Още статии за Ташев-Галвинг ООД

Специалистът в производството на пили – чешката Ajax

Чешката фирма Ajax Pilniky a.s. е утвърден от столетие производител на различни видове висококачествени пили – ръчни за обработка на метали, дърво и други материали, ротационни пили за бормашина, точила и пили за заточване на ножове, триони и други режещи инструменти, специални пили за почистване и възстановяване на резби и др. Създадената през 1921 г. в град Ихлава фирма днес произвежда и предлага на пазара над 1000 вида продукти от този вид.

Натрупаният стогодишен производствен опит, използването на висококачествени материали и съвременни методи за производство, са наложили марката като признат производител на висококачествени инструменти не само за домашни майстори и професионалисти занаятчии, но и при индустриални производства. Богатата продуктова гама, освен широка палитра шлосерски пили, включва и тясно специализирани професионални пили използвани в ателиета за дърворезба, за изработване и ремонт на ювелирни изделия, в часовникарски работилници, за заточване на дърворежещи инструменти и др. Произвеждат се дори и специализирани пили за обработка на копитата при подковаване на коне.

От 2004 г. фирмата въвежда и металообработващи машини с цифрово-програмно управление, което открива нови възможности за производство на редица специализирани инструменти, като пили за почистване и възстановяване на външни и вътрешни резби, специализирани пили за автомобилостроенето и други специфични металообработващи дейности.

Пилите на Ajax Pilniky a.s., освен на пазара в Чехия, се радват на добър прием и на редица чуждестранни пазари в Европа, Австралия, Южна Америка и Азия.

В Българя продуктите с марката Ajax се внасят от фирма „Ташев-Галвинг“ ООД. Това ни подтикна да проучим по-подробно продуктовата гама на чешкия производител, защото пилите са едни от инструментите „без които не може“, в която и да било работилница – от домашната, още при нейното зачатие в рамките на „едно чекмедже“, до професионалните шлосерски и всевъзможни други специализирани работилници.

Прелиствайки обемистия продуктов каталог на Ajax, ни хрумна познатата сентенция, че „на една жена никога не й стигат обувките и чантите“. Така е и с пилите за всеки майстор с умели ръце.

Пилата е режещ инструмент, който отнема съвсем тънък слой от обработвания материал ­- метали, дърво пластмаси и др. Това се прави за придаване на необходимата форма, размери, грапавост на повърхнините, напасване на детайли един към друг и т.н. Чрез изпиляване, след предварително пробиване на отвори по контура, се оформят отвори с различна форма. Примерно, правоъгълен отвор за езика на бравата при самоделна направа на дворна метална врати. С пила се премахват острите „мустаци“ и заглаждат ръбовете, останали след рязане на ламарина или стоманени профили и т.н. Едрата рашпила пък е задължителен инструмент при обработка на изделия от дърво. Примерно при поставяне или смяна на дръжката на градински инструмент – търнокоп или брадва, местно ковашко производство, оформяне на отвори в дъска или дървесна плоча и т.н.

Списъкът от дейности, извършвани чрез пилене, е обширен. Затова и асортиментът от пили е много голям.

В тази статия ще се спрем на пилите, произвеждани от чешката компания Ajax и предлагани у нас от „Ташев-Галвинг” ООД, включително чрез електронния магазин на фирмата.

Ръчните пили имат продълговата форма. Според формата на напречното им сечение те биват плоски, квадратни, триъгълни, полукръгли, кръгли, ножовидни, ромбовидни (мечовидни) и др. Пилата се подбира според вида на материала, формата на детайла, който се обработва и желаното качество, грапавост, на повърхностната обработка.

Отделна група са ротационните пили, познати още като фрезери (борфрезери) или шлайфгрифери, предназначени за работа с бормашини. Ajax предлага два вида такива инструменти – за обработка на твърди и меки метали, и вторият вид – основно за дърво. Те се произвеждат с цилиндрична, конусовидна, сферична и други форми.

Пилите за метал също се делят на групи според предназначението им – шлосерски, за заточване на дърворежещи инструменти (циркулярни дискове и триони), за заточване кантовете на ски и др. Друга група са „ключарските” пили, предназначени за филигранна обработка при производството на инструменти, форми (матрици) и др.

Специфична професионална ниша заемат т. нар. гравьорски пили, които се използват за гравиране, в матричарството и на други трудно достъпни за работа места.

Запазена територия на пилите с едро назъбване – рашпилите, е обработката на дърво и по-рядко на олово, цинк, кожа, гума и др.

Пилите с фрезована насечка се използват за обработване на меки метали, листове калай, пластмаси и др. Ajax произвежда пили от този вид с дъговидни (кръгобразни) или прави зъби. При вторите зъбите са под наклон спрямо осовата линия, а напречно на тях са нарязани канали за раздробяване на стружките.

 

Как се избира пила

Изборът на пилата според формата на нейното напречно сечение е ясен – прави се според формата на детайла и на обработваните повърхности. Пилата се избира и според нейната дължина. При пилите на Ajax дължината съвпада с дължината на пилата, без дръжката, а не само на режещата част.

По-сложен е въпросът с избора според режещата способност на дадена пила, оттук – количеството материал, което се отнема при един ход, точността на обработка и остатъчната грапавост на обработената повърхност.

Общовалидно правило е, че за меки материали и груба обработка се избират пили с груба насечка (назъбване), голяма стъпка (разстояние) между насечките, т.е. малък номер на насечката. За твърди материали, за завършваща, чиста обработка, се използват пили с фина насечка, малка стъпка между насечките. Това са пилите с по-голям номер на насечката.

За какво по-точно става дума?

Заготовката за пилите се изработва чрез изковаване от легирана инструментална стомана. Върху работната повърхност на пилата са издълбани чрез насичане успоредни, гъсто разположени една до друга насечки. Всяка от тях представлява продълговат режещ зъб с остър ръб. Зъбите имат отрицателен преден ъгъл (ъгъл на рязане), между –2° и –15° , поради което остъргват от обработваната повърхност сравнително малко материал. Поради това те имат по-голяма стабилност и са подходящи за обработване на стомана, примерно.

При изработените на фреза пили зъбите имат положителен преден ъгъл – до +16° . При работа върховете им се врязват в обработваната повърхност, пилата отнема повече материал и работата върви по-бързо. Същевременно те имат по-малка устойчивост срещу износване, поради което са подходящи за обработване на пластмаси, меки метали – алуминий, мед и др.

Насечката на пилите бива единична (само в една посока), двойна (кръстосана), за рашпили и дъговидна (фрезована).

Пилите с единична засечка имат един ред успоредно разположени, под ъгъл спрямо осовата линия на пилата, прави режещи зъби с остър ръб. Разположението на зъбите улеснява отвеждането на стружките. Този вид пили се използват за обработване на по-меки материали – калай, цинк, олово, алуминий др. За заточване на зъбите на триони, циркулярни дискове (без твърдосплавни пластини) и други режещи инструменти, също се използват пили с едностранна насечка.

Пилите с кръстосана насечка имат два реда зъби, които са разположени кръстосано едни спрямо други – долна (спомагателна) насечка и горна (основна) насечка. Те се правят последователно, първо долната, след това горната, под различни ъгли спрямо осовата линия на пилата. По този начин се получават малки островърхи режещи зъби с ромбовидна форма, които не само издълбават, но и начупват стружките на съвсем ситни стърготини.

Броят на насечките в долния, спомагателния ред, е по-малък от техния брой в горния ред, съответно разстоянието (стъпката) между тях е по-голяма. Така се получава странично отместване на насечките в двата реда, което предотвратява образуване на бразди при пиленето. Повърхността се получава по-чиста и гладка, без следи от набраздяване. Този вид пили са най-подходящи за обработка на твърди метали – стомана, чугун, също така на месинг и някои пластмаси.

Интезивността на отнемане на материала, респективно производителността на работа и най-важното – точността при пилене и грапавостта на получената повърхност, зависят основно от гъстотата на насечките, от техния брой на дължина 1 cm по продължение на оста на пилата. При двойната кръстосана насечка, се броят зъбите в горната. При рашпилите гъстотата се измерва с броя зъби на 1 cm² .

Гъстотата на насечките за всяка пила се обозначава чрез номер на назъбването (насечката). При един и същ номер броят на насечките на 1 cm, т.е. гъстотата на насечките, зависи от дължината на пилата. Стъпката на насечката е равна на 1 cm/броя на зъбите.

Според DIN 8349 номерата на назъбване са от 0 до 5. В практиката най-често се използват пилите с номер 1-4. Обичайно номерът за всяка пила е шампован в близост до опашката й или върху нейната основа.

Пилите с насечка 0 и 1 имат най-малко на брой и същевременно най-едри зъби, груба насечка. Използват се за грубо пилене, подходящи са също за обработване на детайли от алуминий. Номер 2 са пилите за полузавършваща, а с номер 3 – за окончателна, завършваща обработка. С номер 4 са обозначени пилите за „двойно завършваща” обработка, а с номер 5, пилите, предназначени за получаване на най-фина повърхност.

Шлосерски пили за метал с кръстосана насечка

Най-често използваният вид пили за метал са шлосерските. Фирма Ajax произвежда такива пили с номер на назъбване (на насечката) 1 , 2 и 3, което, при дължина на пилата 100 mm, означава 17, 22 и 28 насечки на 1 cm (виж таблицата). При увеличаване на дължината на пилата насечката се прави по-рядка. Така например при номер на назъбване 1, пила с дължина 300 mm ще има 8 насечки на 1 cm, докато при дължина 100 mm, те са 17. По-големият брой насечки (по-фино назъбване) при по-късите пили цели да се осигури същият комфорт при работа – разход на физическа енергия, интензивност на отнемане на материала и лесно водене на пилата, характерни за по-дългите пили.

Обичайната практика е работата да се започва с пила номер 1, продължи с номер 2, а окончателната, завършваща обработка да се направи с пила номер 3.

При необходимост от още по-прецизна обработка и получаване на още по-гладка повърхност, чешкият производител предлага и отделна серия „прецизни” пили, които външно силно наподобяват шлосерските. Такава пила с насечка 4 и дължина 150 mm има по 46 зъба на 1 cm. Тези пили се използват за завършителна, най-фина обработка, дори до получаване на „полирана” повърхност, както е отбелязано в каталога на фирмата.

При рашпилите всяко режещо зъбче е насечено поотделно. Те се различават по едрина на зъбите и съответно по тяхната гъстота – брой на 1 cm². Според номера на назъбване, броят на зъбите е: №1 (14 зъба/cm²), №2 (20 зъба/cm²), №3 (28 зъба/cm²). Данните са за дължина на пилата 150 mm. Съответно пилите с №1 работят най-грубо, №2 – средно грубо, а пилите №3 са подходящи за завършваща обработка.

С този предговор целим да улесним избора на подходящата пила за един или друг вид дейности. И по-конкретно, по-лесно ориентиране в продуктовата гама на фирма Ajax и предлаганите в електронния магазин на „Ташев-Галвинг” ООД пили на този чешки производител.

Да обобщим казаното дотук.

Изборът на пилата – формата на напречното й сечение, дължината и номера на насечката, се определят от вида на обработваемия материал, големината и формата на детайла, необходимата точност на обработката и степента на грапавост на обработените повърхности.

За пилене на стомана, чугун и други твърди метали се използват пили с кръстосана насечка. Пилите с единична насечка се подходящи за обработване на бронз, месинг, мед, алуминий и други меки метали, както и за неметални материали. Рашпилите са предназначени за обработване на дърво, олово, цинк, кожа, гума и др. За специални цели, като матричарство, гравьорство, обработване на дребни предмети, както и на трудно достъпни места се работи със специални гравьорски пили.

Освен основни и най-често влизащи в работа видове пили, за по-пълно представяне на продуктовата гама на фирма Ajax, сме подбрали и няколко специализирани пили, включително и ротационни (шлайфгрифер), предназначени за работа с бормашина.

 

Комплект шлосерски пили за метал

Комплектът съдържа три пили с дължина 150 mm и с най-често използваните форми (напречен профил) – плоска, кръгла и полукръгла. Предназначени са за средно грубо (полузавършващо) пилене (насечка 2). Дръжките им са от пластмаса. Формата и оребряването им ги правят удобни за сигурно държане и работа.

Вляво – комплект шлосерски пили за метал, вдясно – комплект рашпили

 

Комплект рашпили

Подобно на предния, и този комплект съдържа трите вида най-често използвани пили – с плоска, кръгла и полукръгла форма. Дължините им са по 150 mm. Предназначени са за средно груба обработка (насечка 2). Дръжките са дървени.

 

Рашпила ренде

Този хибриден инструмент наподобява тясно ренде за фалцове, към основата на което е закрепена с винтове пила. Всъщност това е пила, която може да се държи и движи с една или две ръце едновременно. Инструментът е окомплектован с две пили. Едната е ситна рашпила и е предназначена основно за обработване на елементи от масивна дървесина, а втората е пила за метал. Удобен за работа, с разширени възможности, впечатляващо евтин инструмент.

 

 

Фермерска пила

Наименованието на тази необикновена пила е дадено от „Ташев-Галвинг“ ООД, защото е рядкост. Тя е специализиран инструмент за рядко срещана днес професия – налбантин – занаятчия, който подковава коне, волове и други животни, използвани за езда и за теглене на товари. От едната страна, това е груба рашпила (насечка 0), а от обратната – пила за метал с двойна насечка. Рашпилата служи за обработка на копитата преди приковаване на подковите. С пилата за метал се изпилват стърчащите части от гвоздеите след тяхното отрязване. Специализиран професионален инструмент, изключително ценен в своето предназначение.

 

Комплект фини рашпили

Комплектът съдържа 6 рашпили, предназначени за ювелирна фина дърворезба. По форма и размери наподобяват силно „часовникарските“ пили, с тази съществена разлики, че насечката им като е на рашпила. Пилите са изработени на ръка с насечка 3. Дължината им е 160 mm. Комплектът съдържа и ръкохватка, което прави работата много по-удобна и неуморителна. Несъмнено професионален, незаменим инструмент.

Вляво – комплект фини рашпили, вдясно – комплект часовникарски (иглени) пили

 

Комплект часовникарски пили

Комплектът съдържа основните видове от добре познатите класически пили за фина обработка на дребни метални детайли. Поради това у нас са известни като „часовникарски” и по-рядко, като „иглени”, което е превод от немско- или англоезичното им наименование. Дължината на всяка от шестте пили е 180 mm. Ползва се една ръкохватка. Комплектът съдържа пили с плоско, квадратно, триъгълно, кръгло, полуобло и ножовидно напречно сечение. Изработени са с насечка 2, което означава, че са предназначени за средно фина обработка.

 

Рифелни пили

Под това наименование се крият професионални пили, известни в българската техническа литература още като „гравьорски“, а също и „матричарски пили“. Тези им наименования недвусмислено подсказват тяхното предназначение – за обработване на места, където друг инструмент не може да се справи, дори да достигне. Типични приложения на този вид пили са изработването на матрици, гравирането върху метал, изработването на метални фигурки и др.

И двата им края са работни – т.е. представляват фина пила. Особеното при тях е, че те са огънати дъгообразно, което позволява достигане до иначе недостъпни места. Част от пилите имат остър връх. Показаните тук пили с кръгла, полуобла, триъгълна, плоска и квадратна форма са малка част от цялата гама на Ajax, съдържаща 31 пили от този вид. Насечката им е 2, което означава, че са предназначени за средно фина повърхностна обработка на метала.

Всяка от показаните тук пили се продава поотделно.

 

Ротационни пили (шлайфгрифери)

Както е посочено още в началото на тяхното описание в електронния магазин на „Ташев-Галвинг“ ООД, това са фрезери с цилиндрична опашка, предназначени за работа с  бормашина при честота на въртене до 3000 min¯¹. Както се вижда на снимките, всеки от комплектите съдържа по 6 фрезера с цилиндрична, конична, сферична и крушовидна форма.

Ротационни пили (шлайфгрифери). Вляво – за обработка на твърди и меки метали, вдясно – за обработка на дърво и други меки материали

Единият комплект е предназначен за обработване на дърво и други меки материали, подходящи за пилене с рашпила. Поради това насечката на фрезерите е тип рашпила с островърхи зъбчета. Изработката е ръчна.

Другият комплект е предназначен за обработване на твърди и меки метали. Насечката на фрезерите е кръстосана. Изработва се на ръка.

Отнемането на материала става на същия принцип, както при обикновените ръчни пили. Разликата при работата с такъв фрезер е, че вместо възвратно-постъпателното движение на пилата и вложен физически труд, изпиляването се извършва от въртящия се фрезер, а труда е за основно за сметка на машина. С ротационна пила се работи и много по-бързо.

Фрезерите за дърво намират отлично приложение при дърворезба, оформяне и напасване на дърводелски сглобки, примерно на длаб и чеп при масивна дървесина и др. Фрезерите за метал пък, навярно са мечтаният инструмент на всеки, комуто се е налагало с обикновена пила да оформя и коригира насрещен отвор за езика на брава при дворна самоделна метална врата.

Възможните приложения на тези фрезери са многобройни. А изкушението да бъде заменена с машинна трудоемката и туткава работа на ръка при ограничен до няколко сантиметра ход на пилата, винаги е живо.

 

Пила за ремонт на резби

Това е рядко срещан и малко познат инструмент за почистване и възстановяване на повредени резби. Инструмент от тези, които веднъж да потрябват, си изплащат цената, и то с голяма надбавка. Това са три инструмента, предназначени за възстановяване на различни видове разби – метрични, инчови и тяхната разновидност, витвортови резби.

Инструментът за метрични разби е създаден за възстановяване на резби със стъпка 0,8, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,5 и 3 mm. Това обхваща диапазона от М5 до М27. Обособени са две части с общо 8 канта. Върху повърхността на всеки са нарязани режещи гребени с профила и стъпката на резбата. Те са разположени под ъгъл, еднакъв с ъгъла на разгърнатата винтовата линия при дадената стъпка на резба.

Стъпката на повредената резба се измерва със самия инструмент – чрез краищата, предназначени за ремонтиране на вътрешна резба. В случая те изпълняват ролята на резбомер. Според така измерената стъпка на резбата, се определя и с коя част от инструмента да се извърши „пиленето”.

Този, на практика универсален инструмент, в посочения диапазон от резби, е предназначен за тяхното възстановяване в случай на ръждясване, трудно отстранимо замърсяване, при механична повреда (подбиване) на резбата. С него се работи буквално като с пила при външни резби или чрез кръгообразно обхождане с инструмента, при вътрешни.

Острите ръбове на гребените почистват резбата и възстановяват правилната й форма. На снимките е показано възстановяването както на външна, така и на вътрешна резба.

И да не забравяме, че инструментът често пъти прави майстора.

Повече информация за пилите и останалите инструменти на чешката фирма Ajax може да намерите, както и да ги закупите от електронния магазин на „Ташев-Галвинг“ ООД.

 

Вижте още: „Как се работи с пили“


Фирма “Ташев-Галвинг” ООД е основана през 1994 г. с основна дейност търговия със строителни материали, метали, дребна железария, електроинструменти и машини, ръчни инструменти, крепежни елементи, ВиК и др.

Магазините на “Ташев-Галвинг” ООД в София и Ямбол са разположени на обща площ 9000 m2, като в тях се предлагат над 60 000 артикула – професионална техника, ръчни и електроинструменти и машини, помпи, заваръчна техника, сензори и сензорни лампи, водопроводна и санитарна арматура, крепежни елементи, уплътнители и много други, както и оригинални резервни части за тях. Освен това, фирмата предлага и множество материали за строителството и реновирането на сгради – стоманени профили, армировъчни пръти, ламарина, тръби и фитинги за ВиК инсталации, елементи за въздуховоди и климатични инсталации и т.н.

Електронен магазин
на Ташев-Галвинг ООД

Facebook страница
на Ташев-Галвинг ООД

към началото