Още статии за Ташев-Галвинг ООД

Лазерни нивелири на Kapro

От продуктовата гама Prolaser на Kapro представяме четири нивелира, които заедно дават обща престава за лазерната измервателна техника, която израелската фирма предлага на световния пазар. Благодарение на „Ташев-Галвинг“ нивелирите на Kapro вече са добили признание и успешно се продават и в България.

Prolaser 891 Laser Square

Този несложен и евтин нивелир е отличен помощник при полагане най-вече на подови настилки с плочки. С негова помощ работата на професионалиста ще върви значително по-бързо и с по-добро качества, а на хора без изградени с продължителна практика окомер и умения, той помага, макар и по-бавно, да постигат качество на настилката, с което да се гордеят.

Нивелирът излъчва два добре фокусирани тънки лазерни лъча, разположени под ъгъл 90° един спрямо друг. Те очертават върху пода две взаимно перпендикулярни линии, които улесняват полагането на плочките в прави редове, така че фугата между тях да се получава права и еднакво широка. Нивелирът се използва еднакво успешно независимо от начина на разполагане на плочките – успоредно на някоя от стените или диагонално. Очертаните от двата лазерни прожектора линии не прекъсват в края на пода, а продължават по срещуположните стени, след това частично и върху тавана. Това улеснява работата, когато се цели съвпадане на фуги между подовата настилка и стенната облицовка. Понеже по принцип първо се прави стенната облицовка, нивелирът спомага за точното поставяне на първата подова плочка, по която се повеждат останалите. Подобни решения са възможни най-често при хоризонтални подове с успоредни на някоя от стените редове плочки, както и при еднаква широчина на подовите и стенните плочки. Всичко това ще зависи от конкретния случай. Важното е, че нивелирът притежава възможности, които ще подпомогнат работата, когато това е необходимо.

Поставен в хоризонтално положение на пода, нивелирът може да се използва за очертаване на отвесни линии върху стените – примерно за залепване на тапети, разполагане на електрически ключове и контакти по вертикала и др. Би могъл да се използва и за сверяване на работата при полагане на стенни облицовки от плочки, при което поставен на стената се нивелира с помощта на вградената водна либела.

Нивелирът има масивна алуминиева основа, която му придава необходимата стабилност и здравина. Тя е поставена в пластмасово тяло, в което се разположени още лазерните прожектори, чекмеджето за батериите, пусковият бутон и две либели, едната – кръгова. С нейна помощ се провeрява нивелирането на уреда спрямо хоризонталната равнина. Ако се наложи корекция, това трябва да се направи с помощни средства, защото нивелирът няма крачета с регулируема дължина. Когато се използва по основното си предназначение – залепване на плочките в подови настилки, такова прецизно нивелиране не е необходимо.

Втората либела се използва при стенни облицовки. Тогава е необходимо точно нивелиране на хоризонталната линия, докато вторият лъч ще очертае отвесна линия.

Точността на нивелира е 0,5 mm/m. Той е предназначен за работа в помещения с нормално ниво на осветеност, при което очертаните от лазерните прожектори линии ще бъдат достатъчно ярки и различими. При работа на по-голямо разстояние видимостта на лъчите може да се подобри значително чрез използване на намиращата се в комплекта на нивелира мерна плоча (лата). На гърба й е залепена метална пластина с висока отразяваща лъча способност. С нейна помощ нивелирът може да покрива обхват до 30 m.

Той се захранва с две батерии размер АА, с които работи без прекъсване около 40 часа. За да бъде майсторското щастие пълно, нивелирът се продава в комплект с удобна за носенето му чантичка.

Prolaser 894 Visi-Cross

Това е самонивелиращ се уред, чиито лазерни прожектори излъчват два взаимно перпендикулярни лъча –хоризонтален и вертикален. Те може да бъдат включени поотделно или едновременно, при което на срещуположната стена двата лъча изчертават кръст. Нивелирът е предназначена основно за работа в помещения, а когато се налага използването му на открито или в ярко осветено помещение, може да се използва специален детектор (виж Kapro Rotary Laser), който се продава било в комплект с нивелира или отделно. При работа с този детектор разстоянието, до което може да се използва нивелирът, се удължава на 40 m. Точността на нивелира в хоризонтална посока е 0,3 mm/m, а във вертикална – 0,4 mm/m. При използване на детектора точността на работа на разстояние до 15 m е 0,5 mm/m, 1,0 mm/m при разстояние до 35 m и 1,5 mm/m, когато разстоянието надхвърля 35 m.

Способността на уреда да се самонивелира, макар и в известни граници, е много съществено предимство. Не случайно това решение вече се прилага от всички реномирани производители. От една страна работата се улеснява, защото не се налага при всяко поставяне или преместване на друго място уредът да бъде ръчно нивелиран. По-същественото обаче, е че така се гарантира точността при работа, без да е необходимо често да се проверява дали нивелирът не се е разместил, поради което да дава погрешна информация. Нивелирът може да се самонивелира, когато е поставен в положение, при което отклонението от отвеса не надхвърля ±4°. Когато това условие не е изпълнено, той издава предупреждаваща звукова и мигаща светлинна сигнализация. В този случай уредът трябва да се нивелира на ръка, докато влезе в границите, когато може и сам да се справя.

Двата лазерни прожектора са монтирани на окачен като махало механизъм, който под действие на земната гравитация се стреми винаги да заема вертикално положение. За успокояване на люлеенето и ускоряване на процеса на самонивелиране под него е поставен магнит. Когато нивелирът не се използва, махалото се застопорява, за да не се повредят окачването му или прожекторите.

За закрепване към триножник нивелирът има отвори с резба 5/8” и 1/4”, което е предимство, защото се разширява възможността за избор на триножник. В комплекта на нивелира е включена стабилна метална скоба, която служи за закрепването му към стена или друга вертикална повърхност. Благодарение на два силни магнита, поставени в рамото на скобата, нивелирът може да се закрепва към предмети от феромагнитни материали, най-често стомана.

Тялото на нивелира е защитено с гумени елементи, които го предпазват при досег с абразивни строителни материали, както и срещу лек удар. Захранването е с три батерии размер АА. Нивелирът се продава в удобна за пренасяне и съхранение чанта, която го предпазва от механични повреди. Комплектът съдържа и мерна плоча (лата).

Prolaser 895 All-Lines

Със способността си да излъчва едновременно или в различни комбинации 7 лазерни лъча, този нивелир безусловно се нарежда в ранглистата на професионалните измервателни уреди. Той е самонивелиращ се, като границите, в които е способен да се справя е ±3°. Ако наклонът му е по-голям, той издава звукова и светлинна сигнализация, подканваща към ръчно коригиране на нивелирането. Върху пода или друга равна повърхност стъпва на собствените си крачета, всяко от които е на винт и височината му може да се регулира. В долната му страна има отвор с резба за закрепване към статив. Ръчното нивелирането на уреда се контролира с кръгова либела, намираща се до панела с бутоните за управление.

Нивелирът има и механизъм, чрез който може да се завърта прецизно, примерно докато една от вертикалните линии съвпадне с дадена маркировка. Prolaser 895 All-Lines излъчва общо 7 лъча. Два от тях изчертават хоризонтални линии, 4 вертикални и 1 лъч е насочен отвесно към пода, където отбелязва точка. Хоризонталните и вертикални лъчи изчертават върху ограждащите помещението стени и тавана общо 5 пресичащи се под прав ъгъл линии. Отбелязаната върху пода точка и пресечна точка на двата лъча на тавана лежат на една вертикална права. Тази му възможност е допълнително улеснение и е една от причините този нивелир да бъде особено предпочитан при изграждането на леки преградни стени и окачени тавани по метода на сухото строителство, при монтиране на сложни осветителни системи и др. Всъщност няма задача в сферата на вътрешното строителство и ремонти, с която той да не може да се справи. Включително, поставен върху пода, той очертава две пресичащи се под прав ъгъл линии, необходими за точното поставяне на плочките в редове при подови настилки.

Точността на нивелира в хоризонтална и вертикална равнини е 0,2 mm/m. Обхватът за добра видимост на очертани от лъчите линии е до около 20 m на закрито и до 40 m на открито, когато се използва детектор.

Нивелирът се захранва от 4 акумулаторни батерии тип АА, които се зареждат с включено в комплекта зареждащо устройство. Може да се използват и обикновени алкални батерии за еднократно ползване. Комплектът съдържа още мерна плоча (лата) и специални цветни очила, през които лазерните лъчи се виждат по-контрастно и са по-ясно различими. Тялото на нивелира е защитено от „броня“, изработена от дебела гума, включително с отвори, които повишават еластичността и способността й да поема евентуален удар. Нивелирът се продава в пластмасово куфарче, в което е добре защитен срещу механични повреди.

Ротационен нивелир Prolaser 897 Rota-Line

С помощта на бързо въртящ се лазерен лъч ротационният нивелир може да очертава хоризонтална, вертикална или с друг зададен наклон равнина. За определяне на хоризонтална равнина уредът може да се постави стъпил на собствените си крака, а за вертикална се поставя върху намиращите се странично на тялото му крака. Най-често ротационният лазер се използва поставен на статив, който позволява и наклоняването му за изчертаване на равнина с произволен наклон. Освен това нивелирът може „да спусне отвес“ от тавана до пода, като отбелязва над и под себе си две точки, които лежат на една отвесна линия.

В автоматичен режим уредът има способност за самонивелиране в границите на ±4° отклонение от хоризонталната равнина. Скоростта на въртене на лъча може да се регулира на четири степени в границите 0–600 minˉ¹. Въртеливото движение може да се изключва. Освен това движението на лазерния лъч може да бъде ограничено в сектор с различна големина – от 0° до 180°. Това се прави най-често за подобряване на видимостта на очертаната от лъча линия или по друга причина. Обхватът на лазерния лъч е около 50 m, а с помощта на детектора, включен в комплекта, дистанцията, при която може да се използва нивелира достига 150 m. Точността при очертаване на хоризонтална или вертикална равнини е ±0,1 mm, а точността на отвесната маркировка – ±1 mm/m.

Детекторът не само разширява обхвата и повишава точността на измерване, но и значително улеснява работата. Когато лазерният лъч попадне в зоната на измерване детекторът издава прекъснат звуков сигнал, а на LCD панела се появява индикация, показваща посоката на отклонението на очертаната от лъча линия спрямо нулевата линия на детектора. Щом двете линии съвпаднат, звукът става непрекъснат, а на екрана се появява черна линия. Местоположението на детектора в този момент позволява да се направи, примерно с молив, белег, който ще лежи в определената от нивелира хоризонтална равнина. Освен от лицевата си страна детекторът има LCD панел и откъм задната, което в някои случаи може допълнително да улесни работата.

Друго улеснение е устройството за дистанционно управление на нивелира. Неговият обхват е до 20 m. С него може да се контролират основните функции на уреда – автоматично и ръчно управление, кръгообразно или в зададен сектор движение на лъча, задаване на скоростта на въртене.

Комплектът включва още мерна плоча (лата) и очила за по-контрастно виждане на очертаната от лазерния лъч линия. Нивелирът заедно с останалите принадлежности се доставя в здрав пластмасов куфар.

За допълнителна информация и покупка посетете електронния магазин на „Ташев-Галвинг“.


Фирма “Ташев-Галвинг” ООД е основана през 1994 г. с основна дейност търговия със строителни материали, метали, дребна железария, електроинструменти и машини, ръчни инструменти, крепежни елементи, ВиК и др.

Магазините на “Ташев-Галвинг” ООД в София и Ямбол са разположени на обща площ 9000 m2, като в тях се предлагат над 60 000 артикула – професионална техника, ръчни и електроинструменти и машини, помпи, заваръчна техника, сензори и сензорни лампи, водопроводна и санитарна арматура, крепежни елементи, уплътнители и много други, както и оригинални резервни части за тях. Освен това, фирмата предлага и множество материали за строителството и реновирането на сгради – стоманени профили, армировъчни пръти, ламарина, тръби и фитинги за ВиК инсталации, елементи за въздуховоди и климатични инсталации и т.н.

Електронен магазин
на Ташев-Галвинг ООД

Facebook страница
на Ташев-Галвинг ООД

към началото