Още статии за Ташев-Галвинг ООД

STEINEL – световен лидер при сензорно управляваните осветителни тела и системи

Steinel1_1

Немската фирма STEINEL е измежду тези, за които винаги е удоволствие да се пише, защото нейните продукти са не само силно иновативни, но имат голям принос за подобряване на качеството ни на живот. Когато става дума за осветление, сферата в която компанията е лидер, това означава зрителен комфорт в дома и на работното място, висока работоспособност и производителност, сигурност при движение на открито през тъмните часове денонощието или в неосветени помещения и стълбища. Не на последно място съвременните, силно енергоспестяващи източници на светлина, особено в съчетание с „интелигентното“ управление на осветителните тела и сградни системи, за по-малко от десетилетие значително снижиха разходите на електричество в световен мащаб.

Когато се търси най доброто в света на осветителната техника, човек неизменно стига до марката STEINEL, която е всепризнат световен лидер в сензорните технологии. Всъщност именно така и ние я открихме за себе си преди седем години, търсейки спасение от масово залелите по това време големите търговски вериги дворни халогенни прожектори със сензор за движение, чието единствено достойнство бе ниската им цена. Колкото и евтина обаче да е дадена стока, съответстващото на цената ниско качество скоро се проявява. Така след няколко, на практика безполезни покупки, разпитвайки тук и там, стигнахме до правилния избор – марката STEINEL и магазините на „Ташев-Галвинг“, която е официалният дистрибутор за страната ни.

Като журналисти, списващи и издаващи над три десетилетния технически списания, пристрастието ни към най-високотехнологичните продукти е естествено професионално състояние на духа. Това е и една от причините причината да заделяме избирателно внимание на марката STEINEL, периодично да представяме подбрани продукти, повечето от които са и световни новости. Публикуваните досега в списанието 15 статии, посветени на техниката за осветление на тази немска фирма, предоставят богата информация за конкретни модели, принципа им на действие и тяхното приложение. Това, което досега липсваше, е опит да се систематизира тази информация, което да улеснява ориентацията в огромния обем от техническа информация за продуктите на STEINEL. За обема и сложността на задачата красноречиво говори обемът на двата основни продуктови каталога: „Интелигентно осветление за комфортен живот“ с обем 240 страници и „Професионални интелигентни технологии за осветление и сензори“ – 338 страници.

2

Сега ни се удава възможността да направим опит за такъв съкратен обзор, благодарение на проведения в началото на юни т.г. от „Ташев-Галвинг“ ООД семинар, посветен на осветителните продукти и решения на STEINEL. За разлика от други подобни прояви с предимно търговска насоченост, проявата бе семинар за техническо обучение на специалисти, занимаващи се с проектиране и изграждане на системи за осветление на големи обекти – обществени, производствени и други сгради, на открити площи и др. Съответно подготовката и компетенциите на двамата лектори бе на това ниво, а тяхната презентация носеше работното заглавие „Академия STEINEL“.

Г-н Давид Гасторф представи компанията и нейната история, направи преглед на подбрани продукти с акцент върху водещите модели и новости. Г-н Андреас Гиизе разгледа ултразвуковите сензори и серията сензори, съвместими със стандарта KNX за изграждане на автоматизирани системи за осветление на сгради („умната къща“), системата LiveLink и Relux Software, теми, специално адресирани към професионалната аудитория.

3

Еднодневният семинар бе източник на систематизирана информация, която иначе е разпиляна из стотиците страници на каталозите. Тук ще се опитаме да представим в още по-концентриран вид частта, засягаща сензорите за движение и присъствие. Информацията би била полезна за по-широк кръг технически грамотни читатели на списанието, които не са специалисти в областта на осветителната техника. Целта ни е да улесним избора на подходящите за дадени конкретни условия сензори и „интелигентни“ осветителни прибори.

STEINEL е компания, специализирана в две основни производствени направления:

» Сензори за движение и присъствие; „интелигентни“ осветителни тела и сградни системи.

» Пистолети за горещ въздух и за лепене със стопяеми лепила.

Вродената „интелигентност“ на произвежданите от немската компания осветителни тела се дължи на сензорното им управление. Тя е световен лидер в разработката и производството на такива прибори, на цялостни сградни системи за осветление.

Фирмата е основана през 1959 г. от Хайнрих Щайнел, който още като студент, две години по-рано (1957 г.), започва производството на електрически нагревателни елементи.

» През 1987 г. компанията заявява своята пионерна роля като първа в света пуска на пазара лампа със сензорно управление.

» Година по-късно, през 1988 г., пуска в продажба своя пръв инфрачервен сензор за движение.

» Отново първа в света, през 2000 г. STEINEL създава и пуска на пазара следващото поколение сензори за движение – високочестотните HF, както и осветителни тела, управлявани от такива сензори.

» През 2004 г. пуска първите професионални (High End) LED прожектори за външно осветление.

» През 2013 г. се появява поредната пазарна новост – високочестотният сензор с „интелигентно“ пространствено управление на чувствителността и обхвата iHF 3D..

» Последната новост, с която през 2016 г. STEINEL отново излиза с едни гърди в световното съревнование по иновативност е сензорът HPD 1 (Human Presence Detection), който е признат за следващата значителна стъпка в развитието на сензорната техника. Този сензор безпогрешно разпознава отделен човек или група хора, независимо дали се движат, или не. Не реагира на домашни животни. Сензорът има видеокамера с високо чувствителна оптична система, а полученият чрез нея образ се обработва и анализира по специално разработен алгоритъм. Той не само разпознава присъствието на един или повече хора, но ги „вижда“ и преброява. HPD 1 и HPD 2 откриват съвършено нови възможности за цялостна автоматизация на сгради, като позволява оптимално управление на осветлението и климатизацията (отопление или охлаждане на въздуха) според броя на хората, намиращи се в дадено помещение.

» За да не повтаряме вече написани в списанието факти, пропускаме някои от междинните етапи на разработки, бележещи пътя на успеха на STEINEL, като въвеждането на пирокерамичните сензори (1991 г.), първата многоелементна лещова система с електронно управление, измерващо нивото на естествената осветеност (1994 г.), сензорите с 2 и 3 пироелемента (1995 г.), сензорите с микропроцесорно управление (1996 г.) и др.

4

Споменаваме тези факти, защото трасират пътят на световния лидер, а темелите на този успех са:

» Собствена изследователска и развойна дейност, създаваща прототипите и инструментите за производство на осветителните тела.

» Собствено производство на системите за електронно управление, на пластмасови и други детайли.

» Сертифициране по стандарта за управление на качеството DIN ISO 9001 и покриване на изискванията на всички предвидени в ЕС сертификати за качество, безопасност и т.н.

Развойните центрове на STEINEL се намират в Германия, Швейцария и Чехия. Компанията има произвоствени мощности още в Румъния и Молдова. Произвеждана изключително в Европа, качеството на продукцията остава безкомпромисното немско качество – German Quality, създадена в Европа. В развойните и производствени поделения на компанията работят над 1300 служители.

В сектора на техниката за осветление компанията развива две направления – продукти и решения за дома, както и за професионални приложения. Съответно едните носят марката STEINEL, а вторите – STEINEL PROFESSIONAL.

Гамата STEINEL PROFESSIONAL обхваща „интелигентни“ продукти и детайлно премислени системи, предназначени за професионални приложения. Те се характеризират с висока енергийна ефективност, имат най-модерни източници на светлина (LED) и най-новите сензорни технологии. STEINEL PROFESSIONAL е комплексен доставчик на елементи за изграждане на автоматизирано, ефективно управление на осветлението в сгради на най-високо световно ниво.

Висококачествените продукти за осветление с марката STEINEL са предназначени за приложения в дома и градината, създадени са да осигуряват повече сигурност и комфорт в ежедневието. По правило те се продават чрез подбрани търговски партньори. Отличават се с добра функционалност, лесно обслужване, дълготрайност и не на последно място – ценят се високо поради доброто съотношение „цена/качество“.

Важно е да се знае, че продуктите от серията STEINEL PROFESSIONAL се продават с 5 години гаранция, докато останалите – с 3 години.

5

Чрез своето поделение в Швейцария – STEINEL Solutions AG компанията предлага на големите си клиенти и цялостни индивидуални проекти, които включват проектиране, производство и доставка на елементите, цялостна логистика до пълното им завършване. При необходимост за изпълнението на големи проекти се използват производствените мощности на заводите в Румъния и Молдова. Световно известни компании като Nespresso, BOSCH, Miele и Kärcher са дългогодишни клиенти на STEINEL и използват нейните високотехнологични решения и продукти.

За вътрешна и външна употреба STEINEL произвежда както широка гама от различни по вид сензори, така и осветителни тела, управлявани от вградени в тях сензори. Палитрата е обширна – осветителни тела за вътрешно и външно приложение, прожектори, лампи със собствен слънчев панел и др. Преобладаващата част от осветителните тела са енергоспестяващи – използват светодиоден или газоразряден източник на светлина.

Без да навлизаме в тясно специализираната част на семинара, предназначена за специалисти в проектирането и изпълнението на големи осветителни системи, ще споменем още, че STEINEL предлага най-широка гама от сензори, предназначени за вграждане в „интелигентни“ автоматизирани сградни инсталации в търговски и жилищни обекти, по отворения международен стандарт KONNEX (KNX). Най-общо казано, така се гарантира осигуряване на оптимално ниво на осветеност само при наличието на хора в помещенията и необходимост от изкуствено осветление, съчетано с максимална енергийна ефективност.

Прочетете още: „Сензори за движение на STEINEL и тяхното приложение“.

 

За допълнителна информация и покупка на продуктите на Steinel посетете електронния магазин на „Ташев-Галвинг“ ООД.

 


Фирма “Ташев-Галвинг” ООД е основана през 1994 г. с основна дейност търговия със строителни материали, метали, дребна железария, електроинструменти и машини, ръчни инструменти, крепежни елементи, ВиК и др.

Магазините на “Ташев-Галвинг” ООД в София и Ямбол са разположени на обща площ 9000 m2, като в тях се предлагат над 60 000 артикула – професионална техника, ръчни и електроинструменти и машини, помпи, заваръчна техника, сензори и сензорни лампи, водопроводна и санитарна арматура, крепежни елементи, уплътнители и много други, както и оригинални резервни части за тях. Освен това, фирмата предлага и множество материали за строителството и реновирането на сгради – стоманени профили, армировъчни пръти, ламарина, тръби и фитинги за ВиК инсталации, елементи за въздуховоди и климатични инсталации и т.н.

Електронен магазин
на Ташев-Галвинг ООД

Facebook страница
на Ташев-Галвинг ООД

към началото