В категории: 2016, Актуални статии, Брой 5-6/2016, Икономия на енергия, Топлоизолация

YTONG B5, D700 – идеалното решение за изграждане на първия ред на неносещи тухлени зидарии

Инж. Бойко Пенев,

ръководител на отдел „Приложна техника” в „Ксела България”

Поставянето на блокове Ytong B5, D700 като първи ред на различни видове неносеща тухлена зидария е лесен начин за намаляване на топлинните загуби в основата на стените. Еднаквата изолационна способност на клетъчния бетон YTONG във всички посоки подобрява поведението на анизотропните зидани стени, като по този начин ефективно ограничава топлинните мостове.

При проектирането на сгради най-често се обръща внимание на преминаването на топлина през стенните конструкции в хоризонтално направление. Проектантът разполага с коефициентите на топлопроводност ламбда на различните материали, така че лесно може да изчисли енергийните характеристики на дадена стена. При изследването на топлинните мостове в процеса на проектиране съществена роля играе вертикалният пренос на топлина. В това направление много от материалите показват значително по-високи стойности на ламбда, които трябва да бъдат взети предвид при изчисленията. Хомогенният и изотропен материал намалява до минимум топлинните мостове и спира студа и влагата.

Топлинна бариера в основата на зида

Ако топлопроводността на определен строителен материал не е еднаква във всички, посоки имаме топлинна анизотропия. Блокът за първи ред Ytong B5, D700 притежава едни и същи топлоизолационни свойства във всички посоки, т. е. той е изотропен и предотвратява загубата на ценна топлина през основата на стената.

Още предимства:

» по-висока повърхностна температура в основата на стандартно използвани неносещи стени от тухли;

» топлоизолационна способност – λ10,dry = 0,18 W/(mK);

»намален риск от образуване на плесен.

Средство срещу студ и влага

Дългогодишният практически опит в Германия и в съседни на нея европейски държави потвърждава ефективността от използването на Ytong като първи ред на зидария от тухли или от олекотени бетонни блокове. Поставянето му в основата на всички стени на партерния етаж осигурява защита срещу капилярната влага и проникващия студ. Без допълнителни усилия и сложни технологии. Блокът за първи ред Ytong B5, D700 се предлага в размери, подходящи за зидарии от стандартни тухли.

Точното решение за минимизиране на топлинните мостове

Изчисленията потвърждават ефекта от използването на блокове за първи ред Ytong B5, D700. При неотопляем подземен гараж с температура на въздуха 0 °C повърхностната температура в ъгъла между стената и пода на горния етаж се повишава.

Ако върху бетонната плоча се положат директно анизотропни блокове, повърхностната температура при този пример е 15,0 °C. При влажност на вътрешния въздух по-висока от 73 % в ъгъла между стената и пода ще се образува конденз. Блокът YTONG МАСИВ B5, D700 с височина 250 mm спомага за повишаване на повърхностната температура в критичната зона в основата на стената до 16,5 °C.

PR_XELLA_2016-2По този начин се предотвратява рискът от конденз и образуване на плесен при влажност на вътрешния въздух до 80%.

При използване на Ytong за първи ред линейният коефициентт на топлопреминаване ψ през топлинния мост е 2 пъти по-малък. При традиционното изпълнение ψ = 0.396 W/(mK). При новото техническо решение с Ytong ψ = 0,188 W/(mK). Разликата е 0,208 W/(mK). Ако изградените върху плочата стени са с дължина 20 m, се спестява толкова топлина, колкото би изтекла през 15 m² фасада. Блокът за първи ред Ytong B5, D700 се явява идеалното решение, когато се търси начин за ефективно избягване на топлинните мостове при основата на стените.

По-малко капилярна влага

Във фазата на строителството грубият строеж често е изложен на силни валежи. Когато обектът се намира „под вода“, капилярната влага, най-вече в основата на стените, може да се окаже сериозен проблем.

Стандартната хоризонтална хидроизолация с ленти или хидроизолационни разтвори на минерална основа отговаря на нормативните изисквания за влагозащита, но много често не е достатъчно ефективна при капилярно проводими зидарски тела. Причината за това е, че страничните части на зидарията се мокрят при събиране на вода върху плочата.

Хомогенната структура на материала, от който е изработен блокът за първи ред Ytong B5, D700, е със затворени пори и поглъща по-малко вода. За разлика от капилярно проводимите материали, тук зидарията е защитена в значително по-висока степен от капилярната влага.

Висока якост на натиск

Благодарение на високата си характеристична якост на натиск от 5 MPa, блокът за първи ред Ytong B5, D700 може безпроблемно да се използва в стандартна неносеща тухлена зидария с якост на керамичните тела до 5 MPa.

Това означава, че проектантът няма да има ограничения при изчисляването. Същевременно полагането на блокове за първи ред Ytong B5, D700 ще осигури по-добри топлинни характеристики на контактната зона между стените и подовата плоча.

Figuri_ST

Четиво за специалисти:

Повече подробности за нетипичните топлинни мостове между неносещата тухлена зидария и подовата стоманобетонна плоча може да прочетете в изследването на доц. д-р инж. Пламен Чобанов.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото