Още статии за Ташев-Галвинг ООД

Автомобилни акумулаторни батерии на Bosch

Batterie1

По дълголетна традиция името на немския гигант Bosch у нас най-често се асоциира с ръчните електроинструменти и машини. Това е разбираемо, защото те попадат директно и многократно в ръцете на многобройна армия от професионални и домашни майстори. В действителност обаче спектърът на изследователската, развойната и производствената дейност на компанията е много по-обширен, нещо което може да се проследи и в годишния доклад за дейността й през 2012 г. Така например Bosch е световен лидер в производството и доставката на най-иновативни и качествени компоненти за автомобилната индустрия – за двигатели, автоматични скоростни кутии и спирачни системи, за електроинсталацията и системите за повишаване на безопасността на движение, стигащи вече до напълно автоматизирано управление на превозното средство и др. Компанията е водеща в разработката на задвижващи агрегати за хибридни и електроавтомобили, лидер е в производството на автосервизна техника и диагностична апаратура. Това формира огромен пазар, поради което направлението „Автомобилни технологии“ е доминиращо в цялостната производствена дейност на немския гигант. На масовия автопазар марката Bosch се свързва най-често с високотехнологични продукти, необходимост за всеки автомобил и подлежащи на периодична подмяна аксесоари – чистачки, въздушни и маслени филтри, запалителни свещи и индукционни бобини, горивоподкачващи помпи, ремъци, осветителна техника, ламбда-сонди, акумулаторни батерии и много други.

Всичко това обяснява също, защо в търговските центрове на „Киров“ АД в по-големите градове на страната, наред с пълната гама електроинструменти, все по-голям дял намира и техниката за оборудване на автосервизи, включително най-модерна диагностична апаратура на Bosch, както и много други продукти на немския гигант, предназначени за леки и товарни автомобили, за мотоциклети и други превозни средства, лодки, каравани и т.н.

В тази статия фокусираме вниманието си върху оловно-киселинните, основно автомобилни акумулаторни батерии на Bosch – област, в която компанията също е безспорен световен лидер. Според класацията на читателите си авторитетното автомобилно списание Auto Motor und Sport поставя марката Bosch на първо място в категорията „Акумулаторни батерии“ за 2010 г. За 2012 г. заедно с читателите и на Auto Bild отново поставят марката Bosch на върха за най-предпочитаните от тях автомобилни батерии. Класацията на Auto Motor und Sport за 2013 г. за пореден път поставя Bosch като най-предпочитаната марка.

Акумулаторната батерия е жизненоважна за всяко превозно средство, защото тя е източникът на необходимия за стартиране на двигателя електрически ток. И най-съвършеният и скъп автомобил остава неподвижен и безжизнен, когато батерията му изневери. А тя, както всеки автомобилист лично е изпитал на гърба си особено през близкото минало, рано или късно ще го стори било поради занемарена поддръжка, било поради изтичане на определения й експлоатационен срок. Акумулаторната батерия отказва да завърти стартера най-често през студените зимни месеци, когато ниските температури поставят нея и двигателя на екстремно изпитание.

В днешно време това се случва значително по-рядко, защото качествените съвременни оловно-киселинни акумулаторни батерии много силно се отличават от своите предшественици, чието начало води към далечната 1860 г. Най-често те изобщо не се нуждаят от поддръжка (доливане на дестилирана вода към електролита), в повечето случаи са напълно херметизирани, устойчиви са на вибрации и сътресения, имат многократно по-нисък саморазряд, сулфатизацията (окисляване и разрушаването на активната маса на плочите) в процеса на експлоатация е силно ограничена. В резултат на множество технологични и производствени усъвършенствания съвременните оловно-киселинни акумулаторни батерии издържат до 4–5 пъти повече цикли на зареждане и разреждане в сравнение с традиционните батерии, експлоатационната им дълготрайност е значително удължена, силно е снижен процентът на дефектите, проявили се в гаранционния период и след него.

Междувременно обаче натоварването, на което е подложена акумулаторната батерия на автомобила, многократно нарасна през последните десетина години, значително се увеличиха и изискванията към нея. От батерията вече не се очаква единствено да осигурява електрически ток със сила и продължителност, необходими, за да може стартерът да запалва двигателя и при ниски температури. Съвременните автомобили са обзаведени, някои дори прекомерно, със системи и всевъзможни устройства, които са значителен консуматор на електрическа енергия (често с обща инсталирана мощност над 4500 W). Дори когато двигателят работи на празен ход, произведеният от алтернатора електрически ток не е достатъчен да захрани всички консуматори. А когато не работи, цялото електрозахранване е от батерията. Изискването превозните средства да се движат целогодишно с включени къси светлини през цялото денонощие, в съчетание с километричните понякога задръствания, също затруднява алтернатора да поддържа батерията в заредено състояние. Работата й допълнително се утежнява при стартиране на студения двигател през зимата.

Най-високи изисквания към качествата на акумулаторната батерия поставят все по-често прилаганите в най-новите модели автомобили системи, известни като „стоп-старт“, които при спиране на автомобила, дори и докато все още се движи по инерция, автоматично изключват двигателя – например при спиране поради червен сигнал на светофара. При отпускане на спирачния педал или задействане на съединителя (при механична скоростна кутия) за потегляне, двигателят автоматично се запалва. Така се икономисва гориво и се намалява замърсяването на въздуха – средно с около 8% и за двете величини, като в реалните градски условия тази стойност е още по-голяма. При силно натовареното градско движение това изисква многократно стартиране на двигателя, което от своя страна поставя изключително високи изисквания към акумулаторната батерия. Изисквания, които се удовлетворяват от подходящо подбраната акумулаторна батерия на Bosch.

Компанията произвежда четири основни групи оловно-киселинни акумулаторни батерии – за леки автомобили (серия S), камиони и автобуси (серия Т), мотоциклети (серия М), други превозни средства (серия L) – лодки, каравани, кемпери, за съхраняване на добитата от слънчеви панели електроенергия и др. Всяка серия съдържа по няколко модела, което позволява избора на най-подходящата (като качества и цена) акумулаторна батерия според вида на превозното средство и неговата експлоатация.

 

Автомобилни акумулаторни батерии

Batterie2

Серията обхваща моделите S3, S4, S5 и S6. Акумулаторните батерии S3, S4 и S5 се произвеждат по патентованата технология Power Frame. Най-характерно за нея е уникалната щанцована решетка на положителните плочи, която способства за по-доброто и устойчиво задържане на активната маса (оловен диоксид PbO2), значително подобреният електрическият контакт между нея и решетката, осигурява се оптималното протичане на електрическия ток при минимално съпротивление и т.н. В резултат на това се ограничава силно характерното за обикновените оловно-киселинни батерии набъбване на плочите и поява на силно изразена по краищата им корозия. Това може да причини повреда на сепараторите и поява на контакт (късо съединение) между положителни и отрицателни плочи. Новата, произведена чрез щанцоване от специална оловна сплав, решетка има не само по-голяма механична устойчивост, но се избягват и характерните за класическата производствена технология остатъчни деформации. Акумулаторните батерии се отличават и с ред други усъвършенствания, като използването на специални сепаратори, пропускащи свободно обмена на йони между всяка двойка плочи и позволяващи черпенето на ток с по-голяма сила, без това да причини огъване на плочите и изпадане на активна маса. Това от своя страна също допринася съществено за увеличаване на експлоатационната дълготрайност на батерията.

Прилага се специална технология за заваряване на плочите към токоотвеждащите гребени (в близост до средата, а не в краищата на плочите), благодарение на което се предотвратява загубата на мощност поради лош електрически контакт.

3

Batterie6

Специално оформената вътрешна страна на капака осигурява плътността на батерията и връща обратно отделящите се от електролита водни пари след кондензирането им. Поради това батериите не се нуждаят от обслужване (периодична проверка на нивото на електролита и при необходимост доливане на дестилирана вода) през целия си експлоатационен период. Отпадането на това задължение несъмнено се отразява благоприятно за удължаване на живота на батерията, защото, както се знае, пониженото ниво на електролита, причинява бърза сулфатизация на плочите и бракуване на батерията. Освен това неизбежното при старите акумулаторни батерии протичане на електролит често причинява корозия на купето и други метални части, нанася и други щети.

В резултат на прилагането на иновативни технологии и множество усъвършенствания, на използваните материали и на стриктния контрол на качеството акумулаторните батерии от серията S се отличават със значително по-голяма дълготрайност и експлоатационна сигурност, осигуряват ток с по-голяма сила и продължителност при стартиране на студен двигател, не се нуждаят от обслужване. Те се продават в заредено състояние и са годни за използване веднага след монтирането им.

Батериите S3, S4 и S5 могат да работят с 85–97% от предлаганите на световния пазар автомобили, европейско и азиатско производство. В сравнение с обикновените оловно-киселинни батерии те притежават по-голяма мощност при студено стартиране и значително по-голяма експлоатационна дълготрайност.

В тази серия се предлагат четири модела, всеки от които е съобразен с изискванията за обособен клас автомобили.

4

Серия S3

Тези акумулаторни батерии са най-евтини, създадени са да работят на по-малки, както и със стари автомобили. Те са разчетени предимно като източник на енергия за стартиране на двигателя, защото по принцип тези автомобили имат скромно оборудване, изискващо минимално захранване от батерията.

 

Серия S4

Батериите S4 са подходящи за всички класове автомобили и са пригодени за работа с около 97% от произвежданите в света автомобили. Осигуряват сигурно стартиране на двигателя през зимата, както и електроенергията, необходима за функционирането на различните системи на автомобилите от средния клас.

Осигуряват с около 10% по-висока мощност при студено стартиране и 20% по-голяма експлоатационна продължителност.

 

Серия S5

Батериите от серията S5 с технология Silver Plus осигуряват с около 30% по-висока мощност при студено стартиране и също толкова по-голяма експлоатационна продължителност. Имат минимално саморазреждане, както и много добра защита срещу късо съединение.

Характерно за част от тази серия е използването на технологията EFB (Enhanced Flooded Battery), благодарение на която е повишена значително енергийната плътност на батерията, осигурено е допълнително укрепване на активната маса върху решетката на плочите чрез поставяне на специална полиестерна тъкан между тях и сепараторите.

В резултат на тези и други подобрения акумулаторните батерии от серията S5 осигуряват гарантирано запалване на двигателя при екстремно ниски температури, позволяват над два пъти повече цикли на разреждане и зареждане спрямо традиционните оловно-киселинни батерии, съхраняват достатъчно голям електрически заряд, необходим за захранване на стартера на автомобили, чийто двигател работи в режим на често изключване и включване („стоп-старт“ режим). Тези батерии са правилният избор за автомобили от по-висок клас, които изобилстват със захранвани с електричество прибори и системи.

 

Серия S6

Тези акумулаторни батерии са създадени с оглед най-високите изисквания за осигуряване захранването на системите, повишаващи комфорта и сигурността при автомобилите от висок клас. Използването им се препоръчва и при автомобилите от средния клас, чиято обща инсталирана мощност надхвърля 3500 W. Те са необходимост за автомобилите с множество потребяващи електричество прибори и абсолютна необходимост при автомобилите със „стоп-старт“ системи, съчетани с обратно връщане към батерията на електроенергия, получена при спиране на автомобила (рекуперация). Батериите S6 са особено подходящи за експлоатация в условията на натоварен градски трафик, при движение с множество спирания, когато алтернаторът не е в състояние да покрива потреблението на всички електрически системи в автомобила при работа на двигателя на празен ход или когато е изключен.

При тези батерии е използвана най-модерната и ефикасна към момента технология AGM (Absorbent Glass Mat), при която електролитът е изцяло свързан в сепараторите, произведени от специален микростъкловлакнест материал. Те изпълват плътно пространството между всеки две съседни плочи. Това предотвратява неблагоприятното за функционирането на акумулаторната батерия разслояване на електролита. Високото налягане при пресоване на пакетите с плочи силно ограничава загубата на активната маса.

Батериите S6 издържат до около четири пъти по-голям брой цикли на разреждане и зареждане в сравнение с обикновените оловно-киселинни батерии и имат около три пъти по-продължителна експлоатационната годност от тях. Тези батерии не само не се нуждаят от поддръжка, но са напълно осигурени срещу протичане на електролит дори и при тяхното обръщане.

 

Акумулаторни батерии за мотоциклети

Batterie7

Към момента Bosch предлага две серии такива акумулатори. При серията M6 е използвана технологията AGM с вече описаните характерни предимства. Акумулаторните батерии притежават отлична стартова мощност и достатъчен енергиен резерв, когато потрябва. Имат много малко саморазреждане, както и около 20% по-голяма експлоатационна дълготрайност в сравнение с обикновените оловно-киселинни акумулаторни батерии. Те са устойчиви на вибрации и обръщане, подсигурени са срещу изтичане на електролит. Не се нуждаят от обслужване.

Серията M4 е в по-ниския ценови клас. Независимо от това батериите осигуряват достатъчен електрически заряд за сигурното стартиране на двигателя при неблагоприятни температурни условия. Те изискват минимално поддържане.

Батериите на Bosch са подходящи за над 80% от произвежданите в света мотоциклети, скутери и мотопеди.

 

Акумулаторни батерии за камиони

Батериите от серията T са специално произведени с оглед изключително високите изисквания, които поставя стартирането на мощни двигатели, високото потребление на електроенергия за различни уреди, инсталации, подемни и други съоръжения. Характерно за условията на експлоатация на тези акумулаторни батерии са и по-продължителните понякога престои.

Всички батерии от тази серия са необслужваеми, като само при Т3 е възможно евентуално доливане на дестилирана вода. Също така моделите Т4 Heavy Duty и Т5 Heavy Duty Extra може да бъдат монтирани и в кабината на камиона. И трите модела са устойчиви на вибрации, като отново Т4 Heavy Duty и Т5 Heavy Duty Extra са около 10 пъти по-устойчиви в сравнение с обикновените стартерни батерии. Стартовата мощност на Т4 Heavy Duty е с 20% по-висока от мощността на Т3, а на Т5 Heavy Duty Extra – с 30%. Със същия процент е по-голяма и тяхната експлоатационна дълготрайност. Батериите Т4 Heavy Duty имат 3 пъти по-голяма циклична устойчивост, а Т5 Heavy Duty Extra – 4 пъти.

Серия Т3 е в най-ниския ценови клас, като същевременно осигурява необходимата електрическа мощност за сигурното запалване на двигателя. Батериите се отличават още със значително по-голяма експлоатационна дълготрайност в сравнение с обикновените оловно-киселинни батерии, като цикличната им устойчивост надвишава EN стандарта.

Серията Т4 Heavy Duty са акумулаторни батерии с технологията Silver, подходящи за камиони с повече електроуреди, които изискват стабилно захранване и когато двигателят не работи. Те са също така добре пригодени за работа в режим на често редуващи се цикли на зареждане и разреждане.

Батериите от серията Т5 Heavy Duty Extra представляват най-високото ниво в тази група. Те са в състояние да захранват продължително уреди с голяма обща консумация на електроенергия. Те са най-доброто решение за камиони със спална кабина, с подемно съоръжение, както и за туристически автобуси.

Batterie8

Акумулаторни батерии за лодки, каравани, кемпери и др.

Bosch предлага серия акумулаторни батерии (L), специално разработени за специфичните условия на експлоатация, характерни за плавателни съдове, каравани и друго оборудване, предназначено за пребиваване сред природата и далеч от електроснабдителната мрежа. Свикналият с множеството технически удобства човек не може да се откаже от електрическо осветление, телевизор, климатизация и други благини, за които е необходим автономен източник на електроенергия. С две думи използваните акумулаторни батерии, освен за стартерни цели, трябва бъдат в състояние продължително време да захранват и редица електроуреди.

Докато L3 Starter е батерия, предназначена основно за стартиране на двигатели с вътрешно горене, то L5 Deep Cycle и L6 Deep Cycle AGM са изключително подходящи за продължително захранване на електроуреди. И двата модела се отличават с много нисък саморазряд, което ги прави подходящи за сезонно използване. Те са и в максимална степен обезопасени.

При модела L6 Deep Cycle AGM е приложена описаната вече технология AGM (Absorbent Glass Mat), което поставя тези батерии на най-високото място в класацията по издръжливост на циклично натоварване – 600–700 цикъла на зареждане и разреждане. По този показател те надвишават 5–6 пъти възможностите на обикновените оловно-киселинни акумулаторни батерии. Освен това се зареждат за по-кратко време, имат и по-висока устойчивост на сътресения. Те са еднакво подходящи за стартиране на двигателя и захранване на електроуредите.

За допълнителна информация и покупки посетете електронния магазин на „Ташев-Галвинг“ ООД


Фирма “Ташев-Галвинг” ООД е основана през 1994 г. с основна дейност търговия със строителни материали, метали, дребна железария, електроинструменти и машини, ръчни инструменти, крепежни елементи, ВиК и др.

Магазините на “Ташев-Галвинг” ООД в София и Ямбол са разположени на обща площ 9000 m2, като в тях се предлагат над 60 000 артикула – професионална техника, ръчни и електроинструменти и машини, помпи, заваръчна техника, сензори и сензорни лампи, водопроводна и санитарна арматура, крепежни елементи, уплътнители и много други, както и оригинални резервни части за тях. Освен това, фирмата предлага и множество материали за строителството и реновирането на сгради – стоманени профили, армировъчни пръти, ламарина, тръби и фитинги за ВиК инсталации, елементи за въздуховоди и климатични инсталации и т.н.

Електронен магазин
на Ташев-Галвинг ООД

Facebook страница
на Ташев-Галвинг ООД

към началото