В категории: Актуални статии, Брой 1-2/2013, Ремонти, Строителство, Топлоизолация

Външна топлоизолация с Multipor на подови плочи на отопляеми помещения

Multipor1

Появата на изцяло минералните топлоизолационни плочи Multipor, които от септември м.г. се произвеждат и продават в България, откри нови възможности за решаване на проблемите с енергийната ефективност и в частност – за топлинното изолиране на вече съществуващите сгради. Това породи голям интерес към публикуваните досега на сайта на списанието три статии за този необикновен строителен топлоизолиращ материал. В НС 11/2012 бе подробно разгледано едно от приложенията, при което най-ярко изпъкват предимствата на плочите Multipor, където те са практически без конкуренция – вътрешната топлоизолация на сгради, при които по различни причини, изпълнението на външна топлоизолация е невъзможно или нецелесъобразно.

Тук ще разгледаме друго едно приложение, където плочите Multipor също са оптимално решение. Става дума за топлоизолирането на подови плочи на обитаеми помещения, намиращи се непосредствено над неотопляеми пространства – мазета, подземни гаражи, тунели за пешеходци или превозни средства. Това е съществен, трудно решим проблем, защото на подовата конструкция се пада немалка част от топлинните загуби на тези отопляеми помещения. Този дял зависи от редица фактори и особено от това дали намиращите се отдолу пространства са затворени, частично открити за проникване на външния въздух, както е при подземните неотопляеми гаражи, или пък напълно открити за свободно течение на студения външен въздух – характерно при тунелите. Подовата (междуетажна) стоманобетонна плоча е много добър проводник на топлината, поради което, ако тя не е добре топлоизолирана, топлинните загуби ще са значителни. Липсата на топлоизолация причинява и значително понижаване на повърхностната температура на подовото покритие, което се възприема крайно неприятно при стъпване с бос крак и със сигурност води до простуда.

Известно е също така, че ниската повърхностна температура на ограждащата помещението конструкция, както и по-ниската температура на въздуха в близост до пода изискват допълнително повишаване на средната температура на въздуха в цялото помещение, за да се влезе в рамките на комфортната топлинна зона на обитаване. Това води до допълнителен преразход на топлинна енергия.

Изискванията към топлоизолацията на подовата плоча се завишават допълнително при наличие на отоплителна система в нея. В противен случай загубите на топлинна енергия през подовата конструкция биха били недопустимо големи.

2

3

Проблемът е особено силно изразен при по-старите сгради, градени във времена, когато топлоизолиращи материали, да не говорим за цялостни топлоизолационни системи, на пазара нямаше, а и на разходите за топлинна енергия се гледаше с пренебрежение. Дори и в една неоспоримо традиционно добре подредена, умно и отговорно ръководена и поради това далеч по-напреднала от нас държава като Германия се отчита, че над 75% от строителството, извършено преди 1980 г., не отговаря на съвременните норми за енергийна ефективност. Колкото до България – добре си знаем окаяното дередже.

Полагането на ефективна подова топлоизолация при съществуващи и обитаеми сгради е трудно изпълнима, понякога и до невъзможност, задача. Ако се прави от вътрешната страна на помещенията това налага изпълнението на изцяло нова скъпа подова конструкция, както и повдигане нивото на пода с поне 10 cm. При ниските тавани, характерни за немалка част от масовото строителство отпреди няколко десетилетия, това допълнително ще влоши условията на обитаване на помещенията. Да не говорим за необходимостта от скъсяване на врати, евентуално намаляване на височината на прозорците и т.н. – все неща, всяко от които категорично може да зачеркне дори и беглата мисъл за решаване на проблема чрез топлоизолиране откъм вътрешността на помещенията.

4

Единственото разумно решение остава поставянето на външна топлоизолация, изпълнена откъм долната страна на стоманобетонната подова плоча или иначе казано на тавана на избените помещения, гаражи, тунели и т.н. Тук отново изпъкват предимствата на плочите Multipor съчетават много добрите топлоизолиращи свойства с друго изключително важно в случая качество – те са напълно негорим материал. Произведени изцяло от минерални природни материали, без каквото и да било съдържание на органични вещества, те изпълняват изискванията за най-висока устойчивост на огън – клас A1 (DIN EN 13501-1) и при високи температури не се разграждат до вредни съставки. Това се отнася и за лекия разтвор Multipor, с който се залепват плочите. Поради това топлоизолация с Multipor осигурява и много добра пожарозащита на строителната конструкция. Тези качества имат решаващо значение при изолиране на подземни гаражи, където изискванията за пожаробезопасност са още по-високи.

С това обаче предимствата на материала Multipor не се изчерпват. Изработените от него плочи имат добра паропропускливост (μ=3). Това улеснява преминаване на водните пари от топлите помещения към околната среда. Така топлоизолацията не възпрепятства изпаряването на проникнала в стоманобетонната плоча влага (включително от лепилото), улеснява се самоизсушаването на самите плочи и така се съхраняват техните топлоизолиращи свойства. Паропропускливостта на Multipor ускорява свързването и втвърдяването на разтвора, с който се залепват плочите.

5

Плочите Multipor имат също така силно изразени водоотблъскващи свойства (повърхностно и в целия обем на материала), като максималното количество вода, което абсорбират, не надхвърля 6% спрямо обемната им маса. При експериментални изследвания плоча Multipor, залепена върху парче стоманобетонна плоча, са били потопени за три денонощия във вода. Установено е, че престоят във водната баня по никакъв начин не е повлиял върху силата на сцепление между тях. След няколко дена плочата Multipor изсъхва напълно и възстановява първоначалните си топлоизолиращи свойства.

Порестата структура придава на плочите Multipor още едно качество, което им дава допълнително предимство при изолиране на таваните на подземни гаражи. Тук нивото на шума от автомобилите е неизбежно високо и трябва да се вземат мерки за неговото намаляване, така че да не прониква в обитаемите помещения над тях. За разлика от плътния стоманобетон, който е много добър проводник на звука, порестият Multipor има способността в значителна степен да поглъща и намалява нивото на преминаващия през подовата конструкция въздушно разпространяван шум.

Следващият по важност въпрос е изборът на оптималната дебелина на плочите Multipor. За меродавна граница, от която не бива да се отстъпва, се приема актуализираната пред 2 години Наредба №7. Съгласно нея коефициентът на топлопреминаване на подова плоча, разположена над неотопляем подземен етаж не бива да бъде по-голям от U=0,5 W/m²K. Това означава, че минималната дебелина на топлоизолацията, изпълнена с плочи Multipor (при изчислителен коефициент на топлопроводност λ = 0,045 W/mK), трябва да бъде 75 mm. Навярно затова и най-малката дебелина на плочите Multipor от редовното производство е именно тази.

Когато подът на отопляемо помещение граничи с външния въздух, например намира се над проход, то изискването за коефициента на топлопреминаване U става 0,28 W/m²K. Независимо от дебелината на стоманобетонната плоча дебелината на използваните за топлоизолацията плочи Multipor трябва да бъде поне 140 mm, а на практика се използват плочите с дебелина 150 mm. На нашия пазар плочите Multipor се предлагат с размери 600х500 mm и дебелини 75, 100, 125, 150 и 200 mm. По поръчка може да бъдат доставяни и плочи с друга дебелина, стига тя да е кратна на 25 mm. Необходимо е да се има предвид още, че когато дебелината на топлоизолацията надхвърля 200 mm, тя се изпълнява като двупластова.

6

И друг път сме споменавали, не пропускаме и сега – тези стойности трябва да се приемат като гранични за минималната дебелина на топлоизолацията. Те отразяват моментно действащите у нас норми за енергийна ефективност, а със сигурност не след дълго изискванията ще стават по-високи, както това вече е в редица други държави. Така че винаги трябва да се мисли в по-далечна перспектива, защото най-неразумната икономия е да се пести от дебелината на топлоизолационния материал.

В НС 9-10/2012 са разгледани подробно физико-химическите и механични свойства на Multipor, които му отреждат завидното място на материал, съчетаващ отлични топлоизолационни свойства със здравина и устойчивост. Това съществено улеснява изпълнението на топлоизолацията, значително се намаляват разходите за труд, съкращава се времето за нейното изпълнение. При използването на плочите Multipor не се налага взимането на специални, усложняващи конструкцията и повишаващи цената мерки за механична защита на топлоизолацията, защото те имат необичайно високата за топлоизолационен материал якост на натиск – около 350 kPa.

Полагането на топлоизолация върху таван по принцип създава допълнителни затруднения, защото се работи над главата. Това изисква по-големи физически усилия, умората настъпва по-бързо и производителността на труда неизбежно пада. При работа с Multipor тези проблеми в много голяма степен отпадат, първо, защото той е лек материал (обемна плътност 100–115 kg/m³) и второ, защото точността на изработката на плочите е много висока (отклоненията в размерите не надхвърлят 2 mm). Поради това почти не се налагат корекции при залепване на плочите или след това. Всяка от плочите с тегло около 2,5 kg при дебелина 75 mm и около 5 kg при дебелина 150 mm се повдига и притиска към тавана без особено усилие. Това прави работата производителна, а опростената технология на монтиране на топлоизолацията позволява изпълнението й и от хора без особено висока квалификация, като вероятността от некачествено изпълнение е сведена до минимум.

Към предимствата на плочите Multipor от гледна точка на монтирането не бихме пропуснали още да споменем тяхната лесна механична обработка – рязане със ситнозъбест трион, изрязване или пробиване на отвори, както и издълбаване на канали за преминаване на тръби, заравняване и заграждане с шлайфдъска на евентуални малки неравности между съседните плочи, скосяване на кантове и заобляне на ръбове и др. За изпълнението на топлоизолация с плочи Multipor се използват достъпни ръчни механични инструменти, към които следва да се добави електрически миксер за разбъркване на лепилния разтвор и перфоратор (или ударна бормашина) в случай, че се предвижда допълнително механично укрепване с дюбели на залепените плочи.

Закрепването на плочите Multipor върху тавана на помещението практически не се различава от технологията за изпълнение на стенни облицовки, описана в НС 11/2012. Както при всеки подобен случай първата задача е оглед и ако е необходимо – подготвяне на основата, за да бъдат осигурени оптимални условия за залепване на плочите. При съвременните методи за кофраж долната повърхност на стоманобетонната плоча се получава равна и гладка, поради което рядко се налагат корекции. Все пак, ако тук-там е имало протичане на циментов разтвор, образувалите се неравности трябва да бъдат премахнати, за да не повдигат поставените върху тях плочи. За разлика от повечето меки класически топлоизолационни материали плочите Multipor имат ограничени възможности за компенсиране на неравностите. Поради това височината на допустимите неравности върху основата не бива да надхвърля 3 mm. Върху нея не бива да има остатъци от кофражни масла и други мазнини, бои, нездраво свързани мазилки и други покрития, които биха влошили сцеплението с лепилния разтвор. Повърхността на стоманобетонната плочата също така трябва да бъде почистена от прах и други замърсявания.

Плочите Multipor се залепват със специален лек разтвор Multipor. Той представлява суха смес, който се доставя в книжни чували. Разтворът се приготвя непосредствено преди употреба чрез разбъркване с вода, като е годен за употреба до 1,5 часа.

Той се нанася с назъбена стоманена маламашка равномерно върху задната повърхност на всяка плоча така, че да покрива поне 70% от нея. Нанасянето на лепилото става по-лесно и бързо, когато 2–3 плочи се наредят една до друга, както е показано на снимката. За плочи с дебелина до 150 mm се използва стоманена маламашка с големина на зъбите 12 mm, а за плочи с дебелина 150 mm и повече, подходящата маламашка е с назъбване 12–16 mm. Така след залепване между плочата и основата се получава залепващ слой с минимална дебелина около 5 mm, което позволява компенсиране на минимални неравности с височина до 3 mm.

Плочите се поставят и залепват в редове. В съседните редове плочите се подреждат така, че фугите между тях да се разминават на разстояние поне 15 cm една от друга (виж схемата). При изпълнението на двупластова топлоизолация с дюбели се закрепват само плочите от първия пласт. Вторият се лепи с по-тънък слой разтвор, който се нанася с маламашка с големина на зъбите 10 mm. За да бъде залепването здраво и поради по-малката дебелина на пласта лепило, повърхността на първия слой плочи трябва да се изглади и подравни добре, а отделената при шлифоването прах да се премахне. Това може да се извърши и с помощта на влажна широка четка, периодично измивана с вода.

Върху тавана плочите се лепят по същия начин, както и при изолирането на стени. Намазаната с лепило плоча се повдига и нагласява на около 2 cm разстояние от вече залепената съседна плоча в реда. След това едновременно с двете ръце или с помощта на голяма маламашка, която разпределя равномерно налягането върху по-голяма площ, плочата се притиска, след което веднага се приплъзва встрани, докато опре до вече залепената плоча. Това осигурява още по-равномерно разнасяне и разпределяне на разтвора и образуване на непрекъснат плътен слепващ слой. Лепилото има достатъчно голяма първоначална слепваща сила, способна сигурно да задържа плочата на мястото й, докато се втвърди окончателно и се постигне максималната здравина на свързване. С две думи, макар и залепена към тавана, плочата се задържа на мястото си без да е необходимо подпиране отдолу. Избилото лепило се отстранява, като се внимава то да не запълва фугата между две съседни плочи. Кантовете им трябва да опират без обаче съседните плочи да се свързват една с друга чрез лепило. Това важи и при облицовката на стоманобетонните носещи подовата конструкция греди, както е показано на схемите.

Благодарение на правоъгълната форма и практически еднаквите размери на плочите оформеното с тях поле също има правоъгълна форма. Често обаче формата на тавана не отговаря на това изискване. Ето защо е много важно правилно да се залепи първият ред, по който се подвеждат останалите. Може да се наложи първият ред да се постави на известно разстояние от стената, а останалите встрани ивици по-късно се запълват с изрязани според мястото ивици Multipor. Така се компенсира отклонението на тавана от правоъгълната форма. За правилното залепване на първия ред се препоръчва очертаване върху тавана на прав ъгъл с помощта на лазерен нивелир и/или ластичен шнур.

След като лепилото се втвърди, малките неравности между ръбовете на плочите се заличават, като се заглаждат с шлайфдъска за Multipor. Това обаче не е задължително, защото в случая се цели единствено постигане на оптичен ефект. В случай, че върху повърхността има наранени места, те с лекота се изкърпват и шпакловат с лек разтвор Multipor.

Така завършената облицовка от светлосиви плочи е готова за използване и без последваща обработка. За постигане на бяла или с друго оцветяване повърхност облицовката може да бъде боядисана със силикатна фасадна боя, като се използва предписаният за нея грунд. Такова покритие е достатъчно за защита на топлоизолацията и при тунели, в които скоростта на въздушното течение не надхвърля 10 m/s. При скорост на течението до 20 m/s се препоръчва полагане върху плочите на шпакловка от лек разтвор Multipor с дебелина 2–3 mm, която обаче не предпазва от механични повреди.

Полагането на тънка шпакловка прикрива изцяло фугите между плочите, придава на тавана по-завършен и естетичен вид. Повърхността на шпакловката се изпердашва с филцова пердашка. При посочената дебелина разходът на лек разтвор, използван за шпакловане, е 2–2,5 kg/m².

За осигуряване на по-сигурна механична защита на топлоизолацията се препоръчва върху облицовката с плочи Multipor да се направи армирана шпакловка, изпълнена с лек разтвор Multipor и алкалноустойчива стъкловлакнеста мрежа. Изпълнението на шпакловката е подробно описано в НС 11/2012. Върху така изпълнената шпакловка може да се положи и допълнителна мазилка от същия материал. Нейната дебелина обаче не бива да надхвърля 5 mm, а заедно с шпакловката – 10 mm.

Multipor8

Препоръчва се също армираната шпакловка, оттук и закрепването на самите топлоизолиращи плочи, да бъдат допълнително укрепени с по един дюбел на плоча (или общо 4 броя на квадратен метър). Използват се специални пластмасови дюбели за закрепване на топлоизолационни плочи с диаметър на пластмасовата глава, не по-малък от 60 mm. Видът на дюбелите се подбира и според изискванията за пожароустойчивост. Дюбелите се поставят, докато разтворът на шпакловката е още пресен, като на мястото на пробиване на отвора за всеки от тях армировъчната мрежа се прерязва на кръст с остър макетен нож.

На схемите са показани характерни конструктивни решения при изпълнение на топлоизолацията откъм тавана на гаражи, други помещения или пространства, а основните операции са пояснени със снимки.

В края на статията бихме искали да открехнем темата и за други също така ефективни приложения на плочите Multipor. Така например, според нас, те биха били добро решение при топлоизолирането на подпокривното пространство или по-точно – на пода на таванското помещение – проблем, който стои и пред обитателите на последния етаж в малки, включително еднофамилни сгради. При този вид сгради загубите на топлина през покривната конструкция може да достигне 30–45% от общите. Проблемът не е за подценяване, защото топлинните загуби през таванската плоча не са никак малки, което се дължи и на по-високата температура на намиращия се в досег с тавана на помещението въздух. Ако подпокривното пространство е обитаемо, решението е еднозначно – прави се топлоизолация на самата покривна конструкция – примерно под керемидите. Ако обаче се използва само за складиране на вещи, често по-практичното решение е да се направи подова топлоизолация. С класическите материали това изисква носеща подовото покритие или самоносеща конструкция от плочи, които да защитават топлоизолацията. Добрите механически качества и в частност устойчивостта на плочите Multipor на натиск и тук откриват добра перспектива за приложението им за топлоизолиране на таванската плоча.

Друго, също така много подходящо приложение на плочите Multipor, е топлоизолацията на плоски покриви и тераси – все теми, които в обозримото бъдеще навярно също ще намерят място в списанието.

За допълнителна информация посетете сайта на „КСЕЛА България“.

Актуално:

Най-новият продукт на КСЕЛА България ЕООД – топлоизолационните плочи MULTIPOR ще бъдат представени тази година на щанда на фирмата в рамките на специализираното строително изложение „Стройко”, което ще се проведе от 27 март до 02 април в НДК.

По време на изложението КСЕЛА България предоставя 15% отстъпка при покупка на MULTIPOR. Повече информация за промоционалната оферта, както и за качествата, приложението и характеристиките на продуктите можете да научите от специалистите на КСЕЛА на място по време на изложението или на тел.: 0888/284661. Щандът на фирмата се намира на първия етаж в централното фоайе на НДК.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото