В категории: Бани и кухни, Брой 12/2010, Дърводелство и обзавеждане

Решения за окачени на стената кухненски шкафове

Кухнята е най-сложното за обзавеждане помещение в дома. За това две мнения няма. Разполагането на домакинските електроуреди, мивката, шкафовете за съхраняване на съдове, кухненска техника и хранителни продукти така, че да бъде в максимална степен съобразено с технологията на приготвяне на храната, а изминаваното ежедневно от домакинята разстояние възможно най-кратко, е задача с повишена трудност. Когато се добави и ограничената площ на преобладаващата част от жилищата, задачата става още по-сложна. Освен оптимизиране на разстоянието между основните за всяка кухня центрове: място за съхраняване на хранителните продукти – мивка – място за приготвяне на храната – кухненска печка, е очевидно, че всеки квадратен сантиметър площ трябва да бъде оптимално оползотворен. Това не е никак лесна задача, защото неминуемо се получават трудно достъпни пространства, едно от които са шкафовете от т.нар. втори ред, т.е. окачените на стената над стъпилите върху пода шкафове от първия ред. Тяхната широчина, стандартна 60 cm, допълнително затруднява достигането до съдържанието на окачените шкафове. Така например човек с ръст 170 cm лесно стига с ръка предметите, поставени на горе-долу същата височина. Височина на рафта 180 cm вече налага повдигане на пръсти и силно протягане, а за по-високо разположените рафтове е необходима стълба.

Ето защо са разработени най-различни хитроумни решения, които улесняват използването на окачени на стената шкафове. Най-същественото в случая е да се подчертае, че направата на който и да било от описаните тук шкафове е по силите на домашния майстор, да не говорим за професионалния мебелист. Необичайните възможности на тези шкафове се дължат на производителя на мебелния обков, в случая немската фирма Hettich, а от майстора мебелист се изисква единствено правилно монтиране.

Такова едно решение (сн. 1) позволява вместо човек да се протяга и повдига на пръсти, скритият във вътрешността на шкафа по-малък контейнер с рафтове да бъде изтеглен надолу и съдържането му да застане на нивото на ръцете. Както се вижда от снимката и чертежите, в дърводелската конструкция няма нищо по-специално и сложно. Изисква се единствено съобразяване на размерите на контейнера с разстоянието между монтираните към страниците на шкафа механизми за неговото окачване.

Друго решение, целящо осигуряване на по-удобен достъп до съдържанието на по-високо намиращи се шкафове, е монтирането във вътрешността им на метална конструкция, която почти без усилие се издърпва от шкафа и така се осигурява пълна видимост и достъп до намиращите на нея предмети (сн. 2). Този вид решения са особено подходящи също така за тесни шкафчета, направени за оползотворяване и на най-тясното пространство, каквото често остава между реда от шкафове със стандартна широчина и стената. Затова такива изтеглящи се метални конструкции се вграждат и в шкафове от първия ред – стъпилите върху пода.

Странично отварящите се врати на шкафовете от втория ред също може да създават проблеми, защото ограничават движението пред шкафа. В оставената отворена врата при най-малко невнимание човек лесно може да удари главата си. За монтиране на вратите на тези шкафове Hettich предлага няколко системи от механизми, които позволяват монтиране на единична или сдвоена врата, която вместо встрани, да се отваря чрез повдигане нагоре. Така вратата вече няма да ограничава движението пред шкафа. Същевременно по този начин се открива наведнъж достъп до вътрешността на целия шкаф.

Една от системите за такова окачване на вратите е LiftTop (сн. 3). Показаният на снимката вариант е на висок шкаф, чиято врата е разделена хоризонтално на две части. Горната е плътна, от мебелна плоча, а долната е остъклена, с рамка от алуминиев профил. Двете части на вратата са шарнирно свързани с панти. Благодарение на механизмите, с които е окачена вратата, при нейното повдигане горната част се завърта до положение, близо до хоризонталното, а долната застава под нея.

Новост в производствената програма на Hettich са механизмите Lift Advanced за високо разположени шкафове. Те са създадени също за монтиране на врати, които се отварят чрез повдигане. На снимките (сн. 4, 5, 6 и 7) са показани четирите модификации на тази система, като освен наименованията им, е посочено и максималното тегло на вратата, която съответната двойка механизми може да носи. Начинът на отваряне на вратата ясно се вижда на снимките и затова не се нуждае от описание. Най-сложен очевидно е показаният на сн. 5 вариант, при който вратата е разделена на две части, всяка от които в напълно отворено положение заема своето място – горната близо до хоризонталното, а долната задминава с малко вертикалното положение. Така отворената врата заема по-малко място в помещението. Отварянето ù се улеснява, защото конструкцията позволява монтиране на ръкохватка върху челната страна на долната половинка на вратата, която се достига лесно и от хора с по-нисък ръст.

Изборът на механизмите за окачване на вратата зависи и от пространството между шкафа и тавана на помещението. Това ясно проличава на снимките. Необходимо е да се обърне също така внимание и на максималното тегло на вратата, което е различно за различните механизми. Изборът на механизмите зависи и от височината на шкафа, респективно височината на вратата. Най-голяма височина на светлия отвор на шкафа (925 mm) позволяват механизмите Lift Advanced HF, а при Lift Advanced HL тя е най-малка – 462 mm.

Целта на статията е не само да информира за оригинални решения, които позволяват изработване на необичайни кухненски шкафове, а с това и по-ефективно обзавеждане и подреждане на кухнята. Втората задача, която си поставяме, е да покажем, че всичко това може да се направи толкова лесно, колкото и изработката на класически шкаф със странично отваряще се врати, окачени на обикновени изхвърлящи панти. За да илюстрираме това си твърдение, избрахме да покажем как се монтира разделената на две части врата на шкаф с механизмите Lift Advanced HF. Както вече споменахме, това е най-усложненият вариант при тази система.

Тези механизми позволяват монтиране на врати, чиито криле са плътни, направени изцяло от мебелна плоча или във вариант, при който долната или двете врати са изработени като остъклена рамка – дървена или от алуминиев профил. За домашна изработка очевидно по-подходящи са вариантите с плътни врати или с дървена рамка. На чертежите са дадени размерите за монтиране на сдвоена врата при шкафове с височина на светлия отвор от 440 mm до 925 mm. Това означава рационално оползотворяване на пространството в кухнята на височина до около 230 cm. При шкаф с височина 925 mm долната част на вратата в отворено докрай положение се повдига на височина около 190 cm, което не затруднява човек със средно висок ръст.

На чертежите са дадени размерите при отворена врата в зависимост от височината на шкафа. Дадени са също така и точните координати на отворите за винтовете за монтиране на механизмите Lift Advanced HF, както и на отворите за двете изхвърлящи панти, с които горната част на вратата се монтира към плота на шкафа. Вижда се, че всеки от двата механизма заема място с широчина 37 mm във вътрешността на шкафа. Също така е необходимо да се остави разстояние 55 mm между челата на междинните рафтове и кантовете на страниците на шкафа, за да не се пречи на движението на раменете на механизмите.

На чертежите са показани варианти за изпълнение при две еднакво високи врати, както и когато височината им е различна. Вторият вариант е възможен при шкафове с височина на светлия отвор, по-голяма от 550 mm. Показан е и вариант с две остъклени метални врати при широчина на алуминиевия профил 19 mm.

Това, което не се вижда на снимките, е, че и четирите механизма на системата имат пружини с възможност за регулиране на усилието при отваряне и затваряне на вратата. Предвидено е да се монтират и газови амортисьори (Silent System), които улесняват и правят затварянето на вратата по-плавно и безшумно. Те се избират според теглото на вратата и височината на светлия отвор на шкафа. И четирите вида механизми позволяват допълнително регулиране на вратата чрез изместването ù встрани, по височина и в посока към и от шкафа на разстояние ±2 mm.

Останалите три варианта за монтиране на повдигаща се врата с механизми от системата Lift Advanced са още по-опростени. С две думи, ако заимстваме името на известна в миналото поредица книги от популярна научно-техническа поредица, бихме казали, че „няма нищо по-просто от монтирането на повдигащи се врати на шкафове“. Затова са се погрижили от немската фирма Hettich, а нейните механизми за всякакъв вид мебели може да бъдат намерени или поръчани във веригата магазини на фирма „Киров“ АД.

*****

„Умните“ чекмеджета

Всяко решение, което улеснява работата на домакинята в кухнята, е въпрос на практичност, а не на самоцелен лукс или модна прищявка. В съвременните мебели все повече се вграждат различни електромеханични механизми за повдигане и прибиране в шкафа на телевизора (НС 7-8/2008), за отваряне и затваряне на чекмеджета и врати на шкафове, включително с дистанционно управление, на системи за отваряне със специална карта, така че децата за не може безконтролно да ровят там, където не им е работа, и др.

Тези решения са подходяща тема за самостоятелна статия. Затова тук ще споменем само една от тези възможности – новата гама механизми в системата InnoTech на Hettich, наричани още easy, т.е. лесни. Вграден във вътрешността на шкафа електромеханичен механизъм освобождава и избутва напред чекмеджето, щом върху челото му, независимо на кое място, бъде оказан минимален натиск с която и да е част на дланта, лакътя, ако щете и с коляно. Това позволява чекмеджето да се отваря и затваря и когато ръцете са силно замърсени, без да е необходимо всеки път тяхното измиване.

За да бъде обаче щастието пълно, и ключът за осветлението в кухнята също трябва да може да се задейства без непосредствен допир, а с приближаване на ръката на разстояние около 5 cm от него (виж „Интериорни осветителни тела със сензорно управление„, НС 1-2/2011, както и „Интелигентни осветителни тела със сензорно управление“ НС 11/2010).

За повече информация и поръчки посетете сайта на фирма „Киров“.

Коментари и въпроси

1 Коментар към “Решения за окачени на стената кухненски шкафове”

Тодор Цанков | март 4th, 2013 at 7:49 pm

Искам да си направя ремонт в къщи сам. Как мога да вляза в контакт с Вас, къде мога да си поръчам вратички, обков и механизми за кухненските и мебелите в хола? Ако имам някакви въпроси в процеса на работата мога ли да се обръщам към Вас за компетентен съвет?
Благодаря Ви предварително.
„Направи сам“:
Като редакция на списание ние не извършваме производствена или търговска дейност.
Ако обаче имате въпроси по самостоятелната изработка на мебели, бихме се опитали да Ви бъдем от полза с консултация.
На сайта на списание „Направи сам“ към момента (март 2013 г.) има 283 статии от областта на домашното дърводелство и изработка на мебели, които биха могли да Ви бъдат от полза.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото