В категории: Брой 7-8/2012, Икономия на енергия, Ремонти, Строителство, Топлоизолация

Подобряване на енергийната ефективност на жилището с материалите на Кнауф България и много изгоден кредит

Отмина времето, когато българинът трябваше да бъде убеждаван, че жилищата, в които исторически бе орисан да живее, нямат нищо общо със съвременните разбирания за здравословно и енергийно ефективно строителство, че с труд изкараните пари в немалка част през неуплътняващата нескопосано направена дървена и неизолирана строителна конструкция безполезно излитат, за да отопляват околното пространство. Поне от 10 години насам тази тема не слиза от страниците на „Направи сам“, защото вярваме, че когато натискът се упражнява упорито и продължително в една точка и идва от много посоки, и най-здравият бетон, и бетонното мислене ще се пропукат. Не сме пропускали водещ производител, нито появата на нови, все по-ефективни топлоизолационни материали и системи, които да не бъдат своевременно представени на страниците на списанието. Сред компаниите, които определят развитието на световната строителна практика, безспорно е немската Knauf и не случайно на сайта на „Направи сам“ са публикувани 45 подробни технически статии за материалите и технологиите на световния лидер в сухото строителство. Част от тях са директно насочени към цялостни топлоизолационни решения, други са описани материали, които откриват нови възможности за подобряване на топлоизолацията на съществуващи сгради или пък при строителството на нови, които все по-плътно се доближават или дори напълно отговарят на изискванията за т.нар. пасивна къща – сграда, която на практика не се нуждае от разход на отоплителна енергия през зимата.

Knauf има огромното предимство, че освен в сферата на сухото строителство, където компанията се е наложила до степен марката да стане синоним на тази съвременна технология, тя е лидер и в областта на строителната химия – саморазливащи се подови замазки, всевъзможни материали за измазване и шпакловане, включително пълна гама тънкослойни декоративни мазилки, грундове, хидроизолационни материали, строителни лепила и др. Всичко това позволява да създаде и предлага на клиентите си цялостни завършени системи, включително топлоизолационни, което е доказано най-ефективното, най-дълготрайно и в крайна сметка най-икономически изгодно решение. Не е необходимо да се открива велосипеда с твърдението, че когато става дума за дългосрочни инвестиции, каквито са топлоизолациите, всякакви компромиси с качеството и доверяване на случайни производители в повечето случаи води до нежелани или дори плачевни резултати.

За отрезвяването на българина и привикването му с мисълта, че трябва да се бръкне в джоба за модернизиране на сградата, която обитава, в най-голяма степен спомогнаха и все по-солените сметки за отопление, както и осъзнаването, че те ще стават все по-високи в бъдеще.

И така дилемата от години вече не е дали е необходимо „обличане“ на сградата с топлоизолация, смяна на дограмата и каквото още е необходимо, за да се живее по-комфортно и по-здравословно при значително по-ниски сметки за отопление, а как да се осигурят средствата за този немалка инвестиция.

Държавната политика през последните няколко години доведе до някои решения за значително облекчаване на тези разходи. Така например Кнауф България е в състояние да осигури цялостно решение на проблема с топлинното изолиране на сгради на най-високо техническо равнище и същевременно при максимално удобни от финансова гледна точка за собствениците на сградата условия, като:

» Осигури най-съвременни и ефективни строителни материали, системи и цялостни решения

» Предложи подбрана банка с добър опит и авторитет в областта на кредитирането, включително и в областта на финансирането на проекти за енергийна ефективност. В такива случаи двете компании ще си партнират по програмата за финансиране на енергийната ефективност в дома (REECL) на Европейската банка за възстановяване и развитие, която предвижда и безвъзмездна помощ.

Програмата предоставя на домакинства или сдружения на собственици възможността да реновират сградите чрез енергоспестяващи системи на Knauf, отговарящи на най-високите към момента изисквания за енергийна ефективност. Финансирането се поема от клоновете на съответната банка чрез целеви кредити, а частично и чрез безвъзмездна финансова помощ. Домакинствата, които финансират енергоспестяващи дейности в дома си чрез кредит „Енергийна ефективност“ от банката, могат да ползват безвъзмездна помощ в размер до 20% от направените разходи за индивидуални проекти и до 30 % от тези разходи, когато се финансират групови проекти за цялостно подобрение на многофамилни жилищни сгради. Инвестицията се изплаща от спестените разходи за отопление, след което вече носи чиста печалба. Ползващите тази програма също така спестяват до 30% от направените разходи, а остатъка се изплаща за период до 10 години на отделни вноски при ясна и облекчена процедура на кредитиране. Кнауф България има добър опит в съвместната си работи с банки финансиращи изпълнението на проекти за енергоспестяващи дейности на домакинствата.

С оглед на изключителната актуалност и обществен интерес към програмата REECL през май т.г. Кнауф България съвместно с финансираща банка проведе разяснителни прояви в 12 града от различни краища на страната, които недвусмислено доказаха, че инициативата е едно добро вече изпитано решение, което отговаря на реалните потребности на хората – да подобрят енергийната ефективност на сградите, в които живеят, при гарантирано качество на топлоизолацията и значително облекчен режим на финансиране.

В преобладаващата си част, особено през последните 20 години, читателите на „Направи сам“ са технически грамотни хора, които взимат добре обмислени мотивирани решения. За тях преди всичко тук ще направим кратък преглед на решенията, които предлага сътрудничеството между водещия световен производител и авторитетната австрийска банка.

За разлика от производители, които предлагат основно материали, някои и системи, предназначени за изпълнение на външна топлоизолация върху фасадата на съществуващи сгради – топлоизолационни плочи, лепила, шпакловки, грундове, тънкослойни декоративни мазилки, фасадни бои и др. Кнауф България предлага не само цялостни системи от този вид, но и ред други решения, развити в системите и материалите за сухо строителство. Те позволяват ефективно решаване на проблемите с топло- и звукоизолирането при подови конструкции в обитаеми и необитаеми помещения (най-често тавански), на подпокривни конструкции, изпълнението на вътрешни топлоизолации, топлоизолация при окачени тавани и др. Облицовъчните плочи на Knauf на гипсова основа за строителство във вътрешността на сградата и водоустойчивите плочи на циментова основа са материалите, които позволяват лесното изграждане на външни стени с дебелина на топлоизолацията, непостижима с класическите строителни материали. Това е и най-лесният път за достигане до съвършената от енергийна гледна точка сграда – „пасивната къща“, която на практика не се нуждае от добивана от енергоизточници топлинна енергия.

Материалите на Knauf имат значително участие и при проектирането и строителството на леки сглобяеми къщи – практика, която отдавна се е наложила в редица далеч по-напреднали, включително в областта на икономията на енергия, държави.

С две думи, независимо дали става дума за саниране чрез поставяне на топлоизолация върху външните стени или от вътрешната страна на помещенията, за топлоизолиране на помещения откъм тавана, на покривното пространство, на подови конструкции над неотопляеми помещения и др. Knauf предлага пълния набор от подходящите материали и специфична технология за изпълнение. В повечето случаи тези решения нямат алтернатива, защото практично решават основния проблем при всяка топлоизолация – механичната защита на повече или по-малко меките дюшеци и плочи от минерална вата или на крехкия, чуплив и неустойчив на натиск полистирен (стиропор, експандиран полистирол EPS). Решението е облицовката с плочи на гипсова или циментова основа.

Подробното представяне на всички системи и решения на Knauf, целящи подобряване на топлината изолация на строителната конструкция, изисква доста обемиста монография.

Ние обаче сме в привилигеровано положение, защото чрез сайта на списанието сме дали пълен и безплатен достъп до всички публикувани статии за Knauf през последните 10 години, а постепенно ще добавяме, както нови, така и от архива, които не са загубили своята актуалност.

И още нещо. Не случайно безвъзмездната помощ при колективни, цялостни решения на сградите е по-голяма – 30%. Желаният енергоспестяващ ефект се постига само, когато сградата е изцяло топлоизолирана. Кръпките, които се появиха по фасадите през последните години не решават проблема дори и на тези, които предприеха тази самотна стъпка, защото околните неизолирани площи се явяват отлични термомостове, поради което и в изолираното жилище ефектът би бил незначителен, а за сградата като цяло – нищожен.

Започваме със системите за фасадна топлоизолация на Knauf, защото при сегашното състояние на наследения от все още близкото минало сграден фонд, включително емблематичните за този исторически период панелни комплекси, очевидно е че предстои да бъде извършено титанично дело, сравнимо навярно с Авгиевите обори, които единствено митичният герой и полубог Херкулес е успял да почисти. В зависимост от вида и етажността на сградата делът на топлините загуби през външните стени може да достигне до около 30%.

Термосистема на Knauf

Системата представлява класическо решение за многослойна външна топлоизолация, изпълнена върху фасадни стени. Подробно описание на тази система и нейното изпълнение може да прочетете в НС 12/2010.

Топлоизолиращият материал са плочите от фасаден полистирен, които се използват най-често в строителната практика, защото това е и най-евтиното решение. Важно е да се знае, че всички основни компоненти за изграждане на външната топлоизолация са произведени в заводите на Knauf или са произведени по специална поръчка и под контрола на Knauf.

Технологията за изграждане на външната топлоизолация е класическата:

» Залепване на топлоизолационните плочи с Knauf Stirokleber.

» Допълнително механично закрепване с дюбели.

» Полагане на армирана със стъкловлакнеста мрежа шпакловка Knauf Klebespachtel.

» Грундиране на изсъхналата шпакловка – Knauf Putzgrund.

» Полагане на тънкослойна декоративна мазилка.

В статията са разгледани продуктите и технологията за изпълнение на тънкослойните декоративни мазилки на Knauf:

» Knauf ADDI R и Knauf ADDI S – на акрилна (полимерна) основа.

» Knauf KATI R и Knauf KATI S – на силикатна основа.

» Knauf CONNI R и Knauf CONNI S – на силиконова основа.

Допълнителна информация за тънкослойните мазилки на Knauf може да се намери и в НС 3-4/2008.

Фасадна система W333

Тази типична за технологията на сухото строителство система е описана подробно в НС 11/2010 и НС 7-8/2010. Тя представлява развитие на системите за строителство във вътрешността на сградата в посока изграждане и на неносещи външни стени. Това стана възможно благодарение на появата на два нови доскоро материала – напълно водоустойчивите облицовъчни плочи на циментова основа Aquapanel Outdoor, които осигуряват отлична защита на топлоизолацията срещу атмосферните влияния, и родните видински с повишена влагоустойчивост плочи гипсфазер Vidiwall HI. За плочите Aquapanel Outdoor може да прочетете подробности в НС 3-4/2007, НС 5-6/2007 и НС 7-8/2007. Подробна информация за плочите Vidiwall HI търсете в НС 7-8/2010.

Добре би било да напомним, че минималната дебелина на външната топлоизолация (топлоизолационните плочи), е определена в Наредба №7 и нормираната максимално допустима стойност на коефициента на топлопреминаване през строителната конструкция – U=0,35 W/m²K се удовлетворява при дебелина 8–10 cm. Макар и осъвременени, т.е. завишени преди две години, тези норми очевидно скоро ще претърпят поредната промяна, защото пътят е ясно очертан и сочи към „пасивната къща“. Следователно предвидливите хора отсега биха могли да поставят топлоизолация с дебелина примерно 14 cm, а след някоя и друга година – да се гони дебелина 20 cm. По темата за необходимата и достатъчна дебелина на топлоизолацията сме писали нееднократно, подчертавали сме нееднократно безумието да се пести именно от дебелината на топлоизолационния материал. Причината за това твърдение е анализирана подробно още в НС 9-10/2004 и НС 11/2004. За изпълнение на изискванията на „пасивната къща“ дебелината на топлоизолацията на външните стени достига до около 32–34 cm, което очевидно е непостижимо чрез директно закрепване на топлоизолационния материал върху тухления зид. Предимствата на системите за сухо строителство на Knauf изпъкват особено силно именно, когато се цели постигане на максимално ефективна топло- или звукоизолация, защото ограничения за дебелината на изолиращия материал при тях практически няма, а самата стена е несравнимо по-лека от масивния зид със същата дебелина, което също има много съществени конструктивни предимства.

Вътрешна топлоизолация

Понякога по различни причини не е възможно да се направи външна топлоизолация. В такива случаи може да се окаже удачно решението за изпълнение на вътрешна топлоизолация с всичките му плюсове и минуси. Материалите и системите на Knauf за сухо строителство са оптималното решение на проблема. В този случай се изгражда носеща конструкция от метални профили, празното пространство между тях се запълва с топлоизолационен материал, най-често дюшеци от лека минерална вата и конструкцията се покрива с облицовъчни плочи от гипскартон или гипсфазер. Технологията на изпълнение на вътрешна топлоизолация е описана в НС 9-10/2009.

Топлоизолиране на подпокривното пространство

Друга широко отворена „врата“ за изтичане на топлината към околното пространство е покривната конструкция. Колкото по нискоетажна е сградата, толкова по-голям е делът на тези спрямо общите разходи на топлина. Приема се че при еднофамилна двуетажна къща на покривната конструкция се падат около 18% от загубите на топлина. Тук решенията са основно две – топлоизолиране на пода на таванското помещение, когато то е необитаемо или изпълнение на топлоизолация на самия покрив, най-често между носещите покривната конструкция ребра с добавъчен пласт топлоизолация под тях.

Тези две решения сме описали подробно в НС 7-8/2010, тук и тук. Обръщаме внимание, че подпокривната топлоизолация, изпълнена с дюшеци лека минерална вата, е също така отличен звукоизолатор, което в условията на големия град е много съществено предимство. За бързото и качествено изграждане на защитно покритие над топлоизолиращия материал много добро решение са специалните подови плочи Knauf Vidifloor.

Друг вариант за изпълнение на подовата конструкция в обитаеми тавански помещения е да се използват специално произведените за тази цел плочи Knauf Vidifloor Solo (НС 1-2/2009).

Леки преградни стени

Нерядко, когато дадено обитаемо помещение граничи с неотопляемо пространство, се налага поставяне на топлоизолация. И в този случай най-лесното за изпълнение и най-функционално решение е направата на лека преградна стена с профили и облицовъчни плочи на Knauf, чиято вътрешност е запълнена с топлоизолационен материал, който, ако е лека минерална вата, осигурява и много добра звукоизолация. Подробна информация може да намерите тук.

Сглобяеми къщи

Отлична демонстрация на възможностите на сухото строителство представлява градежът на леки сглобяеми къщи. Този метод на строителство отдавна е доказал своите предимства не само при едно- и двуфамилните сгради. В някои Западноевропейски държави техният дял при новото строителство вече надхвърля 30%. При нас също се забелязва нарастване на интереса към този лесен, бърз, с повече възможности за иновативни, включително енергоспестяващи решения и ред други предимства метод на строителство. Доскоро предимно на плочите Vidivall и Vidifloor се падаше изпълнението на всички вътрешни обшивки – тавани, стени и подове (виж НС 9-10/2005). С появата на плочите Aquapanel Outdoor делът на продуктите на Knauf в този вид строителство стана още по-голям, защото тези панели позволяват бързата, лесна, евтина направа на изключително устойчива на влага и останалите атмосферни влияния, на натиск и удар, външна обшивка на сградата. Те позволяват също така и лесно изпълнение на фасади с огъната повърхност (НС 3-4/2007).

Както споменахме в началото на статията, читателите на „Направи сам“ са технически грамотни хора и когато взимат решение за толкова съществена и неотложна инвестиция, каквато несъмнено е привеждане на енергийната ефективност на сградата, в която живеят, в съответствие със съвременните енергоспестяващи стандарти, те се нуждаят от подробна информация. Надяваме се, че тази статия ще бъде източник на такава информация по отношение на материалите и системите на Knauf.

За допълнителна информация посетете www.knauf.bg или позвънете на информационния център на Кнауф България ЕООД: 0700 300 03.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото