Още статии за Ташев-Галвинг ООД

Лазерни нивелири на KAPRO на впечатляващи цени

В стремежа за пазарно надмощие всеки успешен производител се стреми непрестанно да развива и усъвършенства своите продукти, да подобрява качествата и функционалността им. Да разширява и обогатява продуктовата си палитра, така че всяка обособена група клиенти със сходни интереси и потребности лесно да разпознае най-подходящия за нуждите си инструмент. По възможност такъв, чиято потребителска стойност и качество значително да надхвърлят обичайната за подобна покупка инвестиция.

Именно такъв е случаят с представените тук два модела лазерни нивелири на израелската фирма KAPRO. С над 30-годишен изследователски и производствен опит, тя е един от световните лидери, специализирал се в производството на измервателни инструменти – основно нивелири, от уреди с водна либела до пълната гама лазерни инструменти и лазерни ролетки, както и на различни механични инструменти за разчертаване, и др.

В България продуктите на KAPRO се внасят от фирма „Ташев-Галвинг“ ООД, която е единствен оторизиран партньор в страната ни.

Част от инструментите на KAPRO вече са познати сред читателите на „Направи сам” от тези публикации:

Нивелири с водна либела на Kapro

Цифров ъгломер на Kapro

Лазерни нивелири KAPRO

Към момента семейството лазерни нивелири фирма обхваща 33 модела от всички познати днес разновидности на този инструмент.

Избрахме да представим два модела от серията Prolaser – 862 и 862G (Green), които са позиционирани като младши членове в многочисленото семейство.

Те принадлежат към групата на самонивелиращите се нивелири с два линеарни кръстообразно пресичащи се лазерни лъча. Този вид лазерни нивелири намират най-широко приложение при вътрешните довършителни строителни и ремонтни дейности, при изграждане на леки преградни стени и стенни облицовки, монтиране на обзавеждане и мебели, окачане на картини и други дейности, предимно във вътрешността на сградите. Най-добрите сред тях, използващи т. нар. зелен лъч, също така успешно се използват и при работа на открито или в по-ярко осветени помещения с голяма площ.

Ето защо всеки от производителите на електроинструменти по правило включва в продуктовата си листа повече или по-малко на брой и вид лазерни нивелири.

Интересът ни към двата модела на KAPRO бе допълнително „подгрят” и по търговска линия, поради предварително изтеклата информация за необичайно големият интерес от страна на клиентите и силните продажби. Както се изрази инж. Стефан Стефанов, търговски мениджър в „Ташев-Галвинг“ ООД, тези нивелири се продавали като „топъл хляб“. Дори понякога едва смогвали да осигуряват потока от доставки за задоволяване на голямото търсене.

В условията на преситения български пазар, при подобен успех, постигнат досега единствено по пътя на „саморекламата”, която си създават качествените продукти, преценихме, че тези нивелири заслужават вниманието и на навършващото тази година своя 40-годишен юбилей списание „Направи сам”.

Дори и беглият преглед на техническите характеристики на двата нивелира поражда убеждението, че с тези два модела на KAPRO, „Ташев-Галвинг“ ООД предоставя на клиентите си съвременни измервателни инструменти с технически параметри по-близки до моделите от професионалния клас, отколкото до любителските. Така например веднага привлича внимание фактът, че моделът 862G разполага с т. нар. зелен лазер – иновативна техническа придобивка, която все още е привилегия предимно на професионалните нивелири.

Същевременно цените на тези модели на KAPRO са значително по-ниски от обичайните за любителски нивелири от този вид. При това става дума за близки по възможности инструменти на водещи световни производители на електроинструменти.

За да не бъдем голословни:

– Моделът 862 Prolaser към момента се продава в електронния магазин, както и физическата търговска мрежа на „Ташев-Галвинг“ ООД за 113,92 лв. с ДДС

– Моделът 862G Prolaser – за 166,38 лв. с ДДС.

Доколко изгодни са тези цени, всеки лесно може сам да прецени, като ги сравни с нивелири със сходни технически характеристики, носещи някоя от реномираните световни марки.

Така например при професионалните лазерни нивелири от този вид, с точност 0,2–0,3 mm/m и работен обхват до 20 m, цените са около 450–600 лв. При любителските нивелири от същата марка, при обичайната за този клас точност – 0,5–0,8 mm/m, цените са около 300 лв.

Заслужава да се отбележи също, че тези примерни цени не включват статива. Това е обичайна практика за формиране на по-конкурента цена. А който има нивелир и го ползва за по-сериозни дейности, неминуемо ще си купи допълнително и статив.

Двата модела на KAPRO се предлагат в комплект с елегантен, лек и удобен за работа статив с височина 1,3 m. Закрепването на нивелира става чрез глава, която позволява завъртане на закрепения към нея нивелир на 360°, неговото странично, като и фронтално наклоняване. Това улеснява работата и позволява бързото и удобно предварително „грубо“ нивелиране на инструмента, включително и с помощта на водната либела, вградена в главата.

862 Prolaser

По оценка на специалисти, подобен алуминиев статив струва около 60–80 лв. Това също трябва да се има предвид, когато се преценява цената на двата нивелира.

Нивелирите, обект на тази статия, излъчват два линеарни лъча, които очертават кръстообразно пресичащи се хоризонтална и вертикална линии.

Нивелирът 862 Prolaser, работи с т. нар. червен лазер. Той има два лазерни прожектора, единият от които излъчва хоризонтална, а другият – вертикална линия. Съответно нивелирът има три режима на излъчване – хоризонтална, вертикална или едновременно на двете линии.

Работещият със зелен лазер нивелир 862G Prolaser има един комбиниран лазерен прожектор, който излъчва едновременно двата перпендикулярни един на друг хоризонтален и вертикален лъч. Поради това нивелирът излъчва и двата лъча едновременно, но не и поотделно. Това, разбира се, по никакъв начин не ограничава функционалните му възможности.

И двата модела имат обичайния за този вид лазерни нивелири механизъм. Той наподобява окачено в една точка чрез прецизен карданен механизъм свободно люлеещо се махало. Това решение позволява на инструмента да се самонивелира в определени граници. За разгледаните тук нивелири възможностите им за самонивелиране са в границите до ±3º спрямо хоризонталната равнина. При по-голямо отклонение нивелирът трябва първоначално да се нивелира „грубо” на ръка. Когато наклонът на нивелира надхвърля възможностите му за самонивелиране, лазерният лъч започва периодично да мига.

862G Prolaser

За по-бързото успокояване на движението на махалото, и съответно на очертаните линии, под махалото има поставен магнит. Когато нивелирът не се ползва, махалото се застопорява механично чрез пусковия бутон. Така уредът се предпазва от повреждане.

Както вече стана дума, същинската разлика между двата модела е в полупроводниковия светодиод, източник на монохромна кохерентна светлина, т.е. лазерния лъч. Моделът 862 работи с доскоро единствения, а сега – все още най-често срещан при любителските инструменти червен лазерен лъч с дължина на вълната 635 ±5 nm. Моделът 862G използва лазерен лъч със зелен цвят при дължина на вълната 520 ±10 nm.

Нивелирите със зелен лъч имат няколко предимства пред събратята си с червен лазер, като най-същественото е във видимостта на излъчваната светлина. Техническата литература сочи, че светодиодите, излъчващи зелена светлина, осигуряват около 4 пъти по-добра видимост на очертаната от лъча линия.

Това е голямо, често и решаващо предимство, позволяващо нивелирът да се използва при по-силно осветени помещения, включително при проникваща в помещението директна слънчева светлина. Този вид лазерни нивелири позволяват работа при дневна светлина на открито.

Съществената разлика, т.е. превъзходството в яркостта на нивелира със зелен лъч, се установява веднага и с просто око. Достатъчно е двата нивелира да се поставят един до друг.

872G Prolaser Plus

По тази причина, макар в техническите характеристики и на двата нивелира да е посочена една и съща стойност на максималния работен обхват – 20 m, тя е постижима за модела със зелен лазер. При модела с червен лазер – 862 Prolaser, работата от такова разстояние е възможно при използване на специални червени очила, които придават на изображението от лазерния лъч значително по-голям контраст.

Тестовете показаха също, че зеленият лъч е по-добре фокусиран, съответно очертаната с него линия е по-тънка, по-плътна, и поради това още по-контрастна.

Лазерните прожектори на двата нивелира са клас 2 (мощност под 1 mW), който се определя като безопасен при нормална работа. Това означава, че е допустимо мигновено попадане на лъча в полезрението. Взирането в лъча обаче, може да увреди ретината на окото. Това важи за всички лазерни прибори от клас 2.

Всеки от нивелирите може да се закрепва върху триножник, било към главата или директно чрез винт 1/4”. Те са пригодени също така да се окачват на завит винт (за дърво), да се привързват към вертикална летва или тръба чрез пристягане със специална, намираща се в комплекта, лента със самозадържаща повърхност. Върху гърба на нивелирите са поставени два мощни магнита, чрез които те се закрепват лесно и сигурно към стоманени предмети.

За тези читатели, които изпитват неудържимо привличане към по-професионалния клас инструменти, както и при изпълнение на по-отговорни работи, бихме препоръчали също да разгледат на сайта на „Ташев-Галвинг“ ООД и друг модел на KAPRO – 872G Prolaser Plus. Това е нивелир, работещ със зелен лазер, точността му 0,2 mm/m, а работния обхват до 30 m (на закрито). При използване на детектор, с него може да се работи на открито при разстояние до 60 m. Уредът има собствени крачета, комплектът не съдържа триножник. Цената на този нивелир е 189 лв., т.е. само 22 лв. повече от подробно описаният тук модел 862G.

Лазерните нивелири от този вид са необходимият, често безценен помощник при извършване на различни строителни и ремонти дейности – най-вече изпълнение на стенни облицовки с плочки, изграждане на леки преградни стени, прокарване на различни видове инсталации, монтиране на санитарни прибори и дограма, при монтиране на окачени на стената мебели, дори и за естетичното разполагане на картините на стените.

За допълнителна информация и покупки посетете електронния магазин на „Ташев-Галвинг“ ООД.


Фирма “Ташев-Галвинг” ООД е основана през 1994 г. с основна дейност търговия със строителни материали, метали, дребна железария, електроинструменти и машини, ръчни инструменти, крепежни елементи, ВиК и др.

Магазините на “Ташев-Галвинг” ООД в София и Ямбол са разположени на обща площ 9000 m2, като в тях се предлагат над 60 000 артикула – професионална техника, ръчни и електроинструменти и машини, помпи, заваръчна техника, сензори и сензорни лампи, водопроводна и санитарна арматура, крепежни елементи, уплътнители и много други, както и оригинални резервни части за тях. Освен това, фирмата предлага и множество материали за строителството и реновирането на сгради – стоманени профили, армировъчни пръти, ламарина, тръби и фитинги за ВиК инсталации, елементи за въздуховоди и климатични инсталации и т.н.

Електронен магазин
на Ташев-Галвинг ООД

Facebook страница
на Ташев-Галвинг ООД

към началото