В категории: Брой 12/2007, Градина

Вериги за моторни триони – STIHL Oilomatic

Спорната и безопасна работа с който и да било верижен трион в най-голяма степен зависи от правилно подбраната и добре поддържана режеща гарнитура – верига и шина. Тук изпъква още едно предимство при работа с машините на STIHL, защото това е единствената компания, която окомплектова машините си с произведени от самата нея вериги и шини. Това означава, че всички компоненти са оптимално напасвани един спрямо друг, което е допълнителна гаранция за постигане на максимална производителност при рязане, висока износоустойчивост на режещата гарнитура и сигурност при работа. За всеки модел верижен трион се предлагат една или повече гарнитури – комбинация между верига и шина. Разнообразието е голямо, дотолкова, че дори и специалист би могъл да се затрудни при верния избор. Затова ще се опитаме да внесем малко повече яснота за избора на верига. Трябва да се знае също, че освен за трионите на STIHL, тези вериги може да се използват и за машини на други производители.

Всяка верига представлява режещ инструмент, подложен на голяма натоварване, от който се очаква да има голяма производителност и висока износоустойчивост. Веригите се изработват от свързани помежду си чрез занитване режещи, свързващи и водещи звена, които се изработват с висока прецизност от специални високо легирани хром-никелови стомани. Върху горната стена на зъбите по електролитен метод е нанесено твърдо хромово покритие, което увеличава износоустойчивостта им. Има и вериги с твърдосплавни резци.

Отворите за нитовете се пробиват с много висока точност, защото трябва да позволяват свободно въртене при възможно най-малка хлабина. Нитовете се обработват термично за постигане на висока повърхностна твърдост и съответна на нея висока износоустойчивост. Всяко от режещите звена има специална маркировка, която показва докъде може да се заточва, след което веригата следва да се бракува и замени с нова. За веригите на STIHL важи препоръката, че при всяка втора смяна на верига трябва да се сменя и зъбното колело на шината. А при втората смяна на колелото, т.е. на всеки четири вериги, се налага смяна и на шината.

Дължината на веригата се подбира според дължината на шината. Освен това широчината и дълбочината на канала на шината трябва да съответстват на веригата. Затова на опаковката на всяка верига е посочено с кои шини може да работи.

От много голямо значение за нормалната работа и продължителността на използване на комплекта верига и шина е системата за нейното смазване. Освен за снижаване на триенето до възможната минимална граница маслото изпълнява и охладителна функция. Всеки верижен трион има маслена помпа с резервоар, като маслото се подава под налягане в улея на водещата шина. Това трябва да става непрекъснато, докато веригата се движи, защото част от маслото неизбежно се изхвърля от веригата при превъртането ù върху зъбното колело в челото на шината. Именно затова преди всяко рязане се проверява изправността на смазочната система, като върхът на шината се насочи в близост до светла повърхност – например дънер на отрязано дърво или купчинка дървесни стърготини. След кратко форсиране на двигателя трябва да се очертае ивица от изхвърлените от веригата капчици масло.

Разходът на масло не е постоянна величина и зависи от режима на рязане. При рязане на дебели стъбла, твърда и суха дървесина, е необходимо подаване на повече масло. Обратно – при рязане на тънки стъбла, мека и сурова дървесина, количеството на необходимото масло е по-малко. Затова трионите от средния и високия клас по мощност имат маслени помпи с регулируем дебит на подаване на маслото.

Благодарение на системата STIHL Ematic разходът на масло може да се намали до 50% в зависимост от вида на режещата гарнитура и дървесината, която се реже. Системата включва водещи шини STIHL Ematic, вериги STIHL Oilomatic и маслена помпа с регулируем дебит. По този начин количеството подадено масло се редуцира до необходимото за нормално смазване на веригата и шината. Помпите, които нямат възможност за такава регулировка, са фабрично настроени за подаване на по-малко количество масло.

Разработената от STIHL система за оптимизирано смазване на веригата Oilomatic има над 20 годишна успешна история и е била усъвършенствана многократно. Водещите звена на тези вериги са оформени така, че да загребват от маслото в канала на шината и по-специално фини каналчета го подават към нитовите съединения между всяка двойка звена. Освен тези каналчета съвременните вериги имат и специално оформени резервоарчета за масло. Те представляват прецизно пробити отвори във всяко от водещите звена. В частта от веригата, която се движи върху горната страна на шината, водещите звена загребват масло от канала, запълват резервоарчетата и маслото се подава по каналчетата към нитовите съединения. При върха на шината обаче, в канала вече не е останало масло и тук смазването би трябвало да се влоши. При системата STIHL Oilomatic обаче това не става, защото резервоарчетата във водещите звена са пълни с масло. При обръщане на веригата около зъбното колело под действие на центробежните сили маслото от резервоарчетата се изхвърля, достига по каналчетата до нитовите съединения и ги смазва. Така се подобрява и смазването в канала от долната страна на шината. Всичко това води до значително удължаване на дълготрайността на веригата, шината и зъбното колело, а отгоре на всичко и най-икономично изразходване на маслото.

STIHL произвежда две основни групи вериги, всяка от които има по няколко разновидности, както и модификации за специални приложения. В първата, означена като Oilomatic Rapid, зъбите на режещите звена имат нормална височина. Веригите, чиито зъби са с намалена височина (нисък профил) попадат в групата вериги Oilomatic Picco.

В зависимост от формата на профила на режещите зъби веригите се делят още на:

» Standard – зъбите имат заоблен контур, а преходът между предния и страничния режещи ръбове е плавен. Веригата реже спокойно с минимални вибрации, лесна е за заточване, което я прави подходяща за използване и от любители за нарязване на дърва за огрев и други дейности в градината. Слабите страни на тази верига са, че лесно се затъпява при досег с пясък и като цяло има сравнително ниска износоустойчивост.

» Micro – зъбите имат плоска странична стена, а ръбът между нея и горната, също с плоска повърхност стена, е леко скосен. Производителността им при рязане е по-малка от зъбите Super. Използват се за вериги с универсално предназначение, имат добра износоустойчивост, сравнително малка чувствителност към наличие на песъчинки в дървесината, много лесно се заточват и не са твърде чувствителни при неправилно заточване.

» Super – ъгълът между страничната и горната стена на зъба е остър, без каквото и да било скосяване. Същият ъгъл сключват помежду си предният и страничният режещи ръбове. При рязане с такива зъби дървесината оказва по-малко съпротивление. Те имат с около 20% по-висока производителност в сравнение със зъбите Micro и са предназначени за професионална употреба. Веригата създава повишени вибрации при рязане и по-агресивно захапва дървесината. Тези вериги са по-чувствителни и по-лесно се повреждат при досег с твърди тела. Заточването им изисква голяма прецизност и не е лесна задача.

» Duro – зъбите имат резци от твърдосплавни пластини, поради което са силно износоустойчиви.

Picco Micro Mini (PMN)

Това е нископрофилна верига, предназначена специално за работа с леки моторни триони. Има малка широчина. Отличава се с много ниска склонност към поява на обратен удар и рязко изхвърляне на машината нагоре при опит за рязане с горната част в предния край на шината. Много подходяща е за кастрене на клони и резитба на високо в короната на дърветата, за употреба в личното стопанство, за строително дърводелство.

Picco Micro (PM)

Нископрофилна верига за работа с леки моторни триони. Характеризира се със спокойно движение и голяма износоустойчивост. Подходяща е за кастрене на клони и рязане на тънка дървесина. Подходяща е за използване в лесовъдството, селското стопанство и строителството, както и за употреба от непрофесионалисти в личната градина.

Picco Micro Comfort 3 (PMC3)

Това е нова нископрофилна верига, която се отличава с повишена производителност при рязане в съчетание с намалена способност за възникване на обратен удар. Тя е специално пригодена за рязане с леки моторни триони. Идеална е за потребители, които търсят не само бързо рязане, но и комфорт по време на работа. Има универсално приложение. Подходяща е за дърводобив в млади гори със сравнително тънки стъбла на дърветата, за кастрене на клони и резитба на овощни дървета.

Rapid Micro (RM)

Верига с универсално приложение, еднакво подходяща за работа в горското и селско стопанство, в строителството. Има отлично водене върху шината и висока производителност на рязане. Заточва се лесно. Използва се за поваляне на стволове и кастрене, за нарязване на дърва за горене.

Rapid Micro Comfort (RMC)Това е разновидност на универсалната верига Rapid Micro, като подобрението е в посока на по-ниско ниво на вибрациите при движение и по-меко рязане. Това е постигнато благодарение на допълнително скосяване на профила в основата на зъба на режещото звено.

Rapid Micro Comfort 3 (RMC3)

Верига с универсално предназначение, която притежава споменатите вече особености на предния модел – ниски вибрации и „меко“ рязане, като в добавка склонността към възникване на обратен удар е силно намалена. Водещото звено има повдигната гърбица със заострен челен ръб.

Rapid Super (RS)

Верига с висока производителност при рязане, специално разработена за нуждите на професионалния дърводобив. Използва се за отсичане и нарязване на дебели и средно дебели стволове, за кастрене на клони. Подходяща е за моторни триони със средна и висока мощност.

Rapid Super Comfort (RSC)В

еригата е усъвършенстван вариант на Rapid Super – високопроизводителна, с ниско ниво на вибрациите и „меко“ рязане. Скосяването в основата на страничния режещ ръб на зъбите способства за намаляване на вибрациите. Използва се в горското стопанство за машини с мощност над 2,5 kW. Подходяща е за рязане на замърсена и замръзнала дървесина.

Rapid Super Comfort 3 (RSC3)

Верига за професионално използване при дърводобива. Режещите и звена са идентични с тези на Rapid Super Comfort. Освен че с нея се постига силно намалено ниво на вибрациите и ограничена склонност към възникване на обратен удар, веригата осигурява още по-пълен комфорт при работа, благодарение на модифицираната с добавена трета гърбица форма на водещите звена. Именно те спомагат за по-комфортното и „по-меко“ рязане.

Rapid Duro (RD)

Това е специална верига с твърдосплавни резци на зъбите, поради което е силно устойчива на износване дори при най-тежки условия като рязане на замърсена или замръзнала дървесина, както и при различни спасителни операции. При нормални условия на работа издържа изключително дълго без заточване.

Rapid Duro R (RD)

Тази верига има максимална износоустойчивост, като може да се справя дори с пирони, композитни материали и многопластови строителни елементи, пластмаси и други подобни материали, каквито се налага да бъдат рязани при спасителни операции. За тази цел всеки от зъбите е изцяло брониран с твърдосплавна устойчива на удари пластина. Водещите звена са силно модифицирани с по три гърбици, като крайната е заострена и сочи към режещия зъб. Така зъбите режат „по-меко“ и се намалява опасността от повреждането им при удар с твърд предмет.

Коментари и въпроси

1 Коментар към “Вериги за моторни триони – STIHL Oilomatic”

ПЛАМЕН ДАНАИЛОВ | август 26th, 2013 at 10:56 am

ПОКАЖЕТЕ МИ АДРЕС, КЪДЕТО ДА ЗАНЕСА ЕДНА ВЕРИГА ЗА ТОЧЕНЕ.ПО ВЪЗМОЖНОСТ СОФИЯ-ЗАПАД И СОФИЯ-ЮГ.БЛАГОДАРЯ.

„Направи сам“:
Списък с дистрибуторите на STIHL, които извършват сервизни услуги, включително заточване на вериги, ще намерите на сайта на компанията.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


Категории

Брой 12/2007, Градина

Ключови думи


 
към началото