модификация на модела MAGPRO 35 е във възможността подаването на боркороната при пробиване да се извършва автоматично от самата машина, без намеса на работещия. Неговата роля в случая е да се зададе скоростта на движение на инструмента и да включи машината. В този режим тя работи с боркорони с диаметър от 14 до 30 mm, както максималната дълбочина на пробиване е 45 mm. Тя може да работи и в режим на ръчно подаване на инструмента, при което се използват с боркорони с диаметър 12–35 mm, а дълбочината на пробиване е 50 mm. Може да пробива и със спирални свредла с диаметър до 13 mm. Дължината на хода на работния инструмент е 70 mm. Честотата на въртене без товар е 620 minˉ¹ и 350 minˉ¹ под товар. Данните за основата и силата на привличане са същите като на предния модел. Теглото на бормашината е 17 kg.

MAGPRO 50/2s

Бормашината работи с боркорони с диаметър до 50 mm, поради което и мощността на електродвигателя е увеличена на 1800 W. Максималната дълбочина на пробиване е 75 mm. Работи и със спирални свредла с диаметър до 16 mm и дължина 110 mm. Ходът на работния инструмент е 100 mm. Машината има две скорости на въртене на инструмента – 380 /500 min ˉ¹ без натоварване и 230/300 min ˉ¹ в режим на пробиване. Основата на бормашината е с размери 200х100 mm, а силата на привличане на електромагнита – 32 000 N. Охлаждащата система е интегрирана и автоматично действаща. Теглото на бормашината е 22,9 kg.

MAGPRO 75/4s

Това е четирискоростна бормашина, като за пестене на място, ще посочим само честотите на въртене под товар: 120, 160, 290 и 310 minˉ¹. Двигателят е с мощност 1800 W. Работи с боркорони с диаметър от 12 до 75 mm и съответно максималната дълбочина на пробиване е 75 mm. С челюстен патронник може да пробива със спирални свредла с диаметър до 16 mm, а с помощта на адаптер MK3 – и до 32 mm. Ходът на работния инструмент е 100 mm. Поддържането на ниска честота на въртене прави бормашината подходяща и за нарязване на резби с метчик. Размерите на основата и силата на привличане на електромагнита са същите, като при предишния модел. Охлаждащата система – също. Теглото на бормашината е 27 kg.

Модификацията MAGPRO 75/4s Swivel Base има една особеност – основата с електромагнита може да се наклонява странично, вляво и вдясно на 15°, както и да се измества напред на разстояние 20 mm. Това улеснява точното позициониране на фрезера спрямо центъра на отвора, без да е необходимо да се премества вече закрепената бормашина.

MAGPRO TP 2000 – 3 in 1 Auto Reverse

Тази машина с електродвигател с мощност 1100 W не само може да пробива с боркорона отвори с диаметър до 35 mm и дълбочина до 50 mm, със спирално свредло с максимален диаметър 13 mm, но е специално проектирана за нарязване на вътрешни милиметрови резби M12, M14, M16, M18 и M20 при дължина на метчика 40 mm. Както подчертават от Jepson, това е перфектната машина за автоматично нарязване с метчик на резби в глухи отвори.

Затова очевидно в наименованието на модела присъства и обозначението 3 in 1, т.е. три операции в една машина: пробиване с боркорона, пробиване със спирално свредло и нарязване на резби.

Има двустепенна механична предавателна кутия, която осигурява честота на въртене в режим на пробиване 550/330 minˉ¹ и 150/90 minˉ¹ в режим на нарязване на резба. Във втория режим при достигане на зададената дълбочина на резбата, посоката на въртене се обръща автоматично и метчикът излиза от отвора.

Машината е комплектувана с бързопритягащ патронник за лесно и бързо поставяне и смяна на работния инструмент. Основата й е с големина 165х80 mm, силата на привличане от електромагнита е 15 000 N. Има интегрирана охлаждаща система.

 

За допълнителна информация и покупки посетете електронния магазин на фирма „Ташев-Галвинг“ ООД.


Фирма “Ташев-Галвинг” ООД е основана през 1994 г. с основна дейност търговия със строителни материали, метали, дребна железария, електроинструменти и машини, ръчни инструменти, крепежни елементи, ВиК и др.

Магазините на “Ташев-Галвинг” ООД в София и Ямбол са разположени на обща площ 9000 m2, като в тях се предлагат над 60 000 артикула – професионална техника, ръчни и електроинструменти и машини, помпи, заваръчна техника, сензори и сензорни лампи, водопроводна и санитарна арматура, крепежни елементи, уплътнители и много други, както и оригинални резервни части за тях. Освен това, фирмата предлага и множество материали за строителството и реновирането на сгради – стоманени профили, армировъчни пръти, ламарина, тръби и фитинги за ВиК инсталации, елементи за въздуховоди и климатични инсталации и т.н.

Електронен магазин
на Ташев-Галвинг ООД

Facebook страница
на Ташев-Галвинг ООД

към началото