Още статии за Ташев-Галвинг ООД

Дърводелски стеги на Wolfcraft

Wolfcraft1

Wolfcraft2

При представянето на немската фирма Wolfcraft специално подчертахме, че компанията е водещ производител на различни по вид стеги, както и на приспособления за пристягане и фиксиране на елементите в рамки и други конструкции със сложна форма при тяхното сглобяване. Стегите са измежду задължителните инструменти за всяка дърводелска работилница, била тя професионална или домашна. Те са незаменим инструмент при всякакви дейности по обработване на детайли и предмети, за което е необходимо тяхното сигурно фиксиране към работната маса или тезгях. Същото се отнася и за различни приспособления и инструменти, които също трябва да бъдат закрепени сигурно към плота на масата докато се работи с тях. Сглобяването на мебели и рамкови конструкции, ремонтът на клатещи се столове и маси, кантирането на мебелни плочи с естествен фурнир, направата на всевъзможни дървени конструкции, включително в градината, изработването на дограма и много други дейности са невъзможни без използване на подходящи стеги. Същото се отнася и за сглобяването на различни метални конструкции чрез заваряване и спояване с твърд припой. Стегите се използват и при строителното дърводелство – за изграждане на покривни и други конструкции от масивни дървени елементи, като греди, бичмета, дъски или стебла (ритловици), при монтирането на паркетни подови покрития, на каси за врати и прозорци и т.н. Дори и пластмасовите щипки, които не позволяват на вятъра да повдигне покривката на маса, поставена на открито в двора, също са вид стеги.

При всяка монтажна работа детайлите трябва да бъдат предварително точно и стабилно фиксирани един спрямо друг. Да бъдат силно притиснати, докато лепилото не се втвърди окончателно, или не бъдат свързани по друг начин – чрез винтови или нитови съединения, заваряване или спояване при металните изделия.

Освен за притискане, често е необходим и инструмент за разпъване, който вместо да приближава и притиска, да раздалечава, примерно срещулежащи страници на шкаф или рамка на врата. В едни случаи това е необходимо за контролиране и гарантиране на необходимото разстояние между тях, както и избягване на огъване при по-дълги детайли. При други по този начин елегантно, без прибягване до чука, такъв инструментът може да бъде много полезен при разглобяване на подлежащ на ремонт стол, маса или друга дървена конструкция.

Ето защо някои модели стеги имат и тази възможност, което ги прави по-универсални и разширява възможностите за приложенията им. Така например две такива стеги биха могли да заменят специализирано приспособление за разпъване на фризовете на касата при монтирането на врати. Разбира се, използването на универсален инструмент е целесъобразно, когато става дума за отделни случаи, защото за една-две каси не си струва покупката на специализирано приспособление.

Задача пред дърводелеца става още по-сложна, когато се сглобяват многоъгълна, примерно шестоъгълна рамка или пък детайли, разположени един спрямо друг под ъгъл – прав, 45° или друг. За такива и други задачи с повишена сложност Wolfcraft предлага богата колекция пристягащи приспособления, които също може да бъдат отнесени към голямата група на стегите. Тях обаче ще разгледаме в отделна статия, а тук ще съсредоточим вниманието си към двете основни групи класически стеги.

Стегите на Wolfcraft са предназначени основно за дърводелски дейности. Част от тях попадат в територията на любителските инструменти, а за друга самият производител определя като професионални инструменти, което подчертава и чрез добавката PRO в наименованието на модела. От личните си впечатления може да заключим, че дори и тези, които се приемат за любителски, се различават силно и са няколко класи над множество предлагани от години на пазара винтови стеги, чието единствено достойнство е пределно ниската им цена. Когато става дума за инструмент обаче, решаващо е неговото качество, докато цената остава далеч назад. Защото калпавият инструмент не само не върши работа, а често може да причини и щети, многократно надхвърлящи направената незначителна икономия при покупката му.

Качеството, функционалните възможности и разнообразие от модели са направили Wolfcraft лидер в производството на стеги за пазара на любителски инструменти, и то във високия сегмент по качество. Голяма част от стегите на немската компания успешно се представят и в професионалната сфера. Прави впечатление също, че Wolfcraft не е загърбила и клиентите, за които все още цената е определящ фактор. Затова продуктовата гама съдържа и модели с изключително конкурентни цени, без при това да се правени компромиси, отразяващи се забележимо на техните експлоатационни възможности.

За качеството на използваните материали и изработка красноречиво говори 10-годишната гаранция, която дава производителят. Казано накратко, Wolfcraft предлага широк диапазон от видове и изпълнение дърводелски стеги, които да задоволяват потребностите както в домашната, така и професионалните работилница.

В това имахме възможността сами да се убедим, защото всички стеги на Wolfcraft, предлагани към момента от фирма „Ташев-Галвинг“, преминаха работно „гостуване“ в редакционната ни работилница.

Винтови стеги

Този вид дърводелски стеги е най-разпространеният и все още най-често използван. С тях може да се постигне голяма сила на притискане, а механизмът им е максимално опростен, поради което просто няма какво да се повреди. Ако пък някоя от тях покаже скрит производствен дефект, това със сигурност би станало в десетгодишния гаранционен срок и стягата ще бъде подменена с нова.

Винтовите стеги имат стоманена шина в единия край, на която е закрепено неподвижното рамо – най-често изработено от прецизна отливка от темперован чугун. Подвижното рамо има отвор, чрез който се нахлузва върху шината и може да се движи по нея. Колкото хлабините между шината и отвора в рамото са по-малки, толкова по-добре ще работи стягата. Другият край на подвижното рамо завършва с отвор с вътрешна двигателна резба с трапецовиден профил. В него за завива притискащият винт. При любителските модели ръкохватката му е изработена от дърво, докато при професионалните се използват различни пластмаси. Винтът завършва с полусферична глава, върху която е нахлузен лесно подвижен накрайник. Това му позволява да приляга плътно към повърхността на притискания предмет, приложената сила на натиск да се разпределя равномерно върху по-голяма повърхност. По този начин се намалява вероятността от нежелана деформация на притискания детайл. Все със същата цел, предпазване на повърхността от надиране или деформиране, върху накрайника, често и върху края на неподвижната опора са поставени капачки от еластична, подсилена със стъкловлакна, пластмаса.

Wolfcraft произвежда две групи винтови стеги, които са обозначени с буквите SZ и SC.

Първата, SZ, включва две подгрупи. Наименованието на едната сочи, че инструментът е предназначен основно за хора, за които дърводелството е хоби (SZ Bastler). Тези стеги са и най-евтини. Двете им рамена са произведени от специална цинкова сплав, отлята под налягане. Стоманената шина има правоъгълно напречно сечение и ситно напречно назъбване по продължение на тесните кантове. Това осигурява сигурно фиксиране на подвижното рамо при затягане на винта. Опорната повърхност на неподвижното рамо е обработена така, че да улеснява задържането на стягата на мястото, където е поставена, а това е необходимо при слепване на детайли. Винтът с трапецовидна резба е изработен от стомана, а повърхността му е поцинкована. Тази подгрупа съдържа три модела с максимално разстояние на захващане между раменете 100, 150 и 200 mm. Очевидно тези стеги са предназначени за сглобяване на малогабаритни конструкции, примерно дървени играчки или модели, както и за закрепване на различни приспособления и обработвани детайли към работната маса.

6

Другата подгрупа SZ е значително по-многобройна – общо 7 модела с максимална широчина на захващане от 150 до 1000 mm. Това са многофункционални и в професионално изпълнение стеги. Раменете им са изработени от темперован чугун. Веднага се набива на очи масивната тежка стоманена шина. При най-дългите стеги напречното й сечение е 30х8,2 (без да се отчита стеснението от двата улея).

3

4

5

По продължение на широките кантове на стоманената шина има двустранни вдлъбвания (плитки улеи). По този начин се получава напречно сечение със значително по-голям съпротивителен момент, което в съчетание с по-голямата широчина и дебелина, придават на шината голяма устойчивост на огъване и усукване. Това от своя страна позволява прилагане на по-голяма притискаща сила, без опасност от каквото и да било огъване на шината. Устойчивостта на шината е особено важна при стеги с голяма дължина.

По цялата дължина на тесните кантове на шината са направени ситни напречни нарези. Важно е да се отбележи още, че луфтът между шината и подвижното рамо е много малък. Всичко това осигурява сигурно задържане на подвижното рамо, без каквото и да било приплъзване, дори и при притягане на винта с максимална сила. Също така се гарантира, че подвижното рамо ще запазва винаги перпендикулярното си положение спрямо шината, а двете рамене ще бъдат успоредни едно на друго.

7

8

Повърхностите на шината и винта са поцинковани. Ръкохватката за въртене на винта има дебело покритие, изпълнено от два вида пластмаса с различна еластичност. Така се редуват по-твърди и по-меки полета, което улеснява задържането на ръкохватката без върху дланта и пръстите при по-продължителна работа да се образуват натъртвания и мазоли. За това допринася и ергономичната й форма, която не е идеално кръгла, а напречното й сечение наподобява триъгълна форма със силно закръглени върхове. Всичко това позволява прилагане на максимално усилие, без ръката да приплъзва.

9

Групата SC съдържа три модела с максимална широчина на захващане 150, 200 и 300 mm – всичките попадат в ниската ценова група. Основната, видима отвън, разлика с моделите от групата SZ е в ръкохватката на винта – тук тя е дървена.

11

Стеги с бързо притягане

За работа с винтова стяга са необходими две ръце. Докато едната придържа стягата, втората завива или отвива винта. В редица случаи това създава неудобства, а завиването и отвиването на винта изисква повече време. Това е довело до еволюция на класическите винтови стеги и появата на стеги с напълно различна механика – стегите с бързо притягане. Най-същественото им предимство е, че позволяват работа с една ръка. Тя държи инструмента и едновременно може да движи подвижното рамо, докато предметите бъдат притиснати един към друг и вече няма опасност стягата да падне. Другата ръка е свободна и може да се използва за наместване и придържане на сглобяваните детайли.

Най-съществената отлика при този вид стеги е, че вместо с въртене на винта, пристягането се извършва чрез многократно придърпване на подвижен лост, намиращ в близост до неподвижната ръкохватката, която служи за опора на дланта. Всяко придърпване на лоста премества подвижното рамо с една стъпка напред.

Този вид стеги на Wolfcraft са представени в три групи. Най-голям интерес според нас представляват моделите с обозначение EHZ PRO 100 и EHZ PRO 65, които самият производител сочи като най-подходящи за професионална работа. Това са здрави стеги, позволяващи прилагане на сила на натиск до 120 kg при модела EHZ PRO 100 и до 90 kg за модела EHZ PRO 65. По-големият, оцветен в черно лост, служи за притягане, докато при натискане на оцветения в жълто и с по-малка дължина лост, стягата отпуска. Чрез многократното му задействане подвижното рамо се отдалечава от неподвижното. Характерно за тези стеги е екстремно голямата притискаща повърхност на двете рамене, по-скоро челюсти, с което силата на натиск се разпределя върху по-голяма площ. Така повърхностите на предмета още по-сигурно се предпазват от нараняване. Подложките от пластмаса имат по два кръстообразно разположени канала. Това спомага за стабилното притискане и по-добро задържане на предмети с овална форма, например тръби.

Wolfcraft37

Голямо предимство при тези стеги е възможността им да се използват за разпъване (раздалечаване) на детайли. Типичен случай за такова приложение е ремонтът на стол, чиито крака се клатят. За да се поднови здравината на сглобката съединението на длаб и чеп трябва напълно да се разедини, остатъците от старото лепило да се премахнат и да се постави свежо, след което детайлите да се сглобят отново чрез притискане докато лепилото се втвърди. Двете операции може да бъдат извършени с една единствена стяга. За да работи в режим на разпъване неподвижната опора се изважда от шината и отново се поставя, вече в обърнато положение. Тази операция се извършва буквално за секунди, защото е необходимо само натискането на един бутон, който освобождава фиксиращия рамото механизъм.

Стегите от групата EHZ PRO 100 имат използваема за притискане дължина на раменете (от канта на шината до края им) 100 mm, докато при EHZ PRO 65 тя е 65 mm.

Стегите EHZ PRO 100 обхващат 5 модела с максимална широчина на пристягане от 150 до 915 mm. Съответно широчината при разпъване е в обхвата от 210 mm до 410 mm при най-малкия модел и до 210 – 1175 mm при най-големия. Всяка стяга има по две дистанционни пластмасови вкулки, които може да се движат по шината. Те са особено полезни при пристягане на по-дълги предмети, защото служат за междинни опори на шината и улесняват поставянето на стягата в края на детайлите.

Стегите EHZ PRO 65 са скъсен по дължина вариант на модела EHZ PRO 100. Предлагат се два модела с максимална широчина на пристягане 150 и 300 mm.

Както подсказва наименованието й, стягата EHZ Mini е умален вариант на този вид стеги, като се предлага в единствен вариант с максимално разстояние между раменете 110 mm. Тя притежава всички отличителни белези на серията PRO. Предназначена е за сглобяване на малки предмети, като, например, дървени играчки, различни модели и др.

Моделът EHZ Easy, представен с три големини, е създаден за начинаещи дърводелци и мебелисти, както и за занаятчии, на които рядко им се случва да прибягват до използването на стеги. Поради това от Wolfcraft предлагат стеги, които да удовлетворява изискванията при подобен режим на работа и същевременно да се продават на ниска цена. Моделът EHZ Easy се предлага в три модификации с максимален отвор между раменете 150, 300 и 500 mm. Пристягането и отпускането на стягата става както и при останалите. Тя може да се използва както за притискане, така и за разпъване с максимална сила на натиск 90 kg.

Допълнителни приспособления

Wolfcraft е разработила и две много полезни устройства, които разширяват възможностите за използване на стегите. Първото представлява адаптер, позволяващ свързване на две стеги, така че те да работят като една. Най-дългата стяга позволява стягане на предмети с дължина до 915 mm – обхват, който очевидно не е достатъчен за сглобяване на шкафове с по-големи размери, на врати и други дърводелски изделия. С помощта на този адаптер краищата на шините на две стеги може да се свържат. За целта се използва фиксиращ механизъм, аналогичен на този, чрез който става закрепването на неподвижното рамо към шината. Предварително двете рамене се свалят и на тяхно място се поставя адаптерът. Чрез свързване на две от най-дъгите стеги EHZ PRO може да се постигне максимална дължина на пристягане 1950 mm. Адаптерът е пригоден за всички стеги от групите PRO и Easy, независимо от дължината им.

12

Второто приспособление 2 KS 24 е предназначено за залепване на кантиращи летви от масивна дървесина, на декоративни елементи върху лицевата страна на врати и в други случаи, при които стегите не са в състояние да осигурят необходимото притискане на слепваните детайли. Приспособлението се нахлузва върху шината, като не зависи от вида на стягата – винтова или бързо притягаща. Ограничаващото изискване е напречното сечение на шината да не бъде по-голямо от 30х8 mm. Шината служи за опора, а притискането се извършва чрез винтов механизъм, както това е показано на снимките.

За допълнителна информация и покупки посетете електронния магазин на „Ташев-Галвинг“ ООД.


Фирма “Ташев-Галвинг” ООД е основана през 1994 г. с основна дейност търговия със строителни материали, метали, дребна железария, електроинструменти и машини, ръчни инструменти, крепежни елементи, ВиК и др.

Магазините на “Ташев-Галвинг” ООД в София и Ямбол са разположени на обща площ 9000 m2, като в тях се предлагат над 60 000 артикула – професионална техника, ръчни и електроинструменти и машини, помпи, заваръчна техника, сензори и сензорни лампи, водопроводна и санитарна арматура, крепежни елементи, уплътнители и много други, както и оригинални резервни части за тях. Освен това, фирмата предлага и множество материали за строителството и реновирането на сгради – стоманени профили, армировъчни пръти, ламарина, тръби и фитинги за ВиК инсталации, елементи за въздуховоди и климатични инсталации и т.н.

Електронен магазин
на Ташев-Галвинг ООД

Facebook страница
на Ташев-Галвинг ООД

към началото