Още статии за Ташев-Галвинг ООД

Електронни плашила за гризачи

Откак свят светува хората търсят начини да се отърват от една напаст – нашествието на мишки и плъхове. Тези бързо размножаващи се гризачи са изключително приспособими и на практика се оказват неизтребими. Тяхното присъствие е нетърпимо, те са и преносители на болести, а за селските стопани, които съхраняват хлебно или фуражно зърно, може да се окажат и разоряваща напаст. Положението се влошава още повече наесен, когато пълчища полски мишки и съсели се промъкват във вилните и жилищни постройки, за да търсят уют и допълнителни източници на храна извън тези, които са успели сами да складират за зимните дни.

Борбата срещу тези крайно нежелани посетители хората водят от векове, опитомявайки дивата котка и превръщайки я в домашно животно за лов на мишки, а породи кучета – мителшнауцер, цвергшнауцер, дори и йоркширкският териер са били селектирани за лов на плъхове. В по-модерните времена се използват различни капани и отрови. Тези методи също не са достатъчно ефективни, а и повечето хора биха се погнусили да трепят заловените мишки, още повече всяващите отвращение плъхове, нито пък да издирват по миризмата отровените животни.

С времето гризачите стават все по-приспособими и оцеляващи, а котките и споменатите кучета се превърнаха в глезени домашни любимци и постепенно позагубиха ловните си инстинкти и умения.

Ето защо през последните десетина години борбата с мишките и плъховете, както и с други нежелани нашественици, се води успешно и със средствата на електрониката – чрез прибори, излъчващи различен по сила ултразвук с променящ се честотен спектър. В повечето случаи той не се долавя от слуховия апарат на по-едрите животни, както и от човека, ала е непоносим за дребните, най-вече гризачи, и ги прогонва.

Този вид уреди – „електронни плашила“, не са новост и от години се продават по магазините. Повод за тази статия стана семейство съсели, които си харесаха тиха къща насред двор с няколко орехови дървета. Преди повече от година те се настаниха в пространството между дъсчената обшивка под керемидите и обшивката от тънък шперплат, правеща таванското помещение обитаемо и за хора. И не само че шумно трополят, но нямат и хигиенни навици. Вместо да ходят на двора, те ръсят изпражненията си, където им дойде. Съжителството с тези неканени гости стана нетърпимо и затова потърсихме спасение в електронно плашило.

Първо посетихме един от магазините на голяма верига от вида „Направи си сам“. На щанда открихме няколко кутийки, посмачкани и очевидно отваряни, с разхвърляни технически указания, нямаше и кой да даде смислена консултация. Не става. Влязохме в магазин на известна верига за електронни устройства и елементи. Услужливо ни предложиха прибор, при нова немски, ала… само на каталог и доставка по предварителна поръчка в неприемлив за нас срок.

Така стигнахме до магазините на „Ташев -Галвинг“, където в сектора за градината открихме пет модела на електронни устройства от интересуващия ни вид. Предложиха ни и в добавка и уред за прогонване на къртици и слепи кучета, а в случай, че и той не помага – механичен капан.

Това наложи да проучим внимателно техническите указания, за да изберем най-подходящото. Така събрахме опит, който си заслужава да се сподели, защото би бил полезен за читателите, изправени пред същите проблеми.

За съжаление тук нямаме възможност да споделим впечатленията си от ефективността на едно или друго устройство, защото ефектът от облъчването с високочестотни звукови вълни се проявява след известно време. Така че оценката си за резултатността на избрания от нас уред, ще добавим към статията, когато разполагаме със собствена преценка.

Описаните тук устройства са българско производство. Всяко от тях излъчва звукови вълни в различен честотен диапазон, поради което се различават и по вида на животните, за чието прогонване са предназначени. Някои прогонват също и различни нежелани насекоми, като паяци, мухи, комари и мравки, други пък са в състояние да прогонват и по-едри животни. Ултразвукът въздейства силно, до непоносимост, върху слуха и нервната система на дребните животни. Той им причинява силна болка, нарушава жизнените им функции и поражда силна паника. Гризачите престават да се хранят и размножават, а след известно време панически напускат помещенията, подлудени от електронното плашило. За да не могат гризачите да привикнат и така да се приспособят към звуковата атака, устройствата постоянно променят формата и честотата на излъчваните импулси.

Ефектът от действието на прибора се проявява след около 12–14 дни, а максималният настъпва след още около седмица. В този период гризачите стават силно разсеяни и невнимателни. Залагането на капани като допълнително средство за отърваване от тях има много висок ефект. Действието на плашилото има силно превантивно въздействие и в много голяма степен предпазва от проникване на новодошли гризачи.

Необходимо е да се има предвид, че ултразвукът не преминава през стените, поради което за всяко обособено помещение трябва да се постави отделен прибор. Ултразвукът също така се поглъща силно от меки предмети като тапицирани мебели, килими, завеси и др. Затова уредът не бива да се поставя върху меки подложки, зад завеси и меки мебели. В такива помещения се препоръчва поставяне и на втори уред. Звукът на повечето прибори не се долавя от човешкото ухо, но има и такива, за които това не важи. Не вреди на растенията, нито на битовите електронни уреди – нещо, което не може да се каже за домашните любимци хамстери и морските свинчета.

 

PR-220.6

Този прибор има три режима на работа, които се различават по честотния диапазон на излъчвания звук. Това позволява по-точна настройка в зависимост от животните, които трябва да бъдат прогонени. Той има най-широк обхват от животни, на които може да влияе – от паяци и мишки до кучета и лисици.

Режим I – излъчва в честотния диапазон 30–41 KHz. Подходящ е за прогонване на мишки, плъхове, паяци и др.

Режим II – излъчва в честотния диапазон 20–41 KHz. Използва се за прогонване на мишки, плъхове, паяци, прилепи, катерици, порове, невестулки, съсели, котки, кучета и др.

Режим III – излъчва в честотния диапазон 8–41 KHz. Въздейства на всички посочени дотук животни, като има най-силен ефект. Трябва да се има предвид, че долната граница на честотния спектър при този режим попада в чуваемия от човека звуков диапазон. Особено отчетливо се долавя периодичното пукане. По тази причина режим III се използва в помещения, в които няма постоянно човешко присъствие.

Уредът е подходящ за защита на помещения с площ до около 360 m². Потребяваната мощност е 9 W.

 

PR-220.4

Приборът е предназначен за прогонване на мишки, плъхове, прилепи, паяци, катерици, порове, лисици и др. Честотният диапазон на излъчвания звук е от 20 до 30 KHz. Подходящ е за защита на помещения с площ до 360 m². Консумираната мощност е 9 W.

1

 

PR-220.5

Уредът прогонва дребни гризачи, паяци, мухи, комари, мравки. Той също е пряк излъчвател на високочестотните сигнали, поради което трябва да се имат предвид посочените в началото на статията ограничения. Предназначен е за използване в помещения с площ до 50 m². Консумира 7 W електрическа мощност.

За разлика от двата предни модела, този и следващите са по-компактни и се включват директно (или с кабел) към електрически контакт.

 

PR-220.1

Този модел е предназначен за прогонване на дребни гризачи, като оказва въздействие и върху паяци, мравки, скорпиони, гущери и змии. Особеното при PR-220.1 и PR-220.1,2 е, че действието им се основава на промяна на електромагнитното поле около кабелите на домашната електроинсталация. По този начин цялата електропроводна мрежа се превръща в излъчвател, създаващ непоносима за вредителите електромагнитна среда. За да се осигури равномерно въздействие във всички помещения, се препоръчва приборът да бъде включен в контакт, намиращ се най-близо до разпределителното електротабло. В помещения, в които липсва мрежа от електрически проводници, уредът не действа.

Подходящ е за опазване от гризачи и други вредители на помещения с площ до около 100–120 m². Консумира електрическа мощност 7 W.

2

 

PR-220.1,2

3

Използва се срещу дребни гризачи, паяци и мравки. Работи посредством електроинсталацията и се свързва към нея възможно най-близо до разпределителното табло. Има собствен кабел с дължина около метър, което разширява възможностите за неговото свързване. Подходящ е за защита на помещения с площ 100–120 m² и консумира 7 W електрическа мощност.

 

Електронно плашило за подземни гризачи KR-7

Къртици и слепите кучета са не по-малка напаст от гризачите. Те тормозят немалко градинари, като унищожават цветята и други културни насаждения. Живеят в подземни лабиринти, които непрестанно прокопават на дълбочина около 20 cm под повърхността. Поради това зрението им е силно закърняло, което се компенсира със силно развита чувствителност към звукове и вибрации на почвата. Видимият на повърхността резултат от тяхната дейност са къртичините, оформени от изхвърлена при прокопаване на тунелите пръст. Сляпото куче е по-голям вредител, защото се храни с коренчета и луковици, докато къртиците се хранят предимно с насекоми и техните ларви, унищожават и вредните голи охлюви. При прокопаването на проходи обаче, къртицата може да причини унищожаване на корените или тяхното оголване, което води до същите последствия. Във всеки случай пораженията за градината не са малки, а ако се отглеждат картофи например, вероятността коренищата да бъдат обрани и картофите пренесени в подземен склад е голяма. Ето защо не са редки случаите, когато любители градинари са се отказвали от отглеждането на растения, поради неспособност да се справят с вредителите.

За борба с къртиците и слепите кучета също има ефикасно и същевременно хуманно решение – електронно устройство, което през интервали от около 30 s излъчва вибриращ звук с честота 300–400 Hz. Той плаши и прогонва подземните гризачи в обсег от 30–35 m, при което се предпазва площ от около 800 m². Уредът е напълно безвреден за хората, домашните животни и насекомите в почвата.

Той наподобява заострен в предния си край пластмасов цилиндър. Забива се в почвата на дълбочина около 3/4 от дължината му. Захранва се от три батерии R20, с които работи в продължение на 4–6 месеца.

Желателно е уредът да се постави в почвата след дълбоко прекопаване (оран) и около 2 седмици преди засаждане на културите. Ефектът от неговото действие се проявява след около 2–3 седмици, като зависи от броя на гризачите и вида на почвата.

 

Капан за къртици и слепи кучета

Когато нищо друго не помага и щетите са големи, понякога се налага и използването на класическото средство за борба с гризачите – капан. Показаният на снимката е предназначен за поставяне в предварително частично разкрит проход на подземния вредител.

За допълнителна информация и покупки посетете електронния магазин на „Ташев-Галвинг”.

4


Фирма “Ташев-Галвинг” ООД е основана през 1994 г. с основна дейност търговия със строителни материали, метали, дребна железария, електроинструменти и машини, ръчни инструменти, крепежни елементи, ВиК и др.

Магазините на “Ташев-Галвинг” ООД в София и Ямбол са разположени на обща площ 9000 m2, като в тях се предлагат над 60 000 артикула – професионална техника, ръчни и електроинструменти и машини, помпи, заваръчна техника, сензори и сензорни лампи, водопроводна и санитарна арматура, крепежни елементи, уплътнители и много други, както и оригинални резервни части за тях. Освен това, фирмата предлага и множество материали за строителството и реновирането на сгради – стоманени профили, армировъчни пръти, ламарина, тръби и фитинги за ВиК инсталации, елементи за въздуховоди и климатични инсталации и т.н.

Електронен магазин
на Ташев-Галвинг ООД

Facebook страница
на Ташев-Галвинг ООД

към началото