В категории: 2016, Брой 12/2016, Декорация и защита, Инструменти, Ремонти

Пистолети за боядисване с ниско налягане Black&Decker HVLP200 и HVLP400

pistoleti1

Появата на пистолетите за боядисване, разпрашаващи боята чрез въздушна струя с ниско налягане, позволи бързото навлизането на този метод и в сферата на домашното майсторене, за работа в дома и градината. При тях отпада необходимостта от скъп, мощен, обемист и тежък компресор с ресивер, няма дълъг маркуч за сгъстения въздух, необходими за работа с пистолет с високо налягане на въздуха (HP). Освен това пистолетите за високо налягане имат значително по-малък диаметър на дюзата, обичайно Ø1,0–1,8, най-често Ø1,4, което ги прави силно чувствителни към вискозитета и вида на материалите, които може да бъдат разпръсквани, както и към съдържанието на твърди частички в тях.

Боядисването чрез разпрашаване на лако-бояджийския материал до фини капчици има редица предимства пред нанасянето им с четка или бояджийски валяк. С пистолет се боядисва над 3 пъти по-бързо, съответно по-производително. Неговите предимства изпъкват още по-ярко при боядисване на предмети със сложна форма. В домашни условия боядисването с пистолет няма алтернатива, когато се цели постигане на високо качество на боядисаната повърхност.

Пистолетите за боядисване, работещи с ниско налягане на въздушната струя, попълниха една доскоро незаета пазарна ниша, а техните качества и многостранни приложения породиха силен интерес и търсене. Боядисването е измежду неизбежните и често извършвани от всеки домашен майстор дейности, особено когато става дума за поддържането на къща и дворна градина, на свързаното с това немалко стопанство. Затова всяка поредна техническа придобивка, която улеснява и прави работата по-бърза и по-качествена, намира добър прием.

В нормалното пазарно стопанство търсенето стимулира дадената им свише творческа активност на можещите да мислят и творят, на умеещите да произвеждат. Във всяка една сфера. Това обяснява днешното пазарно изобилие в страната ни, а днешният българин, като преситен от изобилие котарак, може да избира измежду множество, включително световни марки, които се стремят да привлекат вниманието му с технически показатели, качество и цена на продуктите си.

Сега дойде ред да представим в „Направи сам“ и пистолетите на поредната световна марка, американската Black&Decker, специално разработени за приложения в домашни условия и занаятчийски дейности. При това не да повторим оскъдната информация в техните технически паспорти, а ще се опитаме да вникнем в техните особености и специфични тънкости при работа в реални условия.

С всяка измината година този подход става все по-необходим, а работата ни като популяризатори на техническа информация, все по-трудна. Причината е, че дори и големите производители, на които със сигурност не им липсват ресурси, загърбват традиционните си до скоро умения да представят техническата страна, предимства и специфика на своите нови продукти. Да изтъкват иновациите и технологиите, благодарение на които техните продукти са по-добри от конкурентните. Или пък вече не смятат това за необходимо? Ако това е така, дано не са прави, защото изводите пораждат крайно нерадостни размисли за популацията на човешкия род и неговото бъдеще! Да не говорим също, че преводите на български език на оригиналните техническите паспорти, в повечето случаи правени някъде в чужбина, в преобладаващата си част са образец на техническа неграмотност и непознаване на материята от страна на преводачите.

Ние обаче следваме 36 годишната традиция на „Направи сам” като техническо списание, списвано за четящи, технически грамотни читатели. Хора, които четат и непрестанно обогатяват своите познания през целия си жизнен път, мислещи хора, които избират дадена машина и инструмент след обстоен анализ и съпоставка на достоверна техническа информация.

За да представим пистолетите за боядисване на Black&Decker, по-напред тествахме три модела, които ни бяха предоставени от вносителя, фирма „Ташев-Галвинг“ ООД.

Ние, от своя страна, успяхме да изпръскаме 10 кутии лак (трикомпонентна „Боя за метали”, от вида 3х1), 3 кутии водоразтворим лазурен лак, 1 кутия интериорна латексна боя, 1,5 l разредител (AMB) докато придобием достатъчно лични впечатления за възможностите на пистолетите и особеностите при работата с тях. Водата като разредител и средство за измиване не влиза в сметката.

От изпробваните пистолети два разпрашават боята с въздушна струя – HVLP200 и HVLP400. На третия, BDPS600, заделяме самостоятелна статия, защото той е представител на друга обособена група – пистолети за безвъздушно разпръскване на боята.

Според принципа си на действие, възможности и приложения, моделите HVLP200 и HVLP400 практически не се различават един от друг.

Абревиатурата HVLP, която е включена в наименованието им, всъщност обхваща по-широка група от пистолети за боядисване. В разширен нашенски превод HVLP (High Volume Low Pressure) означава, че за разпрашаване на боята се използва въздушна струя с голям дебит (над 360–400 l/min) и ниско налягане на въздуха при дюзата – около 0,7 bar.

Характерно за тази технология е силно намаленото количество боя, която във вид на аерозолна мъгла се разнася в околното пространство и се губи вместо да се използва за създаване на желаното покритие. От една страна това води до загуба на скъп материал, а от друга причинява замърсяване на околната среда, включително боята безпощадно полепва върху всички, намиращи се в близост повърхнини и предмети.

Загубата на лако-бояджийски материал е най-силно изразена при пистолетите с високо налягане на въздушната струя (HP). При тях налягането е еднакво при входа на пистолета и на изхода от него – при дюзата. При този вид пистолети само 35–40% от течността се използва по предназначение. Останалата част „отива на вятъра”, че и по-лошо – попада и на места, от където не може да бъде почистена и остава „во веки веков”. При пистолетите HVLP се постига до 65–70% ефективно използване на материала, съответно загубите в околното пространство се намаляват с около 30% спрямо пистолетите HP. По-ниското налягане на въздуха в дюзата създава и по-ниска скорост на струята с разпрашена във вид на аерозол боя. Поради това значително по-малка част от капчиците отскачат от повърхността, вместо да полепват върху нея.

При двата модела, които разглеждаме в тази статия, въздушната струя се осигурява от електрически центробежен въздушен компресор. При модела HVLP200 той е вграден в общо тяло с пистолета. При HVLP400 компресорът е обособен в отделен модул и се свързва с пистолета посредством гофриран пластмасов маркуч.

HVLP200 е по-компактен, но и натоварването на ръката, държаща пистолета, е по-голямо. Той има и по-голяма височина, което би могло да има значение при боядисване на някои места. Електрическата мощност на компресора на HVLP200 е 400 W, на HVLP400 – 450 W.

Въздушният поток преминава през два диаметрално противоположни отвора в главата на пистолета. Те създават въздушна струя, която увлича изтичащата през дюзата боя, разпрашава я във вид на дисперсия, съставена от фини капчици боя, които образуват „факел”. Формата на напречното му сечение – плоска или кръгообразна, се задава чрез завъртане на главата. Около факела с пулверизирана боя се образува своеобразна въздушна обвивка, която го фокусира, и същевременно ограничава разпиляването на капчиците в околното пространство. По този начин, както вече стана дума, от една страна се пести боя, а от друга се намалява замърсяването, породено от отлагането на фино разпрашената във вид на мъгла боя най-вече върху пода и намиращи в близост предмети.

Благодарение на по-големия диаметър на дюзата (Ø2,9 за HVLP400 и Ø2,7 за HVLP200), през която изтича боята, тези пистолети са далеч по-непретенциозни към вида, съдържанието на твърди частички и вискозитета на разпръскваните с тях лако-бояджийски материали. Включително, с тях може да се боядисва и с най-често използваните за периодично освежаване и обновяване на стени и тавани дисперсни, латексни бои. Освен за този вид бои, двата пистолета са подходящи за работа и с всички останали материали за дълбока и повърхностна защита, за декоративни покрития на изделия от дърво, метали, пластмаси и други материали – грундове и байцове, лазурни, алкидни и други видове лакове.

Производителят не препоръчва единствено използването им за структурни бои, които се полагат на дебел слой с помощта на релефни и други специални валяци. Освен това с тях не бива да се разпръскват основи и киселини, както и разтвори, съдържащи тези агресивни съединения. Същото се отнася за прекалено гъстите материали, както и съдържащите твърди частици.

Всички детайли на пистолетите, които са в досег с течността, са изработени от пластмаса, която не корозира под въздействие на водата. Това е обичайното решение при пистолетите, предназначени за любителско приложение. Те са подходящи за всички видове течни лако-бояджийски материали, включително за дисперсните бои. Поради своята екологичност този вид бои вече масово се използват, като изместват лаковете и боите с органичен разтворител. Към тази известна констатация ние бихме добавили още едно много съществено предимство на водоразтворимите бои – значително по-лесното, бързо и най-вече на практика безплатно измиване с вода и сапунен разтвор на пистолета. Също така при работа с вода е по-лесно човек да опази ръцете си от досег с боята, защото органичните разтворители бързо причиняват прокъсване на предпазните латексни ръкавици.

Кръгът от приложения на двата пистолета включва изработването и поддръжката на различни мебели и дървени конструкции във вътрешността на сградата и на открито – дървени стълби, врати, прозоречни капаци, дъсчени обшивки на стрехите и челните дъски на покрива, външни дъсчени обшивки, гаражни и плътни дворни врати, градинска мебел, дъсчени огради, импрегниране на облицовки и настилки от порьозни каменни плочи (червен пясъчник, например) и какво ли още не.

Голямо предимство на тези пистолети е, че са компактни и лесно преносими поради отсъствието на голям и тежък компресор. Те са отлично, често незаменимо решение, за боядисване на места със затруднен достъп, каквито са стрехите, челните дъски и други трудно достъпни строителни елементи, предимно на покривната конструкция, на предмети със сложна форма и др.

Вече стана дума, че боядисването с пистолет е над три пъти по-производително, т.е. по-бързо, от работата с четка. При предмети със сложна форма разликата е още по-голяма. Полученото с пистолет лаково покритие е качествено, без следи от четка, паднали от нея косми и други недостатъци. Доброто качество се постига с внимателна подготовка на боядисваните материали, подходящ вискозитет и прецеждане на боята, правилна настройка на пистолета, уменията за боядисване, които първо се изпробват върху подходяща за опити повърхност и се затвърждават с практика.

 

Black&Decker HVLP400

pistoleti2

Пистолетът се състои от два модула – същински пистолет с резервоар за боя и компактен компресор. Двата се свързват посредством гъвкав гофриран пластмасов маркуч с дължина 6 m. Това решение има няколко предимства. Пистолетът е значително олекотен (с празен резервоар тежи 0,6 kg), което намалява натоварването на ръката и умората при по-продължителна работа. Маркучът е изключително гъвкав, поради което не затруднява забележимо движението на ръката и пистолета, което е много важно за получаване на равномерно и плътно, без стичане на боя, покритие. Удобството е още по-осезаемо, когато се работи на трудни за боядисване места, включително на високо и над главата.

Отделянето на пистолета от компресора улеснява неговото почистване, ограничава се и замърсяването на компресора с боя. Компресорният модул има сменяем въздушен филтър от дунапрен, който пречиства засмуквания въздух. Това е необходимо, защото разнасящата микроскопични капчици боя мъгла неизбежно ще прониква и ще се отложи в турбината. В тялото на компресора има гнездо, в което пистолетът се поставя в изправено положение.

pistoleti3

Резервоарът има вместимост 1,2 l, което, според производителя, е достатъчно за боядисване на участък от стена с площ 6 m². Характерно и за двата пистолета е страничното разположение на отвора за наливане на разтвора. Благодарение на това не е необходимо снемане и поставяне на резервоара при всяко наливане на боя. Това улеснява операцията, като се ограничава до минимум изтичането на боя и зацапване на пода или работната маса.

Смукателната тръба в долния си край е огъната с чупка. Освен това тя може да се завърта така, че отворът й да се намира в предната или задната част на резервоара. Подбира се според наклона, под който пистолетът се държи при боядисване – наклонен надолу или повдигнат нагоре. Така почти цялото налично в резервоара количество боя може да бъде изпръскано.

Както вече стана дума, в зависимост от разположението на двете дюзи в главата, въздушната струя моделира формата на факела – плоска (вертикална или хоризонтална „четка“) или кръгла. При големи равни повърхности се работи с плосък факел. Избира се вертикален, когато боядисването се извършва на хоризонтални успоредни ивици, или хоризонтален – при боядисване на вертикално разположени ивици. При боядисване на по-малки детайли, още повече когато имат сложна форма, се използва кръгла струя.

4

Количеството на изтичащата през дюзата боя се регулира безстепенно чрез завъртане на пръстена, разположен в задния край на пистолета. Регулирането става чрез ограничаване на хода на иглата, затваряща дюзата. Респективно, при натиснат докрай спусък, отворът й може да бъде изцяло или частично открит.

Върху горната страна на пистолета се намира индикатор, който показва степента на откриване на дюзата. По този начин се нагласяват широчината на „четката“ или диаметърът на факела, когато е с кръгла форма, регулира се количеството на разпръскваната боя. От него зависи дебелината на положения слой, зависи и дали боята няма да се стече.

 

Black&Decker HVLP200

pistoleti8

При този модел двата модула – пистолет и компресор, са обединени в едно тяло. Поради това HVLP200 тежи повече от предния модел – 1,43 kg с празен резервоар.

Към споменатите вече конструктивни различия между този пистолет и вече описаният HVLP400 ще добавим още механизма за регулиране на дебита на пропусканата през дюзата боя и свързания се него индикатор. Възможността за отваряне на дюзата чрез издърпване на иглата тук се ограничава чрез завиване и отвиване на винт, разположен откъм задната долна страна на спусъка. Индикаторът има показалец, който показва степента на издърпване на спусъка.

Формата на „факела” (четката) се регулира както при модела HVLP400. С оглед на по-лесното и по-безопасно за турбината и електродвигателя почистване на пистолета, двата модула се отделят лесно един от друг, което също е показано на снимките.

Двата пистолета се продават в комплект с вискозиметър, съд за подготвяне на боята, мерителна чаша (за отмерване на разтворителя при разреждане на боята) и кръгла четка за почистване.

6

Изпробвахме пистолета HVLP400 при боядисване с:

» Българска латексна боя за вътрешно приложение. На опаковката й е отбелязано изрично, че е предназначена за нанасяне с четка, валяк или с пистолет, работещ на безвъздушен принцип. Препоръчаното от производителя допустимо разреждане с вода е до 5%.

» Чешки водоразтворим акрилатен лазурен лак, предназначен за външна и вътрешна употреба. Като метод за нанасяне на кутията му са посочени четка и пистолет, без да се уточнява неговия вид.

Практическите резултати потвърдиха препоръките в техническите паспорти на пистолета относно вискозитета на боята. И двата материала са прекалено гъсти за нанасяне с този вид пистолети, поради което трябва да бъдат разредени с вода – латексната боя повече, лазурният лак, по-малко.

При максимална стойност на вискозитета 2 min лакът се нанася добре на тънък равномерен слой, като за постигане на добра покривност са необходими два, може и повече слоя.

Латексната боя може да се нанася и при вискозитет около 2,5 min. Поради по-силното от посоченото на кутията разреждане се получава доста тънко покритие. Нанесен върху стари и леко захабени латексни покрития, един слой е достатъчен да възвърне предишната им белота и свежест. При необходимост може да се повтори и потрети. Очевидно е, че не може да се очаква от пневматичен пистолет да полага покритие с дебелина, каквато е по възможностите на дългокосмест бояджийски валяк.

Необходимо е да обърнем специално внимание, че като всяка друга работа, и тази изисква добра, дори бихме казали, педантична предварителна подготовка. Това най-вече се отнася за старателното покриване на всички околни повърхнини, които не подлежат на боядисване и особено на пода, защото освен всепроникващата фино разпрашена боя, от главата на пистолета е възможно се стече някоя и друга капка боя. Те се получават поради отлагане на капчици боя върху двете „рогчета” с отворите за въздух на главата. Когато боядисваната повърхност е вертикална или под голям наклон, капката ще падне върху пода. При боядисване на хоризонтално разположена повърхност, когато се цели постигане на високо качество на покритието, капката може да създаде проблем. Ако това се случи, майсторското решение е бързо да се попие чрез внимателно докосване с топче памук, обвито с парче от дамски чорапогащник. То поглъща излишната боя и в повечето случаи, особено при по-рядък разтвор, коригираното място не си личи.

Дори и водоразтворимата латексна боя изсъхва бързо – за около 15 min, след което измиването на замърсените с нея участъци изисква повече усилия и търпение. Същото се отнася и за почистването на пистолета след завършване на работа, както и при нейното прекъсване за по-продължително време. Конструкцията на двата пистолета силно улеснява тяхното измиване, стига да се извърши навреме. По същата причина може да се препоръча внимателно планиране на работата, така че с еднократно зацапване на пистолета да се свърши повече работа преди неговото почистване.

Както всички пистолети, разпрашаващи боята, и пистолетите за боядисване с ниско налягане са практичен, дори чудесен инструмент за боядисване на открито. При работа в закрити помещения трябва да се има предвид, че въздушните течения могат да разнесат и отложат превърнатата в мъгла фино разпрашена боя до места, от където почистване няма. При боядисване на стени и тавани, например, помещението би трябвало да е изпразнено от мебели, прозорците, вратите и пода плътно покрити с полиетиленово фолио. Специално за пода трябва да се подбере фолио с по-голяма дебелина, защото иначе дори и слабо въздушно течение ще го повдига.

За тези, които за пръв път посягат към пистолет за боядисване, бихме добавили още няколко практически съвета.

Описаните тук пистолети за боядисване с ниско налягане на въздушната струя са предимно любителски инструменти, поради което не се поставят високи изисквания към подготовката на материала, с който ще се работи. Налягането на въздуха не се управлява. Макар и в значително по-широки граници, успешната работа силно зависи от вискозитета, т.е. от гъстотата на материала, с който се боядисва. Неговата стойност не бива да надхвърля определена граница, проблем, който особено силно се проявява при дисперсните, латексни бои. Прекалено течните, т.е. редки разтвори, се разпрашават силно, но и много лесно се стичат, особено при боядисване на вертикални или силно наклонени повърхнини. При тях слоят има ниска покривност и прозира. Това налага нанасяне на повече слоеве.

Пистолетът не може да разпрашава прекомерно гъстите разтвори във вид на фини капчици, а ги „изплюва“ на капки с различна големина. В зависимост от това се получава повече или по-малко грапаво покритие. Това най-често е валидно за дисперсните бои за боядисване на стени и тавани, чиято фабрична гъстота наподобява, дори надхвърля, кисело мляко. Тези бои често съдържат и твърди частички, поради което винаги е добре боята да се прецежда.

За определяне на вискозитета на лако-бояджийските материали всеки от пистолетите на Black&Decker се доставя с прост вискозиметър – пластмасов цилиндричен съд с обем 100 cm³, чиято долна част е конично оформена и завършва с калибриран отвор. Диаметърът на отвора при тези вискозиметри е 3,4 mm. Правим това уточнение, защото в списанието ни са публикувани редица статии за боядисване с пистолет, в които са посочени данни за вискозитета, валидни при работа с вискозиметър, чийто отвор има диаметър 4 mm.

Посочените в статията данни за вискозитета са дадени от производителя Black&Decker и са валидни при измерване с вискозиметъра, който се доставя с неговите пистолети.

Вискозиметърът се напълва до ръба с боя. След това отворът му се отпушва и се измерва времето, за което течността изтича, т.е. докато „нишката“ излизаща от отвора се накъса и премине в капки. По принцип вискозитетът се определя при температура на боята 20 °С. В случая това изискване липсва в техническия паспорт, защото, както стана дума, двата пистолета допускат по-голям толеранс. По същата причина в техническото указание на пистолетите е посочена само горната гранична стойност – 2 min, с уговорката, че при дисперсните, латексни бои, времето за изтичане на боята от вискозиметъра може да надхвърля тази стойност. При необходимост от разреждане се използва подходящият разредител – вода или органичен според препоръката на производителя на боята или лака. Колкото да прецеждането на разтвора, класическото решение отново е здрава част от непотребен дамски чорапогащник.

Преди същинското боядисване пистолетът се настройва чрез пробно пръскане върху непотребен картон с подходяща големина или на друга повърхност.

Препоръчаното от Black&Decker разстояние между тези пистолета и боядисваната повърхност е между 25 и 355 mm. Най-добре е да се установи чрез опитно пръскане за конкретната боя. Пистолетът трябва да се движи равномерно и без спиране с подходящо подбрана скорост, успоредно на боядисваната повърхност. При задържане или бавно движение ще се получат по-плътно боядисани места, а вероятността боята да протече е много голяма. При прекомерно бързо движение, покритието ще прозира повече от желаното, може да добие и матова повърхност. През цялото време пистолетът се държи перпендикулярно спрямо повърхността. Не бива да се завърта вляво или вдясно.

При по-големи повърхности се боядисва на успоредни ивици – хоризонтални или вертикални, които се застъпват на широчина до около 1/3. Така се получава равномерно покритие, защото централната част на „факела“ е по-наситена с боя. По принцип е за предпочитане нанасянето на няколко по-тънки пласта боя, вместо един дебел, при който е най-вероятно боята да протече. Боядисва се кръстосано, като всеки следващ слой се нанася на ивици, перпендикулярни на ивиците от предния. Пускането на боята се извършва непосредствено преди навлизане на „факела“ върху боядисваната повърхност, а отпускането на спусъка, малко след като „факелът“ излезе извън нея. Боядисва се от „край до край“. Ако боята се пусне при насочен към предмета пистолет, и особено при боядисване на вертикални повърхнини, има голяма вероятност на това място да се натрупа дебел пласт, а протичането на боята е „в кърпа вързано”. Боядисва се от „край до край“.

Ажурните изделия като решетки, тръбни и конструкции от ъглов стоманен профил, оградна мрежа и др. не са подходящи за боядисване с пистолет, защото загубата на боя може да достигне и 90%.

От гледна точка на опазване на здравето работата на открито отново е за предпочитане. Независимо от това, при всички случаи, трябва да се ползва предпазна дихателна маска, очила и ръкавици. Добре е да се ползва затворено работно облекло, покриващо всички части на тялото.

Дори и когато се работи с екологичните водоразтворими материали за боядисване.

Повече подробности за подготовката на повърхностите за боядисване и тънкостите при боядисване с пневматичен пистолет може да прочетете в тази статия. В нея е описана работата с класически пистолет, работещ с високо налягане на въздуха – по-капризна и изискваща повече умения технология.

Прочетете и статията „Електрически пистолет за безвъздушно боядисване Black&Decker BDPS600

За покупка на пистолет за боядисване и други инструменти посетете електронния магазин на „Ташев Галвинг”.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото