В категории: Брой 1-2/2002, Декорация и защита, Дърводелство и обзавеждане, Инструменти, Металообработване, Облицовки и настилки, Ремонти, Строителство, Сухо строителство

Машини с автономно захранване

Всеки от водещите производители на ръчни електрически инструменти се стреми непрекъснато да развива и разширява асортимента от предлаганите на пазара машини. Принципно нови машини се появяват все по-рядко, защото от времето, когато през 1895 г. немецът Вилхелм Емил Файн конструира първата в света задвижвана с електрически ток бормашина, е изминало повече от столетие в жестока конкуренция, в несекващо нито за миг състезание за себедоказване, за създаване на все по-съвършени машини и инструменти. Практически за всяка от познатите ръчни операции вече има електрическа машина, и то не една. Известно изключение прави направлението на ръчните електроинструменти с автономно захранване, чието развитие през последните години като че ли изпреварва средните темпове. Причината за това, от една страна, е несъмненото удобство, което предоставя възможността за работа без свързан с контакта кабел, предимство, което в редица случаи е решаващо. От друга, производството на акумулатори се разви до такава степен, че те станаха подходящи за масово приложение не само за професионални цели, но и за машини от любителския клас. Само за няколко години повечето ръчни електрически машини се сдобиха с „акумулаторни” двойници, появиха се даже и акумулаторни перфоратори за пробиване в бетон.

psb24ve-2SНепрестанно излизат все по-нови модели и човек започва трудно да се ориентира в множеството от марки, модели, технически данни и цени. Това, последното, не е маловажно, защото по принцип всяко качество си има и своята цена, докато обратното не винаги е вярно.

Във връзка с това в чужбина успешно се развиват редица списания, чиято основна и често пъти единствена задача е да публикуват широкообхватни тестове на сродни стоки – машини и инструменти. Зад тези публикации по правило стои неподкупна и високо професионална работа за тестване на инструментите и машините в лабораторни условия с модерна измервателна апаратура по всички основни показатели, с последващ сравнителен анализ на получените стойности. Смисълът от това е периодично да се дава прецизен и независим анализ на техническите и експлоатационни качества на предлаганите на пазара стоки, така че с помощта на специалистите всеки потребител вече лесно може да вземе оптималното решение как да вложи парите си.

Така и ние прибягнахме до мнението на авторитетното немско списание „Heimwerker Test Magazin” при избора на оптималния модел ударно-пробивна бормашина и електрическа отвертка. Тестовете обхващат моделите от производствената палитра на BOSCH.

Ударно-пробивни машини

Сравнението е извършено измежду три модела: PSB 12 VE-2, PSB 18 VE-2 и PSB 24 VE-2. Както подсказват наименованията, машините се различават основно по захранващото напрежение на акумулатора и съответно по своята мощност.

На първо място е била класирана най-мощната машина – PSB 24 VE-2, която е показала оптимално съотношение на техническите възможности спрямо цената при всички възможни режими на експлоатация. В таблицата са дадени резултатите от различните тестове в режим на пробиване и завиване на винтове в различни материали, посочена е и тежестта на всеки от резултатите в общата оценка. Вижда се, че този модел е предпочетен пред останалите най-вече поради мощния си акумулатор, който при машините с автономно захранване е решаващ за техните експлоатационни възможности. Не случайно максимална тежест при тестването е дадена на показателя „пробиване в бетон”.

Машината има бързо сменяема никел-металхидридна (NiMH) акумулаторна батерия (с кодиране на напрежението) с изходно напрежение 24 V и време за зареждане 1 h. Максималният въртящ момент е 25 Nm с възможност за плавно регулиране. Има два механично превключващи се режима на работа, в които честотата на въртене може безстепенно да се регулира до 500 min-1 и съответно до 1800 min-1. Има изключващ съединител, който позволява петстепенно регулиране на въртящия момент в режим на завиване на винтове.

Максималният диаметър на свредлото при пробиване в бетон е 8. Както и останалите ударно-пробивни машини на BOSCH, PSB 24 VE-2 има: електронно управление за регулиране на оборотите и поддържането им постоянни, независимо от натоварването на машината, бързо затягащ патронник без ключ, реверсивно въртене на патронника, удобна за хващане и държане на машината, поглъщаща вибрациите ръкохватка, специална спирачка за бързо спиране въртенето на вала и т.н.test1Stest2S

Електрически отвертки

В теста са участвали общо шест машини (PSR 9,6 VE-2, PSR 12 VE-2, PSR 14,4 VE-2, PSR 18 VE-2, PSR 2,4 V и PSR 3,6 VS), като на първо място е класиран моделът PSR 14,4 VE-2. Оценката на списанието е, че тази машина предлага оптимално съчетание на техническите възможности и цената. С нея на практика се решават всички типични за домашния майстор задачи при завиване и отвиване на винтове.

akkuSpsr14,4ve-2SПо своите основни технически параметри отвертката е доста сходна с ударната бормашина PSB 24 VE-2, като основните различия са: липса на механизъм за ударно действие върху свредлото, по-ниско захранващо напрежение от акумулатора и съответно по-малка мощност на машината.

Максималният въртящ момент е 20 Nm, като изключващият съединител има пет степени на превключване. Честотата на въртене на патронника се регулира плавно в границите до 350 min-1 и до 1250 min-1, в зависимост от положението на механичния превключвател.

Електрическата отвертка има всички типични за този вид машини на BOSCH „екстри”, част от които бяха посочени при ударната бормашина.

НС

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото