В категории: Актуални статии, Брой 3-4/2012, Инструменти, Мазилки и бои, Ремонти

Електрическо мече за боядисване

Ако някой се захване да прави класация, кои са електроинструментите в любителския сегмент, привлекли през последните година-две особено силно вниманието и съответно привличат засилено търсене, с висока степен на достоверност може да предугадим, че едни от челните места ще заемат системите за боядисване, използващи въздушна струя с ниско налягане. Това по категоричен начин показва и броячът на читателските посещения на статията в НС1-2/2009, в която са описани подробно три системи и пистолети на Bosch, работещи на този принцип. С моделите PFS 55, PFS 65 и PFS 105 Е Bosch има най-голямата заслуга за приобщаване и на българските домашни майстори към бързо утвърждаващата се в света практика за замяна на традиционната четка с модерен, лесен за използване, високопроизводителен инструмент, при това позволяващ постигане в домашни условия и на съвсем приемлива цена на високо качество на декоративното покритие. Всички детайли на тези пистолети, които се намират в досег с лака или боята, са от пластмаса, което значително разширява обсега на течностите, които те са в състояние да разпръскват – включително на водна основа, а дори и препарати за растителна защита, от които металните части бързо биха корозирали.

Ентусиазмът сред читателите на „Направи сам” от възможността да се възползват от новите системи за боядисване, както често става, понякога надхвърляше реалните възможности на техниката. От многобройните въпроси, които ежедневно се получават в редакцията на списанието, често се срещат запитвания засягащи възможността да се боядисва с водоразтворими дисперсионни бои, в частност латексни. Интересът е напълно обясним, защото този вид бои се използват за вътрешно и външно боядисване на стени и тавани. Макар че в статията са изброени видовете лакове и бои, подходящи за работа с пистолет с ниско налягане, на всяко запитване е отговорено лично, а няколко от въпросите, чиито отговори преценихме, че допълват сполучливо статията, са публикувани на сайта.

Казаното дотук обяснява силния интерес и желание, които припламнаха у нас при възможността лично да изпробваме най-новия представител на фамилията ръчни електроинструменти за боядисване – електрическото мече Bosch PPR 250. То ни бе предоставено от представителството на Bosch в България за тестване седмица преди официалната му премиера в Германия и на световния пазар на 1 април т.г.

Уредът работи с валяк за боядисване, до който боята се подава по тънък маркуч от електрически задвижвана помпа. Появата на това електрическо мече на пазара запълва важен и обширен сегмент в поддръжката на дома – боядисването на стени и тавани с дисперсионни (латексни) бои. Тези гъсти течности са именно материалът, с които работи новият инструмент на Bosch. При това е коректно да направим уточнението, че както обикновените валяци за боядисване, така и електрическото мече, е подходящо за боядисване на гладки повърхности. За боядисване с дисперсионни бои на повърхности с релефна структура Bosch вече има друго също така ново решение, за което ще стане дума в края на статията.

Пускането на пазара на мечето за боядисване PPR 250 е събитие, защото засяга буквално всеки домашен майстор, независимо от неговия пол. От една страна освежаването на стените и таваните чрез боядисване е дейност, която периодично и неизбежно трябва се върши на всеки 2–3 години, а при по-замърсена градска среда – и по-често. Всеки работил с обикновен валяк за боядисване (познат също като „мече“) знае, че това е доста пипкава работа, при която самото боядисване е само част от задачата. При това по-приятната за вършене. Работата трябва често-често да се прекъсва, щом боята по валяка привърши. Следва частичното му потапяне в специална ваничка с боя или направо в кофата, ако големината й позволява. След това боята трябва се разнесе равномерно по повърхността на валяка, за което той се отърколва неколкократно върху специална решетка било над ваничката, било над кофата. Едва сега боядисването може да продължи до следващото прекъсване. Всичко това изисква многократно навеждане и изправяне, а ако се работи на стълба – най-често многократно изкачване и слизане по нея. С две думи, боядисването на едно жилище може да се сравни с тренировка във фитнес зала, ала в доста по-неуютна обстановка. И това не е всичко. Честото потапяне на валяка във ваничката, и особено разнасянето на боята върху повърхността на валяка, крият риска от нейното преобръщане или най-малкото разливане на част от боята. Колкото до интензивното накапване на боя върху пода при пренасянето на напоения валяк до стената или тавана, както и при боядисване с излишък от боя върху него, в случая е неизбежно. Нерядко почистването най-вече на пода след приключване на работата, ако не е бил добре застлан със защитно фолио, отнема немалко време.

И така на всички тези несгоди Bosch слага край с уреда PPR 250. Той се състои от две части – ръкохватка за боядисване с къса дръжка, в предния край на която се намира валякът, нанасящ боята. Отделно има блок, съдържащ електродвигателя и помпата, която изтласква боята към валяка. Свързва ги тънък прозрачен маркуч с дължина 5 m. Това осигурява достатъчен простор за работа, без да е необходимо често преместване на кофата с боята и прикачения към нея блок на уреда. Към ръкохватката може да се завие удължител – прът с дължина 120 cm. Това позволява боядисване на тавани с височина до около 3 m, без да се налага използването на стълба или друго помощно средство със същото предназначение.

Блокът с помпата има странично поставена стойка, с която се закрепва към кофата с боя, а късият смукателен маркуч с филтър в края се потапя в боята. По този начин се улеснява пренасянето на кофата от едно място на друго, без да е необходимо често изваждане на смукателния маркуч, което неминуемо би допринесло за зацапване с боя.

Системата Bosch PaintControl осигурява периодичното подаване на боя към валяка и нейното равномерно разнасяне по цялата му повърхност. Така се осигурява непрекъснат процес на боядисване от една страна, а от друга, лесно получаване на равномерно плътно покритие върху боядисваните повърхнини.

Боята се засмуква от кофата и изтласква към валяка от помпа, чийто максимален дебит е 600 ml/min. Нейното управление, и по-точно управлението на електродвигателя, който я задвижва, става чрез дистанционно устройство, захранвано от батерия и използващо безжична връзка. Това решение е много практично и удобно, защото позволява устройството да се поставя, при това много лесно, било в ръкохватката с валяка или в дръжката на удължителния прът. Така електродвигателят се включва и изключва с бутона на дистанционното устройство.

От решаващо значение за качественото боядисване е равномерното разпределяне на постъпващата от помпата боя и също така равномерното обмазване на неговата повърхност. Това се постига чрез системата Bosch PaintControl и по-специално от разположения в предния край на ръкохватката за боядисване механизъм за разпределяне на постъпващата по маркуча боя. Той представлява огънат пластмасов щит, чийто радиус е съвсем малко по-голям от радиуса на валяка. Така той покрива около 1/3 от повърхност на валяка по цялата му дължина. Две разположени зад него пластинчати пружини го придържат постоянно притиснат към валяка. По осевата линия на щита е оформен дълбок жлеб, който изпълнява ролята на резервоар за постъпващата по маркуча боя. Предният му край е затворен с тясна пластина с надлъжно разположени тесни процепи. Така боята от резервоара се изтласква през тях на тънки струйки равномерно по цялата дължина на валяка. Нейното окончателно разнасяне се осъществява от пластмасовия щит, като за целта върху вътрешната му повърхност му има множество направляващи боята изпъкнали ребра. В зависимост от посоката на въртене на валяка разнасянето на боята се извършва ту от едната, ту от другата половинка на щита.

При търкалянето си валякът нанася част от боята върху боядисваната повърхност. Същевременно отнетото количество се възстановява от разпределящия боята механизъм до изпразване на резервоара му. Той пък от своя страна се пълни периодично, като помпата се включва за кратко и подава нова порция боя.

Както се вижда от снимките, изработените от пластмаса ръкохватка за боядисване и разпределителят на боята са конструирани така, че след изваждане на валяка, да може да бъдат почистени лесно. За целта пластината с отворите с лекота се изтегля и под нея се открива свободен достъп до резервоара. Сглобяването на ръкохватката става в обратния ред, също така лесно и бързо.

Както се знае, всяко боядисване е свързано с досадно и често не лесно почистване на инструментите от боята, независимо дали става дума за обикновена четка или далеч по-сложно устройство. При PPR 250 почистването на провеждащите боята маркучи и други части е в максимална степен улеснено, след като намиращото се в маркучите количество боя бъде предварително изтласкано от помпата.

Едната възможност за това е, след изваждане на помпата, смукателният маркуч да се свърже към водопроводния кран и течащата вода промива цялата система, по която се движи и разпределя боята. Очевидно не е случайно, че маркучите са от прозрачна пластмаса, което позволява визуален контрол върху запълването им и степента на измиване. Втората възможност е краят на смукателния маркуч да се постави в кофа с чиста вода, машината да се включи продължително, за да може засмукваната от помпата вода да промие системата. Първият начин е за предпочитане, защото водната струята протича с висока скорост и без участие на помпата. За улесняване на свързването на смукателния маркуч към водопроводния кран комплектът на уреда съдържа накрайници с вътрешна или външна милиметрова резба (M22 и M24), които се завиват директно към чучура на смесителната батерия след развиване на аериращия водната струя накрайник. Смукателният маркуч се свързва към помпата или към водопроводния кран посредством разглобяеми връзки – накрайници с уплътняващ гумен пръстен и нипел. Отделно се предлагат и накрайници с цолова резба 1/2“, 3/4“ и 1“ за свързване към водопроводен кран или нипел, например.

Колкото до бояджийският валяк, след завършване на боядисването той се сваля и се измива старателно с вода. След това се окачва да виси за отцеждане на водата и изсъхване. Ако се постави върху твърда повърхност, влакната, върху които лежи, ще се сплъстят и огънат, а повърхността му ще се сплеска. Това поне в началото ще влоши равномерното полагане на боята при подновяване на работата. Валякът, с който работи PPR 250, е стандартен. Макар че се продава като консуматив на Bosch, с което се гарантира доброто му качество, не се налага непременно да бъде купуван от специализиран магазин за електроинструменти. Той е изработен от полиестерна влакнеста материя, диаметърът му е 45–50 mm при дължина 250 mm, диаметърът на отвора за оста е 8 mm и което е също така важно – дължината на снопчетата влакна е 11 mm.

За отбелязване е и хитроумната и практична конструкция на помпата. Тя представлява система от U-образно огънат силно еластичен пластмасов маркуч с притискан от силна пружина байпас от същия маркуч, който изпълнява ролята на клапан. Той защитава двигателя от претоварване при засмукване на прекомерно гъста боя. Изтласкването на боята става благодарение на две диаметрално разположени ролки, които при въртенето си притискат последователно еластичните стените на U-образния маркуч. Така те една след друга изтласкват намиращата се в него течност. Боята е напълно изолирана в система от маркучи и няма директен досег с каквито и да било други, включително въртящи се части. Освен, че лесно се почиства, просто устроената помпа очевидно има съвсем ниска цена и при повреда или износване, безпроблемно се подменя с нова. Затова тя се предлага и отделно като консуматив. Помпата се изважда много лесно от гнездото си, което се прави за улесняване на измиване й с течаща мода.

Намиращият се в основното тяло електродвигател с мощност 35 W е сигурно защитен срещу водни пръски (клас на защита IP X4), а модулът за дистанционното управление и срещу обливане с вода (има клас на защита IP X5).

С помощта на PPR 250 боядисването с дисперсионни и латексни бои се улеснява, по-лесно се постига добро качество на декоративното покритие, силно се намалява зацапването от прокапала от валяка или изтекла от ваничката или решетката боя. Производителността при работа с уреда е около 2 m²/min боядисана повърхност.

В началото на статията направихме уточнението, че с този уред, както и с валяк въобще, може да се боядисват само гладки, но не и грапави повърхнини. Боядисването на мазилки с релефна повърхност изисква нанасяне на боята чрез финото й пулверизиране. Боядисването на стени и тавани с дисперсионни или латексови бои е специалитет на друг нов уред на Bosch – PFS 105E WALLPaint. Него ще представим щом наближи времето да бъде пуснат на нашия пазар, когато ще имаме и възможността лично да се убедим в необикновените му способности да разпръсква толкова гъсти течности, каквито са дисперсионните и латексни бои.

Коментари и въпроси

1 Коментар към “Електрическо мече за боядисване”

Aрмен Нишанова | ноември 26th, 2014 at 11:58 am

Здравейте!Искам да ми кажете от къде мога да закупя показания уред и на каква цена се предлага,ако го има в магазините за техника?

„Направи сам“:Здравейте, писмото Ви бе препратено до фирма „Ташев-Галвинг“ откъдето ще се свържат с Вас за покупката.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото