Още статии за Ташев-Галвинг ООД

„Интелигентно“ осветление се изплаща за под 5 месеца

Steinel1

Steinel3

Бързото развитие и усъвършенстване на сензорите за управление на осветителни прибори и инсталации родиха понятието „интелигентно осветление“. То е такова, защото различните по вид и обхват прибори с възможности за прецизно настройване на чувствителността и зоната, в която сензорът зорко следи за появата на движещо се тяло, позволяват осигуряване на оптимална осветеност без намеса на човек, било във вътрешността на сградата или извън нея, и то само тогава, когато това е необходимо. Прецизното управление на осветлението рефлектира върху икономията на електроенергия, която се постига благодарение именно на „интелигентната“ осветителна инсталация. Осигуряването на добра осветеност често не може да има парично измерение, защото от това може да зависи здравето, дори и човешки живот. Осветеността се отразява и върху работоспособността и производителността на хората. Въпреки това, когато се планира инвестиция, винаги възниква въпросът за нейната възвръщаемост. С особено сила това важи за по-големи обекти, при които монтирането на повече на брой сензори представлява немалък разход. Но при тях също така и сметките за електроенергия са още по-впечатляващи. Възвръщаемостта на инвестицията интересува и хората, които умеят да си правят сметката, дори когато става дума за домашно осветление с няколко осветителни тела и сензор.

За всеки по-голям обект осветителната инсталация се проектира професионално с помощта на специализирани софтуерни продукти. Нещо повече – водещият немски производител STEINEL предлага на клиентите си цялостна система за компютърно проектиране на осветителни инсталации под наименованието STEINEL PROLog. Тя включва измервателен уред и софтуер за обработка на резултатите от измерванията. С уреда се измерва прецизно и през цялото денонощие осветеността във всяко помещение поотделно. Така се събира необходимата изходна информация за оптимално проектиране на осветителната система.

Когато се цели прецизно, оптимално функциониране на голяма осветителната система, типови решения няма. Рядко може да се намерят сравнителни данни, които да позволяват достоверен извод за реализираната икономия на електроенергия и оттук –за периода, за който направената инвестиция ще се изплати.

Затова преценихме, че си заслужава да огласим публикувани от STEINEL данни за възвращаемостта на инвестицията в един конкретен обект – триетажен подземен гараж с площ на всеки етаж 1960 m² или обща площ 5880 m². Височината на етажите е 2,8 m.

Осветлението на подземния гараж в режим 24 часа от денонощието е осигурено от 84 стенни осветителни тела с обща мощност 49 kW. Управлението на осветителната инсталация се извършва от инфрачервени сензори IS 3360. На всеки етаж са монтирани по 7 сензора или общият им брой е 21.

3

Понеже цените на електроенергията и труда в Германия и България се различават значително, пропускаме подробните междинни сметки и стигаме до крайния резултат. Благодарение на „интелигентното“ управление при така изпълнената осветителна инсталация е постигната 62% икономия на електроенергия. Крайният и най-съществен резултат е, че направената за покупка и монтиране на сензорите за движение инвестиция се изплаща за 4,6 месеца. След това икономията на електроенергия се отнася към перото чиста печалба.

Няколко думи за сензора IS 3360. Това е инфрачервен сензор с обхват 360°. Предназначен е за монтиране на тавана на височина между 2,5 и 4,0 m. Освен във вътрешността на сградата, този сензор с успех може да се използва и навън. Характерно за него е големият обхват на действие – общо до 40 m диаметър. Така с един сензор може да се контролира голяма площ, което води до значително намаляване на броя на необходимите сензори при по-големи осветени площи. Поради това сензорът е особено подходящ за използване при високи и с голяма площ обекти, каквито са големите подземни гаражи.

Обхватът му може да се регулира чрез поставяне на бленди. Прагът му на задействане спрямо общата осветеност може да бъде настройван в обхвата 2–2000 lx, а продължителността на светене е между 5 s и 15 min. Сензорът има режим на настройване, чрез който той се самообучава, като запаметява нивото на общата осветеност. Сензорът може да управлява осветителни тела със сумарна мощност до 2000 W (с нажежаема жичка).

 

За повече информация и покупки ползвайте сайта на фирма „Ташев-Галвинг“.


Фирма “Ташев-Галвинг” ООД е основана през 1994 г. с основна дейност търговия със строителни материали, метали, дребна железария, електроинструменти и машини, ръчни инструменти, крепежни елементи, ВиК и др.

Магазините на “Ташев-Галвинг” ООД в София и Ямбол са разположени на обща площ 9000 m2, като в тях се предлагат над 60 000 артикула – професионална техника, ръчни и електроинструменти и машини, помпи, заваръчна техника, сензори и сензорни лампи, водопроводна и санитарна арматура, крепежни елементи, уплътнители и много други, както и оригинални резервни части за тях. Освен това, фирмата предлага и множество материали за строителството и реновирането на сгради – стоманени профили, армировъчни пръти, ламарина, тръби и фитинги за ВиК инсталации, елементи за въздуховоди и климатични инсталации и т.н.

Електронен магазин
на Ташев-Галвинг ООД

Facebook страница
на Ташев-Галвинг ООД

към началото