В категории: Брой 11/2012, Ремонти, Строителство, Топлоизолация

Проектирай сам с on-line калкулатора на Wienerberger

В НС 3-4/2012 публикувахме статия за керамичните блокове на австрийската фирма Wienerberger озаглавена „Пестиш, докато градиш с блоковете POROTHЕRM на Винербергер“. Авторството на това запомнящо се заглавие не е наше, а го заимствахме от едноименната инициатива на „Винербергер“ ЕООД. Не бе никак трудно да се предскаже също, че заглавието ще привлече вниманието на значителна читателска аудитория, а съдържанието на статията ще го поддържа трайно. Така и стана, а обяснението е очевидно – строителството, респективно сдобиването със собствено жилище, е най-голямата материална инвестиция, която едно семейство прави през късия човешки живот. И още – поне специалистите в строителството знаят, че Wienerberger е не само производител на керамични тухли (блокове за зидане) №1 в света, но предлага и разнообразни услуги на своите клиенти целящи да предложат улеснение в тяхната дейност.

Икономически най-изгодното строителство, стига това да не е за сметка на качеството, е тема, която вълнува всеки. Няма човек, който да не желае силно и да не се стреми да разполага с уютен дом, който да осигурява на обитателите за много десетилетия напред максимално здравословен микроклимат при възможно най-ниски експлоатационни разходи. Едно от средствата за постигане на тази цел е компетентният подбор на строителните материали и стриктното спазване на технологията при тяхното използване. Вторият определящ фактор е цената на завършеното строителство. Все още съществува предубеждение, че модерните материали непременно оскъпяват строителството. Поради това, и особено когато джобовете на хората, за съжаление, са плитки, те лесно се подават на далеч не безкористни внушения, базирани единствено на откъслечно, и поради това некоректно, сравняване на цените на едни с други строителни материали. Правилното решение трябва да се базира единствено на цялостна калкулация на разходите за всички материали, труд, механизация и т.н. за изграждане на сграда с определени, по правило нормативно ограничени топлотехнически и други характеристики.

Именно това ненатрапчиво подсказват специалистите от „Винербергер“ с инициативата „Пестиш докато градиш“, която и в момента е в ход. Понеже грамотните мислещи хора не вярват на заклинания и лозунги, а на цифри и доказани факти, ние от своя страна в „Направи сам“ не сме пропускали да представим детайлно всеки нов продукт на Wienerberger, появил се на българския пазар. Освен цитираната вече обемна статия, подробен ценови анализ на строителството с блоковете POROTHERM 38 N+F Hi – материал, който напълно удовлетворява завишените изисквания за енергийна ефективност, може да се прочете и в НС 3-4/2010. Всяко качество има своята цена, поради което стремежът към съвършенство в строителството винаги бива преценяван и с оглед на разумния баланс. Това именно целят публикуваните в списанието икономически анализи, подготвени от специалистите на „Винербергер“ – да се подпомогнат читателите във взимане на оптимални, базирано на реалните факти, решения.

Изборът на материала за външните зидове има решаващо значение за разходите за отопление, защото те са преградата между отоплените помещения и враждебно мразовитата зимна околна среда. В зависимост от етажността на сградата на външните стени се пада около една трета от топлинните загуби, при това без да се включва делът на прозорците. Този избор несъмнено оказва съществено влияние и върху експлоатационната дълготрайност на сградата, върху разходите за нейното поддържане.

Решението може да се оприличи на уравнение с много неизвестни, поради което е трудно достъпно извън кръга на тесните специалисти. За интелигентните, технически грамотни хора, на които предстои да вземат толкова важно инвестиционно решение, основният ориентир са статии в специализираните медии, които по правило са по-достъпни и лесно разбираеми, отколкото сухата техническа информация, предоставяна от производителите. Колкото и да са професионално разработени, колкото и разбираемо за неспециалистите да са написани, те имат и един недостатък – посочените крайни цени са валидни често за един-два варианта и за периода, когато са писани. За да може всеки сам да „разиграе“ различни конструктивни варианти и да получи актуалните крайни цени, се налага да издири всички участващи в пресмятането данни с техните валидни към момента стойности, да зареди електронна таблица на компютъра си и да влезе в ролята на проектант.

Това общо взето е задача непостижима, пък и вече подобни усилия не са необходими, защото през септември т.г. „Винербергер България“ предостави на сайта си калкулатор , с помощта на който всеки за съвсем кратко време с лекота и при достатъчна точност може да проиграе различни варианти за изпълнение на външните стени с керамичните блокове на Wienerberger. Изхождайки от определящият фактор, топлоизолиращата способност на зида (измерена чрез коефициента на топлопреминаване U W/m²) калкулаторът позволява за броени минути да се направи точна оценка от топлотехническа и финансова гледна точка на избраната комбинация от материали за зидане – блокове (тухли), евентуално допълнителна топлоизолация, външна и вътрешна мазилки.

Калкулаторът е разработен в две версии – основна и разширена. Втората е допълнена с възможности за корекция на цени на строителните материали, техните разходни норми и размера на разходите за труд, механизация, печалба и др.

С калкулатора се работи изключително лесно в няколко стъпки, които проследяваме при неговата основна версия:

– Освен нормативно определеният към момента граничен коефициент на топлопреминаване U = 0,35 W/m², може да бъде зададена и друга стойност. След като сме конструирали всички елементи на външната стена калкулаторът прави проверка дали е постигната желаната топлоизолационна способност (по-нисък коефициент на топлопреминаване)

– Избира се вида на вътрешната мазилка от следните варианти: вароциментова, гипсова или залепени с гипсово лепило плочи от гипсокартон или гипсофазер (сухо строителство). Калкулаторът сам задава типичната за всяка от тези мазилки дебелина.

– Изборът на материала за зидане е между: тухли с хоризонтални кухини FORATI 4 и FORATI 8, блоковете зидане с вертикални кухини POROTHERM 25 N + F, POROTHERM 25 N + F Light, POROTHERM 38 N + F Hi. Както бе пояснено в „Направи сам”, блоковете POROTHERM 38 N + F Hi изпълняват изискването на Наредба №7, поради което зидовете, изпълнени с тях, не се нуждаят от допълнителна топлоизолация.

– При необходимост от поставяне на допълнителна топлоизолация калкулаторът предлага варианти с плочи от полистирен или минерална вата с различна дебелина.

– Следващата стъпка е да се избере видът на външната мазилка – класическа вароциментова или декоративна тънкослойна с дебелина 1,5 mm или 3 mm.

– Калкулаторът предвижда и включване на разходите за труд в общата цена на градежа. Часовата ставка се задава според заложената в нормативните документи или договорена дневна надница, разделена на 8 часа.

– Задава се площта на зида, за който калкулаторът да пресметне цената на вложените материали, евентуално и на труда.

За илюстрация избрахме тухлен зид с POROTHERM 38 N + F Hi без допълнителна топлоизолация. Освен актуалната ценова калкулация на материалите за 1 m² зид и цената на труда (ако е зададена), калкулаторът изчертава схематично напречното сечение на така избраната стена, извежда в табличен вид (който може да бъде съхранен във файл на електронна таблица MS Excel) ценова калкулация, количествата на вложените материали, включително за всеки слой поотделно.

В разширената версия на калкулатора се постига още по-точна калкулация. С възможността да се въвеждат от потребителя цените на доставените строителни материали за конкретен обект и евентуални промени на разходните норми се постига максимално точно сравнение на разглежданите варианти за конкретен строителен обект.

Калкулаторът позволява многовариантност на решенията, като изборът допълнително се улеснява, защото той съхранява трите последни варианта като изписва резултатите един до друг на екрана.

Калкулаторът съдържа подробно ръководство, в което са описани методиките и нормативните документи, използвани при определяне на разходните норми за материали и труд. Алгоритъмът за пресмятането на коефициента на топлопреминаване е според използваните в наредба №7 формули. Калкулаторът съдържа връзки към техническото описание на всеки от избраните продукти.

Софтуерната разработка е създадена от „Винербергер“ в помощ на изключително широк кръг както специалисти, така и от хора, на които предстои да вземат важно инвестиционно решение. Въз основа на информацията от публикуваните в „Направи сам“ статии и с помощта на този калкулатор всеки неспециалист може с лекота да избере оптималния за случая вариант за иззиждане на стените и най-подходящите материали при яснота колко ще му струва строителството. Калкулаторът, особено в разширения му вариант, представлява ценен инструмент, който много улеснява подготовката на различни оферти, включително за участие в тръжни процедури по Закона за обществените поръчки.

А най-добре е всеки сам да го изпробва, за да се убеди в неговите възможности. Нищо по-лесно от това.

За допълнителна информация вижте и тук.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото