В категории: 2016, Актуални статии, Брой 12/2016, Декорация и защита, Инструменти, Мазилки и бои, Хоби

Електрически пистолет за безвъздушно боядисване Black&Decker BDPS600

Към тестването на предоставения на редакцията от фирма „Ташев-Галвинг” ООД пистолет на Black&Decker – BDPS600, подходихме със засилен интерес. За разлика от двата модела – HVLP200 и HVLP400 (линк), които разпрашават боята с въздушна струя, този пистолет работи чрез безвъздушно разпръскване и нанасяне на материала. На този принцип работят и специализираните машини за разпръскване (пулверизация) на гъсти течни материали. Ръчните електрически пистолети от този вид не са новост, ала с тази уговорка, че предлаганите на пазара днес са претърпели съществено развитие.

Тествахме пистолета с различни по вид и гъстота материали, за да установим преди всичко доколко успешно той се справя отвъд границите на вискозитета, до които може да се боядисва с пистолети с ниско налягане на въздушната струя и по-конкретно – с вече изпробваните два модела от този вид.

Серията електрически пистолети на Black&Decker обхваща три модела – BDPS200, BDPS400 и BDPS600. Ние избрахме да тестваме последния от тях, който има и най-много възможности.

Съдържащите си в техническия паспорт данни са пределно лаконични. Пистолетът се захранва от електрическа мрежа с напрежение 230 V, електрическата му мощност е 150 W, а вместимостта на резервоара за боя е 1,2 l. Той тежи 2,2 kg. Посочени са и задължителните в ЕС стойности на звуковото налягане и предаваните на ръката вибрации.

Какво бихме могли да кажем допълнително отвъд тази оскъдна информация?

Най-характерното за този пистолет е методът на безвъздушно разпрашаване на боята. „Сърцето“ на инструмента е система от мощен електромагнит, който движи стоманено бутало, поставено плътно в метален цилиндър. Измерихме диаметъра на буталото – Ø5,5. Електромагнитът го изтласква напред, а обратният му ход се осъществява от силна спирална пружина. Движейки се с голяма честота, буталото засмуква течност от резервоара и на малки порции я изтласква под налягане 236 bar. Течността преминава през разпръсквач със спирална пружинка, в чиято глава има три миниатюрни отвора (Ø0,1). Така лако-бояджийският материал се разпрашава на извънредно фини капчици. Струята преминава през дюза, която формира напречното сечение на „факела“ – кръгло или плоско, съответно той придобива формата на вертикална или хоризонтална „четка“.

Според ограничената техническа информация по отношение на ефективното използване на материала, този тип пистолети се намират между пистолетите с високо налягане на въздуха (HP) и пистолетите HVLP (ниско налягане на въздушната струя при голям дебит). Приема се, че ефективно използваното количество боя е 65–70%. Останалата част се губи в околното пространство и това е по-малката беда, защото може да оцвети непоправимо намиращи се в близост предмети.

Моделът BDPS600 на Black&Decker се доставя с две глави с дюзи – синя и зелена, оформящи факела с разпрашена боя. Оцветената в синьо му придава кръгло напречно сечение. Използва се за боядисване на малки предмети, както и при повърхности със сложен профил. Зелената глава създава плоска струя. Чрез завъртането й на 90° се получава вертикална или хоризонтална форма на струята.

Най-същественото за този пистолетът е, че може да работи с течности, чиято гъстота (вискозитет) варира в широки граници. Това позволява разпръскване както на редки, силно течливи препарати за импрегниране на дървесина, грундове, лакове и бои, така и на гъсти грундове и бои, включително воднодисперсни, латексни бои за вътрешна и външна употреба. Необходимо е да се има предвид също, че в редица случаи производителят изрично посочва, че боята е готова за нанасяне без да се разрежда.

Количеството боя, което BDPS600 разпрашава и изпръсква, може да се регулира в диапазона от 1 до 10 степен. Това се постига чрез ограничаване на дължината на хода на буталото. Степените 1–5 са подходящи за боядисване и нанасяне на течности с по-ниска вискозност, а от 5 нагоре – на все по-гъсти материали. Освен това пистолетът има и регулатор с две степени, определящ честотата на движение на буталото. При работа с течности с по-малък вискозитет (съответно настройка на регулатора за количество в границите 1–5), за честота се избира степен 1. Степента 2 се задава при разпръскване на гъсти разтвори и настройка на регулатора за количество на боята между 5 и 10.

Пистолетът предлага широки възможности за оптимална настройка на режима на боядисване в зависимост от гъстотата на материала. Останалото зависи от умението на майстора, бил той домашен или професионален. Може да се каже, че майсторлъкът и добрите резултати се постигат сравнително лесно и не след дълго.

Пистолетът има система за бързо и лесно почистване на разпръскващия боята механизъм, наречена QuickClean. Той има отделен малък резервоар, в който се налива почистващата течност, примерно вода, при водоразтворимите бои. След завъртане на лостчето за почистване, пистолетът започва да засмуква и разпрашава намиращата се в резервоарчето течност. Промиването става много лесно и бързо. И най-важното – всички елементи от системата, която нагнетява и разпръсква течността, биват бързо и ефикасно почистени. Същевременно не се налага изпразване на резервоара с боя. За продължаване на боядисването лостчето се връща в изходно положение и работата може да продължи.

Почистването е задължителна операция не само след завършване на работа, когато се прави цялостно промиване, включително с използване на четчица и игла, при необходимост. Пистолетът се промива и при кратковременно прекъсване на боядисването. Това е необходимо, защото този вид пистолети са по-чувствителни спрямо евентуално сгъстяване на боята и наличие на твърди частички в нея. Вече стана дума, че отворите в разпръсквача, през които преминава течността, са с диаметър 0,1 mm и лесно може да бъдат запушени. Затова пистолетът се предлага с два резервни разпръсквача, а и те се продават като консуматив.

Пистолетът BDPS600 разпръсква 0,52 l/min, което ще рече, че той е в състояние да изпразни резервоара си за 2 min. Това налага прекъсване на работата за поредното наливане на боя. Освен от резервоара си, пистолетът може да засмуква боя и директно от външен съд, включително от оригиналната кутия на боята. При по-големи по обем бояджийски работи това е много голямо предимство. Комплектът съдържа сдвоен пластмасов прозрачен маркуч, който при свален резервоар, свързва пистолета директно със съда. Специална щипка придържа маркучите към съда с боя.

Резервоарът за боя на BDPS600 е със странично пълнене, както и при моделите HVLP200 и HVLP400 (линк). Предимствата на това конструктивно решение вече бяха описани в тази статия.

За да установим възможностите на този пистолет, го изпробвахме с различни по вид и вискозитет водоразтворими бои – акрилатен лак за метали, лазурен лак за дърво и латексна боя за интериорно приложение.

С акрилатния лак боядисахме две двукрили с плътна ламаринена обшивка дворни врати с обща повърхност 36 m². За боядисването им с един слой боя бяха изразходвани 4,2 l. Боята e предназначена за дълготрайна защита на метални (стоманени) изделия. Тя е трикомпонентна (3х1), т.е. изпълнява едновременно ролята на преобразувател на ръжда, антикорозионен грунд и боя. Боядисването бе извършено без разреждане на боята, каквото е указанието на производителя.

Вискозитетът на боята бе 2,45 min, което надвишава максималната, посочена в техническия паспорт на пистолета горна граница от 2 min. Макар и по-гъста от предписаната стойност, това изобщо не го затрудни. При това боядисването бе извършено при степен 5–6 на регулатора. Така че възможностите на пистолета да боядисва и с гъсти разтвори са още по-големи.

При така проведения тест установихме разход на боя 114 ml/m². Постигнахме желаното качество на боядисаната повърхност с един-единствен слой. Вярно, новото покритие бе положено върху вече боядисвана преди 2 години повърхност, на места компрометирана до степен старото лаково покритие да бъде премахнато до основа. Новото покритие стана достатъчно плътно, без да прозира, поради което не се наложи пръскане на втори слой.

И още нещо – въпреки общовалидната препоръка боята да се прецежда, ние решихме да „дръпнем дявола за опашката“, като боядисвахме с директно налята от кутията боя. Вероятно и поради това, че боята бе прясна, нарушаването на това изискване не причини затруднения и влошаване на качеството на готовото покритие.

Като теглихме калема за потребеното количество боя и заводските разходни норми, може да се каже, че боядисването с пистолет не излиза забележимо по-скъпо. Колкото до времето за боядисване, пистолетът има категорично предимство. В нашия случай то е още по-голямо поради рамковата конструкция на вратите, която допълнително затруднява боядисването с четка, а възможностите за работа с валяк са ограничени. Освен това пистолетът с лекота вкарва боя в процепите между носещите стоманени профили и ламаринената обшивка, там, където четката не би успяла.

И най-важното – с пистолета се получава несъмнено по-качествено от декоративна гледна точка покритие.

На техниките за боядисване, вече заделихме внимание в статията за пистолетите HVLP. При боядисване на плоски предмети се работи с плоска, в случая, хоризонтална форма на „факела“ при движение на пистолета във вертикална посока. Оптималното разстояние на пистолета от повърхността е 15–20 cm. Това всеки трябва да установи опитно, защото разстоянието силно зависи от гъстотата на боята и настройката на пистолета.

Наличното в резервоара количество боя не може да бъде изпръскано напълно. Щом нивото му достигне горния ръб на смукателния филтър (на около 30 mm от дъното), пистолетът засмуква въздух и започва да изхвърля боята във вид на едри капки. Ето защо нивото на течността трябва да се следи. При тъмно оцветена боя това е почти невъзможно, защото иначе полупрозрачните стени на резервоара, стават непрогледни. Ако това се случи, капките боя се заличават внимателно с парцалче или топче памук, обвито с парче от непотребен дамски чорапогащник. След наливане на боя в резервоара боя боядисването продължава, като коригираното място бива покрито с боя. Впоследствие корекцията не се отличава от останалата повърхност.

Изпробвахме пистолета и при боядисване с водоразтворим лазурен лак на акрилатна основа. Същият, който при боядисване с пистолет с ниско налягане на въздуха, задължително трябва да бъде разреден с вода. Пистолетът BDPS600 се справи безпроблемно при оригиналния вискозитет на боята 5,40 min, измерен след прецеждане и при температура 20 оС. Тази стойност надхвърля 2 пъти посочената в техническия паспорт горна граница.

За накрая оставихме изпитанието с латексна боя. Този въпрос вълнува особено силно читателите на списанието ни, като съдим по изпратените в редакцията запитвания към всяка публикувана статия за боядисване с пистолет. Резултатът е, че пистолетът може да боядисва и с директно взета от кутията боя, чийто измерен при същата температура вискозитет бе 4 min. Тук-там може да се получи малко по-грапава повърхност, което след изсъхване не личи. Понеже става дума за боядисване с по-голямо количество боя, напомняме, че този пистолет е пригоден да засмуква боята директно от баката или кутията, в която се доставя.

Все пак да повторим задължителната препоръка – преди преминаване към същинското боядисване да се извърши пробно пръскане върху подходяща повърхност, за да се настрои правилно пистолета, а ако се окаже необходимо, и да се разреди колкото е необходимо боята.

За допълнителна информация и покупки ползвайте електронния магазин на „Ташев-Галвинг”.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото