Още статии за Ташев-Галвинг ООД

Специализирани стеги за рамки и съединения под ъгъл

Wolfcraft-Special1

Стеги за рамки

Когато се сглобяват различни по конфигурация рамки, възможностите за използване на обикновените стеги често са ограничени. Точното фиксиране и сигурно притискане на фризовете, съставящи рамката, докато лепилото се втвърди, изисква доста усилия и търпение, крие опасност от разместване, дори и когато става дума за рамка от най-прост вид – с правоъгълна или квадратна форма. Ако това е рамка, направена от летви от масивна дървесина с по-голямо напречно сечение, две перпендикулярно разположени стеги биха свършили работа. Когато става дума за кутия, съставена от фризове с по-голяма широчина, може да се наложи броят на стегите да се удвои за осигуряване на равномерно притискане по цялата широчина на фризовете.

Задачата се усложнява допълнително, когато за по-голяма здравина на сглобката, фризовете на рамката се сглобяват под герунг (краищата са отрязани под ъгъл 45°). При прилагане на натиск върху двойка срещуположни летви, ако сглобката разчита само на лепило без механично подсилване с дибли, те ще избутват останалите две. Колкото и човек да се старае, накрая все някое ръбче ще остане да стърчи, като доказателство за разместени при стягането една спрямо друга съседни летви.

Обикновените стеги са още по-непригодни за сглобяване на многоъгълни рамки, за слепване на предмети с овална форма и други подобни.

За такива случаи Wolfcraft предлага няколко специализирани стеги, които се отличават по механизма на пристягане и прилагане върху слепваните детайли сила на натиск. Принципът на действие на всички модели е един и същ. От външната страна на ъглите на рамката или кутията се поставят специално оформени сегменти от пластмаса, чийто изрез с правоъгълна форма от вътрешната страна приляга върху двойката съединявани детайли. Откъм външната страна сегментите биват обхванати от въже или лента, които се придърпват на ръка или с помощта на механизъм. По този начин необходимото за слепване на конструкцията усилие се прилага едновременно върху всеки от ъглите, като силата на натиск е насочена по диагонала между всяка срещуположна двойка ъгли. Благодарение на едновременното и равномерно притягане, и на правоъгълния изрез в сегментите, силно намалява вероятността от разместване на съседните детайли един спрямо друг, работи се значително по-лесно, бързо и качествено.

2

Представяме четири от приспособленията на Wolfcraft за пристягане при сглобяване на рамки като следваме реда на тяхната сложност, естествено и цена.

При най-опростеното и поради това най-евтино приспособление, е използвано здраво найлоново въже, което обгръща поставените върху ъглите на рамката сегменти. Единият край на въжето (с обща дължина 2 m) е закрепен към водещият сегмент чрез спирална пружина, а другият е свободен. След поставяне на приспособлението така, че сегментите да обхванат ъглите на рамката, въжето се издърпва на ръка и се застопорява чрез притискане с оцветения в зелено палец. Пружината поддържа въжето в обтегнато положение, като силата на притискане оставя неизменна, докато лепилото не се втвърди и въжето не бъде отпуснато чрез повдигате на лостчето. Това съвсем опростено и евтино приспособление е предназначено за сглобяване чрез слепване на рамки за картини, чекмеджета и други малогабаритни предмети.

Следващото приспособление позволява прилагане на по-голяма сила на притискане. Усилието се предава върху сегментите чрез пристягащата лента от здрава полиестерна материя, която ги обгръща. Дължината й е 4 m, което може да служи за ориентир за големината на предметите, за чието сглобяване може да се използва това приспособление. Опъването става чрез механизъм със зъбно колело и запиращ палец, идентичен на масово използваните колани за пристягане и закрепване на различни товари. Освен че осигурява по-силно притискане на сглобяваните детайли, това приспособление, чиято цена е практически еднаква с предния модел, има предимството, че коланът може да се използва в ежедневието, както всеки друг от този вид. Със сигурност механизмът за притягане в този случай е изработен по-качествено и функционира по-добре от масово продаваните на пазара с неизвестен производител.

Останалите две приспособление използват същия метод на пристягане – пластмасови сегменти и здрава лента, която ги обхваща и притиска. При тях механизмите, чрез които се издърпва лентата, са специално разработени за тази цел и съответно позволяват по- плавно и по-силно притискане на детайлите.

3

Първото от тях има опъваща ръкохватка, като фиксирането на лентата, след предварителното й издърпване на ръка, става чрез прищипване с две лостчета. Окончателното придърпване, едновременно на двата края на лентата и притискане чрез сегментите става чрез винтов на механизъм. Винтът има резба с трапецовиден профил и малка стъпка, което позволява прилагане на значителен натиск върху сегментите, без това да натоварва силно ръката. Освен това профилът на резбата осигурява необходимото задържане и не позволява саморазхлабване на лентата. Лентата е с дължина 4 m. Освен за различни по вид и големина рамки, това приспособление е много добър помощник при сглобяване и на по-едрогабаритни мебели и други рамкови конструкции, чиято обиколка е в обхвата на дължината на лентата.

Последното описано тук приспособление е и най-усъвършенствано. Неговата лента е с дължина 5 m. Веднага си личи, че е Made in Wolfcraft, защото издърпващият и опъващ лентата механизъм очевидно е разновидност на механизмите за стъпково преместване, използвани за стегите на немската фирма. Лентата се намира навита в магазина на механизма и от нея се изтегля само необходимата дължина. Опъването на лентата става на малки стъпки чрез многократно притискане и отпускане на подвижното лостче, докато неподвижното служи за опора на дланта. Освобождаването на лентата става чрез натискане на оцветения в жълто бутон. Тук пластмасовите сегменти са по-еластични, което позволява по-плътно обхващане на ъглите и по-доброто им задържане по време на пристягането. Допълнително удобство е, че това приспособление позволява работа само с една ръка, докато другата остава свободна.

Приспособления за монтиране под прав ъгъл

При сглобяване на различни рамки, мебели и други дървени конструкции детайлите се съединяват помежду си най-често под прав ъгъл. Така например се свързват страниците на даден корпусен шкаф, по същия начин, чрез Т-образно съединение и неподвижните рафтове към страниците. Аналогично се сглобяват и всевъзможни рамки с правоъгълна форма. Работата може значително да се улесни, и най-важното да се върши качествено, ако се използват специални приспособления, които придържат съединяваните детайли перпендикулярни един на друг.

Тук показваме две такива приспособления. Едното представлява малка стяга с пружинен механизъм. Двете разположени под ъгъл 90° неподвижни опори осигуряват правилното разположение на съединяваните детайли един спрямо друг. Подвижният палец с правоъгълна форма на челото, под натиска на пружина притиска детайлите към неподвижните опори. Устройството има широко приложение при сглобяване на различни рамки, мебели и други изделия. Подходящо е за изпълнение на крайни и Т-образни съединения с лепило или винтове. Може да се използва за дъски и летви с дебелина от 10 до 22 mm. Позволява работа с една ръка.

4

Второто устройство представлява комбинирана стяга с два притягащи винтови механизма. Металната конструкция осигурява точното разположение под прав ъгъл на съединяваните детайли, било чрез залепване или с винтове. Освен за детайли от дърво, при внимателна работа тя може да се използва за закрепване и заваряване на метални профили и тръби. Пригодена е за неподвижно закрепване към работната маса с помощта на винтове. Предният й край е направен така, че да може да служи за водач на триона при рязане под ъгъл 45°.

Притягането на поставените в челюстите детайли става чрез завиване на двата винта. Освобождаването им и бързо изтегляне назад става чрез натискане на оцветените в зелено бутони.

5

За допълнителна информация и покупка посетете електронния магазин на „Ташев-Галвинг“.


Фирма “Ташев-Галвинг” ООД е основана през 1994 г. с основна дейност търговия със строителни материали, метали, дребна железария, електроинструменти и машини, ръчни инструменти, крепежни елементи, ВиК и др.

Магазините на “Ташев-Галвинг” ООД в София и Ямбол са разположени на обща площ 9000 m2, като в тях се предлагат над 60 000 артикула – професионална техника, ръчни и електроинструменти и машини, помпи, заваръчна техника, сензори и сензорни лампи, водопроводна и санитарна арматура, крепежни елементи, уплътнители и много други, както и оригинални резервни части за тях. Освен това, фирмата предлага и множество материали за строителството и реновирането на сгради – стоманени профили, армировъчни пръти, ламарина, тръби и фитинги за ВиК инсталации, елементи за въздуховоди и климатични инсталации и т.н.

Електронен магазин
на Ташев-Галвинг ООД

Facebook страница
на Ташев-Галвинг ООД

към началото