В категории: 2014, Брой 1-2/2014, Дърводелство и обзавеждане, Инструменти, Облицовки и настилки, Сухо строителство

Акумулаторни отвертки Festool Duradrive за серийно завиване на винтове

Duradrive1

Последните няколко десетилетия наложиха сухото строителство като предпочитана технология при вътрешното изграждане на преградни стени в сградите за обществено ползване, хотели, офиси и др., при изграждане на предстенни обшивки, монтиране на окачени тавани, полагане на подови настилки и т.н. Това от своя страна наложи създаването на специализиран за това инструмент – електрическите отвертки за серийно завиване на винтове. С тях завиването на винтовете става максимално бързо, лесно и най-важното при повторяема, предварително зададена дълбочина на завиване. При крехките плочи на гипсова основа това е абсолютно задължително изискване, защото дори и само на един винт главата да стърчи с милиметър над повърхността на плочата, това ще наложи допълнително шпакловане на обширна площ, за да се получи равна повърхност. Обратно, прекомерното завиване на винта само с няколко оборота, ще причини потъване на главата на винта дълбоко под повърхността на крехката гипсова плоча (с дебелина 12,5 mm), което може да причини нейното разрушаване на това място.

Самопробиващите винтове, с които облицовъчните плочи се закрепват към металната носеща конструкция (при еднослойна обшивка), се завиват през около 250 mm един от друг. Това означава, че един монтажник ежедневно трябва да завива по няколко хиляди винта. При това с точност, която да гарантира, че главата на всеки от тях ще потъне до 1 mm под повърхността на плочата.

Очевидно това е задача само по възможностите на специализиран инструмент – електрическа отвертка с ограничител на дълбочината на завиване или още по-добре – с приставка за полуавтоматично подаване на закрепени върху пластмасова лента винтове.

Казаното дотук обяснява защо водещите в света производители на електроинструменти не пропускат да разработват и предлагат този вид машини. Обяснява също защо Festool също e включилa в разширената си продуктова програма два модела на акумулаторно захранвани отвертки за серийно завиване на винтове. Това са моделите от групата Duradrive – DWC 18-4500 Li 4,2 и DWC 18-2500 Li 4,2. Разликата между тях е в максималната честота на въртене. При модела DWC 18-4500 Li 4,2 тя е 4500 minˉ¹ (без натоварване), докато при DWC 18-2500 Li 4,2 е 2500 minˉ¹. Съответно на това двете машини имат различна големина на максималния въртящ момент. Моделът DWC 18-2500 Li 4,2 достига максимална големина на въртящия момент 7/18 Nm („меко“/„твърдо“, респективно завиване в дърво/метал). Тези стойности при модела DWC 18-4500 Li 4,2 са съответно 5/14 Nm.

2

Оттук произтича и вътрешната допълнителна специализация при двата модела. DWC 18-2500 Li 4,2 е по-подходящ за завиване на винтове с по-голям диаметър и дължина, при завиване в твърда дървесина, включително плочи от дървесни частици (ПДЧ), както и при дейности, които изискват прилагане на по-голям въртящ момент върху главата на винта. Тази машина може да се приеме и като по-универсален инструмент, който, освен основното приложение, за което са създадени и двата модела, може да се използва напълно успешно още за монтиране на външни обшивки на сгради, за леки покривни конструкции от вълнообразни листове с помощта на специални самопробиващи винтове с уплътняваща шайба и др.

По-високата честота на въртене при DWC 18-4500 Li 4,2 допринася за ускоряване на работата и повишаване на производителността на труда, основно при закрепване на облицовъчни плочи на гипсова основа.

И двете машини имат едностепен (едноскоростен) редуктор, като плавното регулиране на честотата на въртене става само чрез натискане на пусковия бутон. Електродвигателят е безчетков EC-TEC, какъвто е и при описаните в този брой електроинструменти на Festool от серията Qaudrive.

4

От решаващо значение за качеството на всяка електрическа отвертка за серийно завиване на винтове е точността, с която функционира механизмът за ограничаване на дълбочината на завиване. При двата модела изключването на въртенето на шпиндела при достигане на зададената дълбочина на завиване става по електронен път. От една страна така се гарантира високата точност и повторяемост при всяко завиване и от друга – високата износоустойчивост и голяма дълготрайност на механизма. При това се преустановява не само въртенето на шпиндела, но се изключва и електродвигателят. Така се пести електроенергия, а количеството на завитите с едно зареждане на батерията винтове нараства. Машините имат и работен режим (Auto), при който електродвигателят се включва при оказване на минимален натиск с бита върху главата на винта, без да е необходимо притискане на пусковия бутон. Дълбочината на завиване може да се задава с точност до 0,1 mm.

Всяка от машините Duradrive може да се използва по два начина – без или с приставката-магазин за полуавтоматично подаване на винтовете. При първия вариант се работи така, както и с обикновена електрическа отвертка за серийно завиване. В този случай всеки винт се придържа с ръка, докато битът го завърти и върхът му се вреже в плочата. Вече стана дума, че дълбочината на завиване се задава предварително, след което изключващият въртенето механизъм осигурява правилното завиване на винтовете.

Пълните възможности на машините обаче се изявяват само, когато работят с приставката магазин (AF 55- DWC) за полуавтоматично подаване на винтовете. Тя се нахлузва върху шийката на отвертката – на мястото на ограничаващата дълбочината на завиване втулка. Смяната е улеснена в максимална степен. Cъщо толкова лесно приставката се сваля за почистване от наслоената гипсова прах или за съхранение, когато машината не се използва. Винтовете с диаметър 3,9 mm и дължини 25, 35 или 45 mm (с едра или фина резба) се продават закрепени върху гъвкави пластмасови ленти.

Duradrive6

За отбелязване е, че патентованата механична система осигурява стабилното водене на лентата и прецизното позициониране на всеки следващ винт пред завиващия го бит. Тя е изключително сигурна и осигурява стабилна работа на приставката и след продължителна употреба.

Работата с приставката магазин има и още едно много съществено предимство – винтовете са завиват, като машината се държи с една ръка, докато другата е напълно свободна и може да придържа закрепваните материали. От работещия се изисква да зададе дължината на винтовете и да постави лентата в приставката-магазин. След това челната опора на приставката се допира до мястото на завиване и машината се натиска леко напред, докато винтът бъде завит и въртенето на бита престане. С отдръпване на машината назад специален палец придвижва лентата с една стъпка напред и пред върха на бита застава главата на поредния винт. Така почти без прекъсване завиването продължава, докато лентата премине през приставката. На нейно място се поставя нова.

Машините, приставката-магазин и останалите, съдържащи се в комплекта аксесоари, се доставят в пластмасов куфар Systainer.

Тези, както и всички останали електроинструменти на Festool, имат новата разширена сервизна услуга Service all-inclusive.

За допълнителна информация и покупка посетете електронния магазин на „Ташев-Галвинг“.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото