В категории: Брой 12/2010, Отопление

Отоплителни котли за твърдо гориво

Българинът е странно създание. Всеизвестно е, че има изключително къса политическа и социална памет. Затова кой откъде дойде може с лекота да го лъже и води за носа, дори и без да си прави труда да променя сценария и режисурата, а само малко дегизировката. Нашенецът е чудесна илюстрация на поговорката, че „човекът е единственото животно, способно да се препъне два пъти в един и същ камък“. От друга страна обаче, българинът е доказал, че може да помни като слон. Така например и днес, 20 години след основаването на „Киров“ АД, фирмата и нейният основател Киро Киров в народната памет си остават трайно като „Киров Бош“. И което е още по-странно, този образ не избледнява с времето, въпреки смяната на поколенията. Навярно съзнанието на хората проявява избирателност и запаметява добрите неща, случили се в живота им. Вероятно това е и една от причините, че името на Киро Киров остава неизменно свързано с факта, че след десетилетия на оскъдица на каквито и да било електроинструменти на пазара, той бе един от първите, които направиха за българския майстор достъпни най-съвременните инструменти на водещите световни производители. Той лично и неговата фирма имат най-голяма заслуга за налагане на марката Bosch у нас и проправяне на пътя за откриване на представителството на немския гигант в България. Тези пионерски, начални за прехода години очевидно са оставили дълбока неизличима следа в народната памет. Затова и днес, въпреки че „Киров“ АД предлага продуктите на почти всички водещи производители на професионални инструменти, в съзнанието на хората се запазва като „Киров Бош“.

Нищо случайно няма, си казахме, когато в централния магазин на фирмата в столичния квартал „Люлин“ наскоро се появиха два кокетни на външен вид котела за локални отоплителни инсталации – при това с емблемата на Bosch. Историята навярно се повтаря и след електроинструментите, сега предстои марката Bosch да се утвърди и в сектора на приборите за отопление и подгряване на вода за битови цели. В успеха на делото не се съмняваме, защото в случая имаме могъщо триединство, както биха се изразили канониците – нарастваща пазарна потребност за изграждане на индивидуални съвременни икономични отоплителни инсталации, гарантирано качество, защитено с авторитета на марката, опита и търговската база на най-голямата в България търговска верига за професионална техника.

Навярно мнозина биха се зачудили как така марката Bosch, добила световна известност и водещи позиции със своите електроинструменти и продукти за автомобилната индустрия, изведнъж изправя снага в толкова различен и специфичен пазарен сегмент. За редовните читатели на „Направи сам“ това не представлява загадка, защото в бр. 12/2009 вече бе разяснена тази метаморфоза. За тези, които са пропуснали да прочетат статията, ще поясним че всъщност става дума за маркетингов ход, при това само за част от държавите в Централна и Източна Европа. В тези държави марката Bosch е много добре позната и трайно се свързва с изобилието от технически чудеса, залели страните ни след падането на Берлинската стена, и поради това станали достъпни и за простосмъртните люде. Същевременно марката на реалния производител на техниката за отопление и топла вода Junkers, много популярна в Германия и държавите в тази част на континента, е почти непозната за страните в споменатия регион. Това обяснява неочакваната поява на марката Bosch и върху отоплителни котли. Същите тези котли в Германия, например се продават много успешно вече десетилетия наред и затова никому не е хрумвала мисълта да замества една известна марка с друга, макар и много популярна.

Фирмата Junkers има близо 120-годишен опит и традиции в разработването и производството на отоплителни прибори. Създадена е през 1895 г. в Дресау, Германия, от проф. Хуго Юнкерс, човекът изобретил и патентовал първия в света калориметър. За него той получава и златен медал на Световното изложение в Чикаго през 1893 г. Въз основа на това изобретение той създава и първия в света газов водонагревател за течаща вода (също патентован), при който количеството на подаваната в горелката газ се управлява автоматично в зависимост от дебита на протичащата вода.

Покупката на отоплителен котел е дългосрочна инвестиция не толкова заради цената, която в случая не е никак висока, а защото той е основният елемент от цялостната система за отопление и осигуряване на топла вода в сградата. Важна предпоставка за верния избор е марката на производителя и реномето на доставчика. Junkers се ползва със световна известност в създаването и развитието на най-високотехнологични производства, каквото несъмнено е авиацията. Затова името Junkers се свързва все още, при това трайно, с проектирането и серийното производство на редица много успешни модели на транспортни, спортни и бойни самолети в периода 1915–1934 г.

През 1932 г. Junkers става собственост на Robert Bosch и продължава да се развива изключително в областта на топлотехниката, като се запазва марката Junkers. С нея се свързват редица от световните новости в тази област – първото интегрирано пиезокристално запалване на пламъка, газови котли с автоматично запалване, въвеждането в Германия на стенните кондензни котли, внедряването на хидродинамичния генератор за запалване на горелката и др.

Junkers, заедно с Buderus и още няколко по-малки фирми, специализирани в областта на топлотехниката, формират създадената през 2004 г. самостоятелна компания „Bosch Thermotechnik“, която днес е водещият производител в Европа на стенни газови отоплителни котли и уреди за топла вода.

Казваме всичко това, за да изясним, че зад всеки отоплителен котел с марката Bosch стоят десетилетни традиции и производствен опит. Това обяснява и появата им в магазините на „Киров“ АД.

Двата котела, повод за тази статия, са предназначени за твърдо гориво – въглища, брикети, дърва. Те са представители на две семейства – Solid 2000 B и Solid 5000 W. Най-общо казано, котлите Solid 2000 B са по-универсални, което ще рече, че в зависимост от модела едни използват за основно гориво въглищата (с едрина 20–40 mm), но могат успешно да горят още дърва, брикети или кокс, при други пък е обратното – основното гориво са дървата, докато останалите горивни източници са заместващи. Котлите от серията Solid 5000 W са пиролизни и са тясно специализирани единствено за горене на дърва.

Когато става дума за избор на котел за отопление и подгряване на вода за битови нужди, се започва от източника на топлинна енергия. Две мнения няма, че най-подходящото гориво е газта – не се нуждае от складиране, на практика няма отпадъчен продукт, процесът на горене се автоматизира лесно, кондензната технология позволява увеличаване на КПД на котела над 100%, котлите са малогабаритни, процесът е напълно затворен и чист, което позволява монтирането им дори и в обитаеми помещения. За съжаление България не е измежду държавите с развита битова газопреносна мрежа, а на химерното светло бъдеще отдавна и до втръсване сме се нагледали.

Газьолът стана твърде скъп и ще става още повече. За електроенергията като източник на топлина има смисъл да се говори от гледна точка на термопомпените системи за „извличане“ на геотермална или от въздуха топлина и по този начин се икономисва значително количество електроенергия за сметка на инвестиционните разходи.

Така че днес и в близкото бъдеще голямата част от българските домове ще разчитат на твърдото гориво – вземащите напоследък превес дърва и каменните въглища. Темата за това кой вид гориво е за предпочитане няма да подхващаме в тази статия, като ще се ограничим да посочим само един факт – дървата изгарят почти без остатък, по-малко замърсяват въздуха, оползотворяват се и отпадъчни дървесни материали, а пелетите позволяват автоматизиране на процеса на горене в специално произведени за този вид гориво котли, захранвани от бункер с голяма вместимост.

С две думи, Soilid 2000 B и Solid 5000 W са две серии котли, които съчетават използване на класическо гориво с модерни технологии и конструкции, позволяващи по-пълното изгаряне и по-висока отоплителна ефективност, с известни възможности за автоматично поддържане на процеса на горене.

Серията Solid 2000 B е представена с шест модела с отоплителна мощност от 6 kW до 45 kW. В зависимост от модела средният разход на гориво на час е от 4,7 kg до 14 kg. Котлите се различават по размерите си, обема на горивната камера, размерите на отвора за пълнене и т.н. Прави впечатление, че разликите в теглата им не са големи. Като изключим началния и крайния модел, теглото на останалите четири е между 215 kg и 240 kg. Разликата в цените на моделите от „златната среда“ K 24-1 S61, K 25-1 S61 и K 32-1 S61 е не повече от 130 лв., което навежда на мисълта, че при избора винаги е добре да се предвиди известен резерв. Съзнателно избягваме сравнения от вида „каква отоплителна мощност е необходима за жилище с такава и такава площ и обем”, защото това силно зависи от топлинните загуби на сградата. Затова всяка отоплителна инсталация се нуждае от грамотно направен и изпълнен проект.

За тези котли ще споменем само няколко по-съществени подробности. Те имат система с терморегулатор за поддържане на зададената температура на изходящата вода. Той управлява горивния процес, като контролира подаването на въздух в горивната камера. Отворът за насипване на въглищата се намира в горната страна на котела, което, както и големината му, улеснява зареждането с гориво. Чугунената скара е съставена от няколко подвижни един спрямо друг елемента. С помощта на изведен странично на котела лост те се движат, при което сгурията пропада, а при необходимост по-едрите парчета се раздробяват на ситно. Това много улеснява експлоатацията на котела, защото своевременното отделяне на сгурията и нейното изхвърляне са основният проблем при изгарянето на каменни въглища. Необходимо е да се има предвид също, че с едно зареждане при номинална топлинна мощност котелът може да работи около 3,5 часа, т.е. налага се периодично зареждане с въглища и изхвърляне на сгурията. Коефициентът на полезно действие на тези котли е около 78%.

Котлите от серията Solid 5000 W отговарят на силно изразената тенденция през последните 10-20 години у нас за отопление предимно в еднофамилните къщи да се използват дърва. Но при съвременна технология на горене, която повишава коефициента на полезно действие на горивното устройство на 78–85%. Икономическото изражение на тези цифри са по-ниският разход на дърва и по-евтиното отопляване. За разлика от серията Solid 2000 тези котли за специализирани единствено за горене на дърва и евентуално на дървесни брикети, но не и на каменни въглища. Позволяват зареждане с дърва с дължина 42–57 cm в зависимост от модела.

Тези котли използват пиролизния принцип на работа. Цепениците не горят директно, а дървесината е подложена на суха пиролиза (суха дестилация). Първоначално поставената в котела дървесина се подсушава до влажност 15–20%. Толкова, между другото, е оптималната стойност на този изключително важен показател за всички подходящи за горене дърва. След това дървесината се разгражда термично в среда с ограничено съдържание на кислород до образуване на пиролизен газ и нищожно количество пепел. Този висококалоричен газ се подава в специална камера, където се окислява от подавания в нея вторичен въздух, самозапалва се и изгаря при температура около 1200 оС. Така се постига значително по-пълно изгаряне на дървесината, отделя се минимално количество пепел, значително по-малко се замърсява атмосферният въздух. Този вид котли се затварят херметично, поради което вероятността от попадане на дим в помещението е почти изключена. Те се поддават и по-лесно на автоматично управление. Ще припомним още, че на кинохроники от Втората световна война се виждат немски танкове и камиони с газгенератори, които поради липса на бензин са се движили с дърва и пиролизен газ.

Усложненият работен процес изисква по-сложна конструкция и не случайно котлите от тази серия са над 2 пъти по-скъпи от котлите за въглища и комбинирано гориво. По-сложно е и монтирането им на място. Серията Solid 5000 W е представена от четири котела с отоплителна мощност от 8 kW до 36 kW. Разходът на дърва съответно е между 5,7 kg/h и 10 kg/h.

Коментари и въпроси

3 Коментари към “Отоплителни котли за твърдо гориво”

Христо Радев | септември 24th, 2013 at 11:42 pm

След многото години, като инсталатор и ползвател, спокойно мога да заявя: при добре оразмерена и изпълнена отоплителна система, котлите BOSCH са много, много добри!!!

СТАМЕЛКА АТАНАСОВА | декември 10th, 2013 at 1:05 pm

МОЛЯ ДА МИ КАЖЕТЕ КАКВИ ПАЛЕТИ ТРЯБВА ДА УПОТРЕБЯВАМ ЗА
SOLID 2000 B SFU 32 – 32 D

„Направи сам“:
Описаният в статията котел на Bosch Solid 2000 B e пригодени за работа с твърдо гориво – основно въглища и по-малко с дърва. За горене на пелети е необходима специализирана горелка, както и механизъм за тяхното подаване от бункера.
Затова трябва да се провери възможността за монтиране на такава горелка към котела за въглища.
Едва тогава може да се мисли кои пелети са най-калорични, както и най-изгодни от финансова гледна точка.

Григор Колев | септември 30th, 2018 at 12:02 am

Пелети не използвам. Имам 18 киловата котел на виадрус (втора ръка за 240 лева)
Един приятел ми направи електрониката ( частите си взех за 70 лева + вентилатор)
Топля 1 етаж 82 квадрата на 24-27 градуса и един етаж на 82 квадрата на 17-20 ( сервиз)

Електрониката гори всичко което завреш в котела. В момента я карам на антрацитни въглища ( онези малките дето изобщо не горят) Паля септември и гася май ( пепел има около 2 килогряма ня 25 килогряма въглища, сажди няма, пушка няма и странното и огън няма в котела) Мога да управлявам с тая електроника и два слънчеви колектора + два бойлера. Работи като клипове климатик на въглища. Догодина ще си закупя и шнек сама да си слага ( сега като падне ми пуска да ида аз да му сложа, а сега ще завърта шнек.

Много съм доволен тон и половина до 2 тона на сезон.

Коментирайте или задайте въпрос









Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 12/2010, Отопление

Ключови думи


 




към началото