Още статии за Ташев-Галвинг ООД

Ташев-Галвинг представя водните помпи City Pumps

Pompi1

И друг път е ставало дума в списанието ни, че зад огромната номенклатура от продукти, които предлага „Ташев-Галвинг“ (от които 48 000 – 50 000 са достъпни и чрез новия електронен магазин на фирмата) стои внушителна група от производители със световна репутация. Това е един от секретите за успеха на фирмата, включително и в условията на неотминаващата страната ни криза, която, за съжаление, все повече се очертава като характерно национално явление. Известно е умението на г-н Христофор Ташев да подбира производители, които са по-тясно специализирани, но за сметка на това са лидери в своята област. Характерно за днешния глобализиран световен пазар е, че висококачествените продукти на такива фирми често се продават под наложилата се марка на компании със световен обхват и огромна търговска мрежа. В резултат на тази успешна политика към момента „Ташев-Галвинг“ предлага продуктите на над 40 реномирани световни марки, от които на 14 е официален, а на други 28 – директен вносител.

Сега имаме възможността да представим поредната от тях – на италианската фирма City Pumps, чиято специализация е производството на помпи за водоснабдяване и отводняване за битови, индустриални и селскостопански нужди. Фирмата е завоювала силни позиции на европейския и световния пазар, както продукцията й се продава в над 50 държави. Нейните помпи се отличават с високото си качество и експлоатационна дълготрайност. Това се дължи на използването на устойчиви на корозия и износване материали като неръждаема стомана, месинг, специални технополимери, алуминий и др., както и на своевременното внедряване на последните новости в областта на електродвигателите и системите за тяхното управление. Новите си продукти италианската компания създава в сътрудничество с водещи световни изследователски и развойни центрове и производители.

За удобство на клиентите си „Ташев-Галвинг“ e издала каталог в обем 47 страници с подробно описание на областите на приложение и техническите характеристики, включително напорните характеристики за всяка водна помпа.

Ние ще го разлистим, доколкото това е възможно, в една статия, като ще представим отделните видове и групи помпи, както и някои конкретни модели. Понеже водните помпи имат широко приложение, особено за живеещите извън централната градска част, за хората с вилни имоти и собствени градини, неизбежно за занимаващите се с растениевъдство и животновъдство, като не пропускаме и многобройните индустриални приложения, всеки, който се интересува, може да намери подробна информация за характеристиките на всяка от тях в електронния магазин на „Ташев-Галвинг“.

Водните помпи на City Pumps се делят на няколко основни групи:

» Периферни помпи

» Центробежни помпи:

› Едностъпални

› Дву- и многостъпални

» Самозасмукващи центробежни помпи

» Помпи с управление на налягането

» Хидрофорни системи

» Потопяеми дренажни помпи.

Освен това се предлага широк набор от допълващи инсталацията елементи като филтри, резервоари за хидрофори, поплавъци за потопяеми помпи, резервни турбини и др.

Периферни водни помпи

6

Наименованието на този вид помпи произлиза от специфичната конструкция на помпения агрегат, при който засмукването и изтласкването на водата през нагнетателния щуцер става в резултат на интензивно вихрообразуване в специално оформени канали в корпуса на помпата и лопатъчните канали по периферията на работното колело. Поради тази особеност тези помпи биват наричани още и вихрови.

Предимствата им са ниската цена, постигането на високо налягане на водния стълб с едно работно колело, малката големина и тегло. Същевременно те имат ниска енергийна ефективност (к.п.д., отношението на хидравличната мощност на изхода на помпата към електрическата мощност на входа на двигателя), по-шумни са, налягането на водата силно намалява при нарастване на дебита, при малки дебити и високо налягане консумират най-много електрическа мощност. Тези помпи са силно чувствителни към наличието на твърди примеси във водата, поради което се препоръчва използването им само за изпомпване на чиста вода. Максималната дълбочина на засмукване е 8 m.

Предлагат се три модела – IP, IQ и IDA. Тялото на помпата на последния модел е изработено от некорозиращи материали – месинг и технополимери, които я правят подходяща за индустриални приложения.

Помпите се монтират в затворени помещения или поне трябва да са защитени срещу метеорологични въздействия.

Центробежни помпи

Този вид помпи са най-масово използваните при смукателна дълбочина 5 – 7 m, която е лимитирана от величината на атмосферното налягане и възникването на явлението кавитация в смукателния тръбопровод. Движението на водата се осъществява от въртящото се работно колело (турбина) с дъговидно извити лопатки. В централната си част то засмуква течността, след което лопатките я изтласкват радиално – от центъра на колелото към периферията му. Този вид помпи са сравнително евтини, лесни за експлоатация и регулиране, могат да транспортират и течности съдържащи известно количество твърди частици. Характерно за тях, е че за да засмучат течността при пускане на помпата, работното колело трябва да бъде потопено в нея. За да не се изпразва помпата при спиране, в тръбопровода се монтира възвратен клапан.

В зависимост от височината, на която се изпомпва водата, се използват едностъпални, двустъпални или многостъпални помпи. Всяко стъпало се реализира с второ, трето и т.н. работни колела, като всяко подава водния поток към следващото.

Едностъпални центробежни помпи

Групата на едностъпалните центробежни помпи обхваща моделите IC, IC-SS, ICn, ICH. Моделът ICB включва двустъпални помпи, а MSG – многостъпални. Всеки от моделите на City Pumps включва по няколко модификации.

Отделните модели се различават по материалите, от които е изработена помпата, по дебита, напорната височина и други характеристики. Така например при модела IC-SS и неговите модификации помпата (вал на двигателя, колело и тяло) са изработени от неръждаема стомана, което я прави подходяща не само за домакинска употреба, но й отваря вратите за индустриални и селскостопански приложения. Моделът ICn пък е предназначен за приложения, изискващи голяма здравина и надеждност. Моделът ICH е особено подходящ за изпомпване на вода от езера, реки, кладенци и други приложения, при които се изисква голям дебит при нисък и среден напор.

Дву- и многостъпални центробежни помпи

Двустъпалните помпи ICB осигуряват височина на водния стълб 45 – 68 m в зависимост от модификацията, както и от дебита на водния поток. Многостъпалните помпи от серията MSG и MS освен с височината на водния напор, постигнат при малка мощност на електродвигателя и съответно с малък разход на електроенергия, се отличава още с почти безшумната си работа.

Ще споменем още помпите от серията K, които са предназначени за повишаване на налягането във водопроводни мрежи, за напоителни и противопожарни системи, за различни промишлени, селскостопански и с обществен характер приложения. Пригодени са за стабилна продължителна работа при тежък режим.

Самозасмукващи помпи

Тази група центробежни помпи се отличават със силно улесненото обезвъздушаване и безпроблемна работа дори при наличието на въздух в изпомпваната течност. Това се дължи на конструкцията им, която обединява водоструйна помпа (ежектор) с центробежна помпа.

Те се характеризират също с висок напор, помпите са мощни и компактни. Особено подходящи са за автоматично разпределяне на вода в малки и средно големи резервоари, за напояване на малки и средно големи градински площи, за изпомпване на вода от водоеми при дълбочина до 9 m.

Групата включва помпите JS, JSE и JET-SS. Така например моделът JSE има модификации с напорно налягане около 80 m и дебит до около 160 l/min. Тялото на помпата и вала на двигателя при модела JET-SS са изработени от неръждаема стомана, а колелото и ежекторът са от технополимер, което прави помпата подходяща за питейна вода.

Помпи с управление на налягането

Тези помпи (PC/IP) представляват особен интерес, защото позволяват автоматично регулиране – включване и изключване в зависимост от налягането във водопроводната мрежа, т.е. от наличието на консумация. На практика те са комбинация между периферна или центробежна помпа и управляващ я пресостат.

Помпите са предназначени основно за употреба в бита, като в редица случаи успешно заместват по-скъпите и по-обемисти хидрофорни системи. Наличието на пресостат позволява поддържане на постоянно налягане на водата в мрежата, както и предпазва помпата, като не допуска включването й при липса на вода.

Тези помпи се използват успешно за автоматизирано напояване на цветни, зеленчукови и други градини, за водоснабдяване на малки еднофамилни жилищни и вилни постройки, както и за производствени дейности. Много подходящи са за изпомпване на водата от подземни резервоари, в които се събират подпочвените води от дренажа около сградата, когато не може да бъдат отвеждани в канализацията.

За правилното функциониране на системата не бива да има консуматор на височина повече от 15 m над нивото, на което се намира помпата.

3

Хидрофорни уредби

Хидрофорните уредби са класическото и най-добро решение за автоматизирано управление на помпата в зависимост от консумацията на вода. Те са подходящото решение за захранване на напоителни инсталации и най-вече за водоснабдяване на жилищни и вилни сгради, на различни стопански обекти, където е необходимо осигуряване на непрекъснат поток вода при цикличен работен режим на помпата. Освен това хидрофорната уредба изглажда неминуемите тласъци на водната струя при пускане и спиране на помпата.

Хидрофорната уредба включва самият хидрофор, представляващ херметично затворен метален цилиндър, свързан към нагнетателния тръбопровод на помпата, самата помпа и механичен пресостат, който я включва и изключва в зависимост от налягането, на което е настроен. Хидрофорът представлява метален съд за високо налягане, изработен от стоманена ламарина. Най-често се използват конструкции с еластична мембрана (гума), която отделя пространството, запълнено с вода, от въздушното пространство.

4

Работейки, помпата подава в тръбопровода вода с определено налягане, което започва да се повишава, когато количеството вода, което се черпи, стане по-малко от дебита на помпата или черпенето на вода престане. Помпата продължава да работи още известно време, при което като обемът на водата в цилиндъра нараства, тя от своя страна издува мембраната и сгъстява въздуха, който се намира от другата ù страна. При достигане на зададеното налягане на въздуха пресостатът изключва помпата и водата във водопровода остава под налягането на сгъстения въздух. При отваряне на кран водата потича първоначално под въздействие на това налягане. По тази причина колкото обемът на резервоара е по-голям, толкова по-плавно ще работи системата и по-рядко ще се включва помпата. При достигане на долната граница на зададеното на пресостата налягане той включва помпата и тя започва да подава вода в системата. Така този процес се управлява автоматично, а сгъстеният въздух изпълнява и ролята на „амортисьор“, който смекчава водните удари в тръбопровода.

Предлаганите хидрофори на City Pumps са два модела – със сферичен (например 24SP/IP500M) или цилиндричен разширителен съд (например 24CY/IP500M). Всеки от моделите се предлага в няколко разновидности според вида на помпата – периферна или многостъпална центробежна. Освен това при моделите с цилиндричен разширителен съд може да се избере и техния обем – с 24 l или 60 l.

Потопяеми дренажни помпи

Най-многочислена е групата на потопяемите дренажни помпи. У нас се предлагат моделите – SPEED, SPPED MOP, SPEED FORTEX, F1, PLURI II, DRENO, SECUTITY, COBRA, RANGER, RANGER SS, RANGER MC, RANGER MC SS, PATROL 45 и PATROL 50-70.

Тези помпи имат водоплътна конструкция и работят потопени при дълбочина от 3 до 10 m (в зависимост от модела) в кладенци, басейни, декоративни езера, резервоари за вода, дренажни ями и др. Много често се използват за отводняване на помещения, като има и модел (SPEED MOP), с който може да се отводни помещение до достигане на само 2 mm дебелина на остатъчния слой вода. С изключение на този модел, останалите имат поплавък, който изключва електродвигателя при спадане на нивото на водата под зададена критична стойност.

Важен фактор при избора на потопяема помпа е възможността й да работи със замърсени с твърди примеси, включително съдържащи абразивни частици, води. Има помпи (SPEED), пригодени да работят само с чиста без абразивни примеси вода, други пък са способни да изпомпват води със съдържание на пясък до 50 g/m³ (PLURI II).

5

Широк е диапазонът и по отношение на допустимата едрина на твърдите примеси във водата – от Ø5-10 до Ø70 (PATROL 50-70). Това означава, че освен чисти води (за водоснабдяване и поливане), за отводняване на води с минимално съдържание на твърди примеси, има и помпи, специално проектирани за изпомпване на силно замърсени отпадни и канализационни води. В зависимост от предназначението – битово, обществено, индустриално, от степента и вида на замърсяването, от химическата агресивност на водите, основните компоненти на помпите (вал на двигателя, работно колело и тяло) се изработват от различни материали – чугун, неръждаема стомана, технополимери.

За допълнителна информация и поръчки посетете електронния магазин на „Ташев-Галвинг“.


Фирма “Ташев-Галвинг” ООД е основана през 1994 г. с основна дейност търговия със строителни материали, метали, дребна железария, електроинструменти и машини, ръчни инструменти, крепежни елементи, ВиК и др.

Магазините на “Ташев-Галвинг” ООД в София и Ямбол са разположени на обща площ 9000 m2, като в тях се предлагат над 60 000 артикула – професионална техника, ръчни и електроинструменти и машини, помпи, заваръчна техника, сензори и сензорни лампи, водопроводна и санитарна арматура, крепежни елементи, уплътнители и много други, както и оригинални резервни части за тях. Освен това, фирмата предлага и множество материали за строителството и реновирането на сгради – стоманени профили, армировъчни пръти, ламарина, тръби и фитинги за ВиК инсталации, елементи за въздуховоди и климатични инсталации и т.н.

Електронен магазин
на Ташев-Галвинг ООД

Facebook страница
на Ташев-Галвинг ООД

към началото