Още статии за Ташев-Галвинг ООД

„Интелигентни“ зареждащи устройства за акумулатори на DECA

deca5SМакар и само за десетина дни арктическият студ, обхванал страната ни в средата на януари, по нашенска традиция изненада и свари неподготвени немалко автомобилисти, чиито акумулаторни батерии, след краткотраен протяжно измъчен стон от стартера, категорично отказваха да го завъртят достатъчно енергично, за да запали двигателя. Тази идилична зимна картинка подсети и нас, че „сега му е времето“ да задълбаем по-навътре в една неизменно актуална тема – поддържането на акумулаторната батерия и необходимото за това подходящо зареждащо устройство. Стремежът ни да издирваме и представяме в списанието най-добрите производители и марки в дадена област, и най-вече – новите им продукти, привлече вниманието ни към италианската фирма DECA, базирана в най-старата република – Сан Марино. Тя е сред утвърдените от години партньори на „Ташев-Галвинг“, благодарение на което продуктите на DECA се предлагат успешно и на нашия пазар. Компанията е сравнително тясно специализирана в две основни направления – електродъгови заваръчни апарати и зареждащи устройства за стартерни и тягови акумулаторни батерии. Успешното партньорство между „Ташев-Галвинг“ и DECA датира от над 15 години като от миналата нашата фирма е основен вносител в България на цялата гама зареждащи устройства.

DECA е основана през 1972 г. и през изминалите оттогава 43 години се е утвърдила като един от водещите производители на тези две групи продукти – при това в диапазона от любителски до промишлени приложения. Всички изделия с марката deca съответстват на стандарта RoHS (Restriction of Hazardous Substances – директива на ЕС, която ограничава съдържанието на определени потенциално вредни вещества в електротехнически и електронни изделия) и са сертифицирани от най-авторитетните международни сертифициращи организации. За обхвата на производствената палитра може да се съди и по обема на актуалния към момента продуктов каталог с обем от 101 страници, от които 35 са посветени на зареждащите устройства.

Azienda4SAzienda12SПроучвайки пазара на зареждащи устройства и достъпната за тях техническа и експлоатационна информация, прави впечатление, че акцентът основно пада върху новите технологии и качества на стартерните акумулаторни батерии, докато информацията за устройствата за тяхното дозареждане е оскъдна. Впечатлява и паралелът с подхода при ръчните акумулаторни електроинструменти, в чиято техническа документация водещите производители по правило подчертават качествата, възможностите и значителния принос на зареждащото устройство за дълготрайното съхраняване на работоспособността на батерията. Затова най-реномираните производители на електроинструменти разработват и патентоват собствени конструкции на такива устройства.

Зареждането на автомобилните акумулаторни батерии е задача на електроинсталацията на превозното средства. Но също така е вярно, че всяка батерия инцидентно или периодично се нуждае от дозареждане от външно устройство. Понякога то единствено може да я извади от състояние на дълбоко разреждане и я върне към живот, да я избави овреме от началната сулфатизация на плочите и по този начин значително да бъде удължена нейната дълготрайност.

С две думи, необходимостта от зареждащо устройство не подлежи на обсъждане. Въпросът е как да се избере най-подходящото. Избор, който в много голяма степен зависи от вида на батерията и наситеността на автомобила с електронни системи. Зареждането на съвременна херметизирана и необслужваема акумулаторна батерия, примерно от вида AGM или GEL, с допотопно отпреди, примерно две десетилетия, зареждащо устройство, често от непознат, на практика, анонимен производител, лесно може да я повреди. Такова устройство, ако се включи към свързана с електроинсталацията на автомобила батерия, може да причини унищожаване на електронните компоненти и да навлече напълно излишен скъп ремонт. Затова, подобно на претъпканите с електроника съвременни автомобили и новите поколения акумулаторни батерии, огромно развитие са претърпели и специално разработените за тях зареждащи устройства. Подобно на всички технически изделия и покупката на такова устройство е въпрос преди всичко на добре информиран избор, като първата стъпка, естествено, е производителят да бъде „от сой“, както е казвал едно време народа при избора на мома за сродяване.

Изисквания и тънкости при зареждане на стартерни акумулаторните батерии

Работоспособността на всеки автомобил или друго задвижвано от двигател с вътрешно горене превозно средство, критично зависи от състоянието на неговата стартерна акумулаторна батерия. Тя е подложена на непрестанни изпитания, които при недостатъчно компетентни и редовни грижи за нея, са в състояние значително да съкратят експлоатационната й дълготрайност, а най-неприятното – тя да откаже да запали двигателя. По правило това става предимно през зимните месеци на годината и отново по правило – в най-неподходящия момент.

Колкото автомобилите стават все по-усъвършенствани – с все повече електроника и всевъзможни благини като задвижвани с електромотор странични стъкла, покривен прозорец и странични огледала, отопляеми седалки, мощна озвучителна уредба, електрическа ръчна спирачка и др., толкова повече нараства и потреблението на електроенергия в него. Автомобилът се превръща във все по-голям консуматор на електроенергия „собствено производство“, което поставя все по-високи изисквания към алтернатора и акумулаторната батерия.

В условията на градско движение с типичните неизбежни задръствания и престой пред множество червени светофари, навлизането на системи за автоматично спиране и многократно повторно стартиране на двигателя, подпомогнати от законовите изисквания за движение при включени къси светлини, дори и през нашенското лято с ослепително ярко слънце, системата за зареждане на батерията от автомобила не може да насмогне на разхода на електроенергия, за да поддържа акумулаторната батерия добре заредена. При работа на двигателя на празен ход алтернаторът работи с около една трета и по-малко от номиналната си мощността, поради което се налага батерията да осигурява част от потребяваната електроенергия, включително на работещите и през деня фарове. Особено при движение в градска среда и ежедневен пробег около 10 km, както и при рядко използване на автомобила – примерно до около 200 km на месец, батерията се изтощава бързо, което лесно се разпознава по забавеното движение на чистачките и по-слабото светене на фаровете, стартерът все по-трудно завърта маховика докато откаже. Това лесно може да се предвиди и предотврати, ако периодично се проверява напрежението на батерията. При напълно (100%) заредена автомобилна оловно-кисела акумулаторна батерия то е 13,10 V – 13,20 V. При ниво на зареждане 90% напрежението е 12,90 V, а при 75% – неговата стойност спада на 12,45%.

Напрежение 12,30 – 12,35 V се приема за долна граница, чието достигане е сигнал за потребност от незабавно дозареждане на батерията. Ако това не се направи, по-продължителното поддържане на батерията при ниско ниво на заряда, водещо до дълбоко разреждане, ще активизира силно процеса на сулфатизация на плочите. Върху активната маса на плочите се образуват едри кристали оловен сулфит, които запушван порите и не позволяват на електролита да прониква в тях. Тези кристали са устойчиви и не могат да бъдат премахнати при стандартния режим на зареждане на батерията. Резултатът е бързо намаляване на нейния капацитет и скорошна необходимост от ненавременна покупка на нова акумулаторна батерия. Важно е да се знае обаче, че за разлика от други повреди като корозията на плочите, например, сулфатизацията е обратим процес, стига навреме да се извърши десулфатизация с подходящото техническо средство – съвременно зарядно устройство, което притежава тази възможност.

Всичко това категорично откроява необходимостта от периодична проверка на състоянието на батерията и нейното правилно дозареждане. Честота на проверките зависи от вида, възрастта и състоянието на батерията, от режима на каране на автомобила и сезона.

При преобладаващо градско движение и особено зимно време, се препоръчва периодично извършване на изравнително зареждане на батерията. Някои производители на батерии препоръчват на всеки три месеца, независимо от режима на движение на автомобила, батерията да се тества, а на всеки шест месеца да се прави десулфатизация и изравнително зареждане. На практика това се прави със съвременно зареждащо устройство.

Периодичното дозареждане на батериите е задължително и при тяхното продължително съхраняване без да се използват (примерно през зимата). Съвременните качествени зареждащи устройство притежават и възможността за продължителен период от време да поддържат на максимално ниво заряда на свързаните с тях батерии.

Към казаното дотук трябва да добавим, че модерните оловно-кисели стартерни батерии, са претърпели забележителна еволюция и макар, съхранили принципа си на работа, открит още през далечната 1859 г. от френския физик Гастон Планте, много силно се отличават от познатите ни само отпреди две и по-малко десетилетия батерии отворен тип – с капачки на клетките за доливане на дестилирана вода, измерване на нивото и гъстотата на електролита, с открити мостове между клетките и т.н.

Подробен преглед на предлаганите на пазара стартерни акумулаторни батерии на Bosch и характерните за тях технологични решения може да се намери в тази статия. Основните видове стартерни акумулаторни батерии, които към момента се предлагат на пазара са:

WET – херметизирани батерии с течен електролит, малко или напълно необслужваеми (MF);

AGM (Absorbent Glass Mat) – херметизирани батерии (VRLA, Valve Regulated Lead Acid Battery) с абсорбиран в подложка от стъклена вата електролит.

GEL – херметизирани батерии (VRLA), в които електролитът се намира във вид на гел.

Pb-Ca – при тези батерии антимонът, който се съдържа в оловната сплав на плочите, е заменен със сплав на калция, поради което е намалено изпарението на електролита и саморазреждането на батерията.

Подробности за особеностите, експлоатационните характеристики и предимствата на всеки от тези видове батерии са описани в посочената статия, а тук само ще обърнем внимание, че за всеки тип батерия има конкретни предписания за напрежението на зареждащия ток.

При необслужваемите акумулаторни батерии, най-вече тип AGM и GEL, напрежението на зарядния ток, както и напрежение за поддържане на батерията трябва да бъдат по-ниски от обичайните стойности. Това се налага поради отделянето на газ и загуба на вода по време на процеса на зареждане. Като цяло необслужваемите акумулаторни батерии изискват повече внимание по време на зареждането им от външен източник.

Според нормите DIN-VDE-0510, напрежението на зареждащия ток не бива да превишават 2,4 – 2,45 V на клетка (диапазонът е 2,3 V – 2,45 V), т.е. при батерия 12 V да не надхвърля 14,4 – 14,7 V. Тези батериите най-често се зареждат с ток с напрежение:

– Стандартна батерия – не по-високо от 14,4 V (2,4 V на клетка)

– Необслужваема батерия – не по-високо от 13,8 V (2,3 V на клетка). Процесът трябва да бъде контролиран и управляван от зареждащото устройство. Същото важи и за следващия вид батерии.

– Батерия с желеобразен електролит – не по-високо от 14,1 V (2,35 V на клетка).

Задачата допълнително се усложнява, защото изборът на напрежението на зареждащия ток е въпрос на компромис, породен от редица фактори. Най-общо казано при напрежение на зареждащия ток в диапазона 2,30 V – 2,35 V се удължава експлоатационната дълготрайност на батерията, а нагряването й е минимално. Същевременно времетраенето на процеса се удължава, може да възникне и сулфатизация, ако в края на процеса не се приложи изравнително зареждане. При напрежение в диапазона 2,4 V – 2,45 V времето за зареждане е по-малко, постига се по-висок постоянен капацитет на батерията, вероятността от сулфатизация е по-малка. За сметка на това нараства вероятността от необратима корозия на плочите, активизира се отделянето на газ и недостига на вода. При по-висока температура на околната среда, може да се получи презареждане на батерията, което е особено опасно при херметично капсулованите батерии. Това причинява ускорена загуба на активен материал от плочите и батерията губи част от капацитети си. Трябва се добави и фактът, че контролирането на напрежението за всяка клетка поотделно е невъзможно.

Необходимо е да уточним, че в между цитираните тук данни за стойностите на напреженията и данните в други публикации, са възможни минимални различия в зависимост от източника на информация. За всеки конкретен модел и марка препоръчителните стойности са записани от производителя в техническия паспорт и гаранционната книжка на батерията.

Дадената в статията по-всеобхватна информация е необходима най-вече за оформяне на ясна представа за сложността на процеса и необходимостта от използване на автоматизирани, „интелигентни“ зареждащи устройства. Устройства, които са в състояние оптимално да управляват всички процеси свързани с тестване, евентуално възстановяване, зареждане и поддържане на батерията. Затова в посочените по-горе изискванията категорично е записано – „Процесът да бъде контролиран и управляван от зареждащото устройство“. Категоричният извод от казаното дотук за технологията на зареждане е, че всяка акумулаторна батерия, включително и т.нар. необслужваеми, се нуждае от периодични грижи и поддръжка, свеждащи се основно до тестване и дозареждане, а при необходимост и от десулфатизация. Както всичко останало в съвременните автомобили, технически правилното поддържане в добра и дълготрайна форма, особено на новите видове батерии, изисква и е по възможностите само на адекватни, модерни напълно автоматизирани зареждащи устройства, включително с вродена „интелигентност“ дължаща се на микропроцесорното им управление.

Зареждащи устройства на DECA

DECA предлага зареждащи устройства за стартерни и тягови акумулаторни батерии за всякакви превозни средства, земеделски и други машини, работещи с двигател с вътрешно горене – мотоциклети, автомобили, камиони, автобуси, строителни и повдигащи машини, лодки и др. Те са проектирани според изискванията за зареждане на всички използвани към момента видове оловно-кисели акумулаторни батерии (WET, AGM, GEL), което е изрично обозначено върху опаковката и в техническото ръководство на всяко от тях.

Те се делят на четири големи групи:

INVERTER MAINTENANCE – Устройствата са разработени с цел дозареждане и поддържане в заредено състояние на акумулаторни батерии за автомобили, мотоциклети и други транспортни средства, включително когато те не се използват продължително време.

ELECTRONIC FULL POWER – Професионални устройства, предназначени за бързо зареждане на батериите и поддържане на техния пълен капацитет.

ELECTRONIC START STOP – Опростено и икономически изгодно решение за дозареждане на традиционни и от новите видове батерии.

TRADITIONAL PRO CHARGE – Традиционни зареждащи устройства, надеждни и евтини, за зареждане на батерии с течен електролит (WET).

Зарядно устройство SM 1270 evo

Наред със SM 1236 evo това са двата най-нови модели от серията INVERTER MAINTENANCE – автоматични зарядни устройства с микропроцесорно управление. Подходящи са за акумулаторни батерии типове WET, AGM и GEL. Устройствата са херметично капсуловани, поради което са подходящи и за употреба на открито. Подходящи са за зареждане на батерията без тя да бъде сваляна от превозното средство.

Разликата между двата модела е в капацитета на акумулаторните батерии, за чието зареждане са предназначени: SM 1236 evo е предназначен за батерии с капацитет 1,2 Ah – 75 Ah, а SM 1270 evo – за батерии с капацитет 14 Ah – 150 Ah.

deca4S18199_2SВ добавка моделът SM 1270 evo разполага и с функцията Recond Battery, която позволява възстановяване и последващо нормално зареждане на силно разредени батерии, чието напрежение е паднало до стойност, при която повечето автоматични зарядни устройства не са в състояние да сработят.

Много ценно качество на двете устройства е способността им да тестват батерията – нивото на нейното зареждане, възможността й да захрани с достатъчно силен ток стартера при запалване на двигателя (при неговото стартиране), както и способността на алтернатора да зарежда при необходимото за дадената батерия напрежение (при работещ двигател). Оценката се регистрира чрез трицветен индикатор светещ със зелен, жълт или червен цвят. При зелен цвят стойностите са в диапазона на нормалните, при червен – стойностите са под минимално допустимите (посочени са в ръководството) и батерията незабавно трябва да бъде регенерирана чрез превключване на устройството в режим Equalize (компенсация, изравняване). Този режим е създаден специално за възстановяване на дълбоко разредени (под 35%) батерии. Възстановяването на батерията след дълбоко разреждане изисква специален режим на зареждане – в никакъв случай бързо, за да може батерията да се възстанови с минимална загуба на капацитет.

Светването на червения индикатор, особено в режима Start, може да означава също, че е настъпило време за смяна на батерията. Червената светлина при третия тест сигнализира за необходимост от проверка и ремонт на системата за зареждане на батерията.

В началото на статията споменахме, че съвременните „интелигентни“ зареждащи устройства нямат почти нищо общо с някогашните селенови токоизправители, които и сега се продават поради ниската си цена и липса на адекватна техническа информация, която да ориентира правилно потребителите.

Чудесна илюстрация на това твърдение са режимите, които зарядното устройство SM 1270 evo прилага при нормално зареждане, възстановяване или поддръжка в готовност на батерията, когато за даден период от време тя не се използва. При включване на мрежовото захранване устройството автоматично тества батерията и така избира подходящия режим. Някои от тези режими може да бъдат и директно избрани чрез натискане на бутона Set. Процесът на зареждане представлява последователност от осем цикъла, както това се вижда отчетливо от диаграмата – волт-амперна характеристика на зареждащия ток.

18369_2SЕто и кратко описание на всеки от тези режими.

1. Устройството подава серия от токови импулсни, които спомагат за премахване на евентуална сулфатизация върху повърхността на плочите.

2. При плавно повишаваща се стойност на напрежението, силата на тока се поддържа на постоянно ниво, докато батерията бъде в състояние да „поема“ нормалния за зареждането ѝ ток.

3. Напрежението и силата на зареждащия ток се повишават до оптималната си стойност за достигане на около 80% от капацитета на батерията.

4. Зареждането продължава до достигане на 100% от капацитета на батерията – напрежението се поддържа на достигнатото ниво, а силата на тока постепенно намалява почти до нулата.

5. Уредът тества батерията, за да установи доколко тя е в състояние да поддържа достигнатото ниво на зареждане.

6. Начален етап на програмата Equalize.

7. В продължение на 7 дена устройството поддържа батерията на максимума на работните й характеристики (режим Floating).

8. В този режим (Pulsed) устройството поддържа продължително време батерията в режим на ниво 95-100% от заряда като при необходимост подава зареждащи токови импулси.

Освен това може да бъде избран режим, обозначен със снежинка, при който стойността на захранващото напрежение е 14,7 V (при нормално 14,1-14,4 V). Режимът е подходящ и за батерии тип AGM. Препоръчва се и при батерии, работещи при температури под 5 °С. В режим Supply устройството зарежда с постоянно напрежение 13,5 V. Той се използва също за начално „съживяване“ на силно разредени батерии, след което зареждането им продължава по обичайния начин.

Устройството има защита срещу неправилно включване спрямо полярността на клемите, както и срещу възникване на искри. Притежава и LCD индикатор, който сигнализира за открити проблеми по време на зареждането и възможните причини за тях.

Малкият, елегантен, „интелигентен“ и с широки възможности модел SM 1270 evo е чудесно придобивка в работилницата най-вече на всеки притежател на автомобил, мотоциклет или моторна лодка, който има желанието и възможността да полага технически грижи за акумулаторната батерия, а така също и за професионална употреба.

Следващите две зареждащи устройства са предназначени категорично за професионалната автоработилница или по-голям сервиз.

Моделът FL 3713D

е типичен, при това с най-много възможности, представител на фамилията FL от групата ELECTRONIC FULL POWER. Пригоден е за зареждане на акумулаторни батерии с напрежение 6 V, 12 V и 24 V при средна сила на зарядния ток от 7 A до 25 А. Това позволява не само обслужване на тези три различаващи се по напрежение батерии, но и едновременното зареждане на няколко последователно или паралелно свързани една с друга батерии – примерно до четири батерии с напрежение 12 V. Устройството е подходящо за зареждане на оловно-кисели батерии от типа WET MF, GEL, AGM, Ca-Ca.

Deca1SТо диагностицира и открива батериите, при които е настъпил процес на сулфатизация. За тяхното възстановяване се използва режимът Sulfated battery recovery. Притежава и режима Floating translate in, при който устройството поддържа продължително време в пълна работна готовност свързаната към него една или повече батерии.

Изключително ценно качество на устройството FL 3713D е, че то е напълно безопасно от гледна точка на евентуално повреждане на електронните системи в автомобила (функцията Save). То не поражда искрене, има пълноценна защита при свързване с погрешна полярност, при късо съединение, както и срещу възникване на пикови стойности на напрежението. То може да се включва директно в електрическата система на автомобила, без да е необходимо прекъсване на връзката с акумулаторната батерия.

При по-обикновените зареждащи устройства това не е така и винаги има риск от повреда на електронни компоненти, което да наложи последващ скъп и напълно излишен ремонт – по правило за сметка на сервиза или техника. С две думи, предотвратяването на дори един единствен подобен случай, повече от напълно изплаща стойността на зарядното устройство.

FL-2713DRSОт диаграмата на процеса на зареждане на батерията се вижда, че то се осъществява на три цикъла (фази), съответно при различни стойности на волт-амперната характеристика на подавания към батерията ток. Първоначално устройството тества батерията и ако не открие проблем, преминава към зареждане. Първата фаза протича при константна сила на тока и постепенно повишаващо се напрежение до 14,8 V при акумулатор за 12 V. През втората – напрежението се поддържа постоянно като в зависимост от степента на зареждане силата на тока постепенно спада до нулата. Третата фаза (Floating) поддържа батерията продължително време в напълно заредено състояние.

В режим на десулфатизация подаваното към батерията напрежение се повишава (до 16 V при батерия 12 V), като процесът може да трае от 5 до 48 часа. Накрая се появява индикация дали възстановяването е било успешно, или не. Този процес е отбелязан на диаграмата със зелена пунктирана линия.

Устройството сигнализира при възникване на различни нередности и повреди, като: свързване на кабелите при обратна полярност, късо съединени между накрайниците, задействане на термичната защита, дефектен акумулатор и наличие на късо съединение между плочите, погрешно избран капацитет на батерията и др.

Мястото на FL 3713D е в работилницата или за използване на покрито място.

Зарядна и стартова станция SC 80/900

Друг нов модел в групата ELECTRONIC FULL POWER е SC 80/900. Отново имаме професионално устройство, с основно предназначение – зареждане на оловно-кисели батерии с напрежение 12 V и 24 V. SC-80-900SSC-80900SIMG_5313SСъщественото различие между този и вече описания модел FL 3713D е, че SC 80/900 може да се използва и за бързо стартиране на двигатели, чиято батерия не е в състояние да стори това.

Станцията е пригодена за работа с батерии от типа WET (със и без обслужване), GEL, AGM и Ca-Ca.

Нейно много ценно качество е ефикасната защита срещу повреда на електронните системи на превозното средство по време на зареждане на батерията (високо напрежение) или стартиране на двигателя с помощта на станцията (Safe Charge & Boost). За извършване на тази операция тя има пусков бутон с кабел, чиято дължина позволява сам човек да задейства запалването при натиснат бутон за подаване на краткотраен токов импулс съм стартера.

На диаграмата е показана волт-амперната характеристики на тока при зареждане на батерията. Процесът на зареждане включва също три последователни цикъла. Устройството има режим за поддържане продължително време на батерията в напълно заредено състояние.

Зареждащи устройства в ниския ценови клас

Освен описаните дотук „интелигентни“ с разнообразни възможности устройства от най-висок клас, DECA, предлага също така качествени зареждащи устройства, предназначени за клиенти, за които ниската цена е определящ фактор. Това са модели с оптимално за цената си качество и възможности.

В тази група попадат три модела от серията MATIC и пет от серията MACH.

machRS

MATIC 116 е автоматично, с електронно управление зареждащо устройство, предназначено за батерии с напрежение 12 V и с капацитет от 5 Ah до 90 Ah. Подходящ е за батерии от вида WET, WET MF, AGM, GEL и Ca-Ca. Средната големина на зареждащия ток е 2,5 A.

Има електронен контрол върху процеса на зареждане, LED индикатори за включено в мрежата състояние и погрешно свързване към полюсите на батерията, текущ или завършил процес на зареждане, има защита срещу късо съединение и свързване при неправилна полярност. Теглото му е 2 kg.

MACH 114 e портативно традиционно зарядно устройство със стрелкови уред – амперметър, отчитащ моментната сила на зарядния ток, по което може да се съди и за достигнатата степен на зареждане на батерията. Подходящ е за зареждане на акумулаторни батерии с капаците от 15 Ah до 60 Ah и напрежение 12 V. Има защита срещу късо съединение и погрешно присъединяване на щипките към клемите на акумулаторната батерия. Средната стойност на силата на зарядния ток е 2,5 A. Подходящ е за батерии WET и AGM.

Изключва се ръчно чрез издърпване на щепсела. Теглото на прибора е 1,3 kg.

Разликата в цените на тези два уреда е само 23 лева, така че по-наше мнение, при избор между тези два модела предпочитанието ни би наклонило към MATIC 116.

При работа с устройства, които не притежават микропроцесорно управление с пълен контрол върху процеса на зареждане – параметрите на батерията и на зарядния ток, е добре да припомним класическото правило, че силата на тока не бива да надхвърля 1/10 от капацитета на батерията. Така например батерия с капацитет 60 Ah се зарежда при максимална сила на тока 6 A в продължение на до около 10-11 часа, в зависимост от степента на разреждането ѝ. Тези данни за батерии с капацитет от 10 Ah до 120 Ah са отпечатани в табличен вид върху кутиите на тези две устройства. По принцип по-бавното зареждане, с по-малка сила на тока се отразява благоприятно върху дълготрайността на батерията. При дълбоко разредени батерии обаче (под 8,0 V), силата на зарядния ток не бива да превишава 1/20 от капацитета на батерията.

И още нещо. По правило акумулаторните батерии се продават фабрично заредени и практиката е да се монтират на автомобила, без предварително дозареждане. Според Bosch минималното напрежение на новата батерията, която се постава в автомобила, трябва да бъде 12,5 V. Сервизни специалисти обаче препоръчват още съвсем новата акумулаторна батерия да бъде дозаредена, преди да се постави в автомобила. В противен случай мнението им е, че още от самото начало тя ще работи с около 80% от номиналния си капацитет.

 

За повече информация и покупка на продукти на DECA посетете електронния магазин на „Ташев-Галвинг“.


Фирма “Ташев-Галвинг” ООД е основана през 1994 г. с основна дейност търговия със строителни материали, метали, дребна железария, електроинструменти и машини, ръчни инструменти, крепежни елементи, ВиК и др.

Магазините на “Ташев-Галвинг” ООД в София и Ямбол са разположени на обща площ 9000 m2, като в тях се предлагат над 60 000 артикула – професионална техника, ръчни и електроинструменти и машини, помпи, заваръчна техника, сензори и сензорни лампи, водопроводна и санитарна арматура, крепежни елементи, уплътнители и много други, както и оригинални резервни части за тях. Освен това, фирмата предлага и множество материали за строителството и реновирането на сгради – стоманени профили, армировъчни пръти, ламарина, тръби и фитинги за ВиК инсталации, елементи за въздуховоди и климатични инсталации и т.н.

Електронен магазин
на Ташев-Галвинг ООД

Facebook страница
на Ташев-Галвинг ООД

към началото