В категории: 2015, Брой 5-6/2015, Инструменти, Представяме ви

Бош отбелязва силен растеж в България

Bosch_Press1

На 19 май т.г. „Роберт Бош“ ЕООД проведе втората си по ред обща пресконференция, на която бе представена цялостно дейността на групата Bosch, постигнатите резултати през 2014 г. в световен мащаб и България, както и предвижданията за развитие през тази година. Началото на това мащабно представяне на многостранната дейност на Bosch бе поставено миналата година, когато през септември 2014 г. „Роберт Бош“ ЕООД проведе пресконференция под надслова „Роберт Бош“ ЕООД – 20 години устойчиво развитие в България“. Споменаваме този факт, защото написаното в списанието само преди осем месеца по повод на тази пресконференцията позволява да се направи паралел в развитието и постиженията на немския гигант. В най-синтезиран вид основният извод за присъствието на Bosch на българския пазар се съдържа в мотото на пресконференцията, което поставихме като най-подходящо за заглавие и на статията.

Домакин на пресконференцията бе ръководният екип на „Роберт Бош“ ЕООД начело с Генералния директор г-н Михай Болдижар и г-жа Лена Петкова, Изпълнителен директор на фирмата. Наред с г-н Болдижар лектори бяха и ръководителите на отделните направления: „Автомобилно оборудване“ бе представено от г-жа Любима Милкоева, маркетинг мениджър, „Електроинструменти“ – от г-жа Регина Симон, „Термотехника“ – от г-н Йордан Дочев, „Системи за сигурност“ – от г-н Михаил Бончев – и тримата търговски директори на съответното направление. „БСХ Домакински уреди България“ ЕООД бе представено от управителя г-н Ивайло Рашев.

Bosch_Press2

В началото на своето слово г-н Болдижар представи темата на пресконференцията така: „Ако компанията вижда тенденциите в бъдещето чрез телеобектив, това означава, че е изгубила правилната посока. Ние, в Bosch, активно грабваме бъдещето и го правим част от настоящето. Ние не очакваме нещата да се случват, ние ги предизвикваме“.

Той представи накратко структурата на групата Bosch и постигнатите в отделните направления финансови резултати през миналата 2014 г. Производствената и изследователска дейност на Bosch формира четири основни направления: „Автомобилни технологии“, „Потребителски стоки“ „Енергийна и сградна техника“ и „Индустриална техника“ (Бележка на редакцията: В България последното направление не е директно представено). Докато „Автомобилни технологии“ формират 68% от оборота на групата, на останалите три направления се падат останалите 32%.

През 2014 г. групата Bosch е постигнала оборот от 49 млрд. евро, спрямо 46 млрд. евро през 2013 г. Това прави ръст от 6,3%, а след преизчисляване на ефекта от курсовите разлики, стойността му става 7,4%. Най-голям е ръстът на продажбите в Азиатско-Тихоокеанския район (17%), а най-малък в Европа (2,1%), като в самата Германия е отбелязан ръст от 2,3%.

Броят на служителите в групата Bosch през отминалата година е нараснал на 290 000.

Като водещ доставчик на високотехнологични продукти и услуги през изминалата година за развитие Bosch е инвестирала 2,6 млрд. евро (5,3% от оборота) и още 5 млрд. (10,1%) в научно-развойна дейност.

Групата Bosch набляга основно на 5 аспекта от непрестанно променящия се бизнес свят: новопоявяващи се пазари, електрификация, автоматизация, енергийна ефективност и не на последно място на „свързаност“. Във връзка със „свързаността“ Bosch разширява бързо своите софтуерни компетенции и на тази основа разработва все повече услуги на базата на „Интернет на нещата“ (Internet of Things (IoT)). Към момента Bosch има 94 изследователски и разработващи звена в 25 държави, в които с научно-изследователска дейност се занимават 45 700 специалисти. Около една трета от тях (15 000) са софтуерни разработчици, от които 3000 програмисти работят по програмата „Интернет на нещата“. Техният брой тепърва ще се увеличава. За по-нататъшната реализация на „Интернет на нещата“ се разработва софтуерната платформа Bosch IoT. Целта е да се създаде общ език за мрежа от машини и оборудване, който да бъде независим от производителя им. С оглед на това наскоро Bosch обяви придобиването на компанията ProSyst със 110 служители, базирани в София и Кьолн. Тя е специализирана в разработката на интеграционен софтуер за „Интернет на нещата“. С него се улеснява взаимодействието между свързаните устройства в „умния“ дом, мобилността и индустрията в съвременния дигитален свят (известна още като „Индустрия 4.0“). Освен това, позициите на Bosch в областта на „Интернет на нещата“ и в частност на домакинските електроуреди, бяха допълнително засилени чрез цялостното придобиване на BSH Hausgeräte GmbH (преди – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH) в началото на тази година.

Развитието на бизнеса на Bosch в България е много успешно, като резултатите през 2014 г. бележат темпове, надвишаващи средния ръст на пазара. Постигнатият през миналата година оборот от 27 млн. евро надхвърля с цели 35% резултатите от по-предната година. През отминалата година е продължило развитието на партньорската мрежа на „Роберт Бош“ и „БСХ Домакински уреди България“, чиято численост е достигнала 340 местни фирми – 160 в направлението „Автомобилно оборудване“, 53 за „Електроинструменти“ и т.н. Традиционно се развива и партньорството на „Роберт Бош“ с образователната система в страната като през 2014 г. са проведени над 300 семинари, обучения и демонстрации – в Българо-германския център за професионално обучение в Стара Загора, Техническите университети в София и Габрово, в Нов Български университет и др.

Знаменателен момент в неговото изказване бе, че през изминалата година групата Bosch е закупила за нуждите на своето производство продукти, произведени от български фирми, на стойност 26 млн. евро.

В края на изказването си г-н Болдижар подчерта, че очакванията са и през 2015 г. тенденцията на нарастване на продажбите на „Роберт Бош“в България да продължи с над 15% ръст, задача, с която към момента успешно се изпълнява.

Направление „Електроинструменти“

За милионите почитатели по цял свят на тази марка, навярно най-силно свързана с ръчните електроинструменти, инструментите на Bosch се делят на професионални (синя серия) и любителски (зелена серия), като в тази подгрупа попада и градинската техника. По-напредналите в тънкостите на майсторенето домашни майстори знаят също, че популярната, създадена през далечната 1924 г. в САЩ марка Skil, както и професионалната Skil Masters, също принадлежат към групата Bosch. Това се отнася и за марката Dremel – безусловно най-популярната сред хората (моделисти, гравьори и др.), които се нуждаят от миниатюрни с професионално качество инструменти за филигранна обработка на дребни детайли. Тесният кръг специалисти, занимаващи се с измервателни работи, основно строители и геодезисти, високо ценят качествата на уредите с марката CST/berger, която също принадлежи към групата Bosch. Като се добави и огромното количество от над 13 000 вида работни инструменти (консумативи) за машините на Bosch и други производители, област в която немския гигант също заема водещата в света позиция, става ясно, защо именно електроинструментитe Bosch, са най-разпознаваемата визитна картичка на днешната могъща международна група, създадена от Роберт Бош през 1886 г.

Bosch_Press3

Постиженията в направлението „Електроинструменти” бяха представени от г-жа Регина Симон, търговски директор.

В световен мащаб през 2014 г. направлението „Електроинструменти“ е реализирало оборот от 4,2 млрд. евро, което представлява 8,6% от оборота на групата Bosch. Ръстът в нарастване на продажбите на електроинструменти като цяло е 6%, като в страните от Източна Европа той е достигнал 8%. Както и досега, характерно за този пазарен сегмент е бързият темп в развитието на отделните машини и появата на нови, все по-усъвършенствани модели. Това е основният двигател на успеха на Bosch, като 35% от целия оборот е постигнат от продажбите на нови продукти – с не повече от двегодишно присъствие на пазара. Тази тенденция се запазва и занапред, като през 2015 г. на пазара ще бъдат пуснати над 100 нови електроинструмента. В различни страни по света за направлението „Електроинструменти“ работят над 19 000 служители.

Когато се оценява постигнатото в България, трябва да се има предвид цялостната оценка за пазара на електроинструменти в Европа през 2014 г., а тя е, че той продължава да се намира в състояние на застой. Затова постигнатото в България се оценява като по-нататъшно затвърждаване на лидерските позиции на значителна дистанция пред останалите конкуренти. Потвърждение за това е постигнатият през годината оборот, чиито темпове значително надхвърлят средното за пазара развитие през годината. През 2015 г. се очаква да бъдат постигнати още по-добри резултати и разширяване присъствието на българския пазар с ръст на оборота от над 10%. Отново се залага на продажбата на нови, силно иновативни продукти, сред които най-ярко се откроява групата на акумулаторно захранваните машини, сфера, в която Bosch също е световен лидер. Очакванията са за ръст от над 30% в продажбите на този вид електроинструменти на нашия пазар. Разчита се основно на иновативността и качествата на продуктите, на добрия сервиз, на многобройните партньори от цялата страна и на малкия, силно мотивиран екип от безспорни професионалисти, работещи в направлението „Електроинструменти“.

Ръководството на направлението вижда в електронната търговия най-модерния и бързо развиващ се и особено перспективен канал за търговия. Затова се оказва конкретна подкрепа на фирмите, които възнамеряват да развиват този вид търговия. Поради всичко това очакванията са, че онлайн продажбите на Bosch чрез интернет ще нараснат с около 20% през 2015 година.

Поради очевидната невъзможност да бъдат представени стоте нови модели електроинструменти, които изпълват кошницата с новости през тази година, г-жа Симон представи накратко шест от тях.

Професионална серия

Bosch_Press4

» Многофункционална система FlexiClick. Тя е базирана на два модела акумулаторни винтоверти GSR 14,4 V-EC FC2 Professional или GSR 18 V-EC FC2 Professional, които се различават по големината на захранващото напрежение. Наред със стандартния бързопритягащ патронник към тях, на мястото на патронника, могат да бъдат свързвани още три други приставки – GWA FC2 за пробиване под прав ъгъл, GEA FC 2 за пробиване с ексцентрично изместен шпиндел за поставяне на бита, която позволява завиване на винтове в непосредствена близост до странична преграда и GHA FC2, която превръща бормашината в перфоратор за пробиване на отвори със свредла с опашка SDS plus при енергия на единичния удар 1 J. Преведено на езика на практиката, това означава, че благодарение на ударното действие, тандемът GSR 14,4 V-EC FC2 Professional + GHA FC2 може да пробива в бетон отвори с диаметър до 10 mm. Това решение засега е единствено в света.

» Системата за безжично зареждане на акумулаторната батерия също няма аналог в света (https://napravisam.net/?p=25335). През 2015 г. ще бъде пуснато на пазара и мобилно приложение на тази система, така че времето за път да бъде използвано за зареждане на батериите на инструментите.

» Новата литиево-йонна акумулаторни батерия с капацитет 6,0 Ah и изходящо напрежение 18 V също е световно новост. Тази батерия бе представена през септември миналата година и е първата в света с този капацитет. Без промяна на размерите, батерията има 20% по-голям капацитет, съответно позволява толкова по-продължителна работа при едно зареждане в сравнение със своя предшественик – батерията с капацитет 5,0 Ah, която Bosch пусна само 5 месеца по-рано – през април 2014 г.

5

Любителска серия

» Когато се говори за любителските електроинструменти на Bosch неизменно се започва с легендарната акумулаторна миниотвертка IXO – първата в света с литиево-йонна батерия пусната на пазара през 2003 г. За тази отвертка в „Направи сам“ са публикувани досега четири статии, като последната от тях е за приставката, която я превръща в електрическа ножица. Новината към днешна дата е, че броят на продадените миниотвертки IXO вече достигна 14 милиона, като за по-малко от година (виж посочената статия) са продадени около 1 млн. Противно на логиката, вместо да намалеят продажбите поради насищане на пазара, темповете им нарастват, което в голяма степен се дължи и на факта, че благодарение на седемте си приставки, малката отвертка от инструмент в работилницата се е превърнала в многофункционален домакински прибор.

6

» На миналогодишната пресконференция г-жа Симон представи най-малката в света лазерна ролетка PLR 15. Сега тя насочи вниманието на журналистите към още съвсем новата ролетка PLR 50 C. Този уред е рожба на стремежа на Bosch в максимална степен да свърже инструментите си с други уреди, в случая за визуализация и обработка на изображения, чрез възможностите за безжичен обмен на информация, които съвременните информационни технологии предоставят. Посредством безжична връзка Bluetooth (Бележка на редакцията: Промишлен стандарт за безжична „лична мрежа”, осигуряващ начин за свързване и пренос на информация между различни устройства) ролетката може да изпраща данните от измерените разстояния към смарттелефон или таблет, където с помощта на безплатния софтуерен продукт Bosch App PLR measure&go те да бъдат директно нанесени върху съответната цифрова снимка на помещението и цялата тази информация да бъде съхранена в електронен вид. Отпада чертането на ръка на скици и записването на измерените резултати. Като инструмент за домашните майстори, ролетката е първата по рода си в света. По най-важните технически характеристики – обхват и точност на измерване, тя не се отличава от предшественика си PLR 50.

» С добавянето на четири нови модела към обширна гама от водоструйни машини Aquatak, Bosch предлага много широк избор на машини за поддържане на градината чрез измиване със силна струя вода –

от мощни машини от серията Expert с налягане на водната струя до 140 bar, подходящи за измиване на силно замърсени пътеки, площадки, гаражи и други повърхности, до най-новия модел AQT 33-11, който бе показан по време на пресконференцията.

Отличава се с необичаен и същевременно елегантен външен вид, което е оценено високо от журито, определящо престижните ежегодни награди за промишлен дизайн – iF DesignAward 2015.

Бихме добавили още, че това е модел, специално създаден за малката домашна градина, за почистване на не особено силно замърсени предмети, примерно градинска мебел, велосипеди и др., за което е достатъчно максималното работно налягане на водната струя 110 bar. Машината е удивително лека – 3,8 kg, а цената й – впечатляващо ниска.

В края на своето изказване г-жа Симон обяви, че от 13 юни започва провеждане на инициативата Bosch Fans Road Show 2015. Специалисти на Bosch ще посетят през лятото пет от големите градове в страната, където ще се срещнат с фенове на марката. Те от своя страна ще имат възможност да се запознаят отблизо и да тестват лично най-новите инструменти на Bosch. Конкретната програма по градове и дни на посещенията са обявени на www.facebook.com/BOSCHfans.

За останалата част от пресконференция оставяме изцяло думата на домакините.

Направление „Автомобилно оборудване“

разшири продуктовото си портфолио и партньорската си мрежа. Като част от „Автомобилни технологии”, най-големия бизнес сектор на Bosch в световен мащаб и в България, направление „Автомобилно оборудване“ отбеляза значителен ръст в страната. Очаква се тази тенденция да продължи и през 2015 г. Bosch разширява портфолиото си от резервни части, акумулатори и диагностично оборудване с продуктите на Robert Bosch Automotive Steering, създадена след цялостното придобиване на ZF Lenksysteme GmbH през януари 2015 г. Освен това, Bosch планира и разширяване на мрежата си от партньори за своите автосервизни концепции, която в момента включва над 130 сервизни центрове в България.

„Енергийна и сградна техника“ с фокус върху зелените технологии

Като част от бизнес сектора на Bosch „Енергийна и сградна техника“, направление „Термотехника“ засили позициите си на българския пазар въпреки стагнацията в строителния бранш. Направлението реализира значителен ръст в продажбите на термални соларни системи за топла вода и котли на твърдо гориво. Стремежът на Bosch е и през тази година ръстът да продължи чрез разширяване на продуктовото портфолио. Отговаряйки на строгите изисквания на влизащата в сила от септември 2015 г. Европейска директива за енергийна ефективност, „Термотехника” изцяло преработи и въведе нови продукти в гамата си кондензни газови котли.

Bosch_Press9

Направление „Системи за сигурност“

регистрира солиден ръст и рекорден оборот от старта на дейността си в България през 2008 г. Положителното развитие се дължи на големия брой иновативни продукти от типа на HD IP камерите с интегрирани функции за видео анализ, както и на разширяването на партньорската мрежа. През 2015 г. „Системи за сигурност“ очаква да спечели голям брой нови проекти в сферите на туризма, търговията, транспорта и строителството на промишлени сгради и търговски обекти.

„БСХ Домакински уреди България“ ЕООД

успя да си извоюва място сред пазарните лидери на силно конкурентния пазар на домакински уреди в България. През 2014 г. със своите иновативни продукти и чрез разширяване на партньорската си мрежа компанията постигна значителен ръст в оборота. В края на годината на местния пазар беше представена нова серия уреди за вграждане – един от най-значителните продуктови проекти в историята на компанията, в който само за научно-изследователска и развойна дейност са инвестирани 200 млн. евро.

7

Виж и: Още за 22-годишнината на Bosch в България.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

2015, Брой 5-6/2015, Инструменти, Представяме ви

Ключови думи


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото