В категории: Актуални статии, Брой 7-8/2012, Инструменти, Облицовки и настилки, Ремонти, Строителство

Лазерният нивелир GSL 2 Professional открива неравности на пода

Бързото развитие на светодиодната техника доведе да появата на различни измервателни уреди, между които най-многобройна е групата на т.нар. лазерни нивелири. Точкови или изчертаващи линии, с един или няколко разположени под прав ъгъл един спрямо друг лъчи, ротационни, самонивелиращи се и т.н., в професионално или любителско изпълнение, те трайно намериха своето място от професионалното строителство до домашната работилница. За голямото разнообразие на такива измервателни уреди говори и фактът, че само в професионалната си серия към момента Bosch предлага 12 модела на лазерни нивелира и още 3 – в любителската.

Най-новият модел на Bosch GSL 2 Professional обаче се различава от всички останали лазерни нивелири, предлагани не само от немския гигант, а и на световния пазар въобще. Той е първият нивелир, чиято тясна специализация е бързото, сигурно и точно откриване на неравностите върху подове. С помощта на повечето от останалите нивелири може да се маркира нивото на хоризонтална равнина на определено разстояние от пода, примерно върху околните стени на помещението, ако ги има, и от така очертаната линия да се измерва и маркира върху стените нивото на пода. И да се постигне хоризонтална повърхнина на пода по продължение на стените, няма никаква гаранция, че цялата му повърхност ще лежи в една равина, без по-високи или по-ниски места. Дори когато саморазливащите се подови замазки се изпълняват технологично правилно, няма гаранция, че на места повърхността няма да се получи по-ниска или по-висока. В повечето случаи такива отклонения са неизбежни. Независимо какво ще бъде връхното покритие, дали ще се полагат плочи, паркетна или друг вид твърда настилка, едно от основните изисквания за добро качество на връхното покритие е основата навсякъде да бъде напълно равна. Известно е, че основно изискване при полагане на подови плочи чрез тънкослойно залепване е да няма разлика в нивото на пода по-голяма от 3 mm. Това измерване все още се прави по престарелия метод на положен върху пода мастар с дължина 2–3 m. Осъвременяването на този способ е стигнало до замяна на дървения мастар с изработен от алуминиев профил, което все пак е крачка напред, защото фабричният мастар поне има прав и равен кант. За да се установи разлика в нивата, мастарът трябва да се поставя многократно, докато се обиколи целият под. При това всяка измерване се извършва на парче, участък по участък, защото мастарът не може да покрие участък с дължина 10–20 m и с него очевидно не може да се осигури необходимата точност.Така описаните проблеми и примитивните способи за измерване на неравностите върху пода вече са на път да останат в миналото благодарение на първия по рода си лазерен нивелир Bosch GSL 2 Professional.

Принципът на работа на Bosch GSL 2 Professional, подобно на повечето оригинални решения, е удивително прост и същевременно ефективен. Нивелирът има два лазерни прожектора, разположени така, че лъчите им до очертават две пресичащи се под остър ъгъл линии (подобно на знака Х). От точката на пресичане и над нея те изчертават изправен знака V, а под нея – същият, но завъртян на 180°. След включване на захранването (автономно от батерии) уредът се самонивелира за около 4–5 s, когато е поставен върху достатъчно равна повърхност. Възможностите му за самонивелиране са в границите ±4° спрямо хоризонталната равнина. С помощта на винт главата на нивелира се повдига или снижава, докато пресечната точка на двата лъча (върха на очертания от тях знак V) не докосне повърхността на мястото, избраното за реперно ниво. То може да се намира възможно най-близо до нивелира, на срещуположен край на пода, при рамката на врата, когато се цели постигане на еднакво със съседното помещение ниво на пода или другаде. На това място двата лазерни лъча очертават тънка права линия. Спрямо така установено реперно ниво, нивото на всички участъци по продължение очертаната от двата лазерни лъча върху пода линия се вижда отчетливо. Там, където то е по-ниско или по-високо, общата за двата лъча линия се разделя на две успоредни. Колкото разстоянието между двете линии е по-голямо, толкова разликата между нивото на това място и реперното е по-голяма. Местата върху пода, където линията се раздвоява, се маркират за евентуално коригиране.

Точното измерване на отклонението на нивото в дадена точка се извършва с помощта на специална мерна плоча (лата). Тя е разграфена така, че когато нивелирът и плочата се намират на една ниво, двата лъча съвпадат с очертаните върху нея по-дебели линии. Когато те се разминават, плочата се нагласява така, че маркираната лява линия да съвпада с левия лъч. Металният връх на плочата трябва да опира в точката върху пода, чието ниво се измерва. В зависимост от това в коя посока и на какво разстояние е отместването на дясната линия на лъча се отчита разликата в нивата със знак плюс или минус.

Това обаче не е всичко. Лазерният нивелир може да се върти около оста си на 360° и в двете посоки със скорост, която се командва с помощта на устройство за дистанционно управление. Така лъчът обхожда цялата повърхност на пода. Там където линията се раздвои, т.е. бъде открита разлика в нивата, въртенето се спира и нивото на това място се измерва с помощта на плочата, както вече бе описано. Дистанционното управление позволява човек да обхожда обследваната повърхност, за да може в непосредствено близост до лазерния лъч да установява, които са проблемните места.

С две думи работата с нивелира Bosch GSL 2 Professional се усвоява за минути, обслужването му изисква минимални усилия, а ефектът от неговото използване може впоследствие да спести големи ядове, причинени от неравности върху на пода. Колкото по-голяма е неговата площ, толкова по-незаменим е уредът. Обсегът на видимост на лазерния лъч е 10 m при дневно осветление, а когато се работи с измервателна плоча, то се удвоява. Същата дистанция се покрива и от дистанционното управление. Поставен в централната част на помещението, нивелирът осигурява прецизно измерване на нивата на площ с диаметър до 40 m. Точността е ±0,3 mm/m, което очевидно многократно надхвърля споменатата в началото допустима за подови покрития норма.

Лазерният нивелир Bosch GSL 2 Professional ще се продава от септември т.г.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото