В категории: Брой 7-8/2007, Дърводелство и обзавеждане, Инструменти, Ремонти

Изхвърлящи мебелни панти

Почти всички корпусни мебели, разбирайте шкафове, имат вратички, които се окачват с панти. Ако кажем, че в над 95% от случаите това са изхвърлящи панти, няма да сгрешим. Този вид панти са се наложили поради редица предимства от експлоатационна гледна точка и поради лесното им монтиране. С тях се окачват дървени врати (плътни от ПДЧ/MDF или с рамкова таблена конструкция), изцяло стъклени или остъклени с рамка от алуминиев профил. Има и панти, пригодени за монтиране на врати от масивна дървесина с дебелина до 43 mm.

Типичният материал, от който се правят вратите на кухненски и други шкафове, са ламинираните или фурнировани плочи от дървесни частици или по-модерните и по-качествени плочи със средна плътност от пресовани дървесни влакна (MDF) с дебелина 18-19 mm. Затова и разнообразието от модели на панти, предназначени за окачване на такива врати, е най-голямо.

Първото значително предимство на изхвърлящите панти е, че позволят здраво монтиране на вратата, защото и те самите, и сглобката им към самата врата имат добра товароносимост. Това е от решаващо значение, защото плътните врати са тежки (плътността на MDF плочите е 700–900 kg/m3) и ако се използват обикновени мебелни панти, чиито крила се закрепват с по три винта за дърво, изскубването им е неминуемо. Само въпрос на време е кога така окачената врата ще провисне, а след това и ще остане да виси на една панта. Изхвърлящите панти имат глава с доста голям диаметър (най-често 35 mm), която влиза плътно в глух отвор, издълбан във вратата. Така натоварването се разпределя върху голяма повърхност и много рядко достига стойности, които да причинят разрушаване на материала около отвора. Вратите от ПДЧ са доста по-уязвими, защото за разлика от еднакво плътния по цялата дебелина на плочата MDF, са най-често трислойни, като материалът в средния слой понякога е доста рехав и лесно се разрушава.

Изхвърлящите панти позволяват регулиране на вече окачените врати чрез изместване във вертикална или хоризонтална посока, както и чрез странично завъртане, когато двата края на вратата се преместват в различни посоки (хоризонтално). Най-често вратите се монтират така, че да припокриват част или изцяло кантовете на страницата, дъното и тавана на шкафа. Това решение много облекчава монтирането на вратите, защото позволява компенсиране в известни граници на малки неточности, допуснати при разкрояването на детайлите на шкафа и тяхното сглобяване. Към списъка с предимства на този вид панти ще добавим, че докато повечето имат ъгъл на отваряне 90–110о, има и панти с ъгъл на отваряне 165о и дори 180о.

Някои панти имат вграден в рамото пружинен механизъм, който придърпва и задържа вратата в затворено положение, като силата на притискане се нагласява с регулиращ винт. Други панти имат вграден амортисьор, който омекотява удара при неволно блъсване на вратата, и поради това тя се затваря плавно и безшумно. Продават се и само амортисьори, които се монтират, независимо от пантите.

От пантите в най-голяма степен зависи нормалното функциониране и дълготрайността на мебелите. Затова единственото правилно решение е, когато човек сам си прави или поръчва мебели, да избира панти от водещ производител, а на европейския пазар това несъмнено е немската фирма Hettich. Делът на пантите в общата цена на които и да са мебели е пренебрежимо нисък и затова тук място за компромиси изобщо не може да има. Най-богата е гамата панти Hettich Intermat, която обхваща модели за всички възможни приложения – врати от дърво, стъкло или с алуминиева рамка и ъгли на отваряне 90о, 110о и 125о. По отношение на качеството най-високо стоят пантите Intermat Top Exclusiv, нивото на високо качество държат пантите Intermat, а със стандартно ниво, с малко по-ниски качествени показатели от Intemat, се намират пантите от серията Ecomat.

За пантите на Hettich с най-голяма доза достоверност важи твърдението, че са „вечни“. Чрез тестове е доказано, че Intermat Top Exlusiv издържат над 250 000 цикъла на отваряне и затваряне, което се гарантира от фирмата. Освен изключителна здравина и много голямо разнообразие от модели, предназначени за най-различни конструкции и материали, от които са изработени шкафовете и вратите им, пантите на Hettich се отличават и с редица конструктивни решения, които в максимална степен улесняват тяхното монтиране, а при необходимост и откачването на вратата без или с демонтиране на пантата. Така например главата на Intermat FIX се монтира във вратата без каквито и да било винтове. Достатъчно е главата ù да се притисне, докато потъне до упор в отвора и пластината над нея да се притисне, докато прилегне плътно върху повърхността. От двете страни на главата на пантата има подвижни лапи (от пластмаса и назъбена дебела ламарина), които при натискане на пластината се избутват встрани и силно, при това върху доста голяма площ, притискат към стените на отвора. Освен че монтирането на пантите се улеснява много, тази конструкция позволява и безпроблемното демонтиране на пантата, без това да причини повреда на стените на отвора във вратата, липсват и отворите, оставащи след отвиране на винтовете, защото такива просто не се използват. Конструкция за бързо монтиране има и пантата Intermat Flash, при която задържането на главата става чез завъртане на два ексцентрични винта с оребрени пластмасови втулки.

Голямо удобство представлява и системата Click за закрепване на рамото на пантата към основата, която е монтирана към страницата на шкафа. Вместо старомодното решение с винт, тук това става единствено чрез леко наместване и притискане на рамото, докато заключващият механизъм щракне. Откачането на рамото от основата става също така лесно – натиска се бутонът в края на рамото и заключващият механизъм го освобождава.

Пантите Intermat Soft имат регулируем механизъм, който позволява до 50% промяна на силата, с която пружината притиска вратата в затворено положение. Повечето панти съчетават няколко такива решения, например Intermat Soft FIX.

Тук обаче преустановяваме с изтъкване на предимствата на една или друга панта, защото целта ни не е да правим обзор на пантите на фирмата. Това само по себе си е непосилна задача, защото Hettich предлага над 10 000 различни елемента на мебелен обков, като само пантите имат над 240 разновидности, и на тях са посветени 243 страници от фирмения каталог. Тук ще се спрем само на някои практически указания за избор и монтиране на панти от най-често използваната серия Intermat. Повече тънкости за специфични приложения и съответните решения може да се получат в големите магазини от веригата „Киров“, които имат обособени демонстрационни центрове с готови решения с техниката и обкова на Hettich.

Шарнирната панта се състои от три части: глава, изработена от пресована стоманена ламарина (по-рядко отливка), към която с помощта на шарнир е свързано рамото на пантата. Главата заедно с рамото се монтират към вратата. Третата част представлява лята метална плочка или щанцована от стоманена ламарина пластина, към която с винт или със специален фиксиращ механизъм (Click) се захваща рамото на пантата. Тя се нарича основа и с два винта се монтира към страницата на шкафа.

Пантите се делят още на три групи според формата на рамото им. От нея пък зависи начинът, по който вратата ще приляга върху кантовете на страницата, тавана и дъното, или пък ще влиза между тях. Изборът на пантата според вида на рамото ù зависи и от това дали вратата е крайна, т.е. окачена на една от страниците, или пък е монтирана към междинна страница.

Пантите с право (ниско) рамо се използват за монтиране на крайни врати, които покриват челните кантове на страниците, дъното и тавана на шкафа, като вратата трябва да прилепва възможно най-плътно към тях. Добрите и правилно монтирани изхвърлящи панти осигуряват плътно прилепване, без това да причинява задиране в канта на страницата при отваряне на вратата. По този начин в шкафа няма да прониква прах.

Пантите със средно високо рамо (височина на извивката 9,5 mm според възприетата от Hettich класификация) са предназначени за монтиране една до друга на две врати, закрепени от двете страни на една и съща междинна страница. При тях всяка от вратите припокрива част от страницата, без обаче да опират една в друга, защото помежду им остава минимално разстояние.

Пантите с високо рамо (височина на извивката 16 mm) са предназначени за монтиране на врати, които влизат в отвора на шкафа.

Най-често се използват панти с право рамо, защото повечето шкафове имат по две врати, монтирани на двете крайни страници, докато шкафове с междинни страници се правят по-рядко. Това, че вратите прилягат върху кантовете на страницата, дъното и тавана, позволява известен толеранс в размерите и монтажа, което особено при изработване на единични бройки и в домашни условия е съществено предимство. Малките неточности лесно се компенсират чрез регулиране на пантите – изместване на основата във вертикална посока и повдигане или снижаване на рамото, при което главата на пантата и съответният край на вратата се преместват хоризонтално вляво или вдясно.

Броят на пантите се определя според теглото на вратата. Врати с широчина до 600 mm, дебелина 19 mm и височина до 900 mm се монтират с по две панти. При височина до 1600 mm броят им се увеличава на три, а при врати, високи до 2000 mm вече са необходими 4 панти. Разстоянията между тях се разпределят по равно, ако няма някаква причина за друго решение – например рафт в шкафа, който да опира в рамото на пантата. Крайните панти се монтират на разстояние 70–90 mm от краищата на вратата.

Монтирането на пантите изисква пробиване на един централен глух отвор за главата, като при някои модели се пробиват още два отвора с диаметър 10 mm, разположени симетрично от двете страни на отвора за главата. Пробиват се и отвори за винтовете, с които се монтира основата на пантата.

За правилния избор на пантата и нейното монтиране от важно значение е изборът на разстоянието между отвора за главата на пантата и канта на вратата. В документацията, шаблоните и устройствата за монтиране на изхвърлящи панти на Hettich това разстояние е обозначено с буквата С, което се определя според дебелината на вратата. От неговия избор при даден модел панта зависи широчината на ивицата от канта на страницата, която задният край на вратата припокрива в затворено положение. На дадените тук схеми разстоянието между задния край на вратата и външния ръб на канта на страницата е обозначено като фуга. При неправилно подбрано разстояние С има опасност при отваряне задният край на вратата да задира в канта на страницата. За да се намали тази опасност, вътрешният ръб на задния кант на врата може да се закръгли. В табл. 1 са дадени минималните стойности на широчина на фугата в зависимост от дебелината на вратата и избраното разстояние С. Тя зависи също и от вида на пантата.

За всяка панта, в комплект с основата ù, има точно предписание за местоположението на тези отвори. Това обаче изисква много внимателна и бавна работа за тяхното маркиране, удряне на център за образуване на вдлъбнатина, която да поведе правилно върха на свредлото и много прецизно пробиване на всички отвори, най-вече на отвора за главата на пантата, така че да съвпадат съвсем точно с монтажните ù отвори. Работата допълнително се усложнява от факта, че при дебелина на вратата 19 mm, стената, която отделя дъното на глухия отвор за главата на пантата от лицевата повърхност, е само 6,5 mm, което никак не е много за неособено здрав материал, какъвто са плочите от дървесни частици.

Пантите на Hettich се продават отделно от основата за тях. За една и съща панта се предлагат по няколко основи, които се различават не само по конструкцията си, но и по дебелината. Това е необходимо, защото за изработване на шкафовете се използват плочи с различна дебелина. По-евтини, но и с по-малко възможности за регулиране са основите от щанцована ламарина. По-добрите са от метална отливка (System 9000 за панти Intermat и Ecomat) и се състоят от две подвижни една спрямо друга части. С помощта на регулиращ винт подвижната част на основата може да се премества във вертикална посока (без отхлабване на закрепващите винтове), а с нея и рамото на пантата заедно с вратата, в границите ±2 mm.

За оптимално окачване на вратите, независимо от дебелината на вратата и страниците, се използват основи с различна дебелина за закрепване рамото на пантата. Затова е въведен параметърът за разстояние (дистанция) D. Той отчита дебелината на основата или по-точно с колко дадената основа е по-дебела от друга от същия вид. Най-тънката основа има параметър D=0 mm, а най-дебелата е с D=8 mm. Това означава, че втората е с 8 mm по-дебела от първата и съответно с толкова рамото на пантата ще бъде допълнително повдигнато спрямо страницата. Произвеждат се основи и с D=1,5 mm, 3,0 mm и 5,0 mm, като стойността му e отбелязана върху основата. Параметърът D може да се възприеме и като подложка с определена дебелина, която се поставя под основата. Всъщност такива подложки от пластмаса има и дебелините им са 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 8,0 и 9,0 mm.

Дебелината на основата се подбира според начина на монтиране на вратата (чрез прилягане върху кантовете или в отвора между страницата, дъното и тавана или при монтиране на две съседни врати към обща междинна страница) и желаната широчина на разстоянието, обозначено на чертежите като фуга. Когато вратата ляга върху канта на страницата и съответно припокрива част от широчината му, фуга e разстоянието между задния край на вратата и външният ръб на канта на страницата. При врати, които влизат между страниците на шкафа, фуга е разстоянието между края на вратата и вътрешната страна на страницата.

В зависимост от дебелината на вратата (например 19 mm) и избраната стойност на разстоянието С=4,5 mm от табл. 1 се отчита минимална широчина на фугата 1,4 mm. При необходимост тази стойност може да се намали чрез заобляне на вътрешния ръб на задния кант на вратата с посочените под таблицата стойности. Ако приемем за широчина на фугата 2 mm, ивицата на припокриване (при дебелина на страницата 19 mm) ще бъде 17 mm. От табл. 2 се отчита, че при С=4,5 mm параметърът D=0,5 mm. Това позволява използване на основи с D=0 или D=1,5 mm, тъй като възможностите за регулиране на височината на рамото на пантата са в границите от –4 mm до +0,5 mm.

В таблици 3 и 4 са дадени аналогичните стойности при монтиране на врати от двете страни на една и съща междинна страница, както и когато вратите влизат в шкафа.

Ако не ви се занимава с прецизен подбор на пантата и нейната основа, класическото решение е комплект панта Intemat 9943 Soft FIX с основа System 9000 (D=1,5 mm) и стойност С=4,5 mm за монтиране на главата на пантата, при което ивицата на покриване на канта на страницата е 16 mm.

След като са избрани пантите и техните основи (евентуално с подложки), остава те да се монтират. За лесното и най-важно точно пробиване на всички отвори за монтиране на пантите Hettich предлага различни шаблони и устройства, като тук ще разгледаме две от тях. Най-елементарният и същевременно най-евтин е шаблонът Multi Blue, докато устройство Drill-Jig Scharnier бихме определили като полупрофесионално. То удовлетворява и най-високите изисквания при монтиране на по-голям брой панти, поради което е подходящо и за занаятчийски цели.

Монтиране на панти и сглобки с шаблон Multi Blue

За домашния майстор, комуто рядко се налага да измайстори някои и други мебели, Hettich предлага изключително опростено, ефективно и същевременно много евтино решение за монтиране на изхвърлящите панти – пластмасов шаблон Multi Blue. Защо е Blue, това се вижда от снимката. А е Multi, защото шаблонът е универсален, като с негова помощ се маркират отворите за панти с диаметър на главата 35 mm от сериите на Hettich Intermat, Ecomat и Slide-on или с диаметър 26 mm от сериите Intermat 9924 и Unimat. Всички панти се монтират с фиксирано 4 mm разстояние между отвора за главата на пантата и канта на вратата (разстояние С).

Отново с него може да се монтират и ексцентрикови сглобки, които са най-често използваното разглобяемо съединение при монтиране на мебели. Независимо от скромния си външен вид и нищожна цена, с Multi Blue се постига достатъчно висока точност при маркиране на отворите, а с това и точно безпроблемно монтиране на пантите и техните основи, както и на ексцентриковите сглобки.

Шаблонът може да се използва също и за маркиране на отвори при масово възприетия в мебелостроенето промишлен стандарт т.нар. растер 32 – редица отвори на разстояние 37 mm от края на канта при стъпка помежду им 32 mm. С него са съобразени почти всички елементи от обкова, който се използва при производството на мебели. Внимателният читател навярно вече е забелязал, че центровете на отворите за монтиране на основата на пантите се намират на разстояние 37 mm от ръба и на разстояние 32 mm един от друг.

Шаблонът е изработен от здрава пластмаса, а теглото и малката му големина го правят много подходящ за работа извън работилницата, поради което той представлява интерес не само за любителите дърводелци, но и за професионалистите. Освен това почти не заема място, безпроблемно се съхранява или носи в куфарчето с инструменти.

Официален вносител на продуктите на Hettich за България е фирма „Киров“ АД.

За повече информация и поръчки посетете електронния магазин на фирма „Киров“.

Коментари и въпроси

4 Коментари към “Изхвърлящи мебелни панти”

Румяна Велкова | февруари 29th, 2012 at 6:59 pm

Много Ви благодаря за тази публикация! Не вярвах, че ще намеря такава
информация в интернет.
Както знаете с времето пантите се разместват и вратичките започват да се
кривят или „зяпват“, което е разваля общия вид на мебелите и е много
дразнещо.
Нямате представа колко е полезна вашата информация!
Благодарение на вас вече мога сама да си регулирам пантите и вратичките на
мебелите ми в кухнята да са красиви!
Благодаря!

Иван П. Костов | април 4th, 2012 at 10:18 am

Моля, посочете ми магазин където мога да си купя нови панти.
С уважение: Иван Костов
„Направи сам“: Здравейте, г-н Костов,
Обковът за мебели на немската фирма Hettich се продава основно в магазините на фирма Киров. Именно тя е фирмата, който първа започна вноса на тези продукти и ги наложи на нашия пазар.
Понеже тя е официален вносител нейните специалисти имат и най-добри възможности да Ви окажат и помощ при избора на пантите.
В списанието ни, между другото, може да намерите подробна информация за различните модели изхвърлящи панти и тяхното монтиране. Използвайте полето за търсене, което се намира на началната страница на сайта.

иво | януари 12th, 2013 at 5:49 pm

На какво разстояние от канта се монтират пантите с високо рамо/ непокрит кант/?

„Направи сам“: Данните са посочени в статията – табл. 4. Вижте и тази статия.
Имайте предвид, че и двете статии са написани за пантите на немската фирма Hettich. Ако използваните от Вас панти са на друг производител, е възможно да има различия. При всяко положение реномираните производители предоставят указания за монтирането на всеки вид панти.

дограма | май 3rd, 2013 at 1:27 pm

Ако следваме стриктно тези стъпки,които сте описани и показали на илюстрациите, според мен доста добре ще се справим и сами, за което много ви благодарим и аз до коклото съм запозната, за оптимално окачване на вратите, независимо от дебелината на вратата и страниците, се използват основи с различна дебелина за закрепване рамото на пантата. Затова е въведен параметърът за разстояние. Той отчита дебелината на основата, често влизам тук и съм винаги доволна, продължавайте да споделяте с нас.

Коментирайте или задайте въпрос

Полетата, отбелязани със звездичка са задължителни.

Всички коментари се публикуват след одобрение от редактор. Разглеждането на коментари се извършва в срок до 48 часа от момента на изпращането им. Ако не виждате коментара си веднага, не е необходимо да го изпращате повече от един път.


 
към началото