В категории: Брой 11/2007, Ремонти, Строителство, Сухо строителство

Изграждане на леки преградни стени с плочи AQUAPANEL Indoor

Леки преградни стени с двойна носеща конструкция и облицовка с плочи AQUAPАNEL Indoor

В НС 9-10/2007 поместихме първата статия за използване на водоустойчивите облицовъчни плочи AQUAPANEL Indoor във вътрешността на сградата. Докато за външни приложения при облицоване на фасадите на представителни сгради, на къщи и сгради със стопанско предназначение, тези плочи са без конкуренция, техните удивителни качества все по-убедително ги налагат и във вътрешното строителство. Те са напълно неподатливи на влиянието на влагата и дори при директно мокрене с вода, поради което са най-подходящият материал за бързо и лесно изграждане на помещения с висока влажност като кухни и бани. Строителите получават още по-добри възможности за предстенен монтаж на тръбопроводите и санитарните прибори, която технология вече се е наложила и у нас поради изключителните си предимства пред масово прилаганото доскоро вкопаване на всички тръби (водопроводни и канализационни) в стените и скриването им под мазилката и облицовката с плочки.

Именно към тези най-интересни и, бихме казали, атрактивни за строителството приложения ще се насочим в тази и следващата статия, която пък ще бъде посветена на конкретни решения за изграждане на банята, за монтиране и вграждане на санитарните прибори и полагане на облицовката от плочки.

Тук ще довършим започната в предния брой тема за изграждане на леки преградни стени с облицовка от плочи AQUAPANEL Indoor, и то в по-интересната ù част – изграждане на стени с по-голяма широчина. Такива стени представляват отлично решение за прокарване във вътрешността им на различни тръбни инсталации – нещо, което при класическите тухлени зидове с дебелина една единична тухла (12,5 cm) е почти невъзможно да се направи, и затова най-често тръбите остават открити и загрозяват помещението. Широчината на кухината на преградната стена, изградена по метода на сухото строителство, може да се остави толкова широка, колкото е необходимо за прокарване на инсталациите. Това става най-лесно преди обшивката от плочи AQUAPANEL Indoor да е направена и от втората страна. Освен това при необходимост в стената се оставят ревизионни отвори с вратичка, през които се осигурява удобен за работа достъп до инсталацията, например до кранове или друга арматура. Не на последно място при евентуална подмяна на инсталацията или прокарване на допълнителни тръби, е много по-лесно това да се извърши при една лека преградна сглобяема стена, вместо да се прибягва до ужасяващото къртене, измазване и цялата мръсотия, която неизбежно се внася в сградата.

Еднослойно и двуслойна обшивка с плочи AQUAPANEL Indoor върху метална конструкция

Стените с по-голяма широчина са за предпочитане и като разделителни между две жилища на един етаж, защото осигуряват по-висока огнезащита и възпрепятстват по-добре разпространяването на възникнал пожар. Другото им голямо предимство е, че осигуряват по-добра звукоизолация, така че обитателите на едното жилище да не бъдат принудени да слушат това, което става в съседното.

Поради това, че максималната широчина на вертикалните носещи метални профили на Knauf е 100 mm, по-широките преградни стени се изграждат чрез монтиране на разстояние една от друга на две самостоятелни носещи метални конструкции и обшиването им с един или два слоя плочи AQUAPANEL Indoor. Двуслойната облицовка повишава механичната устойчивост на стената, нейната пожароустойчивост, подобрява се и шумоизолацията срещу въздушен шум, защото амплитудата на трептенията ù под въздействие на звуковото налягане е значително по-малка и съответно звуците от едната страна на стената се предават доста отслабени. За подобряване на звукоизолацията съществено значение има пълнежът от минерална вата, който силно поглъща преминалите през обшивката звукови трептения. Затова в преградни стени не бива да се използва стиропор или друг твърд изолационен материал, който има почти нулева звукоизолираща способност. Така например изградена по този начин стена със сдвоена носеща конструкция, направена от най-малкия вертикален носещ профил CW50/0,6, запълнена с два пласта минерална вата с дебелина по 40 mm и плътност 100 kg/m3, осигурява индекс на изолация срещу преминаване на въздушен шум (Rw) около 61 dB. За сравнение ще посочим, че стена, иззидана с решетести тухли с дебелина 15 cm (надлъжно поставена единична тухла плюс двустранно измазване с варо-циментова мазилка), има индекс на звукоизолация Rw =46 dB. Това не гарантира, че няма да се чуват разговорите на по-висок глас в съседната стая. Затова минималната препоръчителната норма е 47 dB, а още по-добре 52 dB. За стените, отделящи едно жилище от друго, индексът на звукоизолация трябва да бъде ≥55 dB. Очевидно е, че двуслойно облицованата с плочи AQUAPANEL Indoor стена при минимална дебелина на изолацията от минерална вата 80 mm надхвърля това изискване. За оценка на постигнатия ефект ще допълним само, че повишаване на индекса Rw с 10 dB се възприема като намаляване нивото на шума наполовина. Допълнително подобряване на звукоизолацията с 1 dB до 3 dB може да се постигне чрез използване на специалните еластични метални профили Knauf MW. Плочите AQUAPANEL Indoor са толкова здрави, че и еднопластова обшивка е напълно достатъчна, за да поеме натоварването на облицовка с плочки.

Всяка от двете метални конструкции е самостоятелна сама за себе си, като има три начина за тяхното монтиране. Единият е вертикалните метални CW профили от едната и другата конструкции да бъдат свързани помежду си с ивици от плочи AQUAPANEL Indoor с широчина около 300 mm и дължина, колкото е необходима според желаното разстояние между двете носещи обшивката конструкции. Този начин на монтиране придава голяма устойчивост на стената, но има недостатъка, че между двете конструкции се осъществява твърда връзка, която изпълнява ролята на „звуков мост“ и улеснява предаването на звуковите трептения между тях. За осигуряване на достатъчна стабилност най-долната редица свързващи ивици се монтира на не повече от 300 mm от пода, но не и прекалено близо до него, за да не пречи на преминаващите по продължение на стената тръбопроводи.

При втория вариант двете конструкции са силно доближени една до друга, като между всяка двойка вертикални профили се поставя за звукоизолация ивица от минерална вата. При третия вариант двете конструкции са напълно независими една от друга и няма свързващи звена помежду им.

Тъй като в предни статии сме разглеждали подробно начините за изграждане на едни или други преградни стени с обшивка от плочи от гипсокартон или гипсфазер, това го пропускаме, защото при работа с плочите AQUAPANEL Indoor на няма нищо по-особено с уговорката, че се използват специалните винтове AQUAPANEL Maxi, а плочите се залепват една към друга по продължението на допирните си кантове с лепило AQUAPANEL Fugenkleber.

В случаите, когато стената прегражда помещение с висока влажност или с отделяне на химически агресивни вещества, се препоръчва използване на метални профили с повишена антикорозионна защита. Тъй като използването на плочите AQUAPANEL Indoor основно се върти около банята, ще споменем само, че Knauf предлага цялостни системи (касети) и решения за окачване на умивалници, тоалетни чинии и бидета, както и за високо монтиране на смесителната батерия. Това ще разгледаме по-подробно в следващия брой.

На чертежите са дадени вертикални и хоризонтални разрези на конструкцията на сдвоена лека преградна стена, свързването на двете конструкции към пода, тавана и съседните, най-често външни, масивни стени. По-специално внимание заслужава и начинът, по който се изпълнява оформянето на вътрешния ъгъл, като са показани два варианта – с два обикновени CW профила и един специално предназначен за целта.

Смесена обшивка с плочи AQUAPANEL Indoor и пожарозащитен гипсокартон (GKF)

В този случай обшивката на стената откъм помещението с висока влажност се прави с плочи AQUAPANEL Indoor, а откъм помещението с нормална влажност – с плочи от гипсокартон с повишена пожароустойчивост. Според дебелината на облицовката са възможни два варианта – еднослойна или двуслойна. На чертежите са посочени и стойността на пожароустойчивост, които зависят от дебелината на обшивката – между 30 min и 90 min.

При облицовка с плочки и еднослойна обшивка с AQUAPANEL Indoor минималната височина на стената при най-малкия вертикален носещ профил CW 50/0,6 e 3 m, а при двуслойна – 4 m. Ако стената е изградена върху профили CW 100/0,6, което е по-вероятно, минималните височини вече са 5 m и 6,5 m. Иначе казано, за строителство в домашни условия ограничения откъм товароносимостта на стената при облицоване с плочки, няма.

Според техническата документация се изисква оставяне на разширителна фуга на всеки 7,2/7,5 m стена, което за жилищното строителство рядко би се наложило.

Преградна стена с дървена конструкция

Преградна стена с еднослойна или двуслойна обшивка AQUAPANEL Indoor може да се направи не само със специалните метални профили на Knauf, но и с дървени бичмета със сечение 80х60 mm. Те трябва да са направени от специално подбран без дефекти материал, добре изсушени и импрегнирани под налягане. Височината на така изградената стена не бива да надхвърля 4,1 m, а дължината ù – 5 m. Независимо от използването на дърво, плочите AQUAPANEL Indoor осигуряват огнезащита на тази стена в продължение на 30 min при двустранна еднослойна обшивка и до 60 min при двуслойна. Съответно такава стена осигурява индекс на шумоизолация (Rw) 36 dB и 42 dB. По-ниските стойности се дължат на наличието на твърда връзка между срещулежащите плочи и по-малката дебелина на слоя минерална вата. С оглед на казаното вече за изискванията към този изключително важен параметър, такава стена и особено с еднослойна обшивка очевидно не осигурява необходимата звукоизолация.

За закрепване на носещата конструкция към пода се използват дюбели-пирони, а за обшивката от плочи винтове AQUAPANEL Maxi с подходящата дължина.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


QR code за публикацията

QR кодове | QR код четци
 
към началото