В категории: 2014, Актуални статии, Брой 3-4/2014, Звукоизолация, Икономия на енергия, Строителство, Топлоизолация

Porotherm 38 K на Wienerberger – най-добрият керамичен блок за зидане на българския пазар

Porotherm1

Гореща новина в сектора на нискоенергийното строителство у нас, изпълнено с монолитни материали, е най-новият блок за зидане Porotherm 38 K. Той бе представен за пръв път от „Винербергер“ ЕООД на току-що завършилото изложение „Стройко 2000“. Компанията отново излиза с преднина сред производителите на керамични блокове и тухли за зидане, представени на българския пазар, в състезанието за най-ефективни решения според стратегията на ЕС – „Европа 2020”. Тя изисква до 2020 г. енергийната ефективност на всички новопостроени сгради да се подобри с 20%. Това от своя страна ще доведе до намаляване на парниковите газове с 20%.

Това, че новите керамични блокове за зидане, с непознати досега на българския пазар при този вид материали топлотехнически характеристики, са създадени в лабораториите и пещите на най-големия производител на тухли за обща употреба в света – австрийската компания Винербергер, не предизвиква учудване. Лидерите от световна величина най-често съумяват да бъдат първи в създаването на нови все по-ефективни продукти и да разгърнат мащабното им производство.

След години на летаргия в областта на нискоенергийното строителство, дължаща се и на нормативно заложените норми за топлоизолиращата способност на външните стени, промените в регулиращата тази сфера Наредба №7 от началото на 2010 г. дадоха началото на масовия старт сред производителите за създаване на нови строителни материали за изграждане на външни стени, изпълняващи повишените изисквания – коефициент на топлопреминаване, не по-голям от U=0,35 W/m²K. Тогава „Винербергер“ ЕООДбеше първата, която пусна още през март с.г. на нашия пазар първите керамични блокове за зидане Porotherm 38 N+F Hi с коефициент на топлопроводност λ=0,14 W/mK. Оценката на специалистите преди точно четири години бе единодушна – „Това са най-добрите керамични топлоизолиращи блокове, предлагани в България“. Зид с дебелина 38 cm, иззидан от тези блокове с топлоизолационен разтвор, двустранно измазан с обща дебелина 20 mm, има коефициент на топлопреминаване U = 0,35 W/m²K, т.е. изпълнява нормативните изисквания.

Porotherm2

Сега „“Винербергер“ ЕООД“ направи поредната си, при това изпреварваща стъпка, към постигане на набелязаните в „Европа 2000“ цели. Появата на новите блокове Porotherm 38 K изпреварва нормативните изисквания у нас. Тя обаче напълно съответства на осъзнатите нужди на строителната практика, защото все повече нараства търсенето на материали, които да отговарят не само на изискванията на днешния ден, а колкото се може и в по-далечна перспектива. Строителството е скъпа и трудоемка дейност, а разходите за отопление със сигурност ще растат по възходяща крива. Затова построеното днес трябва да се прави с възможно по-далечен хоризонт, за да не се налага само след няколко години поставяне на допълнителна топлоизолация, нови разходи и ред други усложнения.

Именно такъв материал са новите керамични блокове Porotherm 38 K. Благодарение основно на своята ситна решетеста структура, образуваща множество камери със затворен в тях въздух, блоковете имат коефициент на топлопроводност λ=0,106 W/mK. Иззиданата с един слой блокове монолитната стена има коефициент на топлопреминаване U=0,26 W/m²K, което означава с 25% по-добра топлоизолация. Външен зид с Porotherm 38 K вече се доближава плътно до т. нар. нискоенергийна къща, която потребява около 50% по-малко енергия в сравнение със стандартните сгради.

Блоковете Porotherm 38 K имат размери 250 х 380 х 238 mm, като за един квадратен метър зид са необходими 16 бр., а за кубичен метър зидария – 42 бр. Разходът на разтвор за зидане е 55 l/m³. Обемното им тегло е 740 kg/m³, а на отделния блок – 17,6 kg. Коефициентът на звукоизолация срещу въздушно преносим шум е 43 dB.

Казаното дотук далеч не изчерпва предимствата на блоковете Porotherm 38 K, които ги правят много подходящ материал за монолитно изграждане на външни стени. Те се дължат на спецификата на материала – мергелна глина изпечена при температура около 900 °С, както и на цялостната производствена технология.

Новият Porotherm 38 K притежава присъщите за блоковете Porotherm предимства. Керамичните блокове са напълно екологично чист материал, произведен изцяло от природни суровини – глина, вода, въздух и огън.Керамиката е изключително дълготраен материал, устойчив на метеорологични въздействия. Вертикално разположените кухини на блоковете Porotherm 38 K им придават допълнителна здравина и устойчивост на натиск.

Porotherm3Материалът е напълно негорящ, а неносещите зидове с Porotherm 38 K имат висока огнеустойчивост. Причината е много проста – блоковете вече веднъж са „минали през огън“.

Както вече стана дума, от топлотехническа гледна точка блоковете Porotherm 38 K надвишават валидните към момента у нас нормативни изисквания за топлоплопреминаването през стена, контактуваща с външната среда. При правилно изпълнение на зидарията топлотехническите параметри на стените не се променят с времето. Масивната монолитна стена от блокове Porotherm 38 K има също така добра топлоакумулираща способност, която способства за намаляване на денонощните температурни колебания във вътрешността на сградата. Иначе казано, сградата с масивни стени има значително по-добра термостабилност.

Порьозната структура на керамиката позволява преминаването на водните пари през стените, като част от влагата се задържа в тях. В зависимост от температурите и относителната влажност на въздуха този процес е обратим – в посока от помещенията към околната среда и обратно. Благодарение на това масивните стени от Porotherm 38 K спомагат за естествено поддържане на здравословна за обитаване влажност на въздуха в помещенията. Стените от блокове Porotherm 38 K осигуряват и много добра шумоизолация на помещенията срещу проникване отвън на въздушно преносим шум, което значително подобрява комфорта на обитаване и здравословния начин на живот.

За допълнителна информация вижте сайта на „Винербергер“ ЕООД

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото