Още статии за Ташев-Галвинг ООД

Професионални пистолети за горещ въздух на STEINEL

Fig1За пистолетите за горещ въздух, и в частност за пистолетите на немската компания Steinеl, е писано неведнъж в списание „Направи сам”. Този много популярен инструмент намира широко приложение в работилници от всякакъв вид – професионални и любителски, като често присъствието му е незаобиколима потребност. Освен това има и редица производства, където пистолетът за горещ въздух е основен работен инструмент. Той се използва при дейности, изискващи нагряване на различни масивни, листови и други материали, без те да имат директен контакт с източника на топлина. Загряването се извършва чрез въздушна струя, която пистолетът може да нагрява в много широк температурен интервал – от 30–50 °С до около 600–700 °С. Нагряването с горещ въздух е оптималният начин, често и единствено решение, при работа с термопластични материали, за нагряването им в дълбочина, а не само в тънкия повърхностен слой. Затова в повечето случаи е от особена важност прецизното контролиране на температурата и дебита на въздушната струя, както и нейното точно фокусиране върху обработваното място.

Пистолетите за горещ въздух намират много широк кръг от приложения, който нараства с тяхното техническо усъвършенстване. Развитието им лесно може да се проследи от времето, когато се появиха и у нас, примерно като заместител на някогашната майсторска практика за нагряване със запален вестник на краищата на канализационните тръбите от PVC (вертикален щранг), преди те да се напъхат един в друг. Днес „расовите“ пистолети с електронно управление се използват дори и за разпояване на интегрални схеми от платка, за залепване на тънка изкуствена кожа върху седалките на автомобила и т.н. Логично, успехът при всяка работа преди всичко зависи от подходящия инструмент.

От пистолет до пистолет има съществена, често и огромна разлика, когато е необходимо точно регулиране на параметрите на въздушната струя. Това трябва добре да се знае, разбира и отчита при подбора на един или друг модел, на една или друга марка.

Сред множеството производители на световния пазар несъмнено се открояват пистолетите за горещ въздух на немската компания Steinel. Тя е тясно специализирана в този вид производство. Нещо повече, освен към пазара на любителски инструменти, където има навалица от познати и съвсем непознати марки, Steinel заделя значително по-голямо внимание за развитието на по-високия, професионален сегмент, където още по-ярко изпъква качеството на неговите пистолети и превъзходството на марката.

Пистолетите за горещ въздух на Steinel са добре познати и ценени по целия свят. Малцина обаче знаят, че когато купуват пистолет с друга, будеща доверие авторитетна марка, често получават произведен в заводите на Steinel инструмент. Това е отдавна наложила се световна практика, форма на коопериране, като и най-могъщите корпорации често поверяват част от продукцията си на друг, по-малък, но за сметка на това тясно специализиран, притежаващ водещи технологии, производител. А Steinel e именно такъв.

Редовните читатели на „Направи сам” би трябвало добре да познават пистолетите от любителската серия на немската компания, които са подробно разгледани в два броя на списанието – за пръв път в НС 3-4/2011, а новостите от миналата година модели са представени в НС 5-6/2015.

Обръщаме внимание, че в статията „Пистолети за горещ въздух на Steinel – майсторски секрети за работа с тях“ , освен техническото описание на различните модели, е подробно представена, стигайки до нивото на майсторските тайни и технологията за извършване на основните видове дейности, където пистолетът е в стихията си: премахване на стари лакови покрития, изолиране на електрически кабели и проводници, спояване с мек припой, разединяване на споени елементи и детайли, огъване и оформяне на пластмасови детайли, съединяване на платна от изкуствени материали чрез припокриване, челно заваряване на пластмасови тръби и пръти, заваряване на пластмасови изделия с добавъчен материал, поставяне на битумни покривни керемиди (шиндли) и др. Поради това статията е прекрасно практическо ръководство за работа с пистолет за горещ въздух.

В списанието е описано и практично, дълготрайно решение за свързване на електрически проводници, включително в електроинсталацията на автомобила чрез специални, предлагани от Steinel, тънкостенни метални втулки. Върху тях е нахлузен плътно термосвиваем шлаух. Електрическият контакт между проводниците и втулката става чрез пресоване с клещи (кримпване), а херметичното уплътняване и защита на съединението – чрез нагряване и свиване на шлауха с подходящ за целта пистолет за горещ въздух.

Обръщаме внимание на нещо, което би се сторило невероятно за читател на тези статии, захласнал се в описаните модели на пистолети с електронно управление. То е, че самият производител ги определя като инструменти за домашния майстор и приложения, характерни за дома. В по-предишната статия обаче споменахме, макар и в едно изречение, за съществуването и на друг, още по-висок клас пистолети за горещ въздух: „Ако някой си задава въпроса, дали има и по-добри от описаните в тази статия пистолети за горещ въздух, отговорът е – да, и това са пистолетите от професионалната серия на Steinel, носещи обозначението HG – към момента общо 12 модела.“

Fig2Сега, година по-късно, се захващаме да запълним тази информационна празнина с първото представяне на професионалната серия пистолети на Steinel, създадена за индустриални, занаятчийски и други сходни приложения. Към момента тя включва общо 15 модела, сред които има и работещ с акумулаторна батерия.

Тук са описани пет модела, които получихме за тестване от „Ташев-Галвинг“, официален вносител на марката за България. Те бяха подбрани с оглед статията да даде добра обща представа за характеристиките, особеностите и възможностите на професионалните пистолети. В нея представяме пистолети с право тяло, които съставляват приблизително половината от групата. Останалите имат класическата, добре позната форма „пистолетен” тип.

Какво най-силно отличава групата на професионалните пистолетите от останалите, които Steinel определя като любителски?

Групата „Домашни майстори и потребители“ обхваща към момента три модела, работещи с мрежово напрежение и един, който се захранва от акумулаторна батерия (https://napravisam.net/?p=25641). Те са създадени за инцидентно използване, при възникване на потребност. Представляват отлична придобивка за домашната работилница, включително и за претенциозните домашни майстори, които ценят и се стремят да притежават възможно най-качествени инструменти.

За тази група майстори се предлагат два модела с електронно управление. Върховенството държи моделът HL 2020 E, който има и LCD дисплей за точно отчитане на температурата. Това го прави желана придобивка за най-амбициозните и взискателни към техниката си домашни майстори. Същевременно по всички основни технически параметри този модел е на професионално ниво, както го определя и самият производител (клас Мaster). За мераклиите домашни майстори, които търсят и по-евтино решение, Steinel предлага модела HL 1920 E (клас Еxpert).

Поради качествата си, които са на професионално ниво, тези два модела, и особено HL 2020 E, намират широко приложение и в занаятчийската практика, използват се във всевъзможни работилници, малки автосервизи и т.н. Същественото при всички тях, е че пистолетът не се използва продължително и от време на време.

По тази причина това в техническите характеристики на тази група липсват данни за дълготрайността на електродвигателя, на нагревателния елемент, не се споменава неговата смяна, което очевидно е оставено изцяло като ремонтна задача. По същата причина електродвигателите им са от класическия тип с четки и колектор, несъмнено по-несъвършени от безчетковите, ала и по-евтини.

Професионалните пистолети са проектирани и произведени за работа при високо натоварване, за производствени, занаятчийски и други професионални дейности с характерния за тях продължителен работен режим както в рамките на деня, така и целогодишно. При тях дълготрайността и надеждността са издигнати на най-високо ниво, защото определят производителността на работния процес и качеството на продукцията. При професионалните пистолети дълготрайността на електромотора е декларирана от производителя, примерно 10 000–20 000 часа. Същото важи и за нагревателния елемент, чиято дълготрайност достига до около 800 часа. Освен това при тях е предвидена възможността за лесна подмяна на нагревателя с нов, без за това да е необходим специализиран сервиз. Професионалните пистолети имат повече възможности за настройване на параметрите на въздушната струя и в по-голям диапазон, не на последно място за тях се предлага и значително по-разнообразен и обширен набор от накрайници за оформяне и насочване на въздушната струя. Всичко това, както заявява и самият производител, увеличава възможните им приложения до степен да не могат да бъдат обхванати и изброени.

Описаните в статията пистолети имат удължено, тръбовидно тяло, което е съобразено с характера и продължителността на работния процес. Тази форма се приема за оптимална при работа в стационарни условия, както и при ограничен достъп до нагряваното място.

Започваме с най-новото и най-младо по възраст попълнение на професионалната армада пистолети на Steinel. Това е моделът

 

HG 2620 E

Този електронно управляван пистолет е титулуван за флагман на професионалната серия. Определят го за еднакво идеален както за занаятчийски цели, така и за индустриално производство.

Мощността на керамичния електрически нагревател е 2300 W, а температурата на въздушната струя може да бъде регулирана безстепенно в границите 50–700 °C. Нейният дебит се регулира също безстепенно в диапазона 150–600 l/min. Промяната се извършва с помощта на джойстик при стъпка от 10 °C, което на практика я превръща в безстепенна. Пистолетът разполага и с четири избираеми предварително настроени работни режими при температури на въздушната струя: 250, 350, 450 и 550 °C. На тези температурни стойности съответства дебит на въздушната струя около 350, 400, 500, 400 l/min.

Fig3

Електронното управление на пистолета позволява да се поддържа стойността на зададената температура при промяна на дебита на въздушната струя. Това прави възможно използването на пълния набор от накрайници. При част от тях поддържането на зададената температура при малък дебит е задължително изискване. Такива са дюзите с малък диаметър на дюзата, рефлекторните дюзи, дюзата за челно заваряване на пластмасови изделия и др. Стесненият отвор на дюзата неизбежно води до увеличаване на местното аеродинамично съпротивление и съответно до намаляване на дебита на струята. Ако пистолетът няма електронно управление, което да поддържа постоянна температурата на въздушния поток, използването на такава дюза не е възможно, защото температурата на въздушната струя ще се повиши до степен да причини повреждане на материала – пластмаси, печатна платка и др. Затова единствено пистолетите с електронно управление са подходящи за загряване (заваряване) на пластмасови детайли и други дейности, които изискват точно регулиране температурата на въздуха.

Fig4

Моделът HG 2620 E има LCD дисплей, който отчита зададената и моментната стойност на температурата. Електродвигателят е безчетков, което е основна предпоставка за неговата дълготрайност – 10 000 и повече часа. Засмукваният въздух преминава през два филтриращи елемента, способни да задържат и фини частички прах. Те са закрепени с по един винт, което силно улеснява снемането им за почистване със струя сгъстен въздух. Както вече стана дума, смяната на нагревателния елемент, както и на захранващия кабел (при необходимост), е силно улеснена, без да са необходими специални инструменти и техническа компетентност.

За предпазване срещу неволно изгаряне при допир до още горещата дюза от неръждаема стомана пистолетът има светлинен индикатор, който предупреждаващо мига с червена светлина, докато температурата не спадне под безопасна граница. Ръкохватката е продълговата с две еластични вложки, които я правят удобна при продължително държане.

Пистолетът може да работи с много широк набор от накрайници, включително със скенера HG Scan PRO, който позволява дистанционно безконтактно измерване на повърхностната температура на нагрявания материал. Той се закрепва към тялото на пистолета. Пистолетът HG 2620 E тежи 840 g. Предлага се в елегантен, улесняващ съхраняването и пренасянето му пластмасов куфар.

Fig5Fig6

Следващите пистолети ще представим последователно според цифрата в наименованието на модела, с уговорката, че тя не винаги съответства на мощността на неговия нагревател.

 

HG 2000

Още с отваряне на кутията първото впечатление е, че това е компактен, лек, много удобен за държане поради по-малкия диаметър на ръкохватката пистолет за горещ въздух с електронно управление. Този модел няма LCD панел за контрол на зададената и текуща температура на въздушната струя.

Fig7Максималната мощност на нагревателя е 2000 W, като температурата на въздушната струя може да се регулира плавно в границите 100–600 °С. Нейната промяна се извършва чрез завъртане на регулиращото колелце. Дебитът на въздушната струя може да се задава в две степени, които се избират чрез ключ, намиращ се в задния край на ръкохватката – ≈ 300 l/min и ≈ 550 l/min. Системата за електронно управление се грижи избраната температура да се поддържа непроменена, независимо от зададената стойност на дебита. Пистолетът има двойно подсигурена защита срещу прегряванe.

Той може да работи с всички стандартни накрайници, респективно да се използва за извършване на много широк кръг от приложения.

Пистолетът тези 620 g, а заедно с кабела – 770 g.

HG 2000 е много подходящ за продължителна работа с по-малко умора, както и за използване на трудно достъпни места, което го прави предпочитан при редица занаятчийски професионални дейности.

 

HG 2300 EM

Този модел е с видимо по-големи габарити, също така е и по-мощен от предишния. Мощността на керамичния нагревател е 2300 W, а неговата дълготрайност – около 800 часа. Електродвигателят е безчетков, а дълготрайността му е около 5000 часа. Температурата на въздушната струя се регулира в границите 50–600 °С. Дебитът на струята също може да се регулира плавно, като максималната й стойност е 600 l/min.

Тези два параметъра се управляват поотделно – с помощта на два плъзгача, а за стойността на зададената температура и дебит, се съди по гравирани върху тях петстепенни скали.

Конструкцията на пистолета силно улеснява смяната на нагревателния елемент. Теглото му е 850 g. Той е проектиран като особено подходящ за индустриални приложения.

Fig8

 

HG 4000 E

Това е поредният достатъчно мощен, здрав и издръжлив на продължително натоварване и поради това много подходящ за индустриални цели пистолет с електронен контрол. Нагревателят е с мощност 1750 W.

Fig9Fig10За отбелязване е ниската долна граница на изходящия въздух, чиято температура може да се регулира безстепенно в диапазона 20–600 °С. Също така безстепенно се регулира и дебитът на въздушната струя до максималната стойност 600 l/min. Пистолетът има поставен в задния край на ръкохватката LCD дисплей, който отчита стойността на зададената температура. Тя и и дебитът на въздушната струя се регулират поотделно, при което дисплеят отчита и реалната момента стойност на температурата. Електронното управление на инструмента позволява нейното поддържане при различни стойности на дебита на въздушната струя.

HG 4000 E има безчетков електродвигател с изключително голяма дълготрайност – 20 000 часа. Дълготрайността на керамичния нагревателен елемент е до 800 часа. Ако се добави и конструктивно улеснената смяна на нагревателя, очевидно това е поредният модел, претендиращ за първенство при пистолетите с изявена индустриална насоченост.

Теглото на пистолета е 1150 g.

 

HG 5000 E

Този най-мощен от всички професионални пистолети на Steinel разполага с керамичен нагревателен елемент с мощност 3400 W и електронно управление на температурата и дебита на въздушната струя. Неговият безчетков електродвигател също се отличава със същата, както и предишния, върхова дълготрайност – 20 000 часа. Дълготрайността на нагревателя е до 800 часа. Температурата на изходящия въздух се регулира плавно в границите 20–600 °С, а дебитът на въздушната струя – до 800 l/min. Управлението на тези два параметъра се извършва по същия начин, както при модела HG 4000 E, по същия начин върху LCD екран в задния край на ръкохватката се контролира и стойността на температурата. Подобно на останалите модели и при този смяната на нагревателния елемент е улеснена в максимална степен.

Fig11Сред професионалистите в групата на пистолетите с индустриално приложение този модел заема най-високата позиция.

Сред типичните негови приложения са промяна на формата на предмети и детайли от термопластични материали, свиване на изделия от такива материали, подсушаване на големи повърхнини, премахване на стари бои и лепила, за вграждане в машини и др.

Теглото на HG 5000 E е 1190 g. Доставя се в елегантен и здрав метален куфар.

Описанието на многобройните накрайници и свързаните с тях дейности, извършвани с пистолети за горещ въздух е отделна задача за няколко самостоятелни статии. Тяхното многообразие е особено характерно и най-силно изразено именно при професионалните пистолети. Тук загатваме със снимки за някои от най-типичните, много повече информация може да намерите във вече посочените в началото статии за пистолетите на Steinel и особено в тази.

Fig12

 

За допълнителна информация за пистолетите за горещ въздух на Steinel и тяхната покупка посетете  електронния магазин на „Ташев-Галвинг“.

В него ще намерите и цялата гама от накрайници, както и широка палитра от резервни части като нагревателни елементи, модули за електронно управление и LCD дисплеи и много други.


Фирма “Ташев-Галвинг” ООД е основана през 1994 г. с основна дейност търговия със строителни материали, метали, дребна железария, електроинструменти и машини, ръчни инструменти, крепежни елементи, ВиК и др.

Магазините на “Ташев-Галвинг” ООД в София и Ямбол са разположени на обща площ 9000 m2, като в тях се предлагат над 60 000 артикула – професионална техника, ръчни и електроинструменти и машини, помпи, заваръчна техника, сензори и сензорни лампи, водопроводна и санитарна арматура, крепежни елементи, уплътнители и много други, както и оригинални резервни части за тях. Освен това, фирмата предлага и множество материали за строителството и реновирането на сгради – стоманени профили, армировъчни пръти, ламарина, тръби и фитинги за ВиК инсталации, елементи за въздуховоди и климатични инсталации и т.н.

Електронен магазин
на Ташев-Галвинг ООД

Facebook страница
на Ташев-Галвинг ООД

към началото