В категории: 2017, Актуални статии, Брой 11/2017, Дърводелство и обзавеждане, Инструменти, Металообработване, Облицовки и настилки, Ремонти

Нови електроинструменти на DeWALT с мрежово захранване

Под непрестанно засилващия се наплив и пазарен натиск от страна на акумулаторните електроинструменти, ръчните машини, захранвани с мрежово напрежение като че ли останаха по-встрани от общественото внимание. Възприемат се като неща традиционно, установено отпреди много десетилетия, докато акумулаторните все още са „модна стока“, макар и вече ежедневна.

Захранваните от електрическата мрежа инструменти също биват развивани и усъвършенствани с темпове, налагащи появата на все по-нови и усъвършенствани модели. Някои от тях, бележещи и най-високото ниво на техническо развитие към даден момент. Включително нашумелите през последните години безчеткови електродвигатели все по-уверено навлизат и в територията на електроинструментите с класическо, мрежово, захранване.

Затова тук решихме да представим няколко от най-новите модели електроинструменти на DeWALT, които бяха демонстрирани по време на партньорската среща на „Ташев-Галвинг“ ООД „Есен 2017“ в Боровец.

При подбора се съобразихме и с още един дълбоко вкоренен в бита ни факт ‒ последният месец на годината е време за подаръци. А какъв по-добър, стойностен и с дълготраен ефект за истинския домашен майстор или професионалист в занаята има от „породист“ инструмент, каквито безспорно са електроинструментите на DeWALT. Затова четири от описаните тук машини са еднакво подходящи за всяка работилница, докато полирмашината клони повече към професионалната.

Машините на световноизвестната марка DeWALT се отличават с оригинален и същевременно ергономично издържан дизайн. Марката е известна с безапелационното качество на своите продукти. Подбраните от нас машини за пореден път доказват това.

Вибрационна шлайфмашина DWE6411

Този модел е представител на групата вибрационни шлайфмашини. С голяма вероятност те са измежду първите появили се на пазара електрически шлайфмашини. Имат по-просто устройство от останалите два основни вида – ексцентър- и лентови шлайфмашини. При този вид шлайфмашини работната плоча извършва кръгово движение с много малък ексцентрицитет, поради което се създава впечатление, че тя вибрира. Оттук произлиза и масово наложилото се наименование. Вибрационните шлайфмашини се отличават с висока гладкост на шлифованата повърхност и бавно отнемане на материала, който се обработва. Затова те се използват основно за крайно, завършващо шлифоване. Когато не се гонят срокове и не се търси бързина при работата, тези машини имат универсално приложение, т.е. може да се използват и за първоначално обработване на по-грапави повърхности.

DWE6411 има двигател с мощност 230 W, което позволява извършване и на по-големи по обем и натоварване дейности. Моделът се отличава с по-малка по площ работна плоча, която има почти квадратна (110х115 mm) форма, а не обичайната правоъгълна. Това прави машината особено подходяща за шлифоване на криволинейни повърхности, както и на места с ограничена площ. Долната страна на плочата има покритие за бързо захващане по системата „велкро“ на шлифовъчни листове, специално произведени за тази цел. Това задължава да се използват листове с размери и разположение на отворите, съответстващи на работната плоча. Предвидена е и възможността машината да работи и с всякакви шлифовъчни листове, включително и продавани на големи листове или рула, от които се отрязва желаната дължина. Това значително разширява асортимента от възможни за ползване абразивни материали, което също така е и икономически изгодно решение. За сметка на известни несгоди, свързани с ръчно нарязване на парчетата и тяхното механично закрепване към плочата. Тези листове се закрепват с помощта на намиращи се в двата края плочата механични щипки. Освен това производителят е поставил в кутията на шлайфмашината пластмасова щанца за едновременно пробиване в новите листове на отворите, необходими за засмукване на отделената при шлифоването прах. Фабрично произведените листове с гръб „велкро“ са перфорирани.

Ексцентрицитетът на задвижващия работната плоча вал е 1,6 mm. При честота на въртене на вала (на празен ход) 14 000 minˉ¹, това осигурява честота на трептене на плочата 28 000 minˉ¹.

Засмукването на отделената прах става чрез въздушната струя, създадена от вентилатор, намиращ се над работната плоча. Прахта се събира в текстилна торбичка, която се поддържа опъната от спирална пружина. Закрепването на торбичката към тялото на машината е сигурно и уплътнено с гумен пръстен.

Горната част на шлайфмашината е така оформена, включително с еластично покритие, че да се захваща удобно с ръка. Така машината се държи и води по време на работа.

Теглото е DWE6411 е 1,4 kg.

 

Ексцентършлайфмашина DWE6423

Този модел на DeWALT е представител на най-популярния и най-често използван вид шлайфмашини. С него може да се постига достатъчно високо качество на шлифованата повърхност, като същевременно машината работи бързо и ефективно. Това е в резултат на сложното кръгово-ексцентрично движение на работната плоча и на закрепения върху нея шлифовъчен диск. Работната плоча има кръгла форма. Задвижващият плочата вал с ексцентрицитет от 2,6 mm се върти с честота 8000–12 000 minˉ¹. Това придава на плочата трептене с честота 16 000–24 000 minˉ¹. Едновременно с това тя се върти съвсем бавно и около оста си. По-голямата амплитуда на трептенията на плочата правят обработката по-агресивна, т.е. отнемаща повече материал от обработваната повърхност за единица време. Комбинацията от двете движения спомага за получаване на фино шлифована повърхност.

Системата на закрепване на абразивните листове е тип „велкро”. Листовете и плочата имат отвори за засмукване на отделяната при шлифоването прах. Тя се събира в текстилна торбичка. Торбичката и начинът й на закрепване са идентични с предния модел.

Машината има електронно регулиране на честотата на въртене на двигателя, оттук и на работната плоча, което позволява избиране на подходящ за дадения материал режим на работа. Най-често с оглед на неговата чувствителност към нагряване.

Диаметърът на работната плоча е 125 mm. И при този модел главата на машината е изпълнена така, че да служи за нейното държане по време на работа.

Мощността на електродвигателя 280 W. Машината тежи 1,28 kg.

И двете шлайфмашини – DWE 6411 и DWE6423, имат обозначението Perform Protect. Това означава, че нивото на предаваните на ръката вибрации е силно снижено, което позволява продължителна работа без опасност от поява на т.нар. вибрационна болест. Съща така засмукването на прахта е по-ефикасно.

 

Многофункционална машина с осцилиращо действие DWE315

Отново имаме типичната за марката удобна за работа, с характерен, грабващ окото и същевременно ергономичен дизайн, достатъчно мощна (300 W) за предназначението си машина. Честотата на движение на работния инструмент се контролира чрез притискане на пусковия бутон в границите 0–22 000 minˉ¹. Ъгълът на сектора, който работният инструмент описва, е 1,6°.

Машината има система за бързо захващане и освобождаване на инструмента, която се задейства чрез лостов механизъм. Тя силно наподобява системата, използвана в многофункционалната машина Black&Decker MT300. За да се разширят възможностите на DWE315 да работа и с инструментите (триончета, ножове и др.) на други производители, е предвидена възможността за закрепването им с помощта на адаптор – специална подложна профилна шайба и винт с дебелостенна шайба, които силно притискат и здраво фиксират инструмента.

Неслучайно в началото специално споменахме дизайна на машината. Този модел на DeWALT e не само красавец, но и много добре премислена, много удобна за държане и работа машина. За разлика от повечето машини на други производители, моделът на DeWALT има удължено тяло, кое е позволило оформяне на много удобна за обхващане с ръката и сигурно държане ръкохватка. По време на работа машината може да бъде държана с една или две ръце, според случая. Затова ръкохватката и горната страна на машината са покрити с еластична гума. Такова покритие има и главата с редуктора, която също може да се използва за придържане на машината при необходимост.

Поради това, че честотата на въртене изцяло се управлява чрез пусковия бутон, той има необичайно удължена форма. В задния си край е оформен като типичен бутон, намиращ се точно под показалеца на ръката. Силно удълженият бутон позволява също така машината да бъда държана в централната зона на тялото. Пусковият бутон може да бъде фиксиран при работещо състояние на машината чрез двустранно изведен блокиращ бутон.

Машината се доставя с приставка, която я превръща в делташлайфмашина, както и стартов комплект инструменти – трионче, нож и абразивни листове за делташлайфмашина.

 

Ъглошлайфмашина DWE4257

Беше време, когато според диаметъра на диска Ø125 mm, този модел би попаднал в групата на малките ъглошлайфмашини, пригодени за работа дори и с една ръка. Това време отмина, защото машините като DWE4257 станаха най-често използваните от този вид за рязане, изпиляване и други обработки на изделия от стомана, чугун и други подходящи материали.

Този модел е най-мощният в групата от 12 модела, работещи с дискове с диаметър 115 и 125 mm, като има и един, пригоден за работа с диск Ø150.

DWE4257 има електродвигател с мощност 1500 W. Честотата на въртене на диска може да се задава предварително на 6 степени в диапазона 2800–10 000 minˉ¹. Това разширява територията от приложения на ъглошлайфмашината чрез използване на различни метални четки и специални ламелни и други дискове, за обработване на чувствителни към топлина или механично въздействие материали. Системата за електронно управление на електродвигателя осигурява също така плавното развъртане на диска при включване на захранването. По този начин се избягва рязкото „дръпване“ и ударно усилие за завъртане на предния край на машината, което би могло да създаде проблем, особено при работа на тясно място, с ограничена възможност за движение на машината. Машината има и система за защита срещу самоволно неконтролирано включване на двигателя след аварийно спиране поради прекъсване на електрическия ток. Ъглошлайфмашината има електро-механичен съединител, ограничаващ максималната стойност на въртящия момент. Той действа като ефикасен предпазител, изключващ електродвигателя, примерно, в резултат на внезапно заклинване на диска. Така се предпазват, както двигателят и редукторът от повреждане, така и работещият с машината човек.

Допълнителната ръкохватка спомага за намаляване на нивото на предаваните на ръката вибрации.

DWE4257 е измежду електроинструментите на DeWALT, носещи щемпела Perform Protect. В конкретния случай това означава ниско ниво на създаваните от машината вибрации (8,3 m/s²) и ефективно функционираща система за охлаждане на електродвигателя чрез обтичащата го въздушна струя. Тя способства за изхвърляне през отворите в предния край на машината на попадналите в струята абразивни твърди частици, вместо те да се отлагат във вътрешността й. Намотките на статора и ротора са залети, т.е. допълнително защитени с епоксидна смола, което значително удължава дълготрайността на електродвигателя.

Главата на машината, в която се намира редукторът, е с намалена височина. Това позволява работа в тесни места, включително в процепи, образувани от монтирани под ъгъл конструктивни елементи.

Впечатлява интелигентно замисленият и изпълнен механизъм за фиксиране местоположението на предпазния щит. След притискане и освобождаване на метално лостче щитът много лесно може да бъде завъртян в желаната посока и фиксиран така, че да предпазва най-добре работещия при евентуално счупване на диска. Механизмът не позволява фиксиране при положение, което би поставило работника без защита. Също така той е обезопасен срещу нежелано завъртане при удар от парче при счупване на диска.

Накрая ни грабна сърцето специалната шайба за фиксиране на диска, която се притяга и развива само на ръка – при това с лекота и без използване на специалния, познат от зората на тези машини, двурог ключ. Този начин на закрепване е изключително удобен, ала все още рядко се прилага дори и в модели от висок клас на водещи производители. Причината е в стремежа за постигане на най-ниска продажна цена.

Четките на електродвигателя са самоизключващи се. Щом износването им достигне определена граница, подаването на електрическия ток към двигателя се преустановява до подмяната им с нови. Така колекторът е предпазен срещу повреждане.

Теглото на DWE4257 с предпазител и втората ръкохватка е 2,9 kg.

 

Полирмашина DWP849X

Моделът DWP849X е класическа полирмашина, външно и конструктивно наподобяваща голяма ъглошлайфмашина. Тя е незаменим професионален инструмент в своята област – перфектна завършваща обработка чрез шлифоване и полиране до блясък на различни изделия и детайли преди боядисване, както и за обработка на вече боядисани повърхности. Типичното приложение на този инструмент са автобояджийските дейности, включително за пастиране и полиране на купето на автомобила с цел освежаване и поддържане на лаковото покритие.

Полирмашината DWP849X има електродвигател с мощност 1250 W. Изборът на оптималната честота на въртене на полиращата шайба силно зависи от вида на обработваемия материал и извършваната операцията. До голяма степен от това зависи и постигането на желания краен резултат. Ето защо максималната стойност на честотата на въртене може да се задава стъпаловидно от 600 до 3500 minˉ¹. Стъпката на промяна е 400 minˉ¹, като само последната е 500 minˉ¹. Във всеки от предварително избраните диапазони честотата на въртене се управлява и плавно чрез пусковия бутон.

Поради деликатния характер на операцията полиране, където грешките са трудно поправими, регулаторът за честотата на въртене е поставен на възможно най-видно място – в края на основната ръкохватка. Изключително удобно място за регулиране с показалеца на ръката, без да се отпуска ръкохватката, а цифрите са отпечатани с едър отчетлив шрифт.

Шпинделът, към който се закрепват работните инструменти, е M14.

Машината се доставя с две допълнителни ръкохватки. Едната е стандартната за ъглошлайфмашини. Втората има специално проектирана дъгообразна форма, а наклонът й може да се регулира. Тази ръкохватка намалява натоварването на ръката, поемаща основната част от тежестта на машината по време на работа, както и улеснява нейното направляване.

Основната ръкохватка е покрита с еластична гума, което прави държането по-удобно и по-сигурно. Със същия материал е покрита челно и горната част на главата на машината, в която се намира редукторът. Това е направено с цел предпазване на чувствителната повърхност срещу надиране при случаен допир с тази част на машината. По този начин предният край на полирмашината също може да се използва като удобна допълнителна ръкохватка, което често се и прави в практиката.

Машината има бутон за блокиране на въртенето на шпиндела при смяна на полиращата шайба. Системата за електронно управление предотвратява самоволното повторно включване след аварийно прекъсване на захранването с електрически ток.

Четките са самоизключващи се, което предпазва колектора от повреждане поради износена четка. Странично разположените отвори за засмукване на охлаждащия електродвигателя въздух са защитени с фин мрежест филтър.

Полирмашината се доставя с твърд и същевременно еластичен диск. Той има метална втулка с резба M14. Повърхността, върху която се закрепва полиращата шайба, има покритие тип „велкро“. Комплектът съдържа и полиршайба от кичурчета синтетични влакна. Машината е пригодена за работа с полиршайби с диаметър 150 и 180 mm и тежи 3 kg.

За допълнителна информация и покупки посетете електронния магазин на „Ташев-Галвинг” ООД.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото