В категории: Бани и кухни, Брой 12/2007, Водопровод и канализация, Ремонти, Строителство, Сухо строителство

Конструкции в мокри помещения с AQUAPANEL Indoor

С тази последна статия завършваме поредицата за използване на новите плочи на циментова основа AQUAPANEL за външни и вътрешни облицовки на фасади и леки преградни стени. Запазихме за края тази, по наше мнение, изключително интересна тема, защото няма по-подходящ материал от плочите AQUAPANEL Indoor за обшивка на стени в баните и други помещения с висока влажност, а методът сухо строителство открива непознати доскоро възможности за изграждане на инсталациите и монтиране на санитарните уреди в тези помещения. Може дори да се каже, че системите, разработени от Knauf, внесоха революционни промени и изцяло преобразиха технологията за изграждане на тези най-сложни във всяка жилищна и офис сграда помещения. С помощта на предстенни обшивки и преградни стени, осигуряващи достатъчно пространство за безпрепятствено преминаване на тръбопроводите и скрито монтиране на част от уредите, при наличието на специално разработени носещи метални кострукции (стойки) за всеки от санитарните прибори, с възможностите за лесен достъп до инсталацията и нейните ключови елементи, като спирателни кранове, например, без да се налага разбиване на облицовката и стените, строителството в банята вече става много по-лесно, бързо и качествено, а разполагането на санитарните пребори – по-функционално.

При сухото строителство тръбите вече не се вкопават в стените под мазилката и облицовката от плочки, не стърчат открито в помещенията, както често става с вертикалните щрангове, а тоалетното казанче е скрито зад облицовката и не заема място в помещението. За да може да стане всичко това, пред съществуващата масивна стена се изгражда втора (предстенна обшивка), а в образуваната между тях кухина се разполагат водопроводните и канализационни тръби. Тази стена може да се издигне до тавана, или пък само до определена височина, колкото е необходимо за монтиране най-вече на стойките за санитарните прибори.

Този начин на строителство и монтиране на тръбопроводите има и едно друго съществено предимство, което ще оценят обитателите на къщи, чиито водопроводни тръби са замръзвали поне веднъж през някоя мразовита зимна нощ. Затова строителните инструкции забраняваха прокарването на тръби по външни стени, още повече че по времето, когато са писани тези инструкции, понятието „топлоизолация” се употребяваше предимно на теоретично ниво, но почти липсваше в практиката. Прилагането на предстенния монтаж дава значително по-голяма свобода за разполагане на санитарните прибори и за прокарване на тръбопроводите до и от тях.

Когато вътрешните стени са леки сглобяеми, проблемът се решава още по-лесно и просто, защото широчината им може да се подбере според монтажните потребности. Тези конструкции на леки преградни стени вече бяха разгледани в предишния брой на списанието. Специално внимание заслужава технологията за монтиране на отделните санитарни прибори, на която тема сме посветили подробна статия в НС 1-2/2006.

Тук са показани два случая на изграждане на стена за предстенен монтаж, като в единия тя е свободно стояща и е закрепена посредством дюбели само към пода, тавана и страничните масивни стени. Във втория тя е закрепена и към стената, пред която е поставена. Първият вариант предоставя повече възможности и удобства за прокарване и монтиране на тръбопроводите, като с широчината не бива да се прекалява, защото се намалява и без това често оскъдната площ на банята. Вторият е по-подходящ за изпълнение на т.нар. суха мазилка, когато вместо да се измазват стените бързо, и най-вече качествено, се обличат с плочи AQUAPANEL Indoor, монтирани върху носеща конструкция от закрепени към масивния зид метални профили. Това решение има редица предимства и колкото повърхността на неизмазаните стени е по-груба и се нуждае от повече корекции, толкова повече замяната на класическата варо-циментова мазилка с облицовка от плочи AQUAPANEL Indoor става по-изгодна. Друго много съществено предимство на предстенната облицовка е възможността кухината да бъде запълнена с топлоизолационен материал, който едновременно изпълнява функциите и на звукоизолация, защото по правило за тази цел се използва минерална вата. При прекарване на тръбопроводите във вътрешността на преградна стена, задължително трябва се вземат мерки за звукоизолация, за да не се чува как съседът от горния етаж пуска водата от тоалетното казанче, или пък силният пулсиращ до тракане шум при възникване на кавитация в някой недобре функциониращ кран пък бил той и през пет етажа.

Най-напред са показани напречени разрези и детайли на свободно стояща лека стена за предстенен монтаж във вариант на еднослойна и двуслойна обшивка с плочи AQUAPANEL Indoor. Вертикалната конструкция е изградена от профили CW 50/0,6; CW 75/0,6 или CW 100/0,6. От широчината на профила и в значително по-малка степен от дебелината на обшивката зависи допустимата височина на стената. При еднослойна обшивка тя е 2,5 m при профил CW 50/0,6 и 4,5 m при CW 100/0,6. При варианта с двуслойна обшивка от противната на облицовката страна на профилите през разстояние 100 cm със закрепени с винтове парчета плоча AQUAPANEL Indoor с размери 10х10 cm, което се прави за повишаване на устойчивостта на стената. Чертежите на детайлите поясняват изпълнението на вътрешен и външен ъгъл, както и закрепване на леката стена към масивна.

При помещения с висока влажност се препоръчва използване на метални профили с повишена защита срещу корозия. Също така при по-силно натоварване на стената от окачени товари (>0,4 kN/m) се препоръчва вертикалните метални профили да се захванат към стената през разстояние от 100 cm с парчета поцинкована стоманена шина 4х30 mm.

На тази страница е показана предстенна обшивка, изпълнена с метална или дървена носеща конструкция, която е закрепена директно към масивна стена. При този начин на монтиране ограничения във височината на облицовката няма. Вече стана дума, че това решение не само отлично замества традиционната трудоемка, внасяща влага и замърсяване в сградата мазилка, но решава проблема с топло- и звукоизолацията при външни стени, когато няма възможност те да се изолират отвън. За постигане на още по-добра звукоизолация облицовъчните плочи трябва да се монтират към специалните еластични, поглъщащи вибрациите метални профили (федершини) Knauf MW. Поставянето на топлоизолация освен, че намалява топлинните загуби като цяло, решава проблема с повърхностната температура на стените на банята. За да се чувства добре човек, тази температура не бива да бъде по-ниска с 2-3 оС от температурата на въздуха в помещението. В противен случай се активизира топлообменът между човешкото тяло, особено когато е без дрехи, и стените, което поражда усещане за хлад и се възприема като неприятно.

Препоръчително е дебелината на топлоизолацията да се пресметне от специалист, за да се определи за конкретния случай къде попада точката на оросяване, при която водните пари се втечняват и ще овлажнят топлоизолацията и зида. В някои случаи може да се наложи поставяне и на пароизолация откъм страната на помещението, но това ще зависи от конкретния случай. На чертежите са дадени и възли за изпълнение на вътрешен и външен ъгъл на облицовката, както и директното закрепване на носещите облицовката метални профили с помощта на директни окачвачи (за окачени тавани) или специални сързващи елементи (Protektor № 6156), които позволяват регулиране на разстоянието между обшивката и масивната стена.

Особен интерес представлява изпълнението на „тесните места” в една баня – свързването между пода и ограждащите леки преградни стени или предстенна обшивка, свързването между стената и прилепената до нея вана, преминаването на тръби през стената и др. При всички тези случаи проблемът е един и същ – направа на сигурно и дълготрайно уплътнение, така че влагата, а често и течащата върху стените и пода вода, да не прониква зад стенната облицовка.

Ъгълът, образуван между пода и стените, се уплътнява със специална уплътняваща лента, която се полага по дължината му, така че да покрие приблизително еднакво широки ивици от стената и пода. Лентата се полага непосредствено след намазване с Knauf Flaechendicht. Това е гъст пастообразен разтвор, който се нанася с четка, а при по-големи повърхности и със стоманена пердашка, като изпълнява ролята на т.нар. течна хидроизолация – създава водонепропусклив слой. След като лентата потъне изцяло в слоя течна хидроизолация и тя пропие през мрежестата периферия на лентата, отгоре се нанася втори слой, така че тя да бъде изцяло покрита. Освен, че осигурява много добра защита срещу проникване на влага материалът, използван за течна хидроизолация, създава и добра основа за залепване на плочките директно върху обработената с него повърхност. По подобен начин за уплътняване около отворите за преминаване на тръби или около подовите сифони се използват маншети от същия материал с квадратна форма и различна големина. Важното в случая е да се съблюдава уплътнителните ленти, маншети и материалът за течната хидроизолация (в случая Knauf Flaechendicht) да бъдат от един и същ производител.

Фугите между подовата и стенната облицовки, между умивалника и други санитарни прибори и облицовката с плочки се уплътняват със силиконова паста с фунгицидни свойства, за да не потъмнее след време поради появата на налепи от мухъл и плесени върху шева.

За ограничаване разпространяването на шум в банята, примерно от течащата във ваната вода, между нея и облицовката от плочи AQUAPANEL Indoor се поставя лента от филц или пореста гума с дебелина около 5 mm така, че помежду им да няма твърда връзка. Оптималното решение за прокарване на тръби през леки преградни стени е да се използват специално произведени за целта монтажни елементи, съставени от няколко съединяващи се на винт пластмасови части. Така се постига лесно и сигурно уплътняване на отвора и на преминаващата през него тръба, а декоративна капачка го покрива, така че да не се загрозява облицовката.

За обслужване и извършване на ремонтни дейности е необходимо да се осигури достъп до намиращата се зад стената инсталация, без да се налага разрушаване на облицовката от плочки, демонтиране или изрязване на облицовъчните плочи AQUAPANEL Indoor. За целта в обшивката се оставят специални ревизионни отвори. За тяхното затвяране Knauf предлага няколко изпълнения на вратички от системата UNIFLEX, чиято големина съответства на големината на облицовъчните плочки и не се отличава от оставалата облицовка. Системата Classic UNIFLEX позволява размерите на вратичката да се нагодят според големината на плочките, като максималната й големина е 45х45 cm. При системата Profi UNIFLEX максималната големина на вратичката е 60х60 cm и тя се задържа на мястото си с помощта на магнити. Допустимото натоварване от облицовката с плочки е 10 kg, което позволява използване и на по-дебели и тежки плочи от естествен камък. Използват се и т.нар. ревизионни клапи, които представляват цялостен механизъм с метална, включително от алуминий, рамка, врата, окачена на панти и невидим отвън заключващ механизъм, с които може да се затварят отвори с големина от 300х300 mm до 1200х1200 mm. Пригодени са за монтиране в конструкции с еднослойна и двуслойна обшивка.

Леките преградни стени на Knauf не само многократно улесняват изграждането на банята, монтирането на санитарните прибори и прокарване на плетеницата от тръбопроводи, но създават и редица нови възможности. Една от тях е монтирането на всеки от приборите към фабрично произведена за целта метална стойка. Тя се вгражда точно в носещата конструкция на стената и се закрепва с винтове към вертикалните CW профили, като основната тежест от монтирания към нея прибор стойката предава върху пода. Всяка от тях е подходящо оразмерена, има фабрично пробити отвори за болтовете и шпилките, с които лесно и най-вече стабилно се монтира съответният прибор. Предвидени са планки за монтиране на стенната батерия, скоби за закрепване на сифона от умивалника или на тръбата за промивната вода от тоалетното казанче. Има свъзможности за регулировки по височина и широчина, позволяващи закрепване на прибори с различна големина и монтажни размери, тяхното лесно и точно нивелиране. В стойката за монтиране на тоалетната чиния е предвидено и място за поставяне на тоалетното казанче. С две думи всяка стойка съдържа всичко необходимо и улесняващо в максимална степен монтирането на санитарния прибор.

Написаното през годината дотук за плочите AQUAPANEL съвсем не изчерпва темата, защото те намират приложение и за облицовка при окачени тавани, а специалните плочи AQUAPANEL Floor с големина 60х90 cm са предназначени за бързо и лесно изграждане на настилки, които повече от успешно заместват класическата циментова замазка, без да притежават нейните недостатъци. За цялостното монтиране на квадратен метър такава настилка са необходими не повече от 15 min. Може да се използват на закрито или на открито, като представляват отлично решение за подове, често обливани с вода. Плочите AQUAPANEL Floor MF са каширани със слой минерална вата, поради което имат повишена изолация срещу преминаване на ударен шум при ходене или от падане на твърди предмети върху пода.

За допълнителна информация вижте тук.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото