В категории: 2020, Актуални статии, Брой 9-10/2020, Ремонти, Строителство

Обновена гама блокове YTONG

Като водещ производител на строителни материали „КСЕЛА България“ ЕООД непрестанно се стреми да създава и предлага на пазара нови продукти, както и да усъвършенства своите, убедително наложили се вече близо 30 години на българския строителен пазар, блокове от автоклавен клетъчен бетон с марката YTONG.

От средата на 2020 година компанията пусна на пазара обновена гама продукти за зидария.

Добре познатите блокове YTONG THERMO запазват мястото си в продуктовия асортимент на „КСЕЛА”. Новост са продуктите YTONG KOMFORT и YTONG AKUSTIK. Както подсказват наименованията им, целта е строителите да получат два нови материала, които да способстват за допълнително подобряване на комфорта на обитаване в сградите, изпълнени с тях. При новите блокове това е постигнато чрез по-до­бри топлоизолиращи способности и по­добрени звукоизолационни характеристики.

В табл. 1 са дадени основни характеристики на трите вида блокове, а в табл. 2 – тяхната звукоизолираща способност.

Табл. 1. Обновената гама блокове YTONG, основни характеристики и приложения

Табл. 2. Индекс на звукоизолация от въздушен шум на готови стени

 

YTONG THERMO

Блоковете YTONG THERMO (B2, D350) с обемна плътност 350 MPa запазват досегашните си характеристики. Те са създадени за изграждане предимно на неносещи външни енергоспестяващи стени. Така например външна стена от YTONG THERMO с дебелина 350 mm (коефициент на топлопреминаване U = 0,27 W/m²K) отговаря на изискванията за „енергоспестяваща сграда” (U ≤ 0,30 W/m²K). Напълно се удовлетворяват актуалните към момента нормативни изисквания за енергийна ефективност.

Зид от YTONG THERMO с дебелина 350 mm осигурява по-добра топлоизолация, отколкото зид с популярните „тухли четворки“ с допълнителна външна топлоизолация от плочи полистирен с дебелина 100 mm. Нещо повече, комбинацията от YTONG THERMO 350 mm и топлоизолационни плочи Multipor с дебелина 150 mm позволява изграждане на сгради, които почти не се нуждаят от енергия за отопление. Става дума за така наречената „пасивна сграда”.

Така се получава масивен, на практика еднороден зид откъм вида на материалите, със следните характеристики:

» Коефициент на топлопреминаване U = 0,131 W/m²K

» Индекс на звукоизолация от въздушен шум 49 dB

» Пожарозащита EI 240.

Вляво – еднослойна външна стена с блокове YTONG THERMO (35 cm). Вдясно – външна стена на сграда с близко до нулата потребление на топлинна енергия – YTONG THERMO + Multipor.

Понятието „пасивна сграда” се е утвърдило като международно признат стандарт за енергийно ефективна архитектура. Прието е, че такава сграда не бива да има повече от 15 kWh/m² годишни енергийни разходи за отопление. Иначе казано, почти не се нуждае от добита от енергийни източници енергия за отопление. Основно изискване за постигане на стандарта „пасивната сграда“ е значителното снижаване на топлините загуби – за външните стени означава постигане на коефициент на топлопреминаване U ≤ 0,15 W/m²K.

 

YTONG KOMFORT

Комплексна външна стена YTONG KOMFORT + Multipor

Новите блокове YTONG KOMFORT са станали по-леки в сравнение с предшественика си YTONG KLASSIK, подобрени са и топлоизолационните им свойства. Те имат универсално приложение при изграждане на неносещи стени – както преградни, така и външни.

Блоковете YTONG KOMFORT имат по-ниска обемна плътност – 400 kg/m³ ±30. Коефициентът им на топлопроводност е снижен на λ = 0,11 W/mK. Предлагат се с дебелини от 50 до 300 mm, а по поръчка и до 350 mm.

За вътрешни преградни стени в рамките на едно жилище най-често се използват блокове с дебелина 150 mm. За стените на банята е желателно да се използват блокове с дебелина 175–200 mm, което ще позволи безпроблемно окачване на бойлер, закрепване на умивалници, на конзолни тоалетни чинии и т.н. Освен това към стените между банята и околните помещения се поставят по-високи нормативно определени изисквания по отношение на звукоизолацията (претеглен индекс на звукоизолация от въздушен шум Rw = 53 dB). Това също изисква по-дебела стена.

Блоковете с дебелина 100 mm са подходящи за иззиждане на стените на вентилационни и инсталационни шахти. Плочите с дебелина 50 и 75 mm се използват успешно за обзиждане на душ-кабини, вани, често на инсталационни шахти и др.

Като универсално приложимите блокове YTONG KOMFORT са подходящи за иззиждане и на външни стени, но с допълнителна външна топлоизолация. Така например зид, изпълнен с блокове YTONG KOMFORT с дебелина 250 mm и 75 mm плочи Multipor, има значително по-добра топлоизолираща способност (U = 0,239 W/m²K) от нормативно предписаната.

Такъв външен зид осигурява индекс на звукоизолация от въздушен шум Rw=47 dB, с което се удовлетворяват минималните изисквания, както за жилищни райони, така и за централните градски части.

 

YTONG AKUSTIK

YTONG AKUSTIK също е нов продукт, който замества досегашния YTONG MASSIV. Новите блокове са по-леки, имат и по-добри топлоизолиращи свойства спрямо своя предшественик. Основното им предназначение е за изграждане на вътрешни стени с подобрена шумоизолация, както и за носеща зидария. Изпълнените с блокове YTONG AKUSTIK стени осигуряват по-добра звукоизолация, както в рамките на едно жилище, така и между апартаменти или хотелски стаи. Допринасят за намаляване на шума, който преминава през стените.

Блоковете YTONG AKUSTIK (B5, D600) имат по-ниска обемна плътност – 600 ±50 kg/m³, както и по-нисък коефициент на топлопроводност – λ = 0,16 W/mK. Предлагат се основно с дебелини от 50 до 250 mm. По поръчка на клиента се доставят и блокове с дебелини 300 и 350 mm.

Вътрешна стена между жилищни помещения с дебелина 15 cm (YTONG AKUSTIK)

Основното им предназначение е за изграждане на вътрешни стени с подобрена шумоизолация, както и за носеща зидария. За отбелязване е, че въпреки по-ниската обемна плътност, новите YTONG AKUSTIK (B5, D600) имат подобрени звукоизолиращи характеристики в сравнение с предшественика им. Така например в зависимост от дебелината на стената – от 10 до 25 cm, постигнатият претеглен индекс на звукоизолация от въздушен шум е от Rw = 40 dB до Rw = 51 dB.

Двустранно измазана преградна стена в едно жилище, иззидана с YTONG AKUSTIK с дебелина 150 mm има индекс на звукоизолация от въздушен шум Rw = 45 dB, поради което се използва за преградни стени между жилищни помещения. За ограждане на кухни, бани и тоалетни, се предлага решение с двустранно измазана стена от същия вид блокови при дебелина 200 mm (Rw = 49 dB).

За преградни стени между отделни самостоятелни жилища (апартаменти) производителят предлага двустранно измазан зид от блокове YTONG AKUSTIK с дебелина 250 mm и индекс на звукоизолация Rw=51. Понеже става дума за междужилищна преградна стена, уточняваме, че изградена по този начин тя има клас по огнеустойчивост EI 240/REI240.

Решението на преградна стена с блокове YTONG AKUSTIK с дебелина 250 mm е добро решение и при преградни стени между стаи в хотел.

Неслучайно неколкократно наблегнахме, че цитираните нормативно заложени изисквания за индекса на звукоизолация от въздушен шум са минимални. Именно така и трябва да се възприемат. За да не повтаряме общовалидна и налична на сайта на сп. „Направи сам“ информация как реално се възприема от човека затихването на преминаващия през стените звук, измерено чрез индекса на звукоизолация от въздушен шум Rw, ще добавим само, че в случая максимализмът при избор на дебелина на блоковете не е излишен. Недостатъчната звукоизолация при вече изградено жилище трудно се коригира след време.

Вляво – вътрешна стена с дебелина 20 cm – за кухни, бани и тоалетни (YTONG AKUSTIK). Вдясно – вътрешна стена с дебелина 25 cm – между апартаменти и хотелски стаи (YTONG AKUSTIK).

Ще отбележим още, че намалената с 40 kg обемна плътност на новите блокове YTONG KOMFORT и със 100 kg, при блоковете YTONG AKUSTIK, осигуряват две допълнителни предимства за стоителите. Намаляването на теглото  на блоковете прави работата по-лека, което особено силно се забелязва при YTONG AKUSTIK и дебелини над 200 mm. Намалената транспортна маса на палетите, съответно превозване на повече палети с един курс, спомага за намаляване на транспортните разходи като цяло.

Когато стане дума за строителство, задължително става дума също за екология и здравословна среда за обитаване.

Екологична декларация (EPD) за YTONG

Блоковете YTONG са екологично чист, здравословен строителен продукт. Те не отделят вещества, които биха могли по някакъв начин да повлияят на човешкото здраве. За това категорично свидетелства и заверената от немския Институт за строителство и околна среда (IBU) декларация за материалите YTONG.

YTONG е лек автоклавен бетон, който се произвежда от природни материали: кварцов пясък, клинкерен цимент, негасена вар, суров гипс и вода. В минимално количество, части от процента, се влагат микроскопични алуминиеви частици, които служат за образуване на силно порестата структура на готовия материал. Алуминият реагира с алкалната среда. При този процес се освобождава водород, който образува порите и се отделя изцяло в околното пространство при следващите производствени операции. Революционното в технологията на YTONG е, че от 1 m³ изходни материали се получават до 5 m³ блокове за зидария от порьозен изкуствен камък с изцяло минерален състав.

YTONG е пример за екологичен продукт. Суровините, необходими за производството му, са налични в неизчерпаеми количества в природата. При добива им не се замърсява околната среда. По време на технологичния процес се използват чисти източници на енергия, а отпадъкът се рециклира напълно. При експлоатация на сгради от YTONG разходите за отопление и охлаждане са значително по-малки, поради по-добрата топлоизолация, а това означава по-малко емисии на въглероден диоксид, отделени в атмосферата.

Блоковете YTONG напълно отговарят и на изискванията, съдържащи се в определението „устойчиво строителство“. Накратко казано, блоковете YTONG притежават необходимите за зидарски материал якостни качества, изпълняват изискванията за безопасност при пожар и позволяват с лекота да се постигнат съвременните критерии за звукоизолация и за топлоизолация на сградите.

Тези им качества, в добавка към многобройните предимства по отношение улесняване и бързина на строителството, лесно постигане на високо качество на зидарията и др., са утвърдили блоковете YTONG като предпочитан строителен материал в много държави по света.

Пълна информация за продуктите с марките YTONG и Multipor може да намеритe на сайта на „Ксела България“ ЕООД.

Обновена гама блокове YTONG
от
кл.думи:
5 / 5 звезди
Обновена гама блокове YTONG От средата на 2020 година компанията пусна на пазара обновена гама продукти за зидария. Добре познатите блокове YTONG THERMO запазват мястото си в продуктовия асортимент на „КСЕЛА”. Новост са продуктите YTONG KOMFORT и YTONG AKUSTIK.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото